Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ-Senelik69+0-6
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 12:45-13:30

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Abdullah ÖZEL
Dersi VerenlerProf.Dr. İbrahim Sina UÇKAN, Prof.Dr. Barış Çağrı DELİLBAŞI, Prof.Dr. Gökhan GÜRLER, Dr.Öğr.Üye. Abdullah ÖZEL, Dr.Öğr.Üye. Tuba DEVELİ, Dr.Öğr.Üye. Emine ÖĞÜT, Dr.Öğr.Üye. Bilal Cemşit SARI, Doç.Dr. Muazzez SÜZEN, Dr.Öğr.Üye. İlker KÖSE, Dr.Öğr.Üye. Gamze ŞENOL KILIÇ, Dr.Öğr.Üye. Sümer MÜNEVVEROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇene-yüz bölgesinde karşılaşılan hastalıkların özelliklerini, cerrahi tedavi yöntemlerini ve komplikasyonlarını bilerek cerrahi tedavi prosedürünün yürütülmesini sağlamaktır
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Cerrahide fizik tedavi yöntemleri,2. Elektrocerrahi, piezocerrahi ve kriyocerrahi,3. Cerrahide lazer uygulamaları,4. Cerrahide lazer uygulamaları,5. Maksiller sinüs anatomisi, fizyolojisi ve paranazal sinüsler,6. Maksiller sinüs hastalıkları, tanı ve tedavi yöntemleri,7. Oroantral açıklıklar ve tedavi yöntemleri,8. Preprotetik cerrahi tanımı ve endikasyonları,9. Kemik dokuda preprotetik işlemler,10. Yumuşak dokuda preprotetik işlemler,11. Vestibuloplasti yöntemleri,12. Rejeneratif cerrahi işlemler,13. Kemik yükseltme işlemleri,14. Epikriz, konsültasyon ve rapor yazılması,15. Olgu sunumları,16. Odontojenik enfeksiyonlar, lokal ve sistemik bulguları,17. Dentoalveolar abse ve enfeksiyon yayılımı,18. Üst çene loj abseleri,19. Alt çene loj abseleri,20. Odontojenik enfeksiyonlarda tedavi yöntemleri,21. Çene kistlerinin sınıflandırması ve klinik belirtileri,22. Gelişimsel kistler,23. İltihabi kistler ve yumuşak doku kistleri,24. Kistlerin tedavi yöntemleri,25. Oral ve maksillofasiyal travmatolojiye giriş,26. Fraktür etiyolojisi, sınıflandırma ve klinik değerlendirme,27. Dentoalveolar fraktürler ve tedavi yöntemleri,28. Maksilla fraktürleri, değerlendirme ve tedavi yöntemleri,29. Mandibula fraktürleri, değerlendirme ve tedavi yöntemleri,30. Olgu sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
10, 16, 3, 9A
1. Konvansiyonel cerrahi tedavi ile birlikte ve/veya cerrahi tedaviye alternatif olarak uygulanan teknikleri ve tedavi yöntemlerini açıklayabilecektir.10, 16, 3, 9A
1.1. Çene yüz bölgesindeki rahatsızlıklar veya operasyonlar sonrası başvurulan fizik tedavi yöntemlerini değerlendirir.10, 16, 3, 9A
1.2. Alternatif cerrahi yöntemleri değerlendirir10, 16, 3, 9A
1.3 Yara iyileşmesini hızlandırmak için uygulanan yöntemleri tartışır.10, 16, 3, 9A
2. Çene –yüz bölgesinde karşılaşılan hastalıkların genel özelliklerini ve tedavi yöntemlerini tanımlayabilecektir.10, 16, 3, 9A
2.1. Dişhekimliği açısından maksiller sinüs rahatsızlıklarını açıklar.10, 16, 3, 9A
2.2. Çenede ve ağız bölgesinde görülen kistlerin cerrahi tedavilerini açıklar10, 16, 3, 9A
2.3. Loca abselerinin anatomik sınırlarını ve içerdiği anatomik oluşumları değerlendirerek tedavi yöntemini belirler10, 16, 3, 9A
3. Çene yüz bölgesine gelen travma sonrası tedavi prosedürünü açıklayabilecektir10, 16, 3, 9A
3.1. Alveol kemiği ve diş fraktürlerine yaklaşımı açıklar10, 16, 3, 9A
3.2. Üst çene ve alt çene kırıklarını sınıflandırır10, 16, 3, 9A
3.3. Çene kırıklarının tedavi seçeneklerini değerlendirir16, 3A
4. Rezektif ve rejeneratif cerrahi yöntemleri anlatabilecektir10, 16, 3, 9A
4.1. Protez yapımı öncesi yumuşak doku ve sert doku düzenlemelerini değerlendirir10, 16, 3, 9A
4.2. Kemik ogmentasyon yöntemlerini karşılaştırır10, 16, 3, 9A
