Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TIP VE İNSAN BİLİMLERİ-Senelik10+0-1
Ders Programı

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrenciye, psikososyal değerlendirme ve psikososyal yaklaşımlar konusunda bilgi, beceri kazandırmaktır. Tıp alanında kullanılan başlıca tamamlayıcı yöntemler ve sanatsal uygulamalar konusunda farkındalık oluşturmak, holistik bir bakış açısı geliştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık/hastalık kavramları, psikososyal açıdan hastalıkların etkileri,Hasta rolüne girmek, hasta olma psikolojisi, hastalığa verilen tepkiler ve uyum süreci,Stres, sağlık hastalık ilişkisi,Stres ve öfkeyle baş etme,Hasta hekim ilişkisi-I,Hasta hekim ilişkisi-II,Güçlük yaratan hasta davranışlarını yönetme,Hasta ailesinin yaşadıkları güçlükler ve hasta ailesine yaklaşım,Tıp alanında kullanılan başlıca tamamlayıcı yöntemler,Tıp ve sanat; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.2.Çalışma ortamında hasta ile iletişim becerilerinin önemini özetler.16, 9A
2.Hastalığa verilen psikososyal tepkileri açıklayabilecektir.16, 9A
1. Yaşam olaylarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini tartışabilecektir.16, 9A
1.1. Hastalıkların psikososyal etkilerini sıralar.16, 9A
1.3. Stres ve öfke yönetimi sürecini tanır.16, 9A
2.1. Güçlük yaratan hasta davranışlarına yönelik temel yaklaşımları tanır.16, 9A
2.2. Hasta ailesinin yaşadığı güçlükleri ve tepkilerini tartışır.16, 9A
3. Tıp alanında kullanılan başlıca tamamlayıcı yöntemleri açıklayabilecektir.16, 9A
3.1. Tıp alanında kullanılan tamamlayıcı yöntemlerin etkilerini tartışır.16, 9A
3.2. Sanatın tıp alanına yansımalarının farkına varır.16, 9A
3.3. Tıp alanında kullanılan başlıca sanatsal uygulamaları sayar16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık/hastalık kavramları, psikososyal açıdan hastalıkların etkileri
2Hasta rolüne girmek, hasta olma psikolojisi, hastalığa verilen tepkiler ve uyum süreci
3Stres, sağlık hastalık ilişkisi
4Stres ve öfkeyle baş etme
5Hasta hekim ilişkisi-I
6Hasta hekim ilişkisi-II
7Güçlük yaratan hasta davranışlarını yönetme
8Hasta ailesinin yaşadıkları güçlükler ve hasta ailesine yaklaşım
9Tıp alanında kullanılan başlıca tamamlayıcı yöntemler
10Tıp ve sanat
Kaynak
1. Singer ve Erickson (eds.). A Companion to Medical Anthropology. Wiley-Blackwell, 2011 2. Winkelman. Culture and Health: Applying Medical Anthropology. Jossey-Bass, 2009. 3. Cant ve Sharma. A new medical pluralism? Alternative medicine, doctors, patients and the state. Routledge, 1999. 4. Belar ve Deardorff (eds.). Clinical health psychology in medical settings: a practitioner's guidebook, 2nd ed., American Psychological Association, 2009. 5. Lj (ed). Health and well-being : a social and cultural perspective. Nova Science Publishers, 2011. 6. Galea. Macrosocial Determinants of Population Health, Springer, 2007. 7. Osman Hayran. Sağlık Yönetimi Yazıları, 2. Baskı, SAGEYA Yayınları, 2012.
