Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ENDODONTİ-Senelik34+60-5
Ders Programı

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mete ÜNGÖR
Dersi VerenlerProf.Dr. Mete ÜNGÖR, Doç.Dr. Mustafa GÜNDOĞAR, Dr.Öğr.Üye. Hatice Miray UYAN
Dersin YardımcılarıDoç.Dr. Tan Fırat Eyüboğlu, Doç.Dr. Mustafa Gündoğar
Dersin AmacıBu dersin amacı pulpal ve periapikal hastalıkların oluşum ve gelişimini tanımlamak ve tanımlamak ve tedavinin temel prensiplerini anlamak ve uygulamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Pulpa embriyolojisi histolojisi ve ultrasütrüktürü,Pulpa biyokimyası ve fizyolojisi, pulpa patolojisi, sınıflama, dejenerasyon ve neoplazi ,Pulpa patolojisi, sınıflama, dejenerasyon ve neoplazi ,Pulpitisler Pulpa nekrozu ve gangren ,Endodontide semiyoloji ,Endodontide endikasyon ve kontraendikasyon ,Pulpa devitalizasyonu Vital pulpa tedavileri-I Vital pulpa tedavileri-II
,Kanal patları
,Endodontide mikrobiyoloji-I Endodontide mikrobiyoloji-II ,Endodontide asepsi ,Maksiller premolarlarda kanal tedavisi ,Mandibular premolarlarda kanal tedavisi ,Maksiller molarlarda kanal tedavisi ,Mandibular molarlarda kanal tedavisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Pulpal ve periapikal hastalıkları tanımlayabilecektir.6, 9A, D
1.1. Pulpal hastalıkları tanımlar.4, 9A, D
2. Pulpal ve periapikal hastalıkların oluşumunu ve gelişimini tanımlayabilecektir.4, 9A, D
2.1. Periapikal hastalıkları tanımlar4, 9A, D
2.1. Pulpal hastalıkların patofizyolojisini tanımlar.4, 9A, D
2.2. Periapikal hastalıkların patofizyolojisini tanımlar15, 4, 9A, D
3. Temel tedavi prensiplerini kavrayacaktır ve uygulayacaktır.6, 9A, D
3.1. Hastalığa uygun tedavi planını kavrar.4, 9A, D
3.2 Hastalığa uygun tedavi planını uygular.4, 6D
3.3. Tedavi planına uygun işlemleri kavrar.16, 4, 9A, D
3.4. Tedavi planına uygun işlemleri uygular.17, 4, 6, 9
Öğretim Yöntemleri:15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Pulpa embriyolojisi histolojisi ve ultrasütrüktürü
2Pulpa biyokimyası ve fizyolojisi, pulpa patolojisi, sınıflama, dejenerasyon ve neoplazi
3Pulpa patolojisi, sınıflama, dejenerasyon ve neoplazi
4Pulpitisler Pulpa nekrozu ve gangren
5Endodontide semiyoloji
6Endodontide endikasyon ve kontraendikasyon
7Pulpa devitalizasyonu Vital pulpa tedavileri-I Vital pulpa tedavileri-II
8Kanal patları
9Endodontide mikrobiyoloji-I Endodontide mikrobiyoloji-II
10Endodontide asepsi
11Maksiller premolarlarda kanal tedavisi
12Mandibular premolarlarda kanal tedavisi
13Maksiller molarlarda kanal tedavisi
14Mandibular molarlarda kanal tedavisi
Kaynak
Ders notu öğrencilere verilecektir.
Cohen's Pathways of the Pulp 12th Edition

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ENDODONTİ-Senelik34+60-5
Ders Programı

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mete ÜNGÖR
Dersi VerenlerProf.Dr. Mete ÜNGÖR, Doç.Dr. Mustafa GÜNDOĞAR, Dr.Öğr.Üye. Hatice Miray UYAN
Dersin YardımcılarıDoç.Dr. Tan Fırat Eyüboğlu, Doç.Dr. Mustafa Gündoğar
Dersin AmacıBu dersin amacı pulpal ve periapikal hastalıkların oluşum ve gelişimini tanımlamak ve tanımlamak ve tedavinin temel prensiplerini anlamak ve uygulamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Pulpa embriyolojisi histolojisi ve ultrasütrüktürü,Pulpa biyokimyası ve fizyolojisi, pulpa patolojisi, sınıflama, dejenerasyon ve neoplazi ,Pulpa patolojisi, sınıflama, dejenerasyon ve neoplazi ,Pulpitisler Pulpa nekrozu ve gangren ,Endodontide semiyoloji ,Endodontide endikasyon ve kontraendikasyon ,Pulpa devitalizasyonu Vital pulpa tedavileri-I Vital pulpa tedavileri-II
,Kanal patları
,Endodontide mikrobiyoloji-I Endodontide mikrobiyoloji-II ,Endodontide asepsi ,Maksiller premolarlarda kanal tedavisi ,Mandibular premolarlarda kanal tedavisi ,Maksiller molarlarda kanal tedavisi ,Mandibular molarlarda kanal tedavisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Pulpal ve periapikal hastalıkları tanımlayabilecektir.6, 9A, D
1.1. Pulpal hastalıkları tanımlar.4, 9A, D
2. Pulpal ve periapikal hastalıkların oluşumunu ve gelişimini tanımlayabilecektir.4, 9A, D
2.1. Periapikal hastalıkları tanımlar4, 9A, D
2.1. Pulpal hastalıkların patofizyolojisini tanımlar.4, 9A, D
2.2. Periapikal hastalıkların patofizyolojisini tanımlar15, 4, 9A, D
3. Temel tedavi prensiplerini kavrayacaktır ve uygulayacaktır.6, 9A, D
3.1. Hastalığa uygun tedavi planını kavrar.4, 9A, D
3.2 Hastalığa uygun tedavi planını uygular.4, 6D
3.3. Tedavi planına uygun işlemleri kavrar.16, 4, 9A, D
3.4. Tedavi planına uygun işlemleri uygular.17, 4, 6, 9
Öğretim Yöntemleri:15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Pulpa embriyolojisi histolojisi ve ultrasütrüktürü
2Pulpa biyokimyası ve fizyolojisi, pulpa patolojisi, sınıflama, dejenerasyon ve neoplazi
3Pulpa patolojisi, sınıflama, dejenerasyon ve neoplazi
4Pulpitisler Pulpa nekrozu ve gangren
5Endodontide semiyoloji
6Endodontide endikasyon ve kontraendikasyon
7Pulpa devitalizasyonu Vital pulpa tedavileri-I Vital pulpa tedavileri-II
8Kanal patları
9Endodontide mikrobiyoloji-I Endodontide mikrobiyoloji-II
10Endodontide asepsi
11Maksiller premolarlarda kanal tedavisi
12Mandibular premolarlarda kanal tedavisi
13Maksiller molarlarda kanal tedavisi
14Mandibular molarlarda kanal tedavisi
Kaynak
Ders notu öğrencilere verilecektir.
Cohen's Pathways of the Pulp 12th Edition

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14