Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOKİMYA-Senelik13+2-1
Ders Programı

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Çarşamba 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Neslin EMEKLİ
Dersi VerenlerProf.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI
Dersin YardımcılarıProf.Dr. Nesrin Emekli ve Prof.Dr. Türkan Yiğitbaşı
Dersin AmacıHemogram, hemostatik sistem, ateroskleroz, kardiyak belirteçler, karaciğer fonksiyon testlerini öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Kan hücrelerinin yapısı ve fonksiyonları ve ölçülmesi.,Hemostatik sistemde trombositler ve endotel hücreleri.,Ateroskleroz gelişmesi ve laboratuvar değerlendirilmesi.,Kardiyak belirteçler,Kan pıhtılaşması ve fibrinolizis,Karaciğer fonksiyon testleri.,Tükürüğün biyokimyasal içeriği, yara iyileşmesi ve enfeksiyonda görevleri.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Aneminin nedenlerini biyokimyasal açıdan açıklar16, 17, 19, 9A, D, E, G
1.1.Eritrositlerin hücresel özelliklerini ve fonksiyonlarını tanımlar.16, 17, 19, 9A, D, E, G
1.2.Eritrosit hemoglobin arasındaki ilişkiyi ve ilişkinin bozulmasının patolojik sonuçlarını açıklar.16, 17, 19, 9A, D, E, G
1.3.Laboratuvarda eritrosit ve hemoglobin ölçümünü tartışır.16, 17, 19, 9A, D, E, G
1.4.Vitaminlerin anemi ve sağlıktaki önemini açıklar.16, 17, 19, 9A, D, E, G
2.Hemostaz biyokimyasını kanama ve trombus yönünden açıklar16, 17, 19, 9A, D, E, G
2.1.Hemostazda damar yapısını ateroskleroz ilişkisini kavrar, ilgili laboratuvar testlerini açıklar16, 17, 19, 9A, D, E, G
2.2.Hemostazda trombositlerin ve pıhtılaşma proteinlerin ilişkisini tanımlar.16, 17, 19, 9A, D, E, G
2.3.Hemostazda trombositler ve pıhtılaşma proteinlerinin laboratuarda değerlendirmesini açıklar16, 17, 19, 9A, D, E, G
2.4.Fibrinolitik sisstem ile hemostazın diğer parametreleri arasındaki ilişkiyi açıklar16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.Makromoleküllerin sindiriminde enzim ve hormonların biyokimyasal etkilerini açıklar16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.1. Karbonhidratların sindirimindeki etkenleri tanımlar.16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.2. Proteinlerin sindirimindeki etkenleri tanımlar.16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.3. Lipidlerin sindiriminideki etkenleri tanımlar .16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.4. Sindirim sistemindeki bozuklukların nedenleri tanımlar, mekanizmalarlarını açıklar.16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.5. Tükürüğün biyokimyasal içeriğini, enfeksiyonda ve yara iyileşmesindeki etkilerini tartışabilir.16, 17, 19, 9A, D, E, G
4. Kardiyak belirteçlerin neler olduğunu, özelliklerini, birbirlerinden üstünlüklerini kavrar. 16, 17, 19, 9A, D, E, G
5. Karaciğer biyokimyasını kavrar teşhisde kullanılacak biyokimyasal parametreleri kavrar.16, 17, 19, 9A, D, E, G
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kan hücrelerinin yapısı ve fonksiyonları ve ölçülmesi.1,2,3,4 nolu kaynaklar
2Hemostatik sistemde trombositler ve endotel hücreleri.1,2,3,4 nolu kaynaklar
3Ateroskleroz gelişmesi ve laboratuvar değerlendirilmesi.1,2,3,4 nolu kaynaklar
4Kardiyak belirteçler1,2,3,4 nolu kaynaklar
5Kan pıhtılaşması ve fibrinolizis1,2,3,4 nolu kaynaklar
6Karaciğer fonksiyon testleri.1,2,3,4 nolu kaynaklar
7Tükürüğün biyokimyasal içeriği, yara iyileşmesi ve enfeksiyonda görevleri.1,2,3,4 nolu kaynaklar
Kaynak
1.Biyokimya Laboratuvarı (Türkan Yiğitbaşı,Nesrin Emekli), 2.Kilinik Biyokimya (Nesrin Emekli, Türkan Yiğitbaşı), 3.Tükürük Biyokimyası 4.Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati11515
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı155
