Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DENTAL ANATOMİ VE MORFOLOJİDHF1119230Güz Dönemi16+64-3
Ders Programı

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Cuma 12:45-13:30

Cuma 13:30-14:15

Cuma 17:30-18:15

Cuma 18:30-19:15

Cuma 19:30-20:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Gülsüm SAYIN ÖZEL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Gülsüm SAYIN ÖZEL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDaimi dişlerin anatomik ve fizyolojik özelliklerini değerlendirmek ve temel modelaj becerilerini uygulamaktır
Dersin İçeriğiBu ders; Dental Anatomiye Giriş ve Terminoloji Dental Formül, Notasyon Kavramı ve Notasyon Sistemleri Dişin Bölümleri ve Dokuları Diş Grupları, Yüzeyleri ve Kenarları Diş Kenarları ve Açıları Anatomik Kron Morfolojisi Üst santral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst lateral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst kanin dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst 1. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst 2. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst 1. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst 2. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt santral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt lateral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt kanin dişinin dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt 1. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt 2. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt 1. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt 2. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Birincil Dişlenmenin Özellikleri Süt dişlerinin morfolojik ve anatomik özellikleri Diş pulpasının morfolojik yapısı – Daimi ve Süt Dişleri Dental Arkın Stabilitesinin Sürdürülmesi İle İlgili Fizyolojik İlişkiler Temporamandibular eklem anatomisi Çiğneme Kasları Mandibula hareketleri Oklüzyon Çeşitleri Mandibula Hareketlerini ve Oklüzal Morfolojiyi Kontrol Eden Faktörler Fonksiyonel Oklüzal Morfoloji,; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
Dişlerin anatomik ve fizyolojik özelliklerini tartışabilecektir.
Genel dental morfolojik kavramları tanımlar.
Dişlerin bölümlerini, yapılarını ve içeriğini açıklar.
Ön ve arka grup dişleri birbirinden ayırt eder.
Ön ve arka grup dişlerin çiğneme sistemindeki işlevlerini yorumlar. Ön ve arka grup dişlerin morfolojik yapılarını karşılaştırır
Dental formül, notasyon kavramı ve notasyon sistemlerini ayırt edebilecektir. Farklı numaralandırma sistemlerini ayırt eder
Dental ark, dentisyon ve dişlenme kavramlarını özetler. Daimi ve süt dişlenme arasındaki farkları örnekler
Daimi ve süt dişlenme paternlerini ve sürme zamanlarını aktarır. Temel dental manüplasyon becerilerini uygulayabilir
Diş hekimliği laboratuar malzemelerini tanır.
Diş hekimliği laboratuar malzemelerini kullanabilir.
Daimi dişlerin mum ve benzer laboratuar malzemesi kullanarak uygun oran ve büyüklükteki modellerini simüle eder.
İnsan çiğneme sitemini mekanizmasını tartışabilecektir. Temporomandibular eklemi tanımlar,
Temporomandibular eklemin bölümlerini, yapılarını ve görevlerini açıklar.
Alt çene hareketini, hareket eksenlerini ve düzlemlerini özetler.
Dental arkın stabilizasyonu için gerekli kavramları tartışabilir.
Embrazür kavramı tanımlar; labial, palatinal, insizal, gingival embrazürlerin görevlerini açıklar. Kontak ilişkilerini tanımlar,
Fizyolojik diş formununu oluşturan elemanların görevlerini yorumlar.
Oklüzyon çeşitlerini birbirinden ayırt eder ve farklarını açıklar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dental Anatomiye Giriş ve Terminoloji Dental Formül, Notasyon Kavramı ve Notasyon Sistemleri Dişin Bölümleri ve Dokuları Diş Grupları, Yüzeyleri ve Kenarları Diş Kenarları ve Açıları Anatomik Kron Morfolojisi Üst santral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst lateral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst kanin dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst 1. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst 2. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst 1. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst 2. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt santral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt lateral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt kanin dişinin dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt 1. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt 2. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt 1. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt 2. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Birincil Dişlenmenin Özellikleri Süt dişlerinin morfolojik ve anatomik özellikleri Diş pulpasının morfolojik yapısı – Daimi ve Süt Dişleri Dental Arkın Stabilitesinin Sürdürülmesi İle İlgili Fizyolojik İlişkiler Temporamandibular eklem anatomisi Çiğneme Kasları Mandibula hareketleri Oklüzyon Çeşitleri Mandibula Hareketlerini ve Oklüzal Morfolojiyi Kontrol Eden Faktörler Fonksiyonel Oklüzal Morfoloji
2
Kaynak
Wheeler’s Dental Anatomy Physiology and Occlusion. Major M. Russel A. Elsever Science, 2003.
Diş morfolojisi ve oklüzyonu. Yavuzyılmaz H. Ankara Üniversitesi yayınları. 2003 Woelfel'in dis anatomisi. Sheid RC. (Çeviren Sezgin İlgi). Günes Tıp Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati16580
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı155
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)95
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(95/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DENTAL ANATOMİ VE MORFOLOJİDHF1119230Güz Dönemi16+64-3
Ders Programı

