Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ-Senelik12+0-1
Ders Programı

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Duygu İLHAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Duygu İLHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTıp eğitimi ve sağlık bilişimi konularında temel kavramlar hakkında bilgi vermek ve mesleki pratikteki önemi hakkında farkındalık kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık tanımı, felsefesi, sağlık mesleği çeşitleri ve birey ilişkisi, sağlık eğitiminin tarihçesi, Sağlık bilişiminin sağlık eğitimine ve hizmet sektörüne yansımaları ve sağlıkta gelecek,Sağlık çalışanlarının sorumlulukları, malpraktis ,Sağlıkta iletişim, hasta hakları ve sağlık çalışanları hakları,Sağlık bilişimi ve bilgi güvenliği,Diş hekimliği eğitimi kısa tarihçesi, eğitimde temel kavramlar, diş hekimliği eğitiminde modeller,Diş hekimliği eğitiminde yeterlilikler, ulusal ÇEP , ölçme değerlendirme , akreditasyon,Çağdaş sağlık eğitimi ve sağlık hizmetinin multi-disipliner yüzü ,Eğitim teknolojileri (TEL(Technology enhaced learning)), eğitimde bilgi kaynakları, bilgiye ulaşma, e-öğrenme, kanıta dayalı diş hekimliği ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenci sağlık tanımı, felsefesi, sağlık mesleği çeşitleri ve birey ilişkisi, sağlık eğitiminin tarihçesi, sağlık bilişiminin sağlık eğitimine ve hizmet sektörüne yansımaları ve sağlıkta gelecek, sağlık çalışanlarının sorumlulukları, malpraktis , sağlıkta bilgi güvenliği konularında bilgi sahibi olur.10, 13, 14, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık tanımı, felsefesi, sağlık mesleği çeşitleri ve birey ilişkisi, sağlık eğitiminin tarihçesi
2 Sağlık bilişiminin sağlık eğitimine ve hizmet sektörüne yansımaları ve sağlıkta gelecek
3Sağlık çalışanlarının sorumlulukları, malpraktis
4Sağlıkta iletişim, hasta hakları ve sağlık çalışanları hakları
5Sağlık bilişimi ve bilgi güvenliği
6Diş hekimliği eğitimi kısa tarihçesi, eğitimde temel kavramlar, diş hekimliği eğitiminde modeller
7Diş hekimliği eğitiminde yeterlilikler, ulusal ÇEP , ölçme değerlendirme , akreditasyon
8Çağdaş sağlık eğitimi ve sağlık hizmetinin multi-disipliner yüzü
9Eğitim teknolojileri (TEL(Technology enhaced learning)), eğitimde bilgi kaynakları, bilgiye ulaşma, e-öğrenme, kanıta dayalı diş hekimliği
Kaynak
Ders sunumları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati11212
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı188
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)30
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(30/30)1
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ-Senelik12+0-1
Ders Programı

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Duygu İLHAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Duygu İLHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTıp eğitimi ve sağlık bilişimi konularında temel kavramlar hakkında bilgi vermek ve mesleki pratikteki önemi hakkında farkındalık kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık tanımı, felsefesi, sağlık mesleği çeşitleri ve birey ilişkisi, sağlık eğitiminin tarihçesi, Sağlık bilişiminin sağlık eğitimine ve hizmet sektörüne yansımaları ve sağlıkta gelecek,Sağlık çalışanlarının sorumlulukları, malpraktis ,Sağlıkta iletişim, hasta hakları ve sağlık çalışanları hakları,Sağlık bilişimi ve bilgi güvenliği,Diş hekimliği eğitimi kısa tarihçesi, eğitimde temel kavramlar, diş hekimliği eğitiminde modeller,Diş hekimliği eğitiminde yeterlilikler, ulusal ÇEP , ölçme değerlendirme , akreditasyon,Çağdaş sağlık eğitimi ve sağlık hizmetinin multi-disipliner yüzü ,Eğitim teknolojileri (TEL(Technology enhaced learning)), eğitimde bilgi kaynakları, bilgiye ulaşma, e-öğrenme, kanıta dayalı diş hekimliği ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenci sağlık tanımı, felsefesi, sağlık mesleği çeşitleri ve birey ilişkisi, sağlık eğitiminin tarihçesi, sağlık bilişiminin sağlık eğitimine ve hizmet sektörüne yansımaları ve sağlıkta gelecek, sağlık çalışanlarının sorumlulukları, malpraktis , sağlıkta bilgi güvenliği konularında bilgi sahibi olur.10, 13, 14, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık tanımı, felsefesi, sağlık mesleği çeşitleri ve birey ilişkisi, sağlık eğitiminin tarihçesi
2 Sağlık bilişiminin sağlık eğitimine ve hizmet sektörüne yansımaları ve sağlıkta gelecek
3Sağlık çalışanlarının sorumlulukları, malpraktis
4Sağlıkta iletişim, hasta hakları ve sağlık çalışanları hakları
5Sağlık bilişimi ve bilgi güvenliği
6Diş hekimliği eğitimi kısa tarihçesi, eğitimde temel kavramlar, diş hekimliği eğitiminde modeller
7Diş hekimliği eğitiminde yeterlilikler, ulusal ÇEP , ölçme değerlendirme , akreditasyon
8Çağdaş sağlık eğitimi ve sağlık hizmetinin multi-disipliner yüzü
9Eğitim teknolojileri (TEL(Technology enhaced learning)), eğitimde bilgi kaynakları, bilgiye ulaşma, e-öğrenme, kanıta dayalı diş hekimliği
Kaynak
Ders sunumları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14