Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ORAL PATOLOJİ-Senelik14+0-1
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Sergülen DERVİŞOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Sergülen DERVİŞOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAğız ve çevre dokuların hastalıklarını ve ayırt edici tanılarını klinik ve mikroskobik düzeyde açıklamak, oral bölge ve çenenin kistik lezyonlarının histopatolojik ve klinik özelliklerini açıklamak, çenedeki kemik lezyonlarının patolojisini aktarmak, non odontojenik ve odontojenik benign lezyonlarla tümörlerini açıklamak, oral kavitenin reaktif tümör dışı ve tümöral lezyonlarının özelliklerini aktarmak, çenenin benign tümörlerinin patolojisini , tükürük bezi hastalıkları ve tümörlerinin patolojik özelliklerini aktarmak
Dersin İçeriğiBu ders; Çene kistleri / Baş boyun bölgesi kistik lezyonları,Kemik lezyonlarının histopatolojisi,Oral Reaktif lezyonların histopatolojisi,Non odontojenik Benign lezyonların histopatolojisi,Odontojenik benign tümörler,Çene kemiğinin benign tümörleri,Tükürük bezi hastalıklarının patolojisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Oral mukozadaki değişimleri ve kansere dönüşme ihtimalini ilişkilendirebilecektir10, 16, 4, 9A
2. Sağlıklı ve hastalıklı oral mukozayı ayırt eder10, 11, 16, 9A
3. Premalign lezyonları tanır11, 9A
4. Tükürük bezi hastalıklarını açıklayabilecektir10, 16, 4, 8, 9A
5. Tükürük bezi neoplazilerini ayırt eder11, 9A
6. Oral tümörleri sınıflandırabilecektir9A
7. Reaktif hiperplazileri tanır11, 9A
8. Yumuşak doku neoplazilerini ayırt eder11, 9A
9. Çene kistlerini sınıflandırarak ayırıcı teşhislerini yapabilecektir11, 9A
10. Gelişimsel kistleri ayırt eder4, 9A
11. Yumuşak doku kistlerini ayırt eder11, 9A
12. Odontojenik tümörleri sınıflayarak ayırıcı teşhislerini yapabilecektir10, 4, 9A
13. Benign tümörleri ayırt eder11, 9A
14. Malign tümörleri ayırt eder10, 11, 16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çene kistleri / Baş boyun bölgesi kistik lezyonları
2Kemik lezyonlarının histopatolojisi
3Oral Reaktif lezyonların histopatolojisi
4Non odontojenik Benign lezyonların histopatolojisi
5Odontojenik benign tümörler
6Çene kemiğinin benign tümörleri
7Tükürük bezi hastalıklarının patolojisi
Kaynak
power point sunumlar halinde ders notları Pathologic Basis of Disease Robbins 2019 Temel Patoloji Robbins
1. Ağız Patolojisi Ders kitabı, Prof. Dr. Tülin Oygür, Efil Kitabevi 2010 2. Oral and Maxillofacial Pathology, Douglas D. Damm, Jerry E. Bouquot, Brad W. Neville DDS and Douglas D. Damm DDS, 2008

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ORAL PATOLOJİ-Senelik14+0-1
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Sergülen DERVİŞOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Sergülen DERVİŞOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAğız ve çevre dokuların hastalıklarını ve ayırt edici tanılarını klinik ve mikroskobik düzeyde açıklamak, oral bölge ve çenenin kistik lezyonlarının histopatolojik ve klinik özelliklerini açıklamak, çenedeki kemik lezyonlarının patolojisini aktarmak, non odontojenik ve odontojenik benign lezyonlarla tümörlerini açıklamak, oral kavitenin reaktif tümör dışı ve tümöral lezyonlarının özelliklerini aktarmak, çenenin benign tümörlerinin patolojisini , tükürük bezi hastalıkları ve tümörlerinin patolojik özelliklerini aktarmak
Dersin İçeriğiBu ders; Çene kistleri / Baş boyun bölgesi kistik lezyonları,Kemik lezyonlarının histopatolojisi,Oral Reaktif lezyonların histopatolojisi,Non odontojenik Benign lezyonların histopatolojisi,Odontojenik benign tümörler,Çene kemiğinin benign tümörleri,Tükürük bezi hastalıklarının patolojisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Oral mukozadaki değişimleri ve kansere dönüşme ihtimalini ilişkilendirebilecektir10, 16, 4, 9A
2. Sağlıklı ve hastalıklı oral mukozayı ayırt eder10, 11, 16, 9A
3. Premalign lezyonları tanır11, 9A
4. Tükürük bezi hastalıklarını açıklayabilecektir10, 16, 4, 8, 9A
5. Tükürük bezi neoplazilerini ayırt eder11, 9A
6. Oral tümörleri sınıflandırabilecektir9A
7. Reaktif hiperplazileri tanır11, 9A
8. Yumuşak doku neoplazilerini ayırt eder11, 9A
9. Çene kistlerini sınıflandırarak ayırıcı teşhislerini yapabilecektir11, 9A
10. Gelişimsel kistleri ayırt eder4, 9A
11. Yumuşak doku kistlerini ayırt eder11, 9A
12. Odontojenik tümörleri sınıflayarak ayırıcı teşhislerini yapabilecektir10, 4, 9A
13. Benign tümörleri ayırt eder11, 9A
14. Malign tümörleri ayırt eder10, 11, 16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çene kistleri / Baş boyun bölgesi kistik lezyonları
2Kemik lezyonlarının histopatolojisi
3Oral Reaktif lezyonların histopatolojisi
4Non odontojenik Benign lezyonların histopatolojisi
5Odontojenik benign tümörler
6Çene kemiğinin benign tümörleri
7Tükürük bezi hastalıklarının patolojisi
Kaynak
power point sunumlar halinde ders notları Pathologic Basis of Disease Robbins 2019 Temel Patoloji Robbins
1. Ağız Patolojisi Ders kitabı, Prof. Dr. Tülin Oygür, Efil Kitabevi 2010 2. Oral and Maxillofacial Pathology, Douglas D. Damm, Jerry E. Bouquot, Brad W. Neville DDS and Douglas D. Damm DDS, 2008

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14