Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANATOMİ-Senelik50+28-5
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL, Prof.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Selva ŞEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAnatomi terminolojisi, genel tıbbi terimler, insan vücudunun organizasyonu, lokomotor sistem hakkında bilgi vermek ve pratik uygulamalar yaptırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Anatomiye Giriş ve Temele Kavramlar, Kemikler hakkında genel bilgi,Kemikler hakkında genel bilgi, üst ekstremite kemikleri,Üst ekstremite kemikleri, alt ekstremite kemikleri,Alt ekstremite kemikleri, Columna vertebralis,Toraks kemikleri, Neurocranium kemikleri,Neurocranium kemikleri ve viscerocranium kemikleri,Kafatasının bütünü, intracranial fossalar, FPP, fossa temporalis, fossa infratemporali,Eklemler hakkında genel bilgi,Üst ekstremite eklemleri,Alt ekstremite eklemleri, thorax ve columna vertebralis eklemler,Kaslar hakında genel bilgi, Mimik kaslar ve çiğneme kasları,Toraks ve Sırt Kasları,Sinir sistemi hakkında genel bilgi,Plex. cervicalis, boyun kasları, üçgenleri ve fasciaları, lojları, enfeksiyon yayılımları,Art. temporomandibularis,Plexus brachialis, Plexus lumbalis, Plexus sacralis, Plexus pudendalis, Plexus coccygeus,Fossa axillaris, üst ekstremite kasları, karpal tünel; Alt ekstremite kasları, trigonum femorale ve klinik önemi, fossa poplitea, canalis femoralis; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Anatomiye Giriş ve Temel Kavramlar, Kemikler hakkında genel bilgi açıklar. Diş hekimliğinde kemik bilgisinin yerini kavrar.11, 5, 9A, D
Kemikler hakkında genel bilgi, üst ekstremite kemikleri açıklar. 11, 5, 9A, D
Üst ekstremite kemikleri, alt ekstremite kemiklerini tanımlar. Hekimlik becerilerinde uzuvları anatomik terimlerle ifade eder.11, 5, 9A, D
Alt ekstremite kemikleri, Columna vertebralis açıklar.11, 5, 9A, D
Toraks kemikleri, Neurocranium kemikleri açıklar klinikle bağdaştırır.11, 5, 9A, D
Neurocranium kemikleri ve viscerocranium kemikleri açıklar. Klinikteki yaklaşımlarda anatomik lokalizasyonları açıklar ve uygular.11, 5, 9A, D
Kafatasının bütünü, intracranial fossalar, FPP, fossa temporalis, fossa infratemporalis açıklar. Klinikteki yaklaşımlarda anatomik lokalizasyonları açıklar ve uygular.11, 5, 9A, D
Eklemler hakkında genel bilgi açıklar. Anatomik terimlere hakim olur.11, 5, 9A, D
Üst ekstremite eklemleri açıklar. Anatomik terimlere hakim olur.11, 5, 9A, D
Alt ekstremite eklemleri, thorax ve columna vertebralis eklemler açıklar. Diş hekimliğinde olası klinik komplikasyonlarla ilişkilendirir.11, 5, 9A, D
Kaslar hakında genel bilgi, Mimik kaslar ve çiğneme kasları,Toraks ve Sırt Kasları açıklar. Klinik uygulamalardaki kullanım alanlarını açıklar.11, 5, 9A, D
Sinir sistemi hakkında genel bilgi,Plex. cervicalis, boyun kasları, üçgenleri ve fasciaları, lojları, enfeksiyon yayılımları açıklar. Klinikte çalışma alanlarını tanımlar.11, 5, 9A, D
Art. temporomandibularis, Plexus brachialis, Plexus lumbalis, Plexus sacralis, Plexus pudendalis, Plexus coccygeus açıklar. Klinikteki çalışma alanlarını tanımlar.11, 5, 9A, D
Fossa axillaris, üst ekstremite kasları, karpal tünel; Alt ekstremite kasları, trigonum femorale ve klinik önemi, fossa poplitea, canalis femoralis açıklar. 11, 5, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Anatomiye Giriş ve Temele Kavramlar, Kemikler hakkında genel bilgiOzan Anatomi s. I-XXXII
