Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİŞ HEKİMLİĞİNDE KLİNİK UYGULAMALARA GİRİŞ-Senelik0+64-3
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Muazzez SÜZEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet Muzaffer ATEŞ, Prof.Dr. İbrahim Sina UÇKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersi alan öğrencilerin kliniğe başlamadan önce klinik düzenini öğrenmeleri ve klinik öğrencilerini (4. ve 5. sınıf) gözlemlemeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Kliniğe giriş,2. Klinik düzeni ve kurallar,3. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları,4. Öğrencilerin görev ve sorumlulukları,5. Klinik karnelerin doldurulması,6. Anabilim dalına göre öğrenci görevleri,7. Anabilim dalına göre öğrenci görevleri,8. Anabilim dalına göre öğrenci görevleri,9. Anabilim dalına göre öğrenci görevleri,10. Ara sınav,11. Gözlemci öğrenci kliniği,12. Gözlemci öğrenci kliniği,13. Gözlemci öğrenci kliniği,14. Gözlemci öğrenci kliniği,15. Gözlemci öğrenci kliniği,16. Genel sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersi alan öğrenciler;9A
1. Klinik kurallarını uygular10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 4, 8, 9G, H
2. Öğrenci karnesini doldurmayı bilir8, 9
3. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarını uygular16, 18, 8D
4. Hasta değerlendirmesini tartışır12, 13, 14, 15, 18, 4, 5, 6, 8, 9
5. Klinik öğrencilerine yardım eder12, 14, 16, 6
6. Klinikte öğrencinin sorumluluklarını bilir10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 23, 38, 4, 5, 6, 8A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 18: Mikro Öğretim Tekniği , 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 38: Bakım Planı, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Kliniğe giriş
22. Klinik düzeni ve kurallar
33. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları
44. Öğrencilerin görev ve sorumlulukları
55. Klinik karnelerin doldurulması
66. Anabilim dalına göre öğrenci görevleri
77. Anabilim dalına göre öğrenci görevleri
88. Anabilim dalına göre öğrenci görevleri
99. Anabilim dalına göre öğrenci görevleri
1010. Ara sınav
1111. Gözlemci öğrenci kliniği
1212. Gözlemci öğrenci kliniği
1313. Gözlemci öğrenci kliniği
1414. Gözlemci öğrenci kliniği
1515. Gözlemci öğrenci kliniği
1616. Genel sınav
Kaynak
Verilmeyecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİŞ HEKİMLİĞİNDE KLİNİK UYGULAMALARA GİRİŞ-Senelik0+64-3
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Muazzez SÜZEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet Muzaffer ATEŞ, Prof.Dr. İbrahim Sina UÇKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersi alan öğrencilerin kliniğe başlamadan önce klinik düzenini öğrenmeleri ve klinik öğrencilerini (4. ve 5. sınıf) gözlemlemeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Kliniğe giriş,2. Klinik düzeni ve kurallar,3. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları,4. Öğrencilerin görev ve sorumlulukları,5. Klinik karnelerin doldurulması,6. Anabilim dalına göre öğrenci görevleri,7. Anabilim dalına göre öğrenci görevleri,8. Anabilim dalına göre öğrenci görevleri,9. Anabilim dalına göre öğrenci görevleri,10. Ara sınav,11. Gözlemci öğrenci kliniği,12. Gözlemci öğrenci kliniği,13. Gözlemci öğrenci kliniği,14. Gözlemci öğrenci kliniği,15. Gözlemci öğrenci kliniği,16. Genel sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersi alan öğrenciler;9A
1. Klinik kurallarını uygular10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 4, 8, 9G, H
2. Öğrenci karnesini doldurmayı bilir8, 9
3. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarını uygular16, 18, 8D
4. Hasta değerlendirmesini tartışır12, 13, 14, 15, 18, 4, 5, 6, 8, 9
5. Klinik öğrencilerine yardım eder12, 14, 16, 6
6. Klinikte öğrencinin sorumluluklarını bilir10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 23, 38, 4, 5, 6, 8A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 18: Mikro Öğretim Tekniği , 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 38: Bakım Planı, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Kliniğe giriş
22. Klinik düzeni ve kurallar
33. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları
44. Öğrencilerin görev ve sorumlulukları
55. Klinik karnelerin doldurulması
66. Anabilim dalına göre öğrenci görevleri
77. Anabilim dalına göre öğrenci görevleri
88. Anabilim dalına göre öğrenci görevleri
99. Anabilim dalına göre öğrenci görevleri
1010. Ara sınav
1111. Gözlemci öğrenci kliniği
1212. Gözlemci öğrenci kliniği
1313. Gözlemci öğrenci kliniği
1414. Gözlemci öğrenci kliniği
1515. Gözlemci öğrenci kliniği
1616. Genel sınav
Kaynak
Verilmeyecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14