Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ-Senelik25+0-3
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Perşembe 17:30-18:15

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gökhan GÜRLER
Dersi VerenlerProf.Dr. Barış Çağrı DELİLBAŞI, Prof.Dr. Gökhan GÜRLER, Prof.Dr. İbrahim Sina UÇKAN, Dr.Öğr.Üye. Emine ÖĞÜT, Doç.Dr. Muazzez SÜZEN
Dersin YardımcılarıProf. Dr. Gökhan Gürler
Dersin AmacıDişhekimliğinde cerrahi işlemlerde uygulanması gereken prensipleri, işlem sırasında kullanılacak malzemeleri, cerrahi işlemlerin uygulama yöntemlerini ve oluşabilecek komplikasyonları değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Çene Cerrahisine Giriş ve Ders Programı Hakkında Bilgilendirme,Cerrahi işlem öncesi hasta değerlendirilmesi,Hastanın hazırlanması ve diş hekimliğinde cerrahi prensipler,Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Asepsi,Diş Çekim Endikasyonları ve Kontraendikasyonları,Vaka tartışması,Cerrahi aletler ve Kullanımı,Diş Çekim Teknikleri (üst çene) (T),Diş Çekim Teknikleri (alt çene) (T),Komplikasyonlu Diş Çekimi,Diş Çekim Sırasında Gelişen Komplikasyonlar,Diş Çekim Sonrası Gelişen Komplikasyonlar,Süt Dişi Çekim Endikasyonları ve Teknikleri,Diş Çekim Teknikleri (Pratik),İinsizyon ve Sütür Teknikleri,Gömülü Dişlerin Sınflandırılması ve Gömülü Kalma Nedenleri,Gömülü Dişlerin Çekim Teknikleri,Gömülü Diş Cerrahisi Komplikasyonları,Apikal Rezeksiyon,Reimplantasyon ve orotransplantasyon,Biyopsi endikasyon ve kontraendikasyonları,Biyopsi teknikleri,Yara İyileşmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Cerrahi işlemlerden önce hasta muayenesini, operasyon bölgesinin hazırlanmasını ve işleme uygun malzeme seçimini yapabilecektir.8, 9A
2. Hastayı tıbbi ve dental açıdan değerlendirir.13, 9A
3. Sterilizasyon, dezenfeksiyon, asepsi kurallarını açıklar9A
4. Diş çekimi endikasyon ve kontraendikasyonlarını açıklar.11, 9A
5. Çekilecek dişe göre diş çekimi tekniğini belirler ve hasta konumlandırmasını yapar.11, 8, 9A
6. Çekim sonrası oluşabilecek komplikasyonları ve tedavilerini açıklar.13, 16, 9A
7. Çekim bölgesindeki sert ve yumuşak doku iyileşmesini değerlendirir.16, 9A
8. Gömülü dişlerin sınıflamasını ve tedavilerini tanımlar.9A
9. Apikal rezeksiyon için uygun flep tipini ve zamanını belirler.11, 9A
10. Reimplantasyon ve ototransplantasyon metotlarını tanımlar.11, 9A
11. Biyopsi çeşitlerini ve tekniklerini ve tanımlar9A
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çene Cerrahisine Giriş ve Ders Programı Hakkında Bilgilendirme
2Cerrahi işlem öncesi hasta değerlendirilmesi
3Hastanın hazırlanması ve diş hekimliğinde cerrahi prensipler
4Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Asepsi
5Diş Çekim Endikasyonları ve Kontraendikasyonları
6Vaka tartışması
7Cerrahi aletler ve Kullanımı
8Diş Çekim Teknikleri (üst çene) (T)
9Diş Çekim Teknikleri (alt çene) (T)
10Komplikasyonlu Diş Çekimi
11Diş Çekim Sırasında Gelişen Komplikasyonlar
12Diş Çekim Sonrası Gelişen Komplikasyonlar
13Süt Dişi Çekim Endikasyonları ve Teknikleri
14Diş Çekim Teknikleri (Pratik)
15İinsizyon ve Sütür Teknikleri
16Gömülü Dişlerin Sınflandırılması ve Gömülü Kalma Nedenleri
17Gömülü Dişlerin Çekim Teknikleri
18Gömülü Diş Cerrahisi Komplikasyonları
19Apikal Rezeksiyon
20Reimplantasyon ve orotransplantasyon
21Biyopsi endikasyon ve kontraendikasyonları
22Biyopsi teknikleri
23Yara İyileşmesi
Kaynak
Ders notu öğrencilere verilecektir.
Oral and maxillofacial surgery. Yazar: R.J. Fonseca Ağız diş çene hastalıkları ve cerrahisi. Yazarlar: Mustafa TÜRKER, Şule YÜCETAŞ