2Kemikler hakkında genel bilgi, üst ekstremite kemikleriOzan Anatomi s.1-8
3Üst ekstremite kemikleri, alt ekstremite kemikleriOzan Anatomi s.8-17
4Alt ekstremite kemikleri, Columna vertebralisOzan Anatomi s.17-31
5Toraks kemikleri, Neurocranium kemikleriOzan Anatomi s.42-45
6Neurocranium kemikleri ve viscerocranium kemikleriOzan Anatomi s.45-72
7Kafatasının bütünü, intracranial fossalar, FPP, fossa temporalis, fossa infratemporaliOzan Anatomi s.45-72
8Eklemler hakkında genel bilgiOzan Anatomi s.75-79
9Üst ekstremite eklemleriOzan Anatomi s.79-88
10Alt ekstremite eklemleri, thorax ve columna vertebralis eklemlerOzan Anatomi s.88-102
11Kaslar hakında genel bilgi, Mimik kaslar ve çiğneme kasları,Toraks ve Sırt KaslarıOzan Anatomi s.113-218
12Sinir sistemi hakkında genel bilgi,Plex. cervicalis, boyun kasları, üçgenleri ve fasciaları, lojları, enfeksiyon yayılımlarıOzan Anatomi s.459-550
13Art. temporomandibularis,Plexus brachialis, Plexus lumbalis, Plexus sacralis, Plexus pudendalis, Plexus coccygeusOzan Anatomi s.459-550
14Fossa axillaris, üst ekstremite kasları, karpal tünel; Alt ekstremite kasları, trigonum femorale ve klinik önemi, fossa poplitea, canalis femoralisOzan Anatomi s.113-218
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilir.
1-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 2-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997. 3-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 4-Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003. 5-Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. 6-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999. 7. Ozan, H. (2005). Anatomi. Klinisyen Tıp Kitabevleri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANATOMİ-Senelik50+28-5
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL, Prof.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Selva ŞEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAnatomi terminolojisi, genel tıbbi terimler, insan vücudunun organizasyonu, lokomotor sistem hakkında bilgi vermek ve pratik uygulamalar yaptırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Anatomiye Giriş ve Temele Kavramlar, Kemikler hakkında genel bilgi,Kemikler hakkında genel bilgi, üst ekstremite kemikleri,Üst ekstremite kemikleri, alt ekstremite kemikleri,Alt ekstremite kemikleri, Columna vertebralis,Toraks kemikleri, Neurocranium kemikleri,Neurocranium kemikleri ve viscerocranium kemikleri,Kafatasının bütünü, intracranial fossalar, FPP, fossa temporalis, fossa infratemporali,Eklemler hakkında genel bilgi,Üst ekstremite eklemleri,Alt ekstremite eklemleri, thorax ve columna vertebralis eklemler,Kaslar hakında genel bilgi, Mimik kaslar ve çiğneme kasları,Toraks ve Sırt Kasları,Sinir sistemi hakkında genel bilgi,Plex. cervicalis, boyun kasları, üçgenleri ve fasciaları, lojları, enfeksiyon yayılımları,Art. temporomandibularis,Plexus brachialis, Plexus lumbalis, Plexus sacralis, Plexus pudendalis, Plexus coccygeus,Fossa axillaris, üst ekstremite kasları, karpal tünel; Alt ekstremite kasları, trigonum femorale ve klinik önemi, fossa poplitea, canalis femoralis; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Anatomiye Giriş ve Temel Kavramlar, Kemikler hakkında genel bilgi açıklar. Diş hekimliğinde kemik bilgisinin yerini kavrar.11, 5, 9A, D
Kemikler hakkında genel bilgi, üst ekstremite kemikleri açıklar. 11, 5, 9A, D
