Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HEKİM-HASTA HAKLARI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER-Senelik45+0-1
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Salı 17:30-18:15

Salı 18:30-19:15

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 12:00-12:45

Cuma 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Yelda ERDEM HEPŞENOĞLU
Dersi VerenlerDoç.Dr. Tan Fırat EYÜBOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Duygu İLHAN, Dr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ, Öğr.Gör.Dr. Feryal KARAMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin sonunda öğrenciler Türkiye’de Adli Tıp Yapılanmalarını, Olay Yeri İncelemesinde Diş Hekiminin Rolü, Delillerin Toplanması ve Transferi, Korunması ve Analiz Yöntemleri, Diş hekimliğinde malpraktisler, bilirkişilik ve adli rapor hazırlama, Hekimin hukuki ve cezai sorumlulukları, adli tıp ve diş hekimliği ile ilgili olgu sunumları ve tartışmalar,Genel olarak tıp hukuku ve etiğinin temel kavramları, Temel hasta haklarının güncel yaklaşımla ele alınması; mahremiyet hakkı, kişisel verilerin korunması, vaka tartışmaları, muayene yönetimi ve muayenehanede finansal yönetimi, Hekim sorumlulukları, muayenehane açılışı ve meslek örgütü ilişkisi, hekim ve hasta haklarını, yasal yükümlülükleri, Deontoloji ve Etik Kavramları öğreneceklerdir.
Dersin İçeriğiBu ders; Bu dersin sonunda öğrenciler Türkiye’de Adli Tıp Yapılanmalarını, Olay Yeri İncelemesinde Diş Hekiminin Rolü, Delillerin Toplanması ve Transferi, Korunması ve Analiz Yöntemleri, Diş hekimliğinde malpraktisler, bilirkişilik ve adli rapor hazırlama, Hekimin hukuki ve cezai sorumlulukları, adli tıp ve diş hekimliği ile ilgili olgu sunumları ve tartışmalar,Genel olarak tıp hukuku ve etiğinin temel kavramları, Temel hasta haklarının güncel yaklaşımla ele alınması; mahremiyet hakkı, kişisel verilerin korunması, vaka tartışmaları, muayene yönetimi ve ergonomik prensipleri, Diş hekimliğinde görülen kas iskelet sistemi problemleri ve tedavi yaklaşımları, Muayenehanede finansal yönetimi, Hekim sorumlulukları, muayenehane açılışı ve meslek örgütü ilişkisi, hekim ve hasta haklarını, yasal yükümlülükleri, Deontoloji ve Etik Kavramları öğreneceklerdir.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu derste,
4.Temel hasta haklarının güncel yaklaşımla ele alınması; mahremiyet hakkı, kişisel verilerin korunmasını bilir.10, 16, 9A
5.Muayenehanede finansal yönetimi, Hekim sorumlulukları, muayenehane açılışı ve meslek örgütü ilişkisi, hekim ve hasta haklarını, yasal yükümlülüklerini öğrenir.10, 16, 9A
6.Deontoloji ve Etik Kavramlarını öğrenir.10, 16, 9A
1. Türkiye’de Adli Tıp Yapılanmalarını, Olay Yeri İncelemesinde Diş Hekiminin Rolünü öğrenir.10, 16, 9A
2. Adli Tıp uygulamalarında delillerin Toplanması ve Transferi, Korunması ve Analiz Yöntemlerini bilir.10, 16, 9A
3. Diş hekimliğinde malpraktisler, bilirkişilik ve adli rapor hazırlama, Hekimin hukuki ve cezai sorumluluklarını anlar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bu dersin sonunda öğrenciler Türkiye’de Adli Tıp Yapılanmalarını, Olay Yeri İncelemesinde Diş Hekiminin Rolü, Delillerin Toplanması ve Transferi, Korunması ve Analiz Yöntemleri, Diş hekimliğinde malpraktisler, bilirkişilik ve adli rapor hazırlama, Hekimin hukuki ve cezai sorumlulukları, adli tıp ve diş hekimliği ile ilgili olgu sunumları ve tartışmalar,Genel olarak tıp hukuku ve etiğinin temel kavramları, Temel hasta haklarının güncel yaklaşımla ele alınması; mahremiyet hakkı, kişisel verilerin korunması, vaka tartışmaları, muayene yönetimi ve ergonomik prensipleri, Diş hekimliğinde görülen kas iskelet sistemi problemleri ve tedavi yaklaşımları, Muayenehanede finansal yönetimi, Hekim sorumlulukları, muayenehane açılışı ve meslek örgütü ilişkisi, hekim ve hasta haklarını, yasal yükümlülükleri, Deontoloji ve Etik Kavramları öğreneceklerdir.
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HEKİM-HASTA HAKLARI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER-Senelik45+0-1
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Salı 17:30-18:15

