Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DENTAL ANESTEZİ-Senelik36+0-3
Ders Programı

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gökhan GÜRLER
Dersi VerenlerProf.Dr. İbrahim Sina UÇKAN, Prof.Dr. Barış Çağrı DELİLBAŞI, Prof.Dr. Gökhan GÜRLER, Doç.Dr. Muazzez SÜZEN, Dr.Öğr.Üye. Emine ÖĞÜT, Dr.Öğr.Üye. Sümer MÜNEVVEROĞLU, Dr.Öğr.Üye. Ceylan GÜZEL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDental anestezide kullanılan ilaçların yapısal özelliklerini, etki mekanizmalarını, uygulama metotlarını ve anestezik maddeye bağlı oluşabilecek komplikasyonları değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Anesteziye giriş ve tarihçe,Diş ağrısı ve iletimi,Sinir fizyolojisi,Lokal anesteziklerin etki mekanizması,Farmakokinetik,Lokal anesteziklerin sistemik etkileri,Vazokonstriktörler,Vazokonstriktör seçimi,Lokal anestezi tipleri – Ester tip,Amid tip lokal anesteziklier,Topikal anestezikler,Lokal anestezide kullanılan malzemeler,Lokal anestezi teknikleri,Rejyonel Lokal anestezi teknikleri,Diğer anestezi teknikleri,Çocuklarda lokal anestezi,Lokal komplikasyonlar,Sistemik komplikasyonlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Sinir hücrelerini ve lokal anesteziklerin sinir hücreleri üzerine etkilerini açıklayabilecektir.10, 11, 16, 9A
1.1. Sinir hücresinin genel özelliklerini açıklar.10, 16, 9A
1.2. Sinir impulsunun oluşumu ve iletimini yorumlar.16, 9A
1.3 Lokal anestezik ilaçların kimyasal yapısını ve özelliklerini tanımlar.10, 16, 9A
1.4 Lokal anestezik ve vazokonstrüktör seçimini etkileyen kriterleri tartışır10, 16, 9A
2. Lokal anestezi öncesi hasta, anestezik ilaç ve anestezi yöntemi ilişkisini açıklayabilecektir.10, 16, 9D
2.1. Hastanın fiziksel ve psikolojik durumunu değerlendirir.10, 12, 16, 9A
2.2. İşleme uygun malzemelerin seçimini yapar.11, 16, 9A
2.3. Anestezi yöntemlerini karşılaştırır.10, 16, 9
2.4. Anestezi açısından önemli anatomik noktaları açıklar.10, 11, 16, 9A
3. Lokal anesezi sonrası oluşabilecek lokal ve sistemik komplikasyonları değerlendirebilecektir.10, 12, 16, 9A
3.1. Sistemik yan etkileri tartışır.10, 11, 12, 9A
3.2 Anestezik maddelere antagonist etki gösteren ilaçları açıklar10, 11, 9A
3.3 Komplikasyonların vücut sistemleri üzerine etkisini yorumlar.10, 16, 9A
3.4. komplikasyonların tedavi aşamalarını açıklar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Anesteziye giriş ve tarihçe
2Diş ağrısı ve iletimi
3Sinir fizyolojisi
4Lokal anesteziklerin etki mekanizması
5Farmakokinetik
6Lokal anesteziklerin sistemik etkileri
7Vazokonstriktörler
9Vazokonstriktör seçimi
11Lokal anestezi tipleri – Ester tip
12Amid tip lokal anesteziklier
14Topikal anestezikler
15Lokal anestezide kullanılan malzemeler
17Lokal anestezi teknikleri
18Rejyonel Lokal anestezi teknikleri
23Diğer anestezi teknikleri
24Çocuklarda lokal anestezi
25Lokal komplikasyonlar
27Sistemik komplikasyonlar
Kaynak
Ders notu öğrencilere verilecektir.
Handbook of Local Anasthesia, S.Malamed

