Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLİM FELSEFESİ VE TIP-Senelik12+0-1
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mehmet GÜNENÇ
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet GÜNENÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere düşünmenin ne demek olduğuna ve nasıl daha doğru düşünülebileceğine yönelik bir anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Hakikate nasıl ulaşılabilir? Bilim nedir? Bilim felsefesine giriş,Avcı-toplayıcı ve tarım toplumlarında bilimsel gelişmeler,Dünya merkezli bilim ve hakikat anlayışı,Evren merkezli bilim ve hakikat anlayışı,Modern bilim ve hakikat anlayışı: Özel-genel görelilik ve kuantum teorisi,İnsanın kendisine bakışı: Antropolojiden ve biyolojiden öğrendiklerimiz,Bilimsel gelişmeler ve hakikat algısı,Mantığın yüceltilişi ve Aydınlanma: Modern bilimsel anlayışın doğuşu,Mantıksal Pozitivizm ve Deneycilik,Realizm ve Enstrümantalizm,İndüksiyon ve analitik düşünce,Popper’ın Yanlışlanabilirlik ilkesi ve Kuhn’un paradigma ilkesi,Lakatos’un araştırma programı ve Feyerabend’in anarşist bilimi,Bilimsel bilgi ve hakikat anlayışı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bilim felsefesinin ne ifade ettiğini anlayabilecektir.10, 13, 16, 6, 9A, E
1.1. Bilimsel bilgi ile normal bilgi arasındaki farkı açıklar.10, 13, 16, 6, 9A, E
1.2. Bilimsel bilginin ne anlama geldiğini açıklar.10, 13, 16, 6, 9A, E
2. Bilim felsefesindeki öncü figürleri ve teorilerini açıklayabilecektir.10, 13, 16, 6, 9A, E
2.1. Popper'ın yanlışlanabilirlik ilkesini açıklar. 10, 13, 16, 6, 9A, E
2.2. Kuhn'un paradigma ilkesini açıklar.10, 13, 16, 6, 9A, E
2.3. Lakatos'un bilimsel araştırma programını açıklar.10, 13, 16, 6, 9A, E
3. Geçmişten günümüze dünya görüşlerini açıklayabilecektir.10, 13, 16, 6, 9A, E
3.1. Dünya merkezli bilim anlayışını açıklar.10, 13, 16, 6, 9A, E
3.2. Evren merkezli bilim anlayışını açıklar.10, 13, 16, 6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hakikate nasıl ulaşılabilir? Bilim nedir? Bilim felsefesine girişİlgili Ders Notunun Okunması
2Avcı-toplayıcı ve tarım toplumlarında bilimsel gelişmelerİlgili Ders Notunun Okunması
3Dünya merkezli bilim ve hakikat anlayışıİlgili Ders Notunun Okunması
4Evren merkezli bilim ve hakikat anlayışıİlgili Ders Notunun Okunması
5Modern bilim ve hakikat anlayışı: Özel-genel görelilik ve kuantum teorisiİlgili Ders Notunun Okunması
6İnsanın kendisine bakışı: Antropolojiden ve biyolojiden öğrendiklerimizİlgili Ders Notunun Okunması
7Bilimsel gelişmeler ve hakikat algısıİlgili Ders Notunun Okunması
8Mantığın yüceltilişi ve Aydınlanma: Modern bilimsel anlayışın doğuşuİlgili Ders Notunun Okunması
9Mantıksal Pozitivizm ve Deneycilikİlgili Ders Notunun Okunması
10Realizm ve Enstrümantalizmİlgili Ders Notunun Okunması
11İndüksiyon ve analitik düşünceİlgili Ders Notunun Okunması
12Popper’ın Yanlışlanabilirlik ilkesi ve Kuhn’un paradigma ilkesiİlgili Ders Notunun Okunması
13Lakatos’un araştırma programı ve Feyerabend’in anarşist bilimiİlgili Ders Notunun Okunması
14Bilimsel bilgi ve hakikat anlayışıİlgili Ders Notunun Okunması
Kaynak
Ders notları - Clifford D. Conner, Halkın Bilim Tarihi, Tübitak Yayınları, 2012. - Jared Diamond, Tüfek Mikrop ve Çelik, Tübitak Yayınları, 2013. - John Waller, Mikrobun Keşfi, Tübitak Yayınları, 2014. - Richard DeWitt, Worldviews, Wiley-Blackwell, 2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14114
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı166
Genel Sınav ve Hazırlığı166
