Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ-Senelik66+32-6
Ders Programı

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Bircan KOLBAŞI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Bircan KOLBAŞI
Dersin YardımcılarıDr. Öğr. Üyesi Bircan Kolbaşı
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin histoloji ve embriyoloji ile ilgili temel bilgileri edinmeleri ve konularla ilgili temel laboratuvar deneyimi kazanmalarıdır. --sağlıklı bir insan vücudundaki yapıları mikroskobik anatomi düzeyinde ayırt edebilir --moleküler, hücresel, doku ve organ düzeyinde morfoloji ve işlev kıyaslaması yapabilir --hastalıkları hücre biyolojisi ve histolojsi ile ilişkilendirebilir --embriyonik sürecin farklı aşamalarında meydana gelen temel organ yapıları ve fonksiyonlarındaki değişimleri açıklayabilir. Baş boyun gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriğiBu ders; Histolojiye giriş ve mikroskop tanıtımı,,Mikroskoplar ve Mikroskobi teknikleri,İmmunohistokimya,,Hücre Tipleri ve Hücre Zarı,nukleus ve nukleolus,,Golgi-ER-Lizozom,,Mitokondri-Ribozom,,Hücre İskeleti,,Histolojiye giriş (epitel, bağ-destek, kas ve sinir doku),,Örtü Epiteli,Glandüler Epitel,,Bağ Dokusu,Yağ Dokusu,,Kıkırdak Dokusu,Kemik Dokusu,çizgili kas ,kalp kası ,düz kas ,Nörohistoloji,,Genel Embriyolojiye Giriş ve Terminoloji,,Oogenez ,Spermatogenez,,Fertilizasyon,İmplantasyon,,Embriyonik Gelişimin 2. Haftası,,Embriyonik Gelişimin 3. Haftası,,Nörogenez,Organogenezis ,,Ekstraembriyonik yapılar,,İnsan Doğum Defektleri-I,İnsan Doğum Defektleri-II,Baş Boyun Gelişimi-I,Baş-boyun gelişimi-II,Yüz Gelişimi,Kıkırdak-Kemik Gelişimi,Kas Gelişimi,İskelet Gelişimi,Lab-Mikroskop kullanabilme ve Hücre gözlenmesi,,Lab- Hücre Organelleri,Lab-epitel,,Lab-Bağdokusu-yağ dokusu,,lab-kıkırdak,,lab-kemik,,Lab-Kan Hücreleri,Lab-kas,Lab- Sinir Sistemi Hücreleri,Lab-Spermatogenez,Lab-Oogenez,Lab-Fertilizasyon,Lab-İmplantasyon ve Bilaminar disk Oluşumu,Lab- Trilaminar Disk oluşumu ve Nörülasyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. sağlıklı bir insan vücudundaki yapıları mikroskobik anatomi düzeyinde ayırt edebilir (kas-iskelet sistemi, sinir sistemi, gastrointestinal sistem, kardiovasküler sitem, genitoüriner sistem, endokrin sistem) 14, 17, 37, 6, 9A, D
2. moleküler, hücresel, doku ve organ düzeyinde morfoloji ve işlev kıyaslaması yapabilir 14, 17, 37, 6, 9A, D
3. hastalıkları hücre biyolojisi ve histolojsi ile ilişkilendirebilir 17, 4, 9A, D
4. embriyonik sürecin farklı aşamalarında meydana gelen temel organ yapıları ve fonksiyonlarındaki değişimleri açıklayabilir.16, 19, 9E, F
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Histolojiye giriş ve mikroskop tanıtımı,
2Mikroskoplar ve Mikroskobi teknikleri
3İmmunohistokimya,
4Hücre Tipleri ve Hücre Zarı
5nukleus ve nukleolus,
6Golgi-ER-Lizozom,
7Mitokondri-Ribozom,
8Hücre İskeleti,
9Histolojiye giriş (epitel, bağ-destek, kas ve sinir doku),
10Örtü Epiteli,Glandüler Epitel,