4.3. Rejeneratif işlemler sırasında oluşabilecek komplikasyonları tartışır10, 16, 3, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Cerrahide fizik tedavi yöntemleri
22. Elektrocerrahi, piezocerrahi ve kriyocerrahi
33. Cerrahide lazer uygulamaları
44. Cerrahide lazer uygulamaları
55. Maksiller sinüs anatomisi, fizyolojisi ve paranazal sinüsler
66. Maksiller sinüs hastalıkları, tanı ve tedavi yöntemleri
77. Oroantral açıklıklar ve tedavi yöntemleri
88. Preprotetik cerrahi tanımı ve endikasyonları
99. Kemik dokuda preprotetik işlemler
1010. Yumuşak dokuda preprotetik işlemler
1111. Vestibuloplasti yöntemleri
1212. Rejeneratif cerrahi işlemler
1313. Kemik yükseltme işlemleri
1414. Epikriz, konsültasyon ve rapor yazılması
1515. Olgu sunumları
1616. Odontojenik enfeksiyonlar, lokal ve sistemik bulguları
1717. Dentoalveolar abse ve enfeksiyon yayılımı
1818. Üst çene loj abseleri
1919. Alt çene loj abseleri
2020. Odontojenik enfeksiyonlarda tedavi yöntemleri
2121. Çene kistlerinin sınıflandırması ve klinik belirtileri
2222. Gelişimsel kistler
2323. İltihabi kistler ve yumuşak doku kistleri
2424. Kistlerin tedavi yöntemleri
2525. Oral ve maksillofasiyal travmatolojiye giriş
2626. Fraktür etiyolojisi, sınıflandırma ve klinik değerlendirme
2727. Dentoalveolar fraktürler ve tedavi yöntemleri
2828. Maksilla fraktürleri, değerlendirme ve tedavi yöntemleri
2929. Mandibula fraktürleri, değerlendirme ve tedavi yöntemleri
3030. Olgu sunumları
Kaynak
Ders notu öğrencilere verilecektir.
Peterson's Principles of Oral and Maxillofacial Surgery, Third Edition

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati30390
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı32060
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)170
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(170/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ-Senelik69+0-6
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 12:45-13:30

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Abdullah ÖZEL
Dersi VerenlerProf.Dr. İbrahim Sina UÇKAN, Prof.Dr. Barış Çağrı DELİLBAŞI, Prof.Dr. Gökhan GÜRLER, Dr.Öğr.Üye. Abdullah ÖZEL, Dr.Öğr.Üye. Tuba DEVELİ, Dr.Öğr.Üye. Emine ÖĞÜT, Dr.Öğr.Üye. Bilal Cemşit SARI, Doç.Dr. Muazzez SÜZEN, Dr.Öğr.Üye. İlker KÖSE, Dr.Öğr.Üye. Gamze ŞENOL KILIÇ, Dr.Öğr.Üye. Sümer MÜNEVVEROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇene-yüz bölgesinde karşılaşılan hastalıkların özelliklerini, cerrahi tedavi yöntemlerini ve komplikasyonlarını bilerek cerrahi tedavi prosedürünün yürütülmesini sağlamaktır
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Cerrahide fizik tedavi yöntemleri,2. Elektrocerrahi, piezocerrahi ve kriyocerrahi,3. Cerrahide lazer uygulamaları,4. Cerrahide lazer uygulamaları,5. Maksiller sinüs anatomisi, fizyolojisi ve paranazal sinüsler,6. Maksiller sinüs hastalıkları, tanı ve tedavi yöntemleri,7. Oroantral açıklıklar ve tedavi yöntemleri,8. Preprotetik cerrahi tanımı ve endikasyonları,9. Kemik dokuda preprotetik işlemler,10. Yumuşak dokuda preprotetik işlemler,11. Vestibuloplasti yöntemleri,12. Rejeneratif cerrahi işlemler,13. Kemik yükseltme işlemleri,14. Epikriz, konsültasyon ve rapor yazılması,15. Olgu sunumları,16. Odontojenik enfeksiyonlar, lokal ve sistemik bulguları,17. Dentoalveolar abse ve enfeksiyon yayılımı,18. Üst çene loj abseleri,19. Alt çene loj abseleri,20. Odontojenik enfeksiyonlarda tedavi yöntemleri,21. Çene kistlerinin sınıflandırması ve klinik belirtileri,22. Gelişimsel kistler,23. İltihabi kistler ve yumuşak doku kistleri,24. Kistlerin tedavi yöntemleri,25. Oral ve maksillofasiyal travmatolojiye giriş,26. Fraktür etiyolojisi, sınıflandırma ve klinik değerlendirme,27. Dentoalveolar fraktürler ve tedavi yöntemleri,28. Maksilla fraktürleri, değerlendirme ve tedavi yöntemleri,29. Mandibula fraktürleri, değerlendirme ve tedavi yöntemleri,30. Olgu sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
