Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLUM, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIDHF4213252Bahar Dönemi15+64-3
Ders Programı

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Merve BAYRAM
Dersi VerenlerDoç.Dr. Merve BAYRAM, Dr.Öğr.Üye. Duygu İLHAN, Doç.Dr. Can ÖZÜKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıToplum Ağız Diş Sağlığı Pratik Dersleri kapsamında ilköğretim çağı çocuklarda ağız sağlığını koruyucu bilgi ve davranış oluşturmak ve 4. sınıf stajyer diş hekimi öğrencilerimizin ağız sağlığını teşvik edici ve geliştirici programlar hakkındaki bilgi düzeylerini, bu programların uygulanabilirliğini, planlamasını, yürütülmesini ve değerlendirilmesini arttırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Toplumun Ağız Diş Bakım Alışkanlıklarına ve Tedavi Hizmet Kullanımına İlişkin Tutum ve Davranışının İncelenmesi ,Diş Çürüğünün ve Periodontal Hastalıkların Toplumdaki Yaygınlık ve Şiddet Değerlerinin İncelenmesi/Nedenleri,Sağlığın Yönetilmesi Kavramı /Modern Çağın Diş Hekimliği Hizmeti / Değişen Paradigma ve Bileşenleri,Sağlığın İyileştirilmesi ( Health Promotion ) - İlk Aşama Sağlık Eğitimi,Sağlık Eğitimi Teori ve Modelleri-Sağlık Eğitimi İletişim Becerileri,Topluma Yönelik Beslenme Eğitimi -Kanıta Dayalı Diş Hekimliği / Uygulama,Diş Hekiminin Toplumsal Sorumluluk Alanı/ Ağız Sağlığını İyileştirici Model Proje/Bilecik/Sonuçları,Toplum Esaslı Ağız- Diş Sağlığını Yükseltmeye Yönelik Çalışmaların Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi,Toplum Esaslı programlarda kullanılan fluor kullanım yöntemlerinin değerlendirilmesi, akut ve kronik toksikasyon açısından risklerinin incelenmesi,Sağlık Ekonomisi Temel Kavramları ve Diş Hekimliği Hizmetlerinde Sağlık Ekonomisi uygulamaları,Türkiye de Genel ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinde Finans Kaynakları,Bazı Ağız Hastalıkları ve Bozukluklarının (ağız kanserleri-dental travmalar -gelişimsel mine bozuklukları ) epidemiyolojisi , birincil korunma yöntemleri ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Açısından Önemi,Özel bakım ihtiyacı olan gruplarda sağlık eğitimi örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
11-Tüm toplum için ve ağız kanserleri riski taşıyan bireylerde birincil koruma yöntemlerini ve diş hekimine düşen görevleri bilmek10, 16, 9
10-Diş hekimliği hizmetlerinde, sağlık ekonomisinin ve değerlendirme yöntemlerinin yerini bilmek .10, 16, 9
9- Ağız diş sağlığını yükseltmeye yönelik toplum esaslı bir programı planlayıp sonuçları yorumlayabilmek10, 16, 5, 9
8- Toplum esaslı programlarda risk gruplarının ve risk faktörlerinin belirlenmesinde kullanılabilen epidemiyolojik değerlendirme yöntemlerini bilmek10, 16, 9
7-Ağız diş sağlığının iyileştirilmesine yönelik bireye ve topluma uygulanabilecek tüm programları bilmek 10, 16, 9
6-Ağız sağlığı ile beslenme ilişkisini kavramak ve sağlık eğitiminde beslenme önerileri geliştirmek11, 15, 5
5-Sağlık ve hastalığı yönlendiren kültürel, çevresel ve sosyal faktörleri bilir ve hizmet sunumunda iletişim becerileri edinmek10, 16, 9
4-Davranışsal faktörlerin ağız diş sağlığı üzerindeki etkisini bilmek ve ağız diş sağlığını koruma ve geliştirme yöntemlerini uygulamak11, 15, 5
3-Biyo-medikal ve biyo-psiko-sosyal ağız sağlığı yaklaşımlarını kavramak10, 16, 9
2-Toplumdaki ağız diş hastalıklarının yaygınlık ve şiddet değerlerini ve sağlıklılık durumunu bilmek10, 16, 9
1-Bireysel ve toplumsal düzeyde planlamalarda hasta beklenti, yaklaşım ve tutumları hakkındaki bilgileri kullanabilmek 10, 16, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Toplumun Ağız Diş Bakım Alışkanlıklarına ve Tedavi Hizmet Kullanımına İlişkin Tutum ve Davranışının İncelenmesi
