Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE BİLGİYE ERİŞİM -Senelik10+0-1
Ders Programı

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Ayşe Ezel BERKER
Dersi VerenlerProf.Dr. Ayşe Ezel BERKER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDers, öğrencilere bilimsel etik kural ve uygulamalarında derinlemesine bilgi sahibi olma fırsatı verir. Ders, öğrencileri akademik kariyerlerine en iyi şekilde hazırlamak için etik kod çerçevesinde pratik ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dersin kapsamı, akademik alanda gerekli olan etik kod çerçevesinde araştırmaların nasıl yürütüleceği konusunda detaylı bilgiler içerir. Gerçek ve varsayımsal vakalar üzerine yapısal tartışmalar bu yönde fayda sağlar. Öğrencilerin akademik hayatlarında benzer etik sorunlarla karşılaşmalarını önlemeyi amaçlar. Ayrıca, İngilizce makale hazırlama becerilerini geliştirerek öğrencileri akademik çalışmalara hazırlamayı hedefler.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Bilimde Etik,Bilimsel Metot,Bilimde Kullanılan Dil,Araştırma Yayınları,Literatür Değişikliği,Makale Yazma: Yapı ve İçerik,Proje Önerisi Hazırlama,Araştırma Projesi Yönetimi,Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi,Araştırmalarda İşbirlikleri ve Gerekleri,Tez Organizasyonu ve Kabul Süreci,Yol Haritası ve Gelecek Planlama,Tezin İlave Opsiyonel Bölümleri: Biyografi, Özgeçmiş, Önsöz; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Araştırma yöntemlerini değerlendirir. 1.2. Etik ilkeleri bilir ve araştırmayı bu ilkelere uygun olarak yürütür. 1.3. Bilimsel bir araştırmayı gerçekleştirir. 1.4. Bilimsel bir makaleyi değerlendirir. 2. İstatistik hakkında bilgi sahibi olur ve bilimsel araştırmalar ile ilişkisini kurar. 2.1. Alanıyla ilgili istatistik analiz yöntemlerini bilir. 2.2. Bilimsel bir araştırmayı kurgularken istatistik bilgisini kullanır. 2.3. Bilimsel bir makaleyi istatistik bilgisi ile değerlendirir. 3. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerini bilgisayar üzerinde gerçekleştirir. 3.1. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerini sınıflandırır. 3.2. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerinin bilimsel araştırmalarla ilişkisini kurar. 3.3. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerini uygular. 4. İlişki analizi ve sağ-kalım analizi yöntemlerini bilir ve bunları uygular. 4.1. İlişki analizi ve sağ-kalım analizi yöntemlerini özetler. 4.2. İlişki analizi ve sağ-kalım analizi yöntemlerinin bilimsel araştırmalarla ilişkisini kurar. 4.3. İlişki analizi ve sağ-kalım analizi yöntemlerini uygular.10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 6, 8, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Bilimde Etik
3Bilimsel Metot
4Bilimde Kullanılan Dil
5Araştırma Yayınları
6Literatür Değişikliği
7Makale Yazma: Yapı ve İçerik
8Proje Önerisi Hazırlama
9Araştırma Projesi Yönetimi
10Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi
11Araştırmalarda İşbirlikleri ve Gerekleri
12Tez Organizasyonu ve Kabul Süreci
13Yol Haritası ve Gelecek Planlama
14Tezin İlave Opsiyonel Bölümleri: Biyografi, Özgeçmiş, Önsöz
Kaynak
Turner, A. (2009) English Solutions for Engineering and Sciences Research Writing: A guide for English learners to publish in international journals Wallwork, A. (2011) English for Writing Research Papers, Springer Helping Material: Presentation Phrasebook, Version 1.1 Academic English Material from English Harris, C.E., Pritchard, M.S., Rabins, M.J. (2009) Engineering Ethics: Concepts And Cases, Wadsworth, Belmont, USA Fleddermann, C.B. (2012) Engineering Ethics, Fourth Edition, Prentice Hall, NJ, USA

