Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ IDHF4011332Senelik0+120-4
Ders Programı

Pazartesi 08:00-08:45

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Salı 08:00-08:45

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Perşembe 08:00-08:45

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Cuma 08:00-08:45

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Burcu GÖZETİCİ ÇİL
Dersi VerenlerProf.Dr. Mahmut KUŞDEMİR, Prof.Dr. Alev ÖZSOY KANER, Dr.Öğr.Üye. Burcu GÖZETİCİ ÇİL, Dr.Öğr.Üye. Özge GÜRBÜZ, Dr.Öğr.Üye. Safiye Selin KÖYMEN, Dr.Öğr.Üye. Ceyda SARI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTeorik bilgiyi klinikte karşılaştığı vakalar üzerinde doğru sonuçlar elde edecek şekilde değerlendirmek ve başarılı tedaviler yapmak
Dersin İçeriğiBu ders; Restoratif Diş Hekimliği Klinik Uygulamasıyla, Restoratif Diş Hekimliği teorisi ve pratiği hakkında bilgi ve anlayış kazanılacaktır. Öğrenciler Sınıf II: 3-4 puan, Sınıf III: 3 puan, Sınıf I: 2 puan, Sınıf IV: 4 puan, Sınıf V: 2 puan değerlerindeki kavite preparasyonlarından en az 90 puan tamamlamak zorundadır.
Dersin öğrenme çıktıları:
1. Restorasyonların klinik performansının değerlendirilmesi
2. Önceki restorasyonların durumunun değiştirme veya onarım açısından değerlendirilmesi
3. Doğrudan ve dolaylı restorasyonlar için tedavi kararları
4. Operatif ve non-operatif tedaviler için kararlar
5. Hastaların çürük risk değerlendirmesi
6. Görsel dokunsal yöntem ve radyografi ile dental sert doku patolojilerinin teşhisi
7. Hastanın restoratif tedavi gereksinimlerinin tanımlanması
8. Farklı tedavi seçeneklerinin avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılması
9. Farklı yapıştırıcı sistemlerinin, restoratif materyallerin ve koruyucu önlemlerin uygulanması
10. Maksimum ses diş yapısının korunması ile boşluk preparatları
11. Gelişimsel, çürük ve çaresiz lezyonlar arasında ayırıcı tanı koymak.
12. Dentin hipersensitivitesi, tersinir veya geri dönüşümsüz pulpitis açısından klinik semptomların yorumlanması.
13. Periodontal ve pulpal semptomlar arasında iltihap ve ağrı açısından Makig ayırıcı tanı

; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Hastanın klinik ve radyografik muayenesi ile tedavi önerebilecektir.
1.1.Hastanın restoratif tedavi gereksinimlerini saptar.11, 3, 4, 6, 9A, H
1.2.Farklı tedavi seçeneklerini tartışır.11, 12, 3, 4, 9A, H
2.Hastanın mevcut restorasyonlarının klinik performansını değerlendirir.19, 3, 4, 9A
2.1.Restorasyon değişim sebeplerini tanımlar.19, 3, 4, 9A
2.2.Gereken restorasyon değişimini uygular.3, 4, 9A
3.Hastaya gerekli restoratif tedavi uygulamalarını planlayabilir.16, 3, 4, 9A, H
3.1.Minimal invaziv şekilde preperasyon gerçekleştirir.16, 3, 4, 9A, H
3.2.Uygun restoratif materyali belirler.12, 16, 3, 4, 9A, H
3.3.Restorasyonu ideal koşullarda uygular.16, 3, 4, 9A, H
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Restoratif Diş Hekimliği Klinik Uygulamasıyla, Restoratif Diş Hekimliği teorisi ve pratiği hakkında bilgi ve anlayış kazanılacaktır. Öğrenciler Sınıf II: 3-4 puan, Sınıf III: 3 puan, Sınıf I: 2 puan, Sınıf IV: 4 puan, Sınıf V: 2 puan değerlerindeki kavite preparasyonlarından en az 90 puan tamamlamak zorundadır.
Dersin öğrenme çıktıları:
1. Restorasyonların klinik performansının değerlendirilmesi
2. Önceki restorasyonların durumunun değiştirme veya onarım açısından değerlendirilmesi
3. Doğrudan ve dolaylı restorasyonlar için tedavi kararları
4. Operatif ve non-operatif tedaviler için kararlar
5. Hastaların çürük risk değerlendirmesi
6. Görsel dokunsal yöntem ve radyografi ile dental sert doku patolojilerinin teşhisi
7. Hastanın restoratif tedavi gereksinimlerinin tanımlanması
8. Farklı tedavi seçeneklerinin avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılması
9. Farklı yapıştırıcı sistemlerinin, restoratif materyallerin ve koruyucu önlemlerin uygulanması
10. Maksimum ses diş yapısının korunması ile boşluk preparatları
11. Gelişimsel, çürük ve çaresiz lezyonlar arasında ayırıcı tanı koymak.
12. Dentin hipersensitivitesi, tersinir veya geri dönüşümsüz pulpitis açısından klinik semptomların yorumlanması.
13. Periodontal ve pulpal semptomlar arasında iltihap ve ağrı açısından Makig ayırıcı tanı

Kaynak
Operatif Diş Hekimliğinde Gelişmeler Cilt 1-2. Ed.Jean-François Roulet. Türkçe Editör, Arzu Aykor, Şebnem Türkün, Murat Türkün.2006, Quintescence Books.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati304120
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı248
Genel Sınav ve Hazırlığı155
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)133
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(133/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ IDHF4011332Senelik0+120-4
Ders Programı