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)30
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(30/30)1
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOKİMYA-Senelik13+2-1
Ders Programı

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Çarşamba 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Neslin EMEKLİ
Dersi VerenlerProf.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI
Dersin YardımcılarıProf.Dr. Nesrin Emekli ve Prof.Dr. Türkan Yiğitbaşı
Dersin AmacıHemogram, hemostatik sistem, ateroskleroz, kardiyak belirteçler, karaciğer fonksiyon testlerini öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Kan hücrelerinin yapısı ve fonksiyonları ve ölçülmesi.,Hemostatik sistemde trombositler ve endotel hücreleri.,Ateroskleroz gelişmesi ve laboratuvar değerlendirilmesi.,Kardiyak belirteçler,Kan pıhtılaşması ve fibrinolizis,Karaciğer fonksiyon testleri.,Tükürüğün biyokimyasal içeriği, yara iyileşmesi ve enfeksiyonda görevleri.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Aneminin nedenlerini biyokimyasal açıdan açıklar16, 17, 19, 9A, D, E, G
1.1.Eritrositlerin hücresel özelliklerini ve fonksiyonlarını tanımlar.16, 17, 19, 9A, D, E, G
1.2.Eritrosit hemoglobin arasındaki ilişkiyi ve ilişkinin bozulmasının patolojik sonuçlarını açıklar.16, 17, 19, 9A, D, E, G
1.3.Laboratuvarda eritrosit ve hemoglobin ölçümünü tartışır.16, 17, 19, 9A, D, E, G
1.4.Vitaminlerin anemi ve sağlıktaki önemini açıklar.16, 17, 19, 9A, D, E, G
2.Hemostaz biyokimyasını kanama ve trombus yönünden açıklar16, 17, 19, 9A, D, E, G
2.1.Hemostazda damar yapısını ateroskleroz ilişkisini kavrar, ilgili laboratuvar testlerini açıklar16, 17, 19, 9A, D, E, G
2.2.Hemostazda trombositlerin ve pıhtılaşma proteinlerin ilişkisini tanımlar.16, 17, 19, 9A, D, E, G
2.3.Hemostazda trombositler ve pıhtılaşma proteinlerinin laboratuarda değerlendirmesini açıklar16, 17, 19, 9A, D, E, G
2.4.Fibrinolitik sisstem ile hemostazın diğer parametreleri arasındaki ilişkiyi açıklar16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.Makromoleküllerin sindiriminde enzim ve hormonların biyokimyasal etkilerini açıklar16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.1. Karbonhidratların sindirimindeki etkenleri tanımlar.16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.2. Proteinlerin sindirimindeki etkenleri tanımlar.16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.3. Lipidlerin sindiriminideki etkenleri tanımlar .16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.4. Sindirim sistemindeki bozuklukların nedenleri tanımlar, mekanizmalarlarını açıklar.16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.5. Tükürüğün biyokimyasal içeriğini, enfeksiyonda ve yara iyileşmesindeki etkilerini tartışabilir.16, 17, 19, 9A, D, E, G
4. Kardiyak belirteçlerin neler olduğunu, özelliklerini, birbirlerinden üstünlüklerini kavrar. 16, 17, 19, 9A, D, E, G
5. Karaciğer biyokimyasını kavrar teşhisde kullanılacak biyokimyasal parametreleri kavrar.16, 17, 19, 9A, D, E, G
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kan hücrelerinin yapısı ve fonksiyonları ve ölçülmesi.1,2,3,4 nolu kaynaklar
2Hemostatik sistemde trombositler ve endotel hücreleri.1,2,3,4 nolu kaynaklar
3Ateroskleroz gelişmesi ve laboratuvar değerlendirilmesi.1,2,3,4 nolu kaynaklar
4Kardiyak belirteçler1,2,3,4 nolu kaynaklar
5Kan pıhtılaşması ve fibrinolizis1,2,3,4 nolu kaynaklar
6Karaciğer fonksiyon testleri.1,2,3,4 nolu kaynaklar
7Tükürüğün biyokimyasal içeriği, yara iyileşmesi ve enfeksiyonda görevleri.1,2,3,4 nolu kaynaklar
Kaynak
1.Biyokimya Laboratuvarı (Türkan Yiğitbaşı,Nesrin Emekli), 2.Kilinik Biyokimya (Nesrin Emekli, Türkan Yiğitbaşı), 3.Tükürük Biyokimyası 4.Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14