Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DEONTOLOJİ VE TIP TARİHİ-Senelik22+0-1
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ
Dersi VerenlerProf.Dr. Ayten ALTINTAŞ, Dr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu kurulun amacı tıp eğitimine başlayanlar için temel tıp bilimleri hakkındaki giriş bilgilerini öğretmek, tıbbın tarihi gelişimiyle bugünkü tıbbı kavratmak, tıp etiğinin esaslarını öğretmek, beşeri bilimler konusunda bilgi vermek, tıp eğitimi, tıp felsefesi ve insani değerler konusunu kavratmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Bu ders; Diş Hekimliği Tarihinin Amacı, Hedefi, Prehistorik dönem,Antik dönemde Büyük Medeniyetlerinde Dişçilik nasıldı. Tıbbın içindeki dişçilik.,Orta Çağda dişçilik,Aydınlanma Çağı, Diş hekimliğin doğuşu.,Kan Dolaşımının ve Mikrobiyolojinin keşfi ve diş hekimliğine yansıması,19. yy da diş hekimliğinin gelişmesi,Türkiye’de diş hekimliği ve eğitiminin gelişimi,Diş hekimliği etiğinin tanımı, amacı ve hedefi,Diş Hekimliği Etiğinin Temel İlkeleri,Mesleki değerler ve sorumluluklar,Hastayı Aydınlatma ,Tıbbi Kayıt Tutma ve Önemi; konularını içermektedir.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
01- Tıp Felsefesi ve Tıp Tarihi Perspektifi ile hekimlik bilincini ve kimliğini öğrenir geliştirir. 07- Biyokimya ve Kliniğe esas teşkil edecek organik kimyanın temellerini kavrar. 06- Histoloji ve embriyoloji bakış açısı ile klinik araştırmalara temel oluşturacak yapıları tanır, fonksiyonları bilir. 05- Tıbbi biyoloji bakışı ile klinik çalışmalara temel oluşturacak hücreyi ilgili hastalıklar açısından inceler 04- İnsani ve mesleki değerleri kavrar, Hekimin hukuki sorumluluklarını açıklar 03- Tıp etiğinin temel kavramlarını anlar, Etik sorunları öğrenir ve tartışır. 02-Sağlığa bütüncül yaklaşım için gereken tarihi, felsefi, kültürel, sosyal bakış açısı kazandırır ve iletişimi sağlar14, 19, 4, 9D, E, F
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bu ders; Diş Hekimliği Tarihinin Amacı, Hedefi, Prehistorik dönem,Antik dönemde Büyük Medeniyetlerinde Dişçilik nasıldı. Tıbbın içindeki dişçilik.,Orta Çağda dişçilik,Aydınlanma Çağı, Diş hekimliğin doğuşu.,Kan Dolaşımının ve Mikrobiyolojinin keşfi ve diş hekimliğine yansıması,19. yy da diş hekimliğinin gelişmesi,Türkiye’de diş hekimliği ve eğitiminin gelişimi,Diş hekimliği etiğinin tanımı, amacı ve hedefi,Diş Hekimliği Etiğinin Temel İlkeleri,Mesleki değerler ve sorumluluklar,Hastayı Aydınlatma ,Tıbbi Kayıt Tutma ve Önemi; konularını içermektedir.