11Bağ Dokusu,Yağ Dokusu,
12Kıkırdak Dokusu,Kemik Dokusu
13çizgili kas ,kalp kası ,düz kas
14Nörohistoloji,
15Genel Embriyolojiye Giriş ve Terminoloji,
16Oogenez ,Spermatogenez,
17Fertilizasyon,İmplantasyon,
18Embriyonik Gelişimin 2. Haftası,
19Embriyonik Gelişimin 3. Haftası,
20Nörogenez,Organogenezis ,
21Ekstraembriyonik yapılar,
22İnsan Doğum Defektleri-I
23İnsan Doğum Defektleri-II
24Baş Boyun Gelişimi-I
25Baş-boyun gelişimi-II
26Yüz Gelişimi
27Kıkırdak-Kemik Gelişimi
28Kas Gelişimi
29İskelet Gelişimi
30Lab-Mikroskop kullanabilme ve Hücre gözlenmesi,
31Lab- Hücre Organelleri
32Lab-epitel,
33Lab-Bağdokusu-yağ dokusu,
34lab-kıkırdak,
35lab-kemik,
36Lab-Kan Hücreleri
37Lab-kas
38Lab- Sinir Sistemi Hücreleri
39Lab-Spermatogenez
40Lab-Oogenez
41Lab-Fertilizasyon
42Lab-İmplantasyon ve Bilaminar disk Oluşumu
43Lab- Trilaminar Disk oluşumu ve Nörülasyon
Kaynak
Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas; Langman's Medical Embryology, Eleventh Edition. Lippincott Williams & Wilkins, USA
Kierszenbaum A.: Histology & Cell Biology: An introduction to Pathology 2 ed. Mosby, USA. Ross M.: Histology: A Text and Atlas, 6 ed. Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Text Book of Histology. Second ed. SAUNDERS. Moore K.M., Persaud T.V.N. Çev. Ed: Yıldırım M., Okar İ., Dalçık H. Klinik Yönleri ile İnsan Embriyolojisi. 6. Ed. NOBEL TIP Sadler T.W:.: Larsen’s Human Embryology. 4. Ed. CHURCHILL LIVINGSTONE ELSEVIER

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ-Senelik66+32-6
Ders Programı

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Bircan KOLBAŞI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Bircan KOLBAŞI
Dersin YardımcılarıDr. Öğr. Üyesi Bircan Kolbaşı
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin histoloji ve embriyoloji ile ilgili temel bilgileri edinmeleri ve konularla ilgili temel laboratuvar deneyimi kazanmalarıdır. --sağlıklı bir insan vücudundaki yapıları mikroskobik anatomi düzeyinde ayırt edebilir --moleküler, hücresel, doku ve organ düzeyinde morfoloji ve işlev kıyaslaması yapabilir --hastalıkları hücre biyolojisi ve histolojsi ile ilişkilendirebilir --embriyonik sürecin farklı aşamalarında meydana gelen temel organ yapıları ve fonksiyonlarındaki değişimleri açıklayabilir. Baş boyun gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriğiBu ders; Histolojiye giriş ve mikroskop tanıtımı,,Mikroskoplar ve Mikroskobi teknikleri,İmmunohistokimya,,Hücre Tipleri ve Hücre Zarı,nukleus ve nukleolus,,Golgi-ER-Lizozom,,Mitokondri-Ribozom,,Hücre İskeleti,,Histolojiye giriş (epitel, bağ-destek, kas ve sinir doku),,Örtü Epiteli,Glandüler Epitel,,Bağ Dokusu,Yağ Dokusu,,Kıkırdak Dokusu,Kemik Dokusu,çizgili kas ,kalp kası ,düz kas ,Nörohistoloji,,Genel Embriyolojiye Giriş ve Terminoloji,,Oogenez ,Spermatogenez,,Fertilizasyon,İmplantasyon,,Embriyonik Gelişimin 2. Haftası,,Embriyonik Gelişimin 3. Haftası,,Nörogenez,Organogenezis ,,Ekstraembriyonik yapılar,,İnsan