Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PATOLOJİ-Senelik9+0-1
Ders Programı

Pazartesi 18:30-19:15

Pazartesi 19:30-20:15

Pazartesi 20:30-21:15

Pazartesi 21:30-22:15

Çarşamba 18:30-19:15

Çarşamba 19:30-20:15

Perşembe 19:30-20:15

Perşembe 20:30-21:15

Cuma 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Sergülen DERVİŞOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Sergülen DERVİŞOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı diş hekimliği öğrencilerinin patoloji ile ilgili temel bilgileri edinmeleri, konularla ilgili temel kavramları, hastalıkların etiyolojisini ve gelişme mekanizmasını öğrenmeleri ve patolojinin kullandığı temel yöntemleri öğrenip, patoloji laboratuvarının işleyişi konusunda hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Diş hekimliği öğrencilerinin, hücre, doku hasarı ve onarım mekanizmalarını ve kliniğini, inflamasyonu ; patogenezi ve klinik sonuçlarını tanımlayarak ; bilgiyi rutinde kullanabilmelerini sağlayacak temel kavramları aktarmak, yara onarımı ve iyileşme tiplerini kavramalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Patolojiye giriş, Patoloji nedir ne yapar?
Hücre zedelenmesi ve mekanizmaları,Hücresel adaptasyon bozuklukları,Hücre içi birikimler ,Hücre ölümü/ nekroz/ apoptoz,İltihap tanımı, tipleri, patogenez ve belirtileri ,Akut-kronik iltihap,Onarım ve yara iyileşmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
9,İltihap mekanizmasını bilir10, 16, 9A
1. patolojinin temel prensiplerini açıklar10, 16, 9A
2. hücre yaşam siklusunu açıklar10, 16, 9A
3. hücre ölümünü bilir10, 16, 9A
4. iltihabın klinikopatolojik bulgularını bilir10, 16, 9A
5. onarım tiplerini ve basamaklarını mekanizması ile birlikte bilir 10, 16, 9A
6. Patolojinin hastalık tanısındaki işlevini kavrar 10, 16, 9A
7. İltihap tiplerini bilir10, 16, 9A
8. hücresel adaptasyon çeşitlerini bilir10, 16, 9A
10. nekroz çeşitlerini kavrar ve alt tiplerini sayar10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Patolojiye giriş, Patoloji nedir ne yapar?
Hücre zedelenmesi ve mekanizmaları
2Hücresel adaptasyon bozuklukları-
3Hücre içi birikimler
4Hücre ölümü/ nekroz/ apoptoz
5İltihap tanımı, tipleri, patogenez ve belirtileri
6Akut-kronik iltihap
7Onarım ve yara iyileşmesi
Kaynak
Temel Patoloji Prof. Dr. Gamze Mocan KUZEY, Robbins Temel Patoloji 2019 ders notları, web/internet siteleri power point sunum öğrencilere verilecektir

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati16116
Ders Saati16116
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)32
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(32/30)1
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PATOLOJİ-Senelik9+0-1
Ders Programı

Pazartesi 18:30-19:15

Pazartesi 19:30-20:15

Pazartesi 20:30-21:15

Pazartesi 21:30-22:15

Çarşamba 18:30-19:15

Çarşamba 19:30-20:15

Perşembe 19:30-20:15

Perşembe 20:30-21:15

Cuma 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Sergülen DERVİŞOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Sergülen DERVİŞOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı diş hekimliği öğrencilerinin patoloji ile ilgili temel bilgileri edinmeleri, konularla ilgili temel kavramları, hastalıkların etiyolojisini ve gelişme mekanizmasını öğrenmeleri ve patolojinin kullandığı temel yöntemleri öğrenip, patoloji laboratuvarının işleyişi konusunda hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Diş hekimliği öğrencilerinin, hücre, doku hasarı ve onarım mekanizmalarını ve kliniğini, inflamasyonu ; patogenezi ve klinik sonuçlarını tanımlayarak ; bilgiyi rutinde kullanabilmelerini sağlayacak temel kavramları aktarmak, yara onarımı ve iyileşme tiplerini kavramalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Patolojiye giriş, Patoloji nedir ne yapar?
Hücre zedelenmesi ve mekanizmaları,Hücresel adaptasyon bozuklukları,Hücre içi birikimler ,Hücre ölümü/ nekroz/ apoptoz,İltihap tanımı, tipleri, patogenez ve belirtileri ,Akut-kronik iltihap,Onarım ve yara iyileşmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
9,İltihap mekanizmasını bilir10, 16, 9A
1. patolojinin temel prensiplerini açıklar10, 16, 9A
2. hücre yaşam siklusunu açıklar10, 16, 9A
3. hücre ölümünü bilir10, 16, 9A
4. iltihabın klinikopatolojik bulgularını bilir10, 16, 9A
5. onarım tiplerini ve basamaklarını mekanizması ile birlikte bilir 10, 16, 9A
6. Patolojinin hastalık tanısındaki işlevini kavrar 10, 16, 9A
7. İltihap tiplerini bilir10, 16, 9A
8. hücresel adaptasyon çeşitlerini bilir10, 16, 9A
10. nekroz çeşitlerini kavrar ve alt tiplerini sayar10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Patolojiye giriş, Patoloji nedir ne yapar?
Hücre zedelenmesi ve mekanizmaları
2Hücresel adaptasyon bozuklukları-
3Hücre içi birikimler
4Hücre ölümü/ nekroz/ apoptoz
5İltihap tanımı, tipleri, patogenez ve belirtileri
6Akut-kronik iltihap
7Onarım ve yara iyileşmesi
Kaynak
Temel Patoloji Prof. Dr. Gamze Mocan KUZEY, Robbins Temel Patoloji 2019 ders notları, web/internet siteleri power point sunum öğrencilere verilecektir

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14