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ-Senelik25+0-3
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Perşembe 17:30-18:15

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gökhan GÜRLER
Dersi VerenlerProf.Dr. Barış Çağrı DELİLBAŞI, Prof.Dr. Gökhan GÜRLER, Prof.Dr. İbrahim Sina UÇKAN, Dr.Öğr.Üye. Emine ÖĞÜT, Doç.Dr. Muazzez SÜZEN
Dersin YardımcılarıProf. Dr. Gökhan Gürler
Dersin AmacıDişhekimliğinde cerrahi işlemlerde uygulanması gereken prensipleri, işlem sırasında kullanılacak malzemeleri, cerrahi işlemlerin uygulama yöntemlerini ve oluşabilecek komplikasyonları değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Çene Cerrahisine Giriş ve Ders Programı Hakkında Bilgilendirme,Cerrahi işlem öncesi hasta değerlendirilmesi,Hastanın hazırlanması ve diş hekimliğinde cerrahi prensipler,Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Asepsi,Diş Çekim Endikasyonları ve Kontraendikasyonları,Vaka tartışması,Cerrahi aletler ve Kullanımı,Diş Çekim Teknikleri (üst çene) (T),Diş Çekim Teknikleri (alt çene) (T),Komplikasyonlu Diş Çekimi,Diş Çekim Sırasında Gelişen Komplikasyonlar,Diş Çekim Sonrası Gelişen Komplikasyonlar,Süt Dişi Çekim Endikasyonları ve Teknikleri,Diş Çekim Teknikleri (Pratik),İinsizyon ve Sütür Teknikleri,Gömülü Dişlerin Sınflandırılması ve Gömülü Kalma Nedenleri,Gömülü Dişlerin Çekim Teknikleri,Gömülü Diş Cerrahisi Komplikasyonları,Apikal Rezeksiyon,Reimplantasyon ve orotransplantasyon,Biyopsi endikasyon ve kontraendikasyonları,Biyopsi teknikleri,Yara İyileşmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Cerrahi işlemlerden önce hasta muayenesini, operasyon bölgesinin hazırlanmasını ve işleme uygun malzeme seçimini yapabilecektir.8, 9A
2. Hastayı tıbbi ve dental açıdan değerlendirir.13, 9A
3. Sterilizasyon, dezenfeksiyon, asepsi kurallarını açıklar9A
4. Diş çekimi endikasyon ve kontraendikasyonlarını açıklar.11, 9A
5. Çekilecek dişe göre diş çekimi tekniğini belirler ve hasta konumlandırmasını yapar.11, 8, 9A
6. Çekim sonrası oluşabilecek komplikasyonları ve tedavilerini açıklar.13, 16, 9A
7. Çekim bölgesindeki sert ve yumuşak doku iyileşmesini değerlendirir.16, 9A
8. Gömülü dişlerin sınıflamasını ve tedavilerini tanımlar.9A
9. Apikal rezeksiyon için uygun flep tipini ve zamanını belirler.11, 9A
10. Reimplantasyon ve ototransplantasyon metotlarını tanımlar.11, 9A
11. Biyopsi çeşitlerini ve tekniklerini ve tanımlar9A
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çene Cerrahisine Giriş ve Ders Programı Hakkında Bilgilendirme
2Cerrahi işlem öncesi hasta değerlendirilmesi
3Hastanın hazırlanması ve diş hekimliğinde cerrahi prensipler
4Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Asepsi
5Diş Çekim Endikasyonları ve Kontraendikasyonları
6Vaka tartışması
7Cerrahi aletler ve Kullanımı
8Diş Çekim Teknikleri (üst çene) (T)
9Diş Çekim Teknikleri (alt çene) (T)
10Komplikasyonlu Diş Çekimi
11Diş Çekim Sırasında Gelişen Komplikasyonlar
12Diş Çekim Sonrası Gelişen Komplikasyonlar
13Süt Dişi Çekim Endikasyonları ve Teknikleri
14Diş Çekim Teknikleri (Pratik)
15İinsizyon ve Sütür Teknikleri
16Gömülü Dişlerin Sınflandırılması ve Gömülü Kalma Nedenleri
17Gömülü Dişlerin Çekim Teknikleri
18Gömülü Diş Cerrahisi Komplikasyonları
19Apikal Rezeksiyon
20Reimplantasyon ve orotransplantasyon
21Biyopsi endikasyon ve kontraendikasyonları
22Biyopsi teknikleri
23Yara İyileşmesi
Kaynak
Ders notu öğrencilere verilecektir.
Oral and maxillofacial surgery. Yazar: R.J. Fonseca Ağız diş çene hastalıkları ve cerrahisi. Yazarlar: Mustafa TÜRKER, Şule YÜCETAŞ

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14