2Diş Çürüğünün ve Periodontal Hastalıkların Toplumdaki Yaygınlık ve Şiddet Değerlerinin İncelenmesi/Nedenleri
3Sağlığın Yönetilmesi Kavramı /Modern Çağın Diş Hekimliği Hizmeti / Değişen Paradigma ve Bileşenleri
4Sağlığın İyileştirilmesi ( Health Promotion ) - İlk Aşama Sağlık Eğitimi
5Sağlık Eğitimi Teori ve Modelleri-Sağlık Eğitimi İletişim Becerileri
6Topluma Yönelik Beslenme Eğitimi -Kanıta Dayalı Diş Hekimliği / Uygulama
7Diş Hekiminin Toplumsal Sorumluluk Alanı/ Ağız Sağlığını İyileştirici Model Proje/Bilecik/Sonuçları
8Toplum Esaslı Ağız- Diş Sağlığını Yükseltmeye Yönelik Çalışmaların Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi
9Toplum Esaslı programlarda kullanılan fluor kullanım yöntemlerinin değerlendirilmesi, akut ve kronik toksikasyon açısından risklerinin incelenmesi
10Sağlık Ekonomisi Temel Kavramları ve Diş Hekimliği Hizmetlerinde Sağlık Ekonomisi uygulamaları
11Türkiye de Genel ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinde Finans Kaynakları
12Bazı Ağız Hastalıkları ve Bozukluklarının (ağız kanserleri-dental travmalar -gelişimsel mine bozuklukları ) epidemiyolojisi , birincil korunma yöntemleri ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Açısından Önemi
13Özel bakım ihtiyacı olan gruplarda sağlık eğitimi örnekleri
Kaynak
Bazı ders notları öğrencilere verilecektir, bazı dersler için kaynak gösterilecektir.
1.Hunter d, Dal Paz MR, Kunjunen T, (2009). Boundries of the health workforce; definition and classifications of health workers, In Mario R. dal Paz et al (eds). Handbook on monitoring and evoluation of humon resources for health: with special applications for low-and middle- income countries WHO 2009 2. Saydam G, Oktay İ, Möller I. (1990). Türkiye'de Ağız Sağlığı Durum Analizi, TÜR-AĞIZ SAĞ-OOL (DSÖ) İstanbul, Seçil Ofset.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati16116
Rehberli Problem Çözme16116
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)32
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(32/30)1
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLUM, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIDHF4213252Bahar Dönemi15+64-3
Ders Programı

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Merve BAYRAM
Dersi VerenlerDoç.Dr. Merve BAYRAM, Dr.Öğr.Üye. Duygu İLHAN, Doç.Dr. Can ÖZÜKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıToplum Ağız Diş Sağlığı Pratik Dersleri kapsamında ilköğretim çağı çocuklarda ağız sağlığını koruyucu bilgi ve davranış oluşturmak ve 4. sınıf stajyer diş hekimi öğrencilerimizin ağız sağlığını teşvik edici ve geliştirici programlar hakkındaki bilgi düzeylerini, bu programların uygulanabilirliğini, planlamasını, yürütülmesini ve değerlendirilmesini arttırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Toplumun Ağız Diş Bakım Alışkanlıklarına ve Tedavi Hizmet Kullanımına İlişkin Tutum ve Davranışının İncelenmesi ,Diş Çürüğünün ve Periodontal Hastalıkların Toplumdaki Yaygınlık ve Şiddet Değerlerinin İncelenmesi/Nedenleri,Sağlığın Yönetilmesi Kavramı /Modern Çağın Diş Hekimliği Hizmeti / Değişen Paradigma ve Bileşenleri,Sağlığın İyileştirilmesi ( Health Promotion ) - İlk Aşama Sağlık Eğitimi,Sağlık Eğitimi Teori ve Modelleri-Sağlık Eğitimi İletişim Becerileri,Topluma Yönelik Beslenme Eğitimi -Kanıta Dayalı Diş Hekimliği / Uygulama,Diş Hekiminin Toplumsal Sorumluluk Alanı/ Ağız Sağlığını İyileştirici Model Proje/Bilecik/Sonuçları,Toplum Esaslı Ağız- Diş Sağlığını Yükseltmeye Yönelik Çalışmaların Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi,Toplum Esaslı programlarda kullanılan fluor kullanım yöntemlerinin değerlendirilmesi, akut ve kronik toksikasyon açısından risklerinin incelenmesi,Sağlık Ekonomisi Temel Kavramları ve Diş Hekimliği Hizmetlerinde Sağlık Ekonomisi uygulamaları,Türkiye de Genel ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinde Finans Kaynakları,Bazı Ağız Hastalıkları ve Bozukluklarının (ağız kanserleri-dental travmalar -gelişimsel mine bozuklukları ) epidemiyolojisi , birincil korunma yöntemleri ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Açısından Önemi,Özel bakım ihtiyacı olan gruplarda sağlık eğitimi örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