Kaynak
Derslerin kitapları, ders notları ve slayt çıktıları. 1. Molecular Biology of the Cell, Sixth Edition; Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter 2. Moleküler Hücre Biyolojisi, Prof. Dr. Hasan Veysi Güneş, İstanbul Tıp Kitabevi , Dalçık H. Klinik Yönleri ile İnsan Embriyolojisi. 6. Ed. NOBEL TIP Sadler T.W: Langman's Medical Embryology, Eleventh Edition. Lippincott Williams & Wilkins, USA Schoenwolf G.C.: Larsen’s Human Embryology. 4. Ed. CHURCHILL LIVINGSTONE ELSEVIER 1. Singer and Erickson (eds.). A Companion to Medical Anthropology. Wiley-Blackwell, 2011 2. Winkelman. Culture and Health: Applying Medical Anthropology. Jossey-Bass, 2009. 3. Cant and Sharma. A new medical pluralism? Alternative medicine, doctors, patients and the state. Routledge, 1999. . Osman Hayran. Sağlık Yönetimi Yazıları, 2. Baskı, SAGEYA Yayınları, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DEONTOLOJİ VE TIP TARİHİ-Senelik22+0-1
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ
Dersi VerenlerProf.Dr. Ayten ALTINTAŞ, Dr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu kurulun amacı tıp eğitimine başlayanlar için temel tıp bilimleri hakkındaki giriş bilgilerini öğretmek, tıbbın tarihi gelişimiyle bugünkü tıbbı kavratmak, tıp etiğinin esaslarını öğretmek, beşeri bilimler konusunda bilgi vermek, tıp eğitimi, tıp felsefesi ve insani değerler konusunu kavratmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Bu ders; Diş Hekimliği Tarihinin Amacı, Hedefi, Prehistorik dönem,Antik dönemde Büyük Medeniyetlerinde Dişçilik nasıldı. Tıbbın içindeki dişçilik.,Orta Çağda dişçilik,Aydınlanma Çağı, Diş hekimliğin doğuşu.,Kan Dolaşımının ve Mikrobiyolojinin keşfi ve diş hekimliğine yansıması,19. yy da diş hekimliğinin gelişmesi,Türkiye’de diş hekimliği ve eğitiminin gelişimi,Diş hekimliği etiğinin tanımı, amacı ve hedefi,Diş Hekimliği Etiğinin Temel İlkeleri,Mesleki değerler ve sorumluluklar,Hastayı Aydınlatma ,Tıbbi Kayıt Tutma ve Önemi; konularını içermektedir.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
01- Tıp Felsefesi ve Tıp Tarihi Perspektifi ile hekimlik bilincini ve kimliğini öğrenir geliştirir. 07- Biyokimya ve Kliniğe esas teşkil edecek organik kimyanın temellerini kavrar. 06- Histoloji ve embriyoloji bakış açısı ile klinik araştırmalara temel oluşturacak yapıları tanır, fonksiyonları bilir. 05- Tıbbi biyoloji bakışı ile klinik çalışmalara temel oluşturacak hücreyi ilgili hastalıklar açısından inceler 04- İnsani ve mesleki değerleri kavrar, Hekimin hukuki sorumluluklarını açıklar 03- Tıp etiğinin temel kavramlarını anlar, Etik sorunları öğrenir ve tartışır. 02-Sağlığa bütüncül yaklaşım için gereken tarihi, felsefi, kültürel, sosyal bakış açısı kazandırır ve iletişimi sağlar14, 19, 4, 9D, E, F
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bu ders; Diş Hekimliği Tarihinin Amacı, Hedefi, Prehistorik dönem,Antik dönemde Büyük Medeniyetlerinde Dişçilik nasıldı. Tıbbın içindeki dişçilik.,Orta Çağda dişçilik,Aydınlanma Çağı, Diş hekimliğin doğuşu.,Kan Dolaşımının ve Mikrobiyolojinin keşfi ve diş hekimliğine yansıması,19. yy da diş hekimliğinin gelişmesi,Türkiye’de diş hekimliği ve eğitiminin gelişimi,Diş hekimliği etiğinin tanımı, amacı ve hedefi,Diş Hekimliği Etiğinin Temel İlkeleri,Mesleki değerler ve sorumluluklar,Hastayı Aydınlatma ,Tıbbi Kayıt Tutma ve Önemi; konularını içermektedir.
Kaynak
Derslerin kitapları, ders notları ve slayt çıktıları. 1. Molecular Biology of the Cell, Sixth Edition; Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter 2. Moleküler Hücre Biyolojisi, Prof. Dr. Hasan Veysi Güneş, İstanbul Tıp Kitabevi , Dalçık H. Klinik Yönleri ile İnsan Embriyolojisi. 6. Ed. NOBEL TIP Sadler T.W: Langman's Medical Embryology, Eleventh Edition. Lippincott Williams & Wilkins, USA Schoenwolf G.C.: Larsen’s Human Embryology. 4. Ed. CHURCHILL LIVINGSTONE ELSEVIER 1. Singer and Erickson (eds.). A Companion to Medical Anthropology. Wiley-Blackwell, 2011 2. Winkelman. Culture and Health: Applying Medical Anthropology. Jossey-Bass, 2009. 3. Cant and Sharma. A new medical pluralism? Alternative medicine, doctors, patients and the state. Routledge, 1999. . Osman Hayran. Sağlık Yönetimi Yazıları, 2. Baskı, SAGEYA Yayınları, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14