Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİŞ HEKİMLİĞİNDE SİSTEMİK HASTALIKLAR-Senelik49+0-3
Ders Programı

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Çarşamba 17:30-18:15

Çarşamba 18:30-19:15

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Muazzez SÜZEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mustafa Said TEKİN, Doç.Dr. Funda DİKKAYA, Prof.Dr. Aydın ÜNAL, Prof.Dr. Mehmet Fatih KILIÇLI, Dr.Öğr.Üye. Hüseyin Saffet BEKÖZ, Dr.Öğr.Üye. Nur Cansu YILMAZ, Prof.Dr. Murat SARIKAYA, Dr.Öğr.Üye. Fatih Erkam OLGUN, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER, Prof.Dr. Mesut YILMAZ, Prof.Dr. Erdoğan KUNTER, Prof.Dr. Fazlı Cem GEZEN, Prof.Dr. Nalan KARABAYIR, Prof.Dr. Murat ATMACA, Öğr.Gör.Dr. Süreyya YİĞİT KAYA
Dersin YardımcılarıIMU Diş hekimliği Fakültesi öğretim Üyeleri IMU Tıp FAkültesi Öğretim Üyeleri
Dersin AmacıDiş Hekimliği öğrencilerine klinik tıp bilimleri hakkında bilgi vermek. Karşılabilecekleri sistemik hastalıklar ve ve bunların ağız içi bulgularını tanımalarını sağlamak. Hasta muayenesi sırasında diş hekimliğinin çeşitli branşlarına göre muayene tekniklerini kullanabilmek. Yukarıda aldıkları temel bilgiler ışında hastaya doğru muayene ile doğru teşhis ve tedavi planlamasını yapmasına yardımcı olmak.
Dersin İçeriğiBu ders; BİYOKİMYA,KARDİYOLOJİ,GÖZ HASTALIKLARI,HEMATOLOJİ,GASTROENTEROLOJİ,ENDOKRİNOLOJİ,NEFROLOJİ,ENFEKSİYON HASTALIKLARI,KADIN DOĞUM HASTALIKLARI,GÖĞÜS HASTALIKLARI,KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI,PATOLOJİ,FARMAKOLOJİ,PEDİATRİ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu derste,
1.Diş Hekimliği öğrencilerine klinik tıp bilimleri hakkında bilgi verir.10, 16, 9A
2.Klinikte görebilecekleri sistemik hastalıklar ve ve bunların ağız içi bulgularını tanımalarını sağlar.10, 16, 9A
3.Hasta muayenesi sırasında diş hekimliğinin çeşitli branşlarına göre muayene tekniklerini kullanabilir.10, 16, 9A
4. Aldıkları temel bilgiler ışığında hastaya doğru muayene ile doğru teşhis ve tedavi planlamasını yapmasına yardımcı olur.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1BİYOKİMYA
2KARDİYOLOJİ
3GÖZ HASTALIKLARI
4HEMATOLOJİ
5GASTROENTEROLOJİ
6ENDOKRİNOLOJİ
7NEFROLOJİ
8ENFEKSİYON HASTALIKLARI
9KADIN DOĞUM HASTALIKLARI
10GÖĞÜS HASTALIKLARI
11KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
12PATOLOJİ
13FARMAKOLOJİ
14PEDİATRİ
Kaynak
1.Carranza's Clinical Periodontology 12th Edition Michael Newman Henry Takei Perry Klokkevold Fermin Carranza Hardcover ISBN: 9780323188241 eBook ISBN: 9780323228022 eBook ISBN: 9780323227992. 2.Guyton Tıbbi Fizyoloji Jhon E Hall 3.Robbins Temel PatolojiYazarlar: Abul K. Abbas, Jon C Aster, MD PhD, Vinay Kumar 4.Clinical Pharmacology and Therapeutics JAMES M RITTER MA DPHIL FRCP FMedSci FBPHARMACOLS LIONEL D LEWIS MA MB BCH MD FRCP TIMOTHY GK MANT BSC FFPM FRCP ALBERT FERRO PHD FRCP FBPHARMACOLS 5. Little and Falace's Dental Management of the Medically Compromised Patient 9th Edition.by James W. Little DMD MS (Author), Craig Miller DMD MS (Author), Nelson L. Rhodus DMD MPH (Author)
Öğrenci ders notları Klinik Gözlemler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(70/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİŞ HEKİMLİĞİNDE SİSTEMİK HASTALIKLAR-Senelik49+0-3
Ders Programı