1.Medicine, Health and the Arts: Approaches to the Medical Humanities. Victoria Bates, Alan Bleakley, Sam Goodman (eds.), 2014 2.Medical Humanities and Medical Education: How the Medical Humanities Can Shape Better Doctors, Alan Bleakley, 2015 3.The Chief Concern of Medicine: The Integration of the Medical Humanities and Narrative Knowledge into Medical Practices, Ronald Schleifer, Jerry Vannatta, 2013 4.Narrative Medicine: Bridging the Gap between Evidence-Based Care and Medical Humanities Maria Giulia Marini (auth.), 2016 5.Public Expectations and Physicians’ Responsibilities: Voices of Medical Humanities John K Crellin, 2005 6.Person-centred Health Care: Balancing the Welfare of Clinicians and Patients, Stephen Buetow, 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TIP VE İNSAN BİLİMLERİ-Senelik10+0-1
Ders Programı

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrenciye, psikososyal değerlendirme ve psikososyal yaklaşımlar konusunda bilgi, beceri kazandırmaktır. Tıp alanında kullanılan başlıca tamamlayıcı yöntemler ve sanatsal uygulamalar konusunda farkındalık oluşturmak, holistik bir bakış açısı geliştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık/hastalık kavramları, psikososyal açıdan hastalıkların etkileri,Hasta rolüne girmek, hasta olma psikolojisi, hastalığa verilen tepkiler ve uyum süreci,Stres, sağlık hastalık ilişkisi,Stres ve öfkeyle baş etme,Hasta hekim ilişkisi-I,Hasta hekim ilişkisi-II,Güçlük yaratan hasta davranışlarını yönetme,Hasta ailesinin yaşadıkları güçlükler ve hasta ailesine yaklaşım,Tıp alanında kullanılan başlıca tamamlayıcı yöntemler,Tıp ve sanat; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.2.Çalışma ortamında hasta ile iletişim becerilerinin önemini özetler.16, 9A
2.Hastalığa verilen psikososyal tepkileri açıklayabilecektir.16, 9A
1. Yaşam olaylarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini tartışabilecektir.16, 9A
1.1. Hastalıkların psikososyal etkilerini sıralar.16, 9A
1.3. Stres ve öfke yönetimi sürecini tanır.16, 9A
2.1. Güçlük yaratan hasta davranışlarına yönelik temel yaklaşımları tanır.16, 9A
2.2. Hasta ailesinin yaşadığı güçlükleri ve tepkilerini tartışır.16, 9A
3. Tıp alanında kullanılan başlıca tamamlayıcı yöntemleri açıklayabilecektir.16, 9A
3.1. Tıp alanında kullanılan tamamlayıcı yöntemlerin etkilerini tartışır.16, 9A
3.2. Sanatın tıp alanına yansımalarının farkına varır.16, 9A
3.3. Tıp alanında kullanılan başlıca sanatsal uygulamaları sayar16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık/hastalık kavramları, psikososyal açıdan hastalıkların etkileri
2Hasta rolüne girmek, hasta olma psikolojisi, hastalığa verilen tepkiler ve uyum süreci
3Stres, sağlık hastalık ilişkisi
4Stres ve öfkeyle baş etme
5Hasta hekim ilişkisi-I
6Hasta hekim ilişkisi-II
7Güçlük yaratan hasta davranışlarını yönetme
8Hasta ailesinin yaşadıkları güçlükler ve hasta ailesine yaklaşım
9Tıp alanında kullanılan başlıca tamamlayıcı yöntemler
10Tıp ve sanat
Kaynak
1. Singer ve Erickson (eds.). A Companion to Medical Anthropology. Wiley-Blackwell, 2011 2. Winkelman. Culture and Health: Applying Medical Anthropology. Jossey-Bass, 2009. 3. Cant ve Sharma. A new medical pluralism? Alternative medicine, doctors, patients and the state. Routledge, 1999. 4. Belar ve Deardorff (eds.). Clinical health psychology in medical settings: a practitioner's guidebook, 2nd ed., American Psychological Association, 2009. 5. Lj (ed). Health and well-being : a social and cultural perspective. Nova Science Publishers, 2011. 6. Galea. Macrosocial Determinants of Population Health, Springer, 2007. 7. Osman Hayran. Sağlık Yönetimi Yazıları, 2. Baskı, SAGEYA Yayınları, 2012.
1.Medicine, Health and the Arts: Approaches to the Medical Humanities. Victoria Bates, Alan Bleakley, Sam Goodman (eds.), 2014 2.Medical Humanities and Medical Education: How the Medical Humanities Can Shape Better Doctors, Alan Bleakley, 2015 3.The Chief Concern of Medicine: The Integration of the Medical Humanities and Narrative Knowledge into Medical Practices, Ronald Schleifer, Jerry Vannatta, 2013 4.Narrative Medicine: Bridging the Gap between Evidence-Based Care and Medical Humanities Maria Giulia Marini (auth.), 2016 5.Public Expectations and Physicians’ Responsibilities: Voices of Medical Humanities John K Crellin, 2005 6.Person-centred Health Care: Balancing the Welfare of Clinicians and Patients, Stephen Buetow, 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14