Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GENEL ANESTEZİ-Senelik11+0-1
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Safiye Selin KÖYMEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Hüseyin ÖZ, Prof.Dr. YUNUS OKTAY ATALAY, Prof.Dr. Elvan TERCAN, Prof.Dr. Pelin KARAASLAN, Doç.Dr. Bahadır ÇİFTÇİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAnestezi tarihini ve gelişimini, diş hekimliğinde kullanım şekillerini, genel anestezi endikasyonu koyabilmeyi ve komplikasyonlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Anestezi tarihçesi, Genel Anestezi gelişimi,Anestezi tanım ve çeşitleri,Genel Anestezi ekipmanları, anestezi devreleri,Genel Anestezide kullanılan ilaçlar,Preoperatifanestezik değerlendirme ve hazırlık,Diş hekimliğinde anestezi; endikasyonlar , kontrendikasyonlar,Pediatrik anestezi,Günübirlik Anestezi,Anestezi komplikasyonları,Sedoanaljezi uygulamaları,Temel yaşam desteği ; pratik uygulamalarçıkla,İleri yaşam desteği,Anafilaktik şok,Postoperatif hasta bakımı, analjezi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Anestezinin tarihini ve gelişimini açıklayabilecektir.10, 16, 9A
2. Anestezi tanım ve çeşitlerini sınıflandırır.10, 16, 9A
3. Genel Anestezi ekipmanları, anestezi devrelerini tanımlar.10, 16, 9A
4. Genel Anestezide kullanılan ilaçları açıklayabilecektir.10, 16, 9A
5. Anestezi öncesi hazırlık, endikasyonlar ve kontrendikasyonları yorumlar.10, 16, 9A
6. Postoperatif hasta bakımı, analjeziyi tartışır.10, 16, 9A
7. Pediatrik anestezi ,günübirlik anestezi ve sedoanaljezi uygulamalarını açıklayabilecektir.10, 16, 9A
8. Anestezi komplikasyonlarını tanımlar.10, 16, 9A
9. Anafilaktik şoku tanımlar.10, 16, 9A
10. Temel yaşam desteği ; pratik uygulamalar ve ileri yaşam desteğini uygulayabilecektir.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Anestezi tarihçesi, Genel Anestezi gelişimi
2Anestezi tanım ve çeşitleri
3Genel Anestezi ekipmanları, anestezi devreleri
4Genel Anestezide kullanılan ilaçlar
5Preoperatifanestezik değerlendirme ve hazırlık
6Diş hekimliğinde anestezi; endikasyonlar , kontrendikasyonlar
7Pediatrik anestezi
8Günübirlik Anestezi
9Anestezi komplikasyonları
10Sedoanaljezi uygulamaları
11Temel yaşam desteği ; pratik uygulamalarçıkla
12İleri yaşam desteği
13Anafilaktik şok
14Postoperatif hasta bakımı, analjezi
Kaynak
Öğrencilere ders notu verilecektir.
Anestezide temel konular Prof.Dr.Gülsen Kofralı Diş Hekimliğinde Anestezi Prof.Dr.Samimi DEMİRALP,Prof.Dr. Sacide DEMİRALP

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati16116
Ders Saati16116
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)32
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(32/30)1
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GENEL ANESTEZİ-Senelik11+0-1
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Safiye Selin KÖYMEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Hüseyin ÖZ, Prof.Dr. YUNUS OKTAY ATALAY, Prof.Dr. Elvan TERCAN, Prof.Dr. Pelin KARAASLAN, Doç.Dr. Bahadır ÇİFTÇİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAnestezi tarihini ve gelişimini, diş hekimliğinde kullanım şekillerini, genel anestezi endikasyonu koyabilmeyi ve komplikasyonlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Anestezi tarihçesi, Genel Anestezi gelişimi,Anestezi tanım ve çeşitleri,Genel Anestezi ekipmanları, anestezi devreleri,Genel Anestezide kullanılan ilaçlar,Preoperatifanestezik değerlendirme ve hazırlık,Diş hekimliğinde anestezi; endikasyonlar , kontrendikasyonlar,Pediatrik anestezi,Günübirlik Anestezi,Anestezi komplikasyonları,Sedoanaljezi uygulamaları,Temel yaşam desteği ; pratik uygulamalarçıkla,İleri yaşam desteği,Anafilaktik şok,Postoperatif hasta bakımı, analjezi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Anestezinin tarihini ve gelişimini açıklayabilecektir.10, 16, 9A
2. Anestezi tanım ve çeşitlerini sınıflandırır.10, 16, 9A
3. Genel Anestezi ekipmanları, anestezi devrelerini tanımlar.10, 16, 9A
4. Genel Anestezide kullanılan ilaçları açıklayabilecektir.10, 16, 9A
5. Anestezi öncesi hazırlık, endikasyonlar ve kontrendikasyonları yorumlar.10, 16, 9A
6. Postoperatif hasta bakımı, analjeziyi tartışır.10, 16, 9A
7. Pediatrik anestezi ,günübirlik anestezi ve sedoanaljezi uygulamalarını açıklayabilecektir.10, 16, 9A
8. Anestezi komplikasyonlarını tanımlar.10, 16, 9A
9. Anafilaktik şoku tanımlar.10, 16, 9A
10. Temel yaşam desteği ; pratik uygulamalar ve ileri yaşam desteğini uygulayabilecektir.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Anestezi tarihçesi, Genel Anestezi gelişimi
2Anestezi tanım ve çeşitleri
3Genel Anestezi ekipmanları, anestezi devreleri
4Genel Anestezide kullanılan ilaçlar
5Preoperatifanestezik değerlendirme ve hazırlık
6Diş hekimliğinde anestezi; endikasyonlar , kontrendikasyonlar
7Pediatrik anestezi
8Günübirlik Anestezi
9Anestezi komplikasyonları
10Sedoanaljezi uygulamaları
11Temel yaşam desteği ; pratik uygulamalarçıkla
12İleri yaşam desteği
13Anafilaktik şok
14Postoperatif hasta bakımı, analjezi
Kaynak
Öğrencilere ders notu verilecektir.
Anestezide temel konular Prof.Dr.Gülsen Kofralı Diş Hekimliğinde Anestezi Prof.Dr.Samimi DEMİRALP,Prof.Dr. Sacide DEMİRALP

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14