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Çarşamba 17:30-18:15

Çarşamba 18:30-19:15

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Muazzez SÜZEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mustafa Said TEKİN, Doç.Dr. Funda DİKKAYA, Prof.Dr. Aydın ÜNAL, Prof.Dr. Mehmet Fatih KILIÇLI, Dr.Öğr.Üye. Hüseyin Saffet BEKÖZ, Dr.Öğr.Üye. Nur Cansu YILMAZ, Prof.Dr. Murat SARIKAYA, Dr.Öğr.Üye. Fatih Erkam OLGUN, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER, Prof.Dr. Mesut YILMAZ, Prof.Dr. Erdoğan KUNTER, Prof.Dr. Fazlı Cem GEZEN, Prof.Dr. Nalan KARABAYIR, Prof.Dr. Murat ATMACA, Öğr.Gör.Dr. Süreyya YİĞİT KAYA
Dersin YardımcılarıIMU Diş hekimliği Fakültesi öğretim Üyeleri IMU Tıp FAkültesi Öğretim Üyeleri
Dersin AmacıDiş Hekimliği öğrencilerine klinik tıp bilimleri hakkında bilgi vermek. Karşılabilecekleri sistemik hastalıklar ve ve bunların ağız içi bulgularını tanımalarını sağlamak. Hasta muayenesi sırasında diş hekimliğinin çeşitli branşlarına göre muayene tekniklerini kullanabilmek. Yukarıda aldıkları temel bilgiler ışında hastaya doğru muayene ile doğru teşhis ve tedavi planlamasını yapmasına yardımcı olmak.
Dersin İçeriğiBu ders; BİYOKİMYA,KARDİYOLOJİ,GÖZ HASTALIKLARI,HEMATOLOJİ,GASTROENTEROLOJİ,ENDOKRİNOLOJİ,NEFROLOJİ,ENFEKSİYON HASTALIKLARI,KADIN DOĞUM HASTALIKLARI,GÖĞÜS HASTALIKLARI,KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI,PATOLOJİ,FARMAKOLOJİ,PEDİATRİ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu derste,
1.Diş Hekimliği öğrencilerine klinik tıp bilimleri hakkında bilgi verir.10, 16, 9A
2.Klinikte görebilecekleri sistemik hastalıklar ve ve bunların ağız içi bulgularını tanımalarını sağlar.10, 16, 9A
3.Hasta muayenesi sırasında diş hekimliğinin çeşitli branşlarına göre muayene tekniklerini kullanabilir.10, 16, 9A
4. Aldıkları temel bilgiler ışığında hastaya doğru muayene ile doğru teşhis ve tedavi planlamasını yapmasına yardımcı olur.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1BİYOKİMYA
2KARDİYOLOJİ
3GÖZ HASTALIKLARI
4HEMATOLOJİ
5GASTROENTEROLOJİ
6ENDOKRİNOLOJİ
7NEFROLOJİ
8ENFEKSİYON HASTALIKLARI
9KADIN DOĞUM HASTALIKLARI
10GÖĞÜS HASTALIKLARI
11KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
12PATOLOJİ
13FARMAKOLOJİ
14PEDİATRİ
Kaynak
1.Carranza's Clinical Periodontology 12th Edition Michael Newman Henry Takei Perry Klokkevold Fermin Carranza Hardcover ISBN: 9780323188241 eBook ISBN: 9780323228022 eBook ISBN: 9780323227992. 2.Guyton Tıbbi Fizyoloji Jhon E Hall 3.Robbins Temel PatolojiYazarlar: Abul K. Abbas, Jon C Aster, MD PhD, Vinay Kumar 4.Clinical Pharmacology and Therapeutics JAMES M RITTER MA DPHIL FRCP FMedSci FBPHARMACOLS LIONEL D LEWIS MA MB BCH MD FRCP TIMOTHY GK MANT BSC FFPM FRCP ALBERT FERRO PHD FRCP FBPHARMACOLS 5. Little and Falace's Dental Management of the Medically Compromised Patient 9th Edition.by James W. Little DMD MS (Author), Craig Miller DMD MS (Author), Nelson L. Rhodus DMD MPH (Author)
Öğrenci ders notları Klinik Gözlemler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14