Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLKYARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ-Senelik18+0-1
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bedia GÜLEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Bedia GÜLEN
Dersin YardımcılarıResüssitasyon maketi, etrafta kolaylıkla bulunabilecek objeler
Dersin AmacıKaza ve yaralanma durumlarında müdahalede bulunanların, ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamalarını sağlamaktır. Bu sebeple üniversitemiz öğrencilerine bu eğitimin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriğiBu ders; İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği'ne giriş
,İlk yardımın kısa tarihi
,lİk Yardım ve Temel Yaşam Desteğinde Terminoloji, İlk Yardımın Amaçları,,İlk yardım becerileri; İlk Yardımda ABC, İlk Yardımda İlk ve Orta İnceleme,Farklı koşullarda ilk yardım ve temel yaşam desteği,,Şok, Zehirlenmeler, Alerjiler ve Anafilaksi,,Yabancı Cisim Havayolu Tıkanıklığı ve Heimlich Manevrası,,Kanamada İlk Yardım; Temel Yaşam Desteğinde Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR); Triyaj ve acil durum değerlendirmesi,,Toplu yaralanma durumlarında renk kodlaması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Genel ilkyardım kavramlarını tartışabilecektir. 18, 9A
1.1 İlkyardımı tanımlar. 18, 9A
1.2 Vücudu oluşturan sistemleri tanımlar 18, 9A
1.3 Yaralının ilk değerlendirme aşamalarını açıklar. 18, 9A
1.4 Temel yaşam desteğini tanımlar. 18, 9A
1.5 Havayolunu açma manevralarını açıklar18, 9A
2. Travmalarda uygulanacak ilkyardımı tartışabilecektir. 18, 9A
2.1. Kanamalarda ilkyardım uygulamalarını açıklar. 18, 9A
2.2. Baskı uygulanacak noktaları tanımlar. 18, 9A
2.3. Şok çeşitlerini açıklar. 18, 9A
2.4. Şok pozisyonunu tanımlar. 18, 9A
2.5. Yaralanma çeşitlerini ve ilkyardım prensiplerini açıklar. 18, 9A
2.6. Kırık ve çıkık ilkyardım prensiplerini açıklar.18, 9A
3. Çevresel acil durumlarda ilkyardım uygulamalarını tanımlayabilecektir. 18, 9A
3.1 Sıcak çarpmasında ilkyardım prensiplerini açıklar. 18, 9A
3.2 Yanık ve donmalarda ilkyardım prensiplerini açıklar. 18, 9A
3.3 Hayvan ısırmalarında ilkyardım prensiplerini tanımlar. 18, 9A
3.4 Boğulmalarda ilkyardım prensiplerini tanımlar18, 9A
4. Hasta ve yaralı taşıma tekniklerini tanımlayabilecektir. 18, 9A
4.1 Hasta/yaralı taşınmasında genel kuralları açıklar. 18, 9A
4.2 Acil taşıma tekniklerini tanımlar 18, 9A
4.3. Sedye üzerine yerleştirme tekniklerini gösterir 18, 9A
4.4 Araç içindeki yaralıyı taşıma tekniklerini gösterir18, 9A
5. Zehirlenmelerde uygulanacak ilkyardımı tanımlayabilecektir 18, 9A
5.1 Zehirlenme belirtilerini tanımlar 18, 9A
5.2 Zehirlenmelerde genel ilkyardım kurallarını açıklar18, 9A
Öğretim Yöntemleri:18: Mikro Öğretim Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği'ne giriş
2İlk yardımın kısa tarihi
3lİk Yardım ve Temel Yaşam Desteğinde Terminoloji, İlk Yardımın Amaçları,
4İlk yardım becerileri; İlk Yardımda ABC, İlk Yardımda İlk ve Orta İnceleme
5Farklı koşullarda ilk yardım ve temel yaşam desteği,
6Şok, Zehirlenmeler, Alerjiler ve Anafilaksi,
7Yabancı Cisim Havayolu Tıkanıklığı ve Heimlich Manevrası,
8Kanamada İlk Yardım; Temel Yaşam Desteğinde Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR); Triyaj ve acil durum değerlendirmesi,
9Toplu yaralanma durumlarında renk kodlaması
Kaynak
www.resus.org.uk/pages/glalgos.htm

