Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ-Senelik40+112-9
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

( A ) Pazartesi 09:00-09:45

( A ) Pazartesi 10:00-10:45

( A ) Salı 09:00-09:45

( A ) Salı 10:00-10:45

( A ) Salı 11:00-11:45

( A ) Salı 12:00-12:45

( A ) Salı 12:45-13:30

( B ) Salı 09:00-09:45

( B ) Salı 10:00-10:45

( B ) Salı 11:00-11:45

( B ) Salı 12:00-12:45

( B ) Salı 12:45-13:30

( ) Pazartesi 09:00-09:45

( ) Pazartesi 10:00-10:45

( ) Salı 09:00-09:45

( ) Salı 10:00-10:45

( ) Salı 11:00-11:45

( ) Salı 12:00-12:45

( ) Salı 12:45-13:30

( ) Cuma 11:00-11:45

( ) Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Sinem ALBAYRAK
Dersi VerenlerProf.Dr. Haluk Barış KARA, Dr.Öğr.Üye. Sinem ALBAYRAK, Dr.Öğr.Üye. Burcu YILMAZ, Prof.Dr. Mehmet Muzaffer ATEŞ, Öğr.Gör.Dr. Emir Farboud BONABIAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSabit protetik tedavinin planlama, hazırlık ve üretim aşamaları ile birlikte farklı rerstorasyon seçenekleri hakkında bilgi vermek ve öğrencilere fantom hasta üzerinde klinik öncesi sabit protez hazırlıkları yaptırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Anamnez ve klinik değerlendirme,Sabit protezlerde oklüzyon prensipleri,Diş Kesimi Prensipleri ve Full Kronlarda Diş Kesimi,Ölçü alma ve model elde etme teknikleri,Geçici restorasyonlar,Tam metal kron preparasyonu,Metal destekli porselen restorasyonlar,Tam seramik restorasyonlar,Endodontik tedavili dişlerin restorasyonu,Adeziv restorasyonlar,Köprü dizaynı,Metal seramik restorasyonlar için mum modelaj,Metal alt yapı dizaynı,Renk seçimi e-ve estetik,Adeziv simanlar ve simantasyon,Oral hijyen motivasyonu ve sabit protezlerin bakımı,Laboratuvar ile iletişim; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda;10, 16, 17, 6, 9A, E
1. Sabit protez için klinik değerlendirme yapabilir.10, 16, 17, 6, 9A
2. Sabit protezlerde oklüzyon ve preparasyon prensiplerini açıklar.10, 16, 17, 6, 9
3. Ölçü alma işlemini tartışabilir. 10, 16, 17, 6, 9A
4. Geçici restorasyonları endikasyonlarını ve üretim sürecini açıklayabilir.10, 16, 17, 6, 9A, E
5. Farklı kron materyallerinin endikasyonlarını ve klinik uygulama prensiplerini tartışır.10, 16, 17, 6, 9A
6. Endodontik tedavili dişlerin restorasyonunu açıklayabilir.10, 16, 17, 6, 9A, E
7. Adeziv restorasyonların endikasyonlarını ve uygulama prensiplerini tartışır.10, 16, 17, 6, 9A, E
8. Köprü dizaynı yapabilir.10, 16, 17, 6, 9A, E
9. Renk seçimi prensiplerini açıklayabilir.10, 16, 17, 6, 9A
10. Simantasyon, restorasyon teslimi ve bakım konusunu açıklayabilir.10, 16, 17, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Anamnez ve klinik değerlendirme
2Sabit protezlerde oklüzyon prensipleri
3Diş Kesimi Prensipleri ve Full Kronlarda Diş Kesimi
4Ölçü alma ve model elde etme teknikleri
5Geçici restorasyonlar
6Tam metal kron preparasyonu
7Metal destekli porselen restorasyonlar
8Tam seramik restorasyonlar
9Endodontik tedavili dişlerin restorasyonu
10Adeziv restorasyonlar
11Köprü dizaynı
12Metal seramik restorasyonlar için mum modelaj
13Metal alt yapı dizaynı
14Renk seçimi e-ve estetik
15Adeziv simanlar ve simantasyon
16Oral hijyen motivasyonu ve sabit protezlerin bakımı
17Laboratuvar ile iletişim
Kaynak
1. Güncel Sabit Protezler (Rosenstıel) - Stephen F. Rosenstiel - Martin F. Land - Junhei Fujimoto 2. Fundamentals of Fixed Prosthodontics 4th Edition by Herbert T. Shillingburg (Author)
1.Prof Dr. Ali Zaimoğlu. Sabit Protezler, Ankara Üni. Diş. Hek. Fak. Yayınları, 2010