10, 16, 3, 9A
1. Konvansiyonel cerrahi tedavi ile birlikte ve/veya cerrahi tedaviye alternatif olarak uygulanan teknikleri ve tedavi yöntemlerini açıklayabilecektir.10, 16, 3, 9A
1.1. Çene yüz bölgesindeki rahatsızlıklar veya operasyonlar sonrası başvurulan fizik tedavi yöntemlerini değerlendirir.10, 16, 3, 9A
1.2. Alternatif cerrahi yöntemleri değerlendirir10, 16, 3, 9A
1.3 Yara iyileşmesini hızlandırmak için uygulanan yöntemleri tartışır.10, 16, 3, 9A
2. Çene –yüz bölgesinde karşılaşılan hastalıkların genel özelliklerini ve tedavi yöntemlerini tanımlayabilecektir.10, 16, 3, 9A
2.1. Dişhekimliği açısından maksiller sinüs rahatsızlıklarını açıklar.10, 16, 3, 9A
2.2. Çenede ve ağız bölgesinde görülen kistlerin cerrahi tedavilerini açıklar10, 16, 3, 9A
2.3. Loca abselerinin anatomik sınırlarını ve içerdiği anatomik oluşumları değerlendirerek tedavi yöntemini belirler10, 16, 3, 9A
3. Çene yüz bölgesine gelen travma sonrası tedavi prosedürünü açıklayabilecektir10, 16, 3, 9A
3.1. Alveol kemiği ve diş fraktürlerine yaklaşımı açıklar10, 16, 3, 9A
3.2. Üst çene ve alt çene kırıklarını sınıflandırır10, 16, 3, 9A
3.3. Çene kırıklarının tedavi seçeneklerini değerlendirir16, 3A
4. Rezektif ve rejeneratif cerrahi yöntemleri anlatabilecektir10, 16, 3, 9A
4.1. Protez yapımı öncesi yumuşak doku ve sert doku düzenlemelerini değerlendirir10, 16, 3, 9A
4.2. Kemik ogmentasyon yöntemlerini karşılaştırır10, 16, 3, 9A
4.3. Rejeneratif işlemler sırasında oluşabilecek komplikasyonları tartışır10, 16, 3, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Cerrahide fizik tedavi yöntemleri
22. Elektrocerrahi, piezocerrahi ve kriyocerrahi
33. Cerrahide lazer uygulamaları
44. Cerrahide lazer uygulamaları
55. Maksiller sinüs anatomisi, fizyolojisi ve paranazal sinüsler
66. Maksiller sinüs hastalıkları, tanı ve tedavi yöntemleri
77. Oroantral açıklıklar ve tedavi yöntemleri
88. Preprotetik cerrahi tanımı ve endikasyonları
99. Kemik dokuda preprotetik işlemler
1010. Yumuşak dokuda preprotetik işlemler
1111. Vestibuloplasti yöntemleri
1212. Rejeneratif cerrahi işlemler
1313. Kemik yükseltme işlemleri
1414. Epikriz, konsültasyon ve rapor yazılması
1515. Olgu sunumları
1616. Odontojenik enfeksiyonlar, lokal ve sistemik bulguları
1717. Dentoalveolar abse ve enfeksiyon yayılımı
1818. Üst çene loj abseleri
1919. Alt çene loj abseleri
2020. Odontojenik enfeksiyonlarda tedavi yöntemleri
2121. Çene kistlerinin sınıflandırması ve klinik belirtileri
2222. Gelişimsel kistler
2323. İltihabi kistler ve yumuşak doku kistleri
2424. Kistlerin tedavi yöntemleri
2525. Oral ve maksillofasiyal travmatolojiye giriş
2626. Fraktür etiyolojisi, sınıflandırma ve klinik değerlendirme
2727. Dentoalveolar fraktürler ve tedavi yöntemleri
2828. Maksilla fraktürleri, değerlendirme ve tedavi yöntemleri
2929. Mandibula fraktürleri, değerlendirme ve tedavi yöntemleri
3030. Olgu sunumları
Kaynak
Ders notu öğrencilere verilecektir.
Peterson's Principles of Oral and Maxillofacial Surgery, Third Edition

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14