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLKYARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ-Senelik18+0-1
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bedia GÜLEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Bedia GÜLEN
Dersin YardımcılarıResüssitasyon maketi, etrafta kolaylıkla bulunabilecek objeler
Dersin AmacıKaza ve yaralanma durumlarında müdahalede bulunanların, ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamalarını sağlamaktır. Bu sebeple üniversitemiz öğrencilerine bu eğitimin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriğiBu ders; İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği'ne giriş
,İlk yardımın kısa tarihi
,lİk Yardım ve Temel Yaşam Desteğinde Terminoloji, İlk Yardımın Amaçları,,İlk yardım becerileri; İlk Yardımda ABC, İlk Yardımda İlk ve Orta İnceleme,Farklı koşullarda ilk yardım ve temel yaşam desteği,,Şok, Zehirlenmeler, Alerjiler ve Anafilaksi,,Yabancı Cisim Havayolu Tıkanıklığı ve Heimlich Manevrası,,Kanamada İlk Yardım; Temel Yaşam Desteğinde Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR); Triyaj ve acil durum değerlendirmesi,,Toplu yaralanma durumlarında renk kodlaması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Genel ilkyardım kavramlarını tartışabilecektir. 18, 9A
1.1 İlkyardımı tanımlar. 18, 9A
1.2 Vücudu oluşturan sistemleri tanımlar 18, 9A
1.3 Yaralının ilk değerlendirme aşamalarını açıklar. 18, 9A
1.4 Temel yaşam desteğini tanımlar. 18, 9A
1.5 Havayolunu açma manevralarını açıklar18, 9A
2. Travmalarda uygulanacak ilkyardımı tartışabilecektir. 18, 9A
2.1. Kanamalarda ilkyardım uygulamalarını açıklar. 18, 9A
2.2. Baskı uygulanacak noktaları tanımlar. 18, 9A
2.3. Şok çeşitlerini açıklar. 18, 9A
2.4. Şok pozisyonunu tanımlar. 18, 9A
2.5. Yaralanma çeşitlerini ve ilkyardım prensiplerini açıklar. 18, 9A
2.6. Kırık ve çıkık ilkyardım prensiplerini açıklar.18, 9A
3. Çevresel acil durumlarda ilkyardım uygulamalarını tanımlayabilecektir. 18, 9A
3.1 Sıcak çarpmasında ilkyardım prensiplerini açıklar. 18, 9A
3.2 Yanık ve donmalarda ilkyardım prensiplerini açıklar. 18, 9A
3.3 Hayvan ısırmalarında ilkyardım prensiplerini tanımlar. 18, 9A
3.4 Boğulmalarda ilkyardım prensiplerini tanımlar18, 9A
4. Hasta ve yaralı taşıma tekniklerini tanımlayabilecektir. 18, 9A
4.1 Hasta/yaralı taşınmasında genel kuralları açıklar. 18, 9A
4.2 Acil taşıma tekniklerini tanımlar 18, 9A
4.3. Sedye üzerine yerleştirme tekniklerini gösterir 18, 9A
4.4 Araç içindeki yaralıyı taşıma tekniklerini gösterir18, 9A
5. Zehirlenmelerde uygulanacak ilkyardımı tanımlayabilecektir 18, 9A
5.1 Zehirlenme belirtilerini tanımlar 18, 9A
5.2 Zehirlenmelerde genel ilkyardım kurallarını açıklar18, 9A
Öğretim Yöntemleri:18: Mikro Öğretim Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği'ne giriş
2İlk yardımın kısa tarihi
3lİk Yardım ve Temel Yaşam Desteğinde Terminoloji, İlk Yardımın Amaçları,
4İlk yardım becerileri; İlk Yardımda ABC, İlk Yardımda İlk ve Orta İnceleme
5Farklı koşullarda ilk yardım ve temel yaşam desteği,
6Şok, Zehirlenmeler, Alerjiler ve Anafilaksi,
7Yabancı Cisim Havayolu Tıkanıklığı ve Heimlich Manevrası,
8Kanamada İlk Yardım; Temel Yaşam Desteğinde Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR); Triyaj ve acil durum değerlendirmesi,
9Toplu yaralanma durumlarında renk kodlaması
Kaynak
www.resus.org.uk/pages/glalgos.htm

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14