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati325160
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler32264
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı21020
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)264
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(264/30)9
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ-Senelik40+112-9
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

( A ) Pazartesi 09:00-09:45

( A ) Pazartesi 10:00-10:45

( A ) Salı 09:00-09:45

( A ) Salı 10:00-10:45

( A ) Salı 11:00-11:45

( A ) Salı 12:00-12:45

( A ) Salı 12:45-13:30

( B ) Salı 09:00-09:45

( B ) Salı 10:00-10:45

( B ) Salı 11:00-11:45

( B ) Salı 12:00-12:45

( B ) Salı 12:45-13:30

( ) Pazartesi 09:00-09:45

( ) Pazartesi 10:00-10:45

( ) Salı 09:00-09:45

( ) Salı 10:00-10:45

( ) Salı 11:00-11:45

( ) Salı 12:00-12:45

( ) Salı 12:45-13:30

( ) Cuma 11:00-11:45

( ) Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Sinem ALBAYRAK
Dersi VerenlerProf.Dr. Haluk Barış KARA, Dr.Öğr.Üye. Sinem ALBAYRAK, Dr.Öğr.Üye. Burcu YILMAZ, Prof.Dr. Mehmet Muzaffer ATEŞ, Öğr.Gör.Dr. Emir Farboud BONABIAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSabit protetik tedavinin planlama, hazırlık ve üretim aşamaları ile birlikte farklı rerstorasyon seçenekleri hakkında bilgi vermek ve öğrencilere fantom hasta üzerinde klinik öncesi sabit protez hazırlıkları yaptırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Anamnez ve klinik değerlendirme,Sabit protezlerde oklüzyon prensipleri,Diş Kesimi Prensipleri ve Full Kronlarda Diş Kesimi,Ölçü alma ve model elde etme teknikleri,Geçici restorasyonlar,Tam metal kron preparasyonu,Metal destekli porselen restorasyonlar,Tam seramik restorasyonlar,Endodontik tedavili dişlerin restorasyonu,Adeziv restorasyonlar,Köprü dizaynı,Metal seramik restorasyonlar için mum modelaj,Metal alt yapı dizaynı,Renk seçimi e-ve estetik,Adeziv simanlar ve simantasyon,Oral hijyen motivasyonu ve sabit protezlerin bakımı,Laboratuvar ile iletişim; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda;10, 16, 17, 6, 9A, E
1. Sabit protez için klinik değerlendirme yapabilir.10, 16, 17, 6, 9A
2. Sabit protezlerde oklüzyon ve preparasyon prensiplerini açıklar.10, 16, 17, 6, 9
3. Ölçü alma işlemini tartışabilir. 10, 16, 17, 6, 9A
4. Geçici restorasyonları endikasyonlarını ve üretim sürecini açıklayabilir.10, 16, 17, 6, 9A, E
5. Farklı kron materyallerinin endikasyonlarını ve klinik uygulama prensiplerini tartışır.10, 16, 17, 6, 9A
6. Endodontik tedavili dişlerin restorasyonunu açıklayabilir.10, 16, 17, 6, 9A, E
7. Adeziv restorasyonların endikasyonlarını ve uygulama prensiplerini tartışır.10, 16, 17, 6, 9A, E
8. Köprü dizaynı yapabilir.10, 16, 17, 6, 9A, E
9. Renk seçimi prensiplerini açıklayabilir.10, 16, 17, 6, 9A
10. Simantasyon, restorasyon teslimi ve bakım konusunu açıklayabilir.10, 16, 17, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Anamnez ve klinik değerlendirme
2Sabit protezlerde oklüzyon prensipleri
3Diş Kesimi Prensipleri ve Full Kronlarda Diş Kesimi
4Ölçü alma ve model elde etme teknikleri
5Geçici restorasyonlar
6Tam metal kron preparasyonu
7Metal destekli porselen restorasyonlar
8Tam seramik restorasyonlar
9Endodontik tedavili dişlerin restorasyonu
10Adeziv restorasyonlar
11Köprü dizaynı
12Metal seramik restorasyonlar için mum modelaj
13Metal alt yapı dizaynı
14Renk seçimi e-ve estetik
15Adeziv simanlar ve simantasyon
16Oral hijyen motivasyonu ve sabit protezlerin bakımı
17Laboratuvar ile iletişim
Kaynak
1. Güncel Sabit Protezler (Rosenstıel) - Stephen F. Rosenstiel - Martin F. Land - Junhei Fujimoto 2. Fundamentals of Fixed Prosthodontics 4th Edition by Herbert T. Shillingburg (Author)
1.Prof Dr. Ali Zaimoğlu. Sabit Protezler, Ankara Üni. Diş. Hek. Fak. Yayınları, 2010

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14