Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PEDODONTİ-Senelik20+0-2
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Perşembe 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Can ÖZÜKOÇ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ruhan ÖNER, Doç.Dr. Merve BAYRAM, Dr.Öğr.Üye. Zehra Beyza EREL, Doç.Dr. Can ÖZÜKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇocuk diş hekimliğinde süt ve sürekli dişlere uygulanan tedavi yöntemlerini kavramak, dişlere gelen travmatik yaralanmaları saptamak, özel bakım gerektiren çocuk hastalara uygun tedavileri gerçekleştirebilmek
Dersin İçeriğiBu ders; Çocuk diş hekimliğinde modern tedavi yöntemleri ,Çocuklarda TME bozuklukları,Çocuk hastalarda lokal anestezi uygulamaları ve süt diş çekimi endikasyonları ,Çocuk hastalarda lokal anestezi uygulamaları ve süt diş çekimi endikasyonları,Çocuk hastalarda zararlı ağız alışkanlıkları ,Hamilelikte ağız diş sağlığı ,Dental erozyon-abrazyon ,Çocuklarda diş çene travmaları ,Çocuklarda diş çene travmaları ,Genetik sendromlar ,Genetik sendromlar ,Engelli çocuklarda ağız diş sağlığı ,Kronik sağlık sorunu olan çocuklarda ağız diş sağlığı, Çocukluk çağı hastalıklarında ağız bulguları ,Çocuklarda oral patoloji ve oral cerrahi,Ara Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Süt ve sürekli dişlerde modern tedavi yöntemlerini sınıflandırabilecektir.10, 9A
1.1. Ağrısız tedavi imkanı sunan modern tedavi yöntemlerini uygular.10, 9A
2. Çocuk hastalarda görülen temporamandibular hastalıkları sınıflandırabilecektir.10, 9A
2.1. Temporamandibuler eklem hastalıklarında tanı koyar ve tedavi seçeneklerini yorumlar.10, 9A
3. Süt ve sürekli dişlerde doğru çekim endikasyonu koyarak diş çekimi gerçekleştirebilecektir.10, 9A
3.1. Bir dişe tedavi mi yoksa çekim mi yapılacağı kararını verir.10, 9A
3.2. Çekim endikasyonu olan dişte uygun lokal anesteziyi başarıyla uygular.10, 9A
3.3. Çocuklarda oral patolojik durumları ayırt eder.10, 9A
4. Çocuk hastada zararlı ağız alışkanlıklarının neden olduğu ortodontik problem tespiti yaparak koruyucu tedavi yöntemlerini tartışabilecektir.10, 9A
4.1. Alışkanlık kırıcı apareyleri bilir ve uygular.10, 9A
4.2. Dental erozyon ve abrazyonu teşhis eder, tedavi planı oluşturur.10, 9A
5. Hamilelikte ağız diş sağlığının önemini ve çocuğun diş sistemi üzerine etkilerini tartışabilecektir.10, 9A
5.1. Hamilelikte kullanılan ilaçların çocuğun diş sistemi üzerine etkilerini yorumlar.10, 9A
5.2. Hamile hastalarına uygun zamanda gerekli diş tedavilerini yapar, çocuğun diş gelişimi için önerilerde bulunur.10, 9A
5.3. Çocukluk çağı hastalıklarının ağız içi bulgularını ayırt eder.10, 9A
6. Süt ve sürekli dişlerde travmatik yaralanmaları sınıflandırabilecektir.10, 9A
6.1. Klinik ve radyografik değerlendirme yaparak yaralanma şeklini belirler.10, 9A
6.2. Mine, mine-dentin, kök kırıklarını tespit eder, uygun tedavi yöntemini seçer.10, 9A
7. Engelli ve kronik sağlık sorunları olan çocuk hastalarda ağız diş sağlığı uygulamalarını tartışabilecektir.10, 9A
7.1. Engelli çocuk hastanın tedavisi sırasında hangi davranış yönetimini kullanabileceğini yorumlar.10, 9A
7.2. Çocuk hastaların genel anestezi ve sedasyon gereksinimlerini değerlendirir.10, 9A
7.3. Genetik sendromları ayırt eder, tedavi planı oluşturur.10, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çocuk diş hekimliğinde modern tedavi yöntemleri
2Çocuklarda TME bozuklukları
3Çocuk hastalarda lokal anestezi uygulamaları ve süt diş çekimi endikasyonları
4Çocuk hastalarda lokal anestezi uygulamaları ve süt diş çekimi endikasyonları
5Çocuk hastalarda zararlı ağız alışkanlıkları
6Hamilelikte ağız diş sağlığı
7Dental erozyon-abrazyon
8Çocuklarda diş çene travmaları
9Çocuklarda diş çene travmaları
10Genetik sendromlar
11Genetik sendromlar
12Engelli çocuklarda ağız diş sağlığı
13Kronik sağlık sorunu olan çocuklarda ağız diş sağlığı
14 Çocukluk çağı hastalıklarında ağız bulguları
15Çocuklarda oral patoloji ve oral cerrahi
16Ara Sınav
Kaynak
Ders notu öğrencilere verilecektir.
