Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ-Senelik23+0-2
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Kader AYDIN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Aslıhan AKBULUT, Dr.Öğr.Üye. Ayşe TAŞ, Dr.Öğr.Üye. Kübra GÜNDÜZ BALTACI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDişhekimliğinde anamnez değerlendirmesi, oral mukozaların lezyonları, dişhekimliğinde kist ve tümör radyolojisi gösterilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Mental bozukluk ve psikiyatrik hastalıklarda ve handikaplı hastalarda dental yaklaşım-,Primer ve sekonder deri lezyonları,Primer ve sekonder bakteriyel enfeksiyonlar,Viral ve mantar enfeksiyonlarında oral bulgular,Dil hastalıkları,Oral mukozanın kırmızı Lezyonları,Oral mukozanın beyaz lezyonları, Oral mukozanın vezikülobüllöz hastalıkları,Oral mukozanın immün sistemle ilgili hastalıkları, Tükürük bezi hastalıkları ve ağız kuruluğu, Oral mukozaların travmatik ve endokrin ile ilaca bağlı reaksiyonları, Oral kavite kistleri,Odontojenik tümörlerin radyolojisi, Non-Odontojenik Tümörlerin Radyolojisi,osteoradyonekroz ve raduoterapi öncesi- sonrası ağız bakımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Oral kavitede görülen primer ve sekonder lezyonları12, 13, 16, 19, 4, 9C
Oral mukozadaki patolojik durumları tanımlayabilir16, 37, 9C
Oral mukozadaki bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonlarını tanıyabilir.3, 9C
Oral mukozada görülen dermatolojik hastalıkları ayırd edebilir.10, 13, 15, 19, 37, 9C
Tükürük bezi hastalıklarının ayırıcı tanısını koyabilir.12, 16, 5, 9C
Odontojenik Kist ve tümörlerin görüntülenmesini yürütebilir.16, 5, 9C
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Mental bozukluk ve psikiyatrik hastalıklarda ve handikaplı hastalarda dental yaklaşım-
2Primer ve sekonder deri lezyonları
3Primer ve sekonder bakteriyel enfeksiyonlar
4Viral ve mantar enfeksiyonlarında oral bulgular
5Dil hastalıkları
6Oral mukozanın kırmızı Lezyonları
7Oral mukozanın beyaz lezyonları
8 Oral mukozanın vezikülobüllöz hastalıkları
9Oral mukozanın immün sistemle ilgili hastalıkları
10 Tükürük bezi hastalıkları ve ağız kuruluğu
11 Oral mukozaların travmatik ve endokrin ile ilaca bağlı reaksiyonları
12 Oral kavite kistleri
13Odontojenik tümörlerin radyolojisi
14 Non-Odontojenik Tümörlerin Radyolojisi
15osteoradyonekroz ve raduoterapi öncesi- sonrası ağız bakımı
Kaynak
Ders notu, PPS sunumu, web kaynakları, kitap kaynakları öğrencilere verilecektir.
1. Textbook Of Oral Medicine, Ghom. Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi,2005. 2. Oral mukoza hastalıkları. Ozbayrak S. Marmara üniversitesi yayın no: 527. 3. Sistemik Yaklaşımlarla Oral Diagnoz, Ozcan I. Nobel Tıp Kitapevleri, 2007. 4. Oral Radiology Principles And Interpretation. White- Pharoah. Mosby Elsevier, 2009. 5. Oral and maxillofacial radiology: a diagnostic approach. Mac Donald. Wiley- Blackwell, 2011. 6. Bayırlı G. Röntgen Işınları Ve Dişhekimliğinde Uygulamalar. İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi . 1994, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati23123
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı23123
Genel Sınav ve Hazırlığı23123
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)69
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(69/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ-Senelik23+0-2
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Kader AYDIN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Aslıhan AKBULUT, Dr.Öğr.Üye. Ayşe TAŞ, Dr.Öğr.Üye. Kübra GÜNDÜZ BALTACI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDişhekimliğinde anamnez değerlendirmesi, oral mukozaların lezyonları, dişhekimliğinde kist ve tümör radyolojisi gösterilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Mental bozukluk ve psikiyatrik hastalıklarda ve handikaplı hastalarda dental yaklaşım-,Primer ve sekonder deri lezyonları,Primer ve sekonder bakteriyel enfeksiyonlar,Viral ve mantar enfeksiyonlarında oral bulgular,Dil hastalıkları,Oral mukozanın kırmızı Lezyonları,Oral mukozanın beyaz lezyonları, Oral mukozanın vezikülobüllöz hastalıkları,Oral mukozanın immün sistemle ilgili hastalıkları, Tükürük bezi hastalıkları ve ağız kuruluğu, Oral mukozaların travmatik ve endokrin ile ilaca bağlı reaksiyonları, Oral kavite kistleri,Odontojenik tümörlerin radyolojisi, Non-Odontojenik Tümörlerin Radyolojisi,osteoradyonekroz ve raduoterapi öncesi- sonrası ağız bakımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Oral kavitede görülen primer ve sekonder lezyonları12, 13, 16, 19, 4, 9C
Oral mukozadaki patolojik durumları tanımlayabilir16, 37, 9C
Oral mukozadaki bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonlarını tanıyabilir.3, 9C
Oral mukozada görülen dermatolojik hastalıkları ayırd edebilir.10, 13, 15, 19, 37, 9C
Tükürük bezi hastalıklarının ayırıcı tanısını koyabilir.12, 16, 5, 9C
Odontojenik Kist ve tümörlerin görüntülenmesini yürütebilir.16, 5, 9C
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Mental bozukluk ve psikiyatrik hastalıklarda ve handikaplı hastalarda dental yaklaşım-
2Primer ve sekonder deri lezyonları
3Primer ve sekonder bakteriyel enfeksiyonlar
4Viral ve mantar enfeksiyonlarında oral bulgular
5Dil hastalıkları
6Oral mukozanın kırmızı Lezyonları
7Oral mukozanın beyaz lezyonları
8 Oral mukozanın vezikülobüllöz hastalıkları
9Oral mukozanın immün sistemle ilgili hastalıkları
10 Tükürük bezi hastalıkları ve ağız kuruluğu
11 Oral mukozaların travmatik ve endokrin ile ilaca bağlı reaksiyonları
12 Oral kavite kistleri
13Odontojenik tümörlerin radyolojisi
14 Non-Odontojenik Tümörlerin Radyolojisi
15osteoradyonekroz ve raduoterapi öncesi- sonrası ağız bakımı
Kaynak
Ders notu, PPS sunumu, web kaynakları, kitap kaynakları öğrencilere verilecektir.
1. Textbook Of Oral Medicine, Ghom. Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi,2005. 2. Oral mukoza hastalıkları. Ozbayrak S. Marmara üniversitesi yayın no: 527. 3. Sistemik Yaklaşımlarla Oral Diagnoz, Ozcan I. Nobel Tıp Kitapevleri, 2007. 4. Oral Radiology Principles And Interpretation. White- Pharoah. Mosby Elsevier, 2009. 5. Oral and maxillofacial radiology: a diagnostic approach. Mac Donald. Wiley- Blackwell, 2011. 6. Bayırlı G. Röntgen Işınları Ve Dişhekimliğinde Uygulamalar. İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi . 1994, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14