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DENTAL ANESTEZİ-Senelik36+0-3
Ders Programı

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gökhan GÜRLER
Dersi VerenlerProf.Dr. İbrahim Sina UÇKAN, Prof.Dr. Barış Çağrı DELİLBAŞI, Prof.Dr. Gökhan GÜRLER, Doç.Dr. Muazzez SÜZEN, Dr.Öğr.Üye. Emine ÖĞÜT, Dr.Öğr.Üye. Sümer MÜNEVVEROĞLU, Dr.Öğr.Üye. Ceylan GÜZEL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDental anestezide kullanılan ilaçların yapısal özelliklerini, etki mekanizmalarını, uygulama metotlarını ve anestezik maddeye bağlı oluşabilecek komplikasyonları değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Anesteziye giriş ve tarihçe,Diş ağrısı ve iletimi,Sinir fizyolojisi,Lokal anesteziklerin etki mekanizması,Farmakokinetik,Lokal anesteziklerin sistemik etkileri,Vazokonstriktörler,Vazokonstriktör seçimi,Lokal anestezi tipleri – Ester tip,Amid tip lokal anesteziklier,Topikal anestezikler,Lokal anestezide kullanılan malzemeler,Lokal anestezi teknikleri,Rejyonel Lokal anestezi teknikleri,Diğer anestezi teknikleri,Çocuklarda lokal anestezi,Lokal komplikasyonlar,Sistemik komplikasyonlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Sinir hücrelerini ve lokal anesteziklerin sinir hücreleri üzerine etkilerini açıklayabilecektir.10, 11, 16, 9A
1.1. Sinir hücresinin genel özelliklerini açıklar.10, 16, 9A
1.2. Sinir impulsunun oluşumu ve iletimini yorumlar.16, 9A
1.3 Lokal anestezik ilaçların kimyasal yapısını ve özelliklerini tanımlar.10, 16, 9A
1.4 Lokal anestezik ve vazokonstrüktör seçimini etkileyen kriterleri tartışır10, 16, 9A
2. Lokal anestezi öncesi hasta, anestezik ilaç ve anestezi yöntemi ilişkisini açıklayabilecektir.10, 16, 9D
2.1. Hastanın fiziksel ve psikolojik durumunu değerlendirir.10, 12, 16, 9A
2.2. İşleme uygun malzemelerin seçimini yapar.11, 16, 9A
2.3. Anestezi yöntemlerini karşılaştırır.10, 16, 9
2.4. Anestezi açısından önemli anatomik noktaları açıklar.10, 11, 16, 9A
3. Lokal anesezi sonrası oluşabilecek lokal ve sistemik komplikasyonları değerlendirebilecektir.10, 12, 16, 9A
3.1. Sistemik yan etkileri tartışır.10, 11, 12, 9A
3.2 Anestezik maddelere antagonist etki gösteren ilaçları açıklar10, 11, 9A
3.3 Komplikasyonların vücut sistemleri üzerine etkisini yorumlar.10, 16, 9A
3.4. komplikasyonların tedavi aşamalarını açıklar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Anesteziye giriş ve tarihçe
2Diş ağrısı ve iletimi
3Sinir fizyolojisi
4Lokal anesteziklerin etki mekanizması
5Farmakokinetik
6Lokal anesteziklerin sistemik etkileri
7Vazokonstriktörler
9Vazokonstriktör seçimi
11Lokal anestezi tipleri – Ester tip
12Amid tip lokal anesteziklier
14Topikal anestezikler
15Lokal anestezide kullanılan malzemeler
17Lokal anestezi teknikleri
18Rejyonel Lokal anestezi teknikleri
23Diğer anestezi teknikleri
24Çocuklarda lokal anestezi
25Lokal komplikasyonlar
27Sistemik komplikasyonlar
Kaynak
Ders notu öğrencilere verilecektir.
Handbook of Local Anasthesia, S.Malamed

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14