1. Altan G. Pedodonti. İstanbul;1994 2. Casamassimo PS, Fields HW, Mc Tigue DJ, Nowak AJ. Pediatric dentisrty Infancy Through Adolescence. Elsevier Inc; 2013. 3. KochG, PoulsenS. Pediatric Dentistry: A Clinical Approach. Blackwell Publishing Ltd; 2009. 4. Mc Donald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistryforthe Child andAdolescent. St. Louis, Mo: MosbyInc; 2004 5. Welbury R, Duggal MS, Hosey MT. Paediatric Dentistry. Oxford University press; 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati30260
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı224
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)64
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(64/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PEDODONTİ-Senelik20+0-2
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Perşembe 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Can ÖZÜKOÇ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ruhan ÖNER, Doç.Dr. Merve BAYRAM, Dr.Öğr.Üye. Zehra Beyza EREL, Doç.Dr. Can ÖZÜKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇocuk diş hekimliğinde süt ve sürekli dişlere uygulanan tedavi yöntemlerini kavramak, dişlere gelen travmatik yaralanmaları saptamak, özel bakım gerektiren çocuk hastalara uygun tedavileri gerçekleştirebilmek
Dersin İçeriğiBu ders; Çocuk diş hekimliğinde modern tedavi yöntemleri ,Çocuklarda TME bozuklukları,Çocuk hastalarda lokal anestezi uygulamaları ve süt diş çekimi endikasyonları ,Çocuk hastalarda lokal anestezi uygulamaları ve süt diş çekimi endikasyonları,Çocuk hastalarda zararlı ağız alışkanlıkları ,Hamilelikte ağız diş sağlığı ,Dental erozyon-abrazyon ,Çocuklarda diş çene travmaları ,Çocuklarda diş çene travmaları ,Genetik sendromlar ,Genetik sendromlar ,Engelli çocuklarda ağız diş sağlığı ,Kronik sağlık sorunu olan çocuklarda ağız diş sağlığı, Çocukluk çağı hastalıklarında ağız bulguları ,Çocuklarda oral patoloji ve oral cerrahi,Ara Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Süt ve sürekli dişlerde modern tedavi yöntemlerini sınıflandırabilecektir.10, 9A
1.1. Ağrısız tedavi imkanı sunan modern tedavi yöntemlerini uygular.10, 9A
2. Çocuk hastalarda görülen temporamandibular hastalıkları sınıflandırabilecektir.10, 9A
2.1. Temporamandibuler eklem hastalıklarında tanı koyar ve tedavi seçeneklerini yorumlar.10, 9A
3. Süt ve sürekli dişlerde doğru çekim endikasyonu koyarak diş çekimi gerçekleştirebilecektir.10, 9A
3.1. Bir dişe tedavi mi yoksa çekim mi yapılacağı kararını verir.10, 9A
3.2. Çekim endikasyonu olan dişte uygun lokal anesteziyi başarıyla uygular.10, 9A
3.3. Çocuklarda oral patolojik durumları ayırt eder.10, 9A
4. Çocuk hastada zararlı ağız alışkanlıklarının neden olduğu ortodontik problem tespiti yaparak koruyucu tedavi yöntemlerini tartışabilecektir.10, 9A
4.1. Alışkanlık kırıcı apareyleri bilir ve uygular.10, 9A
4.2. Dental erozyon ve abrazyonu teşhis eder, tedavi planı oluşturur.10, 9A
5. Hamilelikte ağız diş sağlığının önemini ve çocuğun diş sistemi üzerine etkilerini tartışabilecektir.10, 9A
5.1. Hamilelikte kullanılan ilaçların çocuğun diş sistemi üzerine etkilerini yorumlar.10, 9A
5.2. Hamile hastalarına uygun zamanda gerekli diş tedavilerini yapar, çocuğun diş gelişimi için önerilerde bulunur.10, 9A
5.3. Çocukluk çağı hastalıklarının ağız içi bulgularını ayırt eder.10, 9A
6. Süt ve sürekli dişlerde travmatik yaralanmaları sınıflandırabilecektir.10, 9A
6.1. Klinik ve radyografik değerlendirme yaparak yaralanma şeklini belirler.10, 9A
6.2. Mine, mine-dentin, kök kırıklarını tespit eder, uygun tedavi yöntemini seçer.10, 9A
7. Engelli ve kronik sağlık sorunları olan çocuk hastalarda ağız diş sağlığı uygulamalarını tartışabilecektir.10, 9A
7.1. Engelli çocuk hastanın tedavisi sırasında hangi davranış yönetimini kullanabileceğini yorumlar.10, 9A
7.2. Çocuk hastaların genel anestezi ve sedasyon gereksinimlerini değerlendirir.10, 9A
7.3. Genetik sendromları ayırt eder, tedavi planı oluşturur.10, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çocuk diş hekimliğinde modern tedavi yöntemleri
2Çocuklarda TME bozuklukları
3Çocuk hastalarda lokal anestezi uygulamaları ve süt diş çekimi endikasyonları
4Çocuk hastalarda lokal anestezi uygulamaları ve süt diş çekimi endikasyonları
5Çocuk hastalarda zararlı ağız alışkanlıkları
6Hamilelikte ağız diş sağlığı
7Dental erozyon-abrazyon
8Çocuklarda diş çene travmaları
9Çocuklarda diş çene travmaları
10Genetik sendromlar
11Genetik sendromlar
12Engelli çocuklarda ağız diş sağlığı
13Kronik sağlık sorunu olan çocuklarda ağız diş sağlığı
14 Çocukluk çağı hastalıklarında ağız bulguları
15Çocuklarda oral patoloji ve oral cerrahi
16Ara Sınav
Kaynak
Ders notu öğrencilere verilecektir.
1. Altan G. Pedodonti. İstanbul;1994 2. Casamassimo PS, Fields HW, Mc Tigue DJ, Nowak AJ. Pediatric dentisrty Infancy Through Adolescence. Elsevier Inc; 2013. 3. KochG, PoulsenS. Pediatric Dentistry: A Clinical Approach. Blackwell Publishing Ltd; 2009. 4. Mc Donald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistryforthe Child andAdolescent. St. Louis, Mo: MosbyInc; 2004 5. Welbury R, Duggal MS, Hosey MT. Paediatric Dentistry. Oxford University press; 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14