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE BİLGİYE ERİŞİM -Senelik10+0-1
Ders Programı

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Ayşe Ezel BERKER
Dersi VerenlerProf.Dr. Ayşe Ezel BERKER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDers, öğrencilere bilimsel etik kural ve uygulamalarında derinlemesine bilgi sahibi olma fırsatı verir. Ders, öğrencileri akademik kariyerlerine en iyi şekilde hazırlamak için etik kod çerçevesinde pratik ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dersin kapsamı, akademik alanda gerekli olan etik kod çerçevesinde araştırmaların nasıl yürütüleceği konusunda detaylı bilgiler içerir. Gerçek ve varsayımsal vakalar üzerine yapısal tartışmalar bu yönde fayda sağlar. Öğrencilerin akademik hayatlarında benzer etik sorunlarla karşılaşmalarını önlemeyi amaçlar. Ayrıca, İngilizce makale hazırlama becerilerini geliştirerek öğrencileri akademik çalışmalara hazırlamayı hedefler.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Bilimde Etik,Bilimsel Metot,Bilimde Kullanılan Dil,Araştırma Yayınları,Literatür Değişikliği,Makale Yazma: Yapı ve İçerik,Proje Önerisi Hazırlama,Araştırma Projesi Yönetimi,Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi,Araştırmalarda İşbirlikleri ve Gerekleri,Tez Organizasyonu ve Kabul Süreci,Yol Haritası ve Gelecek Planlama,Tezin İlave Opsiyonel Bölümleri: Biyografi, Özgeçmiş, Önsöz; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Araştırma yöntemlerini değerlendirir. 1.2. Etik ilkeleri bilir ve araştırmayı bu ilkelere uygun olarak yürütür. 1.3. Bilimsel bir araştırmayı gerçekleştirir. 1.4. Bilimsel bir makaleyi değerlendirir. 2. İstatistik hakkında bilgi sahibi olur ve bilimsel araştırmalar ile ilişkisini kurar. 2.1. Alanıyla ilgili istatistik analiz yöntemlerini bilir. 2.2. Bilimsel bir araştırmayı kurgularken istatistik bilgisini kullanır. 2.3. Bilimsel bir makaleyi istatistik bilgisi ile değerlendirir. 3. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerini bilgisayar üzerinde gerçekleştirir. 3.1. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerini sınıflandırır. 3.2. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerinin bilimsel araştırmalarla ilişkisini kurar. 3.3. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerini uygular. 4. İlişki analizi ve sağ-kalım analizi yöntemlerini bilir ve bunları uygular. 4.1. İlişki analizi ve sağ-kalım analizi yöntemlerini özetler. 4.2. İlişki analizi ve sağ-kalım analizi yöntemlerinin bilimsel araştırmalarla ilişkisini kurar. 4.3. İlişki analizi ve sağ-kalım analizi yöntemlerini uygular.10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 6, 8, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Bilimde Etik
3Bilimsel Metot
4Bilimde Kullanılan Dil
5Araştırma Yayınları
6Literatür Değişikliği
7Makale Yazma: Yapı ve İçerik
8Proje Önerisi Hazırlama
9Araştırma Projesi Yönetimi
10Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi
11Araştırmalarda İşbirlikleri ve Gerekleri
12Tez Organizasyonu ve Kabul Süreci
13Yol Haritası ve Gelecek Planlama
14Tezin İlave Opsiyonel Bölümleri: Biyografi, Özgeçmiş, Önsöz
Kaynak
Turner, A. (2009) English Solutions for Engineering and Sciences Research Writing: A guide for English learners to publish in international journals Wallwork, A. (2011) English for Writing Research Papers, Springer Helping Material: Presentation Phrasebook, Version 1.1 Academic English Material from English Harris, C.E., Pritchard, M.S., Rabins, M.J. (2009) Engineering Ethics: Concepts And Cases, Wadsworth, Belmont, USA Fleddermann, C.B. (2012) Engineering Ethics, Fourth Edition, Prentice Hall, NJ, USA

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14