Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK EĞİTİMİ VE İLETİŞİMİDHF2244260Bahar Dönemi16+0-1
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Duygu İLHAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Duygu İLHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDiş hekimliği eğitiminde yeterlilik alanları içinde yer alan sağlığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yeterlilik alanına yönelik olarak iletişim becerileri ile birlikte sağlık eğitiminin öğretilmesini hedefler.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık eğitiminin tanımı ,Sağlık iletişiminin tanımı,Sağlık eğitiminin gelişimi ve iletişimle ilişkisi,Sağlığın geliştirilmesi ve teşviki,Sağlık okuryazarlığı,Sağlık davranışı,Sağlık eğitimi modelleri,Sağlıkta inanç modeli (SİM)- Öğrenme aşamaları, Sağlık İletişimin Rolü,  İletişim Becerileri,  İletişim Yöntemleri, Hasta ile iletişime hazırlık; senaryolar, Kültürel Yeterlilik nedir ve nasıl geliştirilir?,Toplum halk sağlığı kampanyaları ve sosyal medya; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Sağlık eğitiminin tanımını yapabilecektir. 2.Sağlık iletişiminin tanımını yapabilecektir. 3.Sağlık eğitiminin gelişimi ve iletişimle ilişkisini değerlendirebilecektir. 4.Sağlığın geliştirilmesi ve teşvikini gerçekleştirebilecektir. 5.Sağlık okuryazarlığı kazanır. 6.Sağlık davranışı gelişecektir. 7.Sağlık eğitimi modellerini öğrenecektir. 7.1. Model örneği sunumu yapabilecektir. 8.Sağlıkta inanç modeli (SİM)'ni bilir. 8.1.Öğrenme aşamalarını tanımlar. 10, 14, 15, 16, 20, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık eğitiminin tanımı
2Sağlık iletişiminin tanımı
3Sağlık eğitiminin gelişimi ve iletişimle ilişkisi
4Sağlığın geliştirilmesi ve teşviki
5Sağlık okuryazarlığı
6Sağlık davranışı
7Sağlık eğitimi modelleri
8Sağlıkta inanç modeli (SİM)- Öğrenme aşamaları
9 Sağlık İletişimin Rolü
10  İletişim Becerileri
11  İletişim Yöntemleri
12 Hasta ile iletişime hazırlık; senaryolar
13 Kültürel Yeterlilik nedir ve nasıl geliştirilir?
14Toplum halk sağlığı kampanyaları ve sosyal medya
Kaynak
Sağlığı Geliştirme Programları -Teoriden Pratiğe Ed; Carl I. Feldman, Diane D. Allensworth Sağlık Bakanlığı Yayın No:882, 2012 Kaynak içinde önerilen bölümler; Birinci bölüm: 4 -12 sayfalar arası Üçüncü bölüm: 57 -71 « « Sekizinci bölüm: 203 - 229 « « Onbeşinci bölüm:393 -419 « «
ders sunumları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati16116
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler515
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı155
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)36
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(36/30)1
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK EĞİTİMİ VE İLETİŞİMİDHF2244260Bahar Dönemi16+0-1
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Duygu İLHAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Duygu İLHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDiş hekimliği eğitiminde yeterlilik alanları içinde yer alan sağlığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yeterlilik alanına yönelik olarak iletişim becerileri ile birlikte sağlık eğitiminin öğretilmesini hedefler.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık eğitiminin tanımı ,Sağlık iletişiminin tanımı,Sağlık eğitiminin gelişimi ve iletişimle ilişkisi,Sağlığın geliştirilmesi ve teşviki,Sağlık okuryazarlığı,Sağlık davranışı,Sağlık eğitimi modelleri,Sağlıkta inanç modeli (SİM)- Öğrenme aşamaları, Sağlık İletişimin Rolü,  İletişim Becerileri,  İletişim Yöntemleri, Hasta ile iletişime hazırlık; senaryolar, Kültürel Yeterlilik nedir ve nasıl geliştirilir?,Toplum halk sağlığı kampanyaları ve sosyal medya; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Sağlık eğitiminin tanımını yapabilecektir. 2.Sağlık iletişiminin tanımını yapabilecektir. 3.Sağlık eğitiminin gelişimi ve iletişimle ilişkisini değerlendirebilecektir. 4.Sağlığın geliştirilmesi ve teşvikini gerçekleştirebilecektir. 5.Sağlık okuryazarlığı kazanır. 6.Sağlık davranışı gelişecektir. 7.Sağlık eğitimi modellerini öğrenecektir. 7.1. Model örneği sunumu yapabilecektir. 8.Sağlıkta inanç modeli (SİM)'ni bilir. 8.1.Öğrenme aşamalarını tanımlar. 10, 14, 15, 16, 20, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık eğitiminin tanımı
2Sağlık iletişiminin tanımı
3Sağlık eğitiminin gelişimi ve iletişimle ilişkisi
4Sağlığın geliştirilmesi ve teşviki
5Sağlık okuryazarlığı
6Sağlık davranışı
7Sağlık eğitimi modelleri
8Sağlıkta inanç modeli (SİM)- Öğrenme aşamaları
9 Sağlık İletişimin Rolü
10  İletişim Becerileri
11  İletişim Yöntemleri
12 Hasta ile iletişime hazırlık; senaryolar
13 Kültürel Yeterlilik nedir ve nasıl geliştirilir?
14Toplum halk sağlığı kampanyaları ve sosyal medya
Kaynak
Sağlığı Geliştirme Programları -Teoriden Pratiğe Ed; Carl I. Feldman, Diane D. Allensworth Sağlık Bakanlığı Yayın No:882, 2012 Kaynak içinde önerilen bölümler; Birinci bölüm: 4 -12 sayfalar arası Üçüncü bölüm: 57 -71 « « Sekizinci bölüm: 203 - 229 « « Onbeşinci bölüm:393 -419 « «
ders sunumları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14