Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ORTODONTİ KLİNİĞİ IDHF4011337Senelik0+90-3
Ders Programı

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 12:45-13:30

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Elvan DOLANMAZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Elvan DOLANMAZ, Dr.Öğr.Üye. Kezban TEKGÜL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSefalometrik analiz,ortodontik model ve model analizleri,ortodontik müteharrik apareyler ve bu apareyler için tel büküm ve kroşe yapım tekniklerini uygulamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Çeşitli öğretici eğitici tel bükümleri kağıt üzerinde anlatılmaktadır.,Kağıt üzerinde tel bükümleri yapılmaktadır.,Adams kroşe yapımı gösterilmektedir. ,Vestibul ark yapımı gösterilmektedir. ,Topuz kroşe yapımı gösterilmektedir. ,Zemberek kroşeler büktürülmektedir.,Hawley Plağın yapımı, uygulama aşamaları ve aktivasyonu anlatılmaktadır.,Hasta röntgenleri üzerinde sefalometrik değerlendirme yaptırılmaktadır.,Bu değerlendirmeleri yaparak iskeletsel anomalileri tanıma yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir.,Bu değerlendirmeleri yaparak iskeletsel anomalileri ayırt etme yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir.,Hasta röntgenleri üzerinde tedavi planlaması yaptırılmaktadır.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ortodontik modelin hazırlanması için gerekli yöntemleri tartışabilecektir.37, 6, 8H
Ortodontik müteharrik apareylerde kullanılan kroşelerin yapımını gerçekleştirebilecektir.37, 6, 8H
Tutucu ve aktif kroşeleri büker ve modele uygun olarak adapte eder.37, 6, 8H
Sefalometrik çizim ve model analizlerini tartışabilecektir.37, 6, 8H
Öğretim Yöntemleri:37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli
Ölçme Yöntemleri:H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çeşitli öğretici eğitici tel bükümleri kağıt üzerinde anlatılmaktadır.
2Kağıt üzerinde tel bükümleri yapılmaktadır.
3Adams kroşe yapımı gösterilmektedir.
4Vestibul ark yapımı gösterilmektedir.
5Topuz kroşe yapımı gösterilmektedir.
6Zemberek kroşeler büktürülmektedir.
7Hawley Plağın yapımı, uygulama aşamaları ve aktivasyonu anlatılmaktadır.
8Hasta röntgenleri üzerinde sefalometrik değerlendirme yaptırılmaktadır.
9Bu değerlendirmeleri yaparak iskeletsel anomalileri tanıma yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir.
10Bu değerlendirmeleri yaparak iskeletsel anomalileri ayırt etme yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir.
11Hasta röntgenleri üzerinde tedavi planlaması yaptırılmaktadır.
Kaynak
1. Ortodontinin Temelleri Tanı ve Tedavi. Robert N. Staley, Neil T. Reske 2. Ortodontik Tedavi:Kavramlar ve Stratejiler. Frans P.G.M. van der Linden 3. Ortodontik Laboratuvar Teknikleri. Al McOrmond

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati30390
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı248
Genel Sınav ve Hazırlığı155
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)103
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(103/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ORTODONTİ KLİNİĞİ IDHF4011337Senelik0+90-3
Ders Programı

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 12:45-13:30

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Elvan DOLANMAZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Elvan DOLANMAZ, Dr.Öğr.Üye. Kezban TEKGÜL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSefalometrik analiz,ortodontik model ve model analizleri,ortodontik müteharrik apareyler ve bu apareyler için tel büküm ve kroşe yapım tekniklerini uygulamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Çeşitli öğretici eğitici tel bükümleri kağıt üzerinde anlatılmaktadır.,Kağıt üzerinde tel bükümleri yapılmaktadır.,Adams kroşe yapımı gösterilmektedir. ,Vestibul ark yapımı gösterilmektedir. ,Topuz kroşe yapımı gösterilmektedir. ,Zemberek kroşeler büktürülmektedir.,Hawley Plağın yapımı, uygulama aşamaları ve aktivasyonu anlatılmaktadır.,Hasta röntgenleri üzerinde sefalometrik değerlendirme yaptırılmaktadır.,Bu değerlendirmeleri yaparak iskeletsel anomalileri tanıma yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir.,Bu değerlendirmeleri yaparak iskeletsel anomalileri ayırt etme yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir.,Hasta röntgenleri üzerinde tedavi planlaması yaptırılmaktadır.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ortodontik modelin hazırlanması için gerekli yöntemleri tartışabilecektir.37, 6, 8H
Ortodontik müteharrik apareylerde kullanılan kroşelerin yapımını gerçekleştirebilecektir.37, 6, 8H
Tutucu ve aktif kroşeleri büker ve modele uygun olarak adapte eder.37, 6, 8H
Sefalometrik çizim ve model analizlerini tartışabilecektir.37, 6, 8H
Öğretim Yöntemleri:37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli
Ölçme Yöntemleri:H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çeşitli öğretici eğitici tel bükümleri kağıt üzerinde anlatılmaktadır.
2Kağıt üzerinde tel bükümleri yapılmaktadır.
3Adams kroşe yapımı gösterilmektedir.
4Vestibul ark yapımı gösterilmektedir.
5Topuz kroşe yapımı gösterilmektedir.
6Zemberek kroşeler büktürülmektedir.
7Hawley Plağın yapımı, uygulama aşamaları ve aktivasyonu anlatılmaktadır.
8Hasta röntgenleri üzerinde sefalometrik değerlendirme yaptırılmaktadır.
9Bu değerlendirmeleri yaparak iskeletsel anomalileri tanıma yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir.
10Bu değerlendirmeleri yaparak iskeletsel anomalileri ayırt etme yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir.
11Hasta röntgenleri üzerinde tedavi planlaması yaptırılmaktadır.
Kaynak
1. Ortodontinin Temelleri Tanı ve Tedavi. Robert N. Staley, Neil T. Reske 2. Ortodontik Tedavi:Kavramlar ve Stratejiler. Frans P.G.M. van der Linden 3. Ortodontik Laboratuvar Teknikleri. Al McOrmond

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14