Üst ekstremite kemikleri, alt ekstremite kemiklerini tanımlar. Hekimlik becerilerinde uzuvları anatomik terimlerle ifade eder.11, 5, 9A, D
Alt ekstremite kemikleri, Columna vertebralis açıklar.11, 5, 9A, D
Toraks kemikleri, Neurocranium kemikleri açıklar klinikle bağdaştırır.11, 5, 9A, D
Neurocranium kemikleri ve viscerocranium kemikleri açıklar. Klinikteki yaklaşımlarda anatomik lokalizasyonları açıklar ve uygular.11, 5, 9A, D
Kafatasının bütünü, intracranial fossalar, FPP, fossa temporalis, fossa infratemporalis açıklar. Klinikteki yaklaşımlarda anatomik lokalizasyonları açıklar ve uygular.11, 5, 9A, D
Eklemler hakkında genel bilgi açıklar. Anatomik terimlere hakim olur.11, 5, 9A, D
Üst ekstremite eklemleri açıklar. Anatomik terimlere hakim olur.11, 5, 9A, D
Alt ekstremite eklemleri, thorax ve columna vertebralis eklemler açıklar. Diş hekimliğinde olası klinik komplikasyonlarla ilişkilendirir.11, 5, 9A, D
Kaslar hakında genel bilgi, Mimik kaslar ve çiğneme kasları,Toraks ve Sırt Kasları açıklar. Klinik uygulamalardaki kullanım alanlarını açıklar.11, 5, 9A, D
Sinir sistemi hakkında genel bilgi,Plex. cervicalis, boyun kasları, üçgenleri ve fasciaları, lojları, enfeksiyon yayılımları açıklar. Klinikte çalışma alanlarını tanımlar.11, 5, 9A, D
Art. temporomandibularis, Plexus brachialis, Plexus lumbalis, Plexus sacralis, Plexus pudendalis, Plexus coccygeus açıklar. Klinikteki çalışma alanlarını tanımlar.11, 5, 9A, D
Fossa axillaris, üst ekstremite kasları, karpal tünel; Alt ekstremite kasları, trigonum femorale ve klinik önemi, fossa poplitea, canalis femoralis açıklar. 11, 5, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Anatomiye Giriş ve Temele Kavramlar, Kemikler hakkında genel bilgiOzan Anatomi s. I-XXXII
2Kemikler hakkında genel bilgi, üst ekstremite kemikleriOzan Anatomi s.1-8
3Üst ekstremite kemikleri, alt ekstremite kemikleriOzan Anatomi s.8-17
4Alt ekstremite kemikleri, Columna vertebralisOzan Anatomi s.17-31
5Toraks kemikleri, Neurocranium kemikleriOzan Anatomi s.42-45
6Neurocranium kemikleri ve viscerocranium kemikleriOzan Anatomi s.45-72
7Kafatasının bütünü, intracranial fossalar, FPP, fossa temporalis, fossa infratemporaliOzan Anatomi s.45-72
8Eklemler hakkında genel bilgiOzan Anatomi s.75-79
9Üst ekstremite eklemleriOzan Anatomi s.79-88
10Alt ekstremite eklemleri, thorax ve columna vertebralis eklemlerOzan Anatomi s.88-102
11Kaslar hakında genel bilgi, Mimik kaslar ve çiğneme kasları,Toraks ve Sırt KaslarıOzan Anatomi s.113-218
12Sinir sistemi hakkında genel bilgi,Plex. cervicalis, boyun kasları, üçgenleri ve fasciaları, lojları, enfeksiyon yayılımlarıOzan Anatomi s.459-550
13Art. temporomandibularis,Plexus brachialis, Plexus lumbalis, Plexus sacralis, Plexus pudendalis, Plexus coccygeusOzan Anatomi s.459-550
14Fossa axillaris, üst ekstremite kasları, karpal tünel; Alt ekstremite kasları, trigonum femorale ve klinik önemi, fossa poplitea, canalis femoralisOzan Anatomi s.113-218
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilir.
1-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 2-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997. 3-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 4-Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003. 5-Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. 6-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999. 7. Ozan, H. (2005). Anatomi. Klinisyen Tıp Kitabevleri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14