Doğum Defektleri-I,İnsan Doğum Defektleri-II,Baş Boyun Gelişimi-I,Baş-boyun gelişimi-II,Yüz Gelişimi,Kıkırdak-Kemik Gelişimi,Kas Gelişimi,İskelet Gelişimi,Lab-Mikroskop kullanabilme ve Hücre gözlenmesi,,Lab- Hücre Organelleri,Lab-epitel,,Lab-Bağdokusu-yağ dokusu,,lab-kıkırdak,,lab-kemik,,Lab-Kan Hücreleri,Lab-kas,Lab- Sinir Sistemi Hücreleri,Lab-Spermatogenez,Lab-Oogenez,Lab-Fertilizasyon,Lab-İmplantasyon ve Bilaminar disk Oluşumu,Lab- Trilaminar Disk oluşumu ve Nörülasyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. sağlıklı bir insan vücudundaki yapıları mikroskobik anatomi düzeyinde ayırt edebilir (kas-iskelet sistemi, sinir sistemi, gastrointestinal sistem, kardiovasküler sitem, genitoüriner sistem, endokrin sistem) 14, 17, 37, 6, 9A, D
2. moleküler, hücresel, doku ve organ düzeyinde morfoloji ve işlev kıyaslaması yapabilir 14, 17, 37, 6, 9A, D
3. hastalıkları hücre biyolojisi ve histolojsi ile ilişkilendirebilir 17, 4, 9A, D
4. embriyonik sürecin farklı aşamalarında meydana gelen temel organ yapıları ve fonksiyonlarındaki değişimleri açıklayabilir.16, 19, 9E, F
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Histolojiye giriş ve mikroskop tanıtımı,
2Mikroskoplar ve Mikroskobi teknikleri
3İmmunohistokimya,
4Hücre Tipleri ve Hücre Zarı
5nukleus ve nukleolus,
6Golgi-ER-Lizozom,
7Mitokondri-Ribozom,
8Hücre İskeleti,
9Histolojiye giriş (epitel, bağ-destek, kas ve sinir doku),
10Örtü Epiteli,Glandüler Epitel,
11Bağ Dokusu,Yağ Dokusu,
12Kıkırdak Dokusu,Kemik Dokusu
13çizgili kas ,kalp kası ,düz kas
14Nörohistoloji,
15Genel Embriyolojiye Giriş ve Terminoloji,
16Oogenez ,Spermatogenez,
17Fertilizasyon,İmplantasyon,
18Embriyonik Gelişimin 2. Haftası,
19Embriyonik Gelişimin 3. Haftası,
20Nörogenez,Organogenezis ,
21Ekstraembriyonik yapılar,
22İnsan Doğum Defektleri-I
23İnsan Doğum Defektleri-II
24Baş Boyun Gelişimi-I
25Baş-boyun gelişimi-II
26Yüz Gelişimi
27Kıkırdak-Kemik Gelişimi
28Kas Gelişimi
29İskelet Gelişimi
30Lab-Mikroskop kullanabilme ve Hücre gözlenmesi,
31Lab- Hücre Organelleri
32Lab-epitel,
33Lab-Bağdokusu-yağ dokusu,
34lab-kıkırdak,
35lab-kemik,
36Lab-Kan Hücreleri
37Lab-kas
38Lab- Sinir Sistemi Hücreleri
39Lab-Spermatogenez
40Lab-Oogenez
41Lab-Fertilizasyon
42Lab-İmplantasyon ve Bilaminar disk Oluşumu
43Lab- Trilaminar Disk oluşumu ve Nörülasyon
Kaynak
Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas; Langman's Medical Embryology, Eleventh Edition. Lippincott Williams & Wilkins, USA
Kierszenbaum A.: Histology & Cell Biology: An introduction to Pathology 2 ed. Mosby, USA. Ross M.: Histology: A Text and Atlas, 6 ed. Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Text Book of Histology. Second ed. SAUNDERS. Moore K.M., Persaud T.V.N. Çev. Ed: Yıldırım M., Okar İ., Dalçık H. Klinik Yönleri ile İnsan Embriyolojisi. 6. Ed. NOBEL TIP Sadler T.W:.: Larsen’s Human Embryology. 4. Ed. CHURCHILL LIVINGSTONE ELSEVIER

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14