11-Tüm toplum için ve ağız kanserleri riski taşıyan bireylerde birincil koruma yöntemlerini ve diş hekimine düşen görevleri bilmek10, 16, 9
10-Diş hekimliği hizmetlerinde, sağlık ekonomisinin ve değerlendirme yöntemlerinin yerini bilmek .10, 16, 9
9- Ağız diş sağlığını yükseltmeye yönelik toplum esaslı bir programı planlayıp sonuçları yorumlayabilmek10, 16, 5, 9
8- Toplum esaslı programlarda risk gruplarının ve risk faktörlerinin belirlenmesinde kullanılabilen epidemiyolojik değerlendirme yöntemlerini bilmek10, 16, 9
7-Ağız diş sağlığının iyileştirilmesine yönelik bireye ve topluma uygulanabilecek tüm programları bilmek 10, 16, 9
6-Ağız sağlığı ile beslenme ilişkisini kavramak ve sağlık eğitiminde beslenme önerileri geliştirmek11, 15, 5
5-Sağlık ve hastalığı yönlendiren kültürel, çevresel ve sosyal faktörleri bilir ve hizmet sunumunda iletişim becerileri edinmek10, 16, 9
4-Davranışsal faktörlerin ağız diş sağlığı üzerindeki etkisini bilmek ve ağız diş sağlığını koruma ve geliştirme yöntemlerini uygulamak11, 15, 5
3-Biyo-medikal ve biyo-psiko-sosyal ağız sağlığı yaklaşımlarını kavramak10, 16, 9
2-Toplumdaki ağız diş hastalıklarının yaygınlık ve şiddet değerlerini ve sağlıklılık durumunu bilmek10, 16, 9
1-Bireysel ve toplumsal düzeyde planlamalarda hasta beklenti, yaklaşım ve tutumları hakkındaki bilgileri kullanabilmek 10, 16, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Toplumun Ağız Diş Bakım Alışkanlıklarına ve Tedavi Hizmet Kullanımına İlişkin Tutum ve Davranışının İncelenmesi
2Diş Çürüğünün ve Periodontal Hastalıkların Toplumdaki Yaygınlık ve Şiddet Değerlerinin İncelenmesi/Nedenleri
3Sağlığın Yönetilmesi Kavramı /Modern Çağın Diş Hekimliği Hizmeti / Değişen Paradigma ve Bileşenleri
4Sağlığın İyileştirilmesi ( Health Promotion ) - İlk Aşama Sağlık Eğitimi
5Sağlık Eğitimi Teori ve Modelleri-Sağlık Eğitimi İletişim Becerileri
6Topluma Yönelik Beslenme Eğitimi -Kanıta Dayalı Diş Hekimliği / Uygulama
7Diş Hekiminin Toplumsal Sorumluluk Alanı/ Ağız Sağlığını İyileştirici Model Proje/Bilecik/Sonuçları
8Toplum Esaslı Ağız- Diş Sağlığını Yükseltmeye Yönelik Çalışmaların Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi
9Toplum Esaslı programlarda kullanılan fluor kullanım yöntemlerinin değerlendirilmesi, akut ve kronik toksikasyon açısından risklerinin incelenmesi
10Sağlık Ekonomisi Temel Kavramları ve Diş Hekimliği Hizmetlerinde Sağlık Ekonomisi uygulamaları
11Türkiye de Genel ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinde Finans Kaynakları
12Bazı Ağız Hastalıkları ve Bozukluklarının (ağız kanserleri-dental travmalar -gelişimsel mine bozuklukları ) epidemiyolojisi , birincil korunma yöntemleri ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Açısından Önemi
13Özel bakım ihtiyacı olan gruplarda sağlık eğitimi örnekleri
Kaynak
Bazı ders notları öğrencilere verilecektir, bazı dersler için kaynak gösterilecektir.
1.Hunter d, Dal Paz MR, Kunjunen T, (2009). Boundries of the health workforce; definition and classifications of health workers, In Mario R. dal Paz et al (eds). Handbook on monitoring and evoluation of humon resources for health: with special applications for low-and middle- income countries WHO 2009 2. Saydam G, Oktay İ, Möller I. (1990). Türkiye'de Ağız Sağlığı Durum Analizi, TÜR-AĞIZ SAĞ-OOL (DSÖ) İstanbul, Seçil Ofset.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14