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)40
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(40/30)1
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLİM FELSEFESİ VE TIP-Senelik12+0-1
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mehmet GÜNENÇ
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet GÜNENÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere düşünmenin ne demek olduğuna ve nasıl daha doğru düşünülebileceğine yönelik bir anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Hakikate nasıl ulaşılabilir? Bilim nedir? Bilim felsefesine giriş,Avcı-toplayıcı ve tarım toplumlarında bilimsel gelişmeler,Dünya merkezli bilim ve hakikat anlayışı,Evren merkezli bilim ve hakikat anlayışı,Modern bilim ve hakikat anlayışı: Özel-genel görelilik ve kuantum teorisi,İnsanın kendisine bakışı: Antropolojiden ve biyolojiden öğrendiklerimiz,Bilimsel gelişmeler ve hakikat algısı,Mantığın yüceltilişi ve Aydınlanma: Modern bilimsel anlayışın doğuşu,Mantıksal Pozitivizm ve Deneycilik,Realizm ve Enstrümantalizm,İndüksiyon ve analitik düşünce,Popper’ın Yanlışlanabilirlik ilkesi ve Kuhn’un paradigma ilkesi,Lakatos’un araştırma programı ve Feyerabend’in anarşist bilimi,Bilimsel bilgi ve hakikat anlayışı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bilim felsefesinin ne ifade ettiğini anlayabilecektir.10, 13, 16, 6, 9A, E
1.1. Bilimsel bilgi ile normal bilgi arasındaki farkı açıklar.10, 13, 16, 6, 9A, E
1.2. Bilimsel bilginin ne anlama geldiğini açıklar.10, 13, 16, 6, 9A, E
2. Bilim felsefesindeki öncü figürleri ve teorilerini açıklayabilecektir.10, 13, 16, 6, 9A, E
2.1. Popper'ın yanlışlanabilirlik ilkesini açıklar. 10, 13, 16, 6, 9A, E
2.2. Kuhn'un paradigma ilkesini açıklar.10, 13, 16, 6, 9A, E
2.3. Lakatos'un bilimsel araştırma programını açıklar.10, 13, 16, 6, 9A, E
3. Geçmişten günümüze dünya görüşlerini açıklayabilecektir.10, 13, 16, 6, 9A, E
3.1. Dünya merkezli bilim anlayışını açıklar.10, 13, 16, 6, 9A, E
3.2. Evren merkezli bilim anlayışını açıklar.10, 13, 16, 6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hakikate nasıl ulaşılabilir? Bilim nedir? Bilim felsefesine girişİlgili Ders Notunun Okunması
2Avcı-toplayıcı ve tarım toplumlarında bilimsel gelişmelerİlgili Ders Notunun Okunması
3Dünya merkezli bilim ve hakikat anlayışıİlgili Ders Notunun Okunması
4Evren merkezli bilim ve hakikat anlayışıİlgili Ders Notunun Okunması
5Modern bilim ve hakikat anlayışı: Özel-genel görelilik ve kuantum teorisiİlgili Ders Notunun Okunması
6İnsanın kendisine bakışı: Antropolojiden ve biyolojiden öğrendiklerimizİlgili Ders Notunun Okunması
7Bilimsel gelişmeler ve hakikat algısıİlgili Ders Notunun Okunması
8Mantığın yüceltilişi ve Aydınlanma: Modern bilimsel anlayışın doğuşuİlgili Ders Notunun Okunması
9Mantıksal Pozitivizm ve Deneycilikİlgili Ders Notunun Okunması
10Realizm ve Enstrümantalizmİlgili Ders Notunun Okunması
11İndüksiyon ve analitik düşünceİlgili Ders Notunun Okunması
12Popper’ın Yanlışlanabilirlik ilkesi ve Kuhn’un paradigma ilkesiİlgili Ders Notunun Okunması
13Lakatos’un araştırma programı ve Feyerabend’in anarşist bilimiİlgili Ders Notunun Okunması
14Bilimsel bilgi ve hakikat anlayışıİlgili Ders Notunun Okunması
Kaynak
Ders notları - Clifford D. Conner, Halkın Bilim Tarihi, Tübitak Yayınları, 2012. - Jared Diamond, Tüfek Mikrop ve Çelik, Tübitak Yayınları, 2013. - John Waller, Mikrobun Keşfi, Tübitak Yayınları, 2014. - Richard DeWitt, Worldviews, Wiley-Blackwell, 2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14