Pazartesi 08:00-08:45

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Salı 08:00-08:45

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Perşembe 08:00-08:45

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Cuma 08:00-08:45

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Burcu GÖZETİCİ ÇİL
Dersi VerenlerProf.Dr. Mahmut KUŞDEMİR, Prof.Dr. Alev ÖZSOY KANER, Dr.Öğr.Üye. Burcu GÖZETİCİ ÇİL, Dr.Öğr.Üye. Özge GÜRBÜZ, Dr.Öğr.Üye. Safiye Selin KÖYMEN, Dr.Öğr.Üye. Ceyda SARI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTeorik bilgiyi klinikte karşılaştığı vakalar üzerinde doğru sonuçlar elde edecek şekilde değerlendirmek ve başarılı tedaviler yapmak
Dersin İçeriğiBu ders; Restoratif Diş Hekimliği Klinik Uygulamasıyla, Restoratif Diş Hekimliği teorisi ve pratiği hakkında bilgi ve anlayış kazanılacaktır. Öğrenciler Sınıf II: 3-4 puan, Sınıf III: 3 puan, Sınıf I: 2 puan, Sınıf IV: 4 puan, Sınıf V: 2 puan değerlerindeki kavite preparasyonlarından en az 90 puan tamamlamak zorundadır.
Dersin öğrenme çıktıları:
1. Restorasyonların klinik performansının değerlendirilmesi
2. Önceki restorasyonların durumunun değiştirme veya onarım açısından değerlendirilmesi
3. Doğrudan ve dolaylı restorasyonlar için tedavi kararları
4. Operatif ve non-operatif tedaviler için kararlar
5. Hastaların çürük risk değerlendirmesi
6. Görsel dokunsal yöntem ve radyografi ile dental sert doku patolojilerinin teşhisi
7. Hastanın restoratif tedavi gereksinimlerinin tanımlanması
8. Farklı tedavi seçeneklerinin avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılması
9. Farklı yapıştırıcı sistemlerinin, restoratif materyallerin ve koruyucu önlemlerin uygulanması
10. Maksimum ses diş yapısının korunması ile boşluk preparatları
11. Gelişimsel, çürük ve çaresiz lezyonlar arasında ayırıcı tanı koymak.
12. Dentin hipersensitivitesi, tersinir veya geri dönüşümsüz pulpitis açısından klinik semptomların yorumlanması.
13. Periodontal ve pulpal semptomlar arasında iltihap ve ağrı açısından Makig ayırıcı tanı

; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Hastanın klinik ve radyografik muayenesi ile tedavi önerebilecektir.
1.1.Hastanın restoratif tedavi gereksinimlerini saptar.11, 3, 4, 6, 9A, H
1.2.Farklı tedavi seçeneklerini tartışır.11, 12, 3, 4, 9A, H
2.Hastanın mevcut restorasyonlarının klinik performansını değerlendirir.19, 3, 4, 9A
2.1.Restorasyon değişim sebeplerini tanımlar.19, 3, 4, 9A
2.2.Gereken restorasyon değişimini uygular.3, 4, 9A
3.Hastaya gerekli restoratif tedavi uygulamalarını planlayabilir.16, 3, 4, 9A, H
3.1.Minimal invaziv şekilde preperasyon gerçekleştirir.16, 3, 4, 9A, H
3.2.Uygun restoratif materyali belirler.12, 16, 3, 4, 9A, H
3.3.Restorasyonu ideal koşullarda uygular.16, 3, 4, 9A, H
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Restoratif Diş Hekimliği Klinik Uygulamasıyla, Restoratif Diş Hekimliği teorisi ve pratiği hakkında bilgi ve anlayış kazanılacaktır. Öğrenciler Sınıf II: 3-4 puan, Sınıf III: 3 puan, Sınıf I: 2 puan, Sınıf IV: 4 puan, Sınıf V: 2 puan değerlerindeki kavite preparasyonlarından en az 90 puan tamamlamak zorundadır.
Dersin öğrenme çıktıları:
1. Restorasyonların klinik performansının değerlendirilmesi
2. Önceki restorasyonların durumunun değiştirme veya onarım açısından değerlendirilmesi
3. Doğrudan ve dolaylı restorasyonlar için tedavi kararları
4. Operatif ve non-operatif tedaviler için kararlar
5. Hastaların çürük risk değerlendirmesi
6. Görsel dokunsal yöntem ve radyografi ile dental sert doku patolojilerinin teşhisi
7. Hastanın restoratif tedavi gereksinimlerinin tanımlanması
8. Farklı tedavi seçeneklerinin avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılması
9. Farklı yapıştırıcı sistemlerinin, restoratif materyallerin ve koruyucu önlemlerin uygulanması
10. Maksimum ses diş yapısının korunması ile boşluk preparatları
11. Gelişimsel, çürük ve çaresiz lezyonlar arasında ayırıcı tanı koymak.
12. Dentin hipersensitivitesi, tersinir veya geri dönüşümsüz pulpitis açısından klinik semptomların yorumlanması.
13. Periodontal ve pulpal semptomlar arasında iltihap ve ağrı açısından Makig ayırıcı tanı

Kaynak
Operatif Diş Hekimliğinde Gelişmeler Cilt 1-2. Ed.Jean-François Roulet. Türkçe Editör, Arzu Aykor, Şebnem Türkün, Murat Türkün.2006, Quintescence Books.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14