Salı 18:30-19:15

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 12:00-12:45

Cuma 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Yelda ERDEM HEPŞENOĞLU
Dersi VerenlerDoç.Dr. Tan Fırat EYÜBOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Duygu İLHAN, Dr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ, Öğr.Gör.Dr. Feryal KARAMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin sonunda öğrenciler Türkiye’de Adli Tıp Yapılanmalarını, Olay Yeri İncelemesinde Diş Hekiminin Rolü, Delillerin Toplanması ve Transferi, Korunması ve Analiz Yöntemleri, Diş hekimliğinde malpraktisler, bilirkişilik ve adli rapor hazırlama, Hekimin hukuki ve cezai sorumlulukları, adli tıp ve diş hekimliği ile ilgili olgu sunumları ve tartışmalar,Genel olarak tıp hukuku ve etiğinin temel kavramları, Temel hasta haklarının güncel yaklaşımla ele alınması; mahremiyet hakkı, kişisel verilerin korunması, vaka tartışmaları, muayene yönetimi ve muayenehanede finansal yönetimi, Hekim sorumlulukları, muayenehane açılışı ve meslek örgütü ilişkisi, hekim ve hasta haklarını, yasal yükümlülükleri, Deontoloji ve Etik Kavramları öğreneceklerdir.
Dersin İçeriğiBu ders; Bu dersin sonunda öğrenciler Türkiye’de Adli Tıp Yapılanmalarını, Olay Yeri İncelemesinde Diş Hekiminin Rolü, Delillerin Toplanması ve Transferi, Korunması ve Analiz Yöntemleri, Diş hekimliğinde malpraktisler, bilirkişilik ve adli rapor hazırlama, Hekimin hukuki ve cezai sorumlulukları, adli tıp ve diş hekimliği ile ilgili olgu sunumları ve tartışmalar,Genel olarak tıp hukuku ve etiğinin temel kavramları, Temel hasta haklarının güncel yaklaşımla ele alınması; mahremiyet hakkı, kişisel verilerin korunması, vaka tartışmaları, muayene yönetimi ve ergonomik prensipleri, Diş hekimliğinde görülen kas iskelet sistemi problemleri ve tedavi yaklaşımları, Muayenehanede finansal yönetimi, Hekim sorumlulukları, muayenehane açılışı ve meslek örgütü ilişkisi, hekim ve hasta haklarını, yasal yükümlülükleri, Deontoloji ve Etik Kavramları öğreneceklerdir.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu derste,
4.Temel hasta haklarının güncel yaklaşımla ele alınması; mahremiyet hakkı, kişisel verilerin korunmasını bilir.10, 16, 9A
5.Muayenehanede finansal yönetimi, Hekim sorumlulukları, muayenehane açılışı ve meslek örgütü ilişkisi, hekim ve hasta haklarını, yasal yükümlülüklerini öğrenir.10, 16, 9A
6.Deontoloji ve Etik Kavramlarını öğrenir.10, 16, 9A
1. Türkiye’de Adli Tıp Yapılanmalarını, Olay Yeri İncelemesinde Diş Hekiminin Rolünü öğrenir.10, 16, 9A
2. Adli Tıp uygulamalarında delillerin Toplanması ve Transferi, Korunması ve Analiz Yöntemlerini bilir.10, 16, 9A
3. Diş hekimliğinde malpraktisler, bilirkişilik ve adli rapor hazırlama, Hekimin hukuki ve cezai sorumluluklarını anlar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bu dersin sonunda öğrenciler Türkiye’de Adli Tıp Yapılanmalarını, Olay Yeri İncelemesinde Diş Hekiminin Rolü, Delillerin Toplanması ve Transferi, Korunması ve Analiz Yöntemleri, Diş hekimliğinde malpraktisler, bilirkişilik ve adli rapor hazırlama, Hekimin hukuki ve cezai sorumlulukları, adli tıp ve diş hekimliği ile ilgili olgu sunumları ve tartışmalar,Genel olarak tıp hukuku ve etiğinin temel kavramları, Temel hasta haklarının güncel yaklaşımla ele alınması; mahremiyet hakkı, kişisel verilerin korunması, vaka tartışmaları, muayene yönetimi ve ergonomik prensipleri, Diş hekimliğinde görülen kas iskelet sistemi problemleri ve tedavi yaklaşımları, Muayenehanede finansal yönetimi, Hekim sorumlulukları, muayenehane açılışı ve meslek örgütü ilişkisi, hekim ve hasta haklarını, yasal yükümlülükleri, Deontoloji ve Etik Kavramları öğreneceklerdir.
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14