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Cuma 12:45-13:30

Cuma 13:30-14:15

Cuma 17:30-18:15

Cuma 18:30-19:15

Cuma 19:30-20:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Gülsüm SAYIN ÖZEL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Gülsüm SAYIN ÖZEL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDaimi dişlerin anatomik ve fizyolojik özelliklerini değerlendirmek ve temel modelaj becerilerini uygulamaktır
Dersin İçeriğiBu ders; Dental Anatomiye Giriş ve Terminoloji Dental Formül, Notasyon Kavramı ve Notasyon Sistemleri Dişin Bölümleri ve Dokuları Diş Grupları, Yüzeyleri ve Kenarları Diş Kenarları ve Açıları Anatomik Kron Morfolojisi Üst santral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst lateral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst kanin dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst 1. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst 2. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst 1. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst 2. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt santral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt lateral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt kanin dişinin dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt 1. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt 2. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt 1. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt 2. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Birincil Dişlenmenin Özellikleri Süt dişlerinin morfolojik ve anatomik özellikleri Diş pulpasının morfolojik yapısı – Daimi ve Süt Dişleri Dental Arkın Stabilitesinin Sürdürülmesi İle İlgili Fizyolojik İlişkiler Temporamandibular eklem anatomisi Çiğneme Kasları Mandibula hareketleri Oklüzyon Çeşitleri Mandibula Hareketlerini ve Oklüzal Morfolojiyi Kontrol Eden Faktörler Fonksiyonel Oklüzal Morfoloji,; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
Dişlerin anatomik ve fizyolojik özelliklerini tartışabilecektir.
Genel dental morfolojik kavramları tanımlar.
Dişlerin bölümlerini, yapılarını ve içeriğini açıklar.
Ön ve arka grup dişleri birbirinden ayırt eder.
Ön ve arka grup dişlerin çiğneme sistemindeki işlevlerini yorumlar. Ön ve arka grup dişlerin morfolojik yapılarını karşılaştırır
Dental formül, notasyon kavramı ve notasyon sistemlerini ayırt edebilecektir. Farklı numaralandırma sistemlerini ayırt eder
Dental ark, dentisyon ve dişlenme kavramlarını özetler. Daimi ve süt dişlenme arasındaki farkları örnekler
Daimi ve süt dişlenme paternlerini ve sürme zamanlarını aktarır. Temel dental manüplasyon becerilerini uygulayabilir
Diş hekimliği laboratuar malzemelerini tanır.
Diş hekimliği laboratuar malzemelerini kullanabilir.
Daimi dişlerin mum ve benzer laboratuar malzemesi kullanarak uygun oran ve büyüklükteki modellerini simüle eder.
İnsan çiğneme sitemini mekanizmasını tartışabilecektir. Temporomandibular eklemi tanımlar,
Temporomandibular eklemin bölümlerini, yapılarını ve görevlerini açıklar.
Alt çene hareketini, hareket eksenlerini ve düzlemlerini özetler.
Dental arkın stabilizasyonu için gerekli kavramları tartışabilir.
Embrazür kavramı tanımlar; labial, palatinal, insizal, gingival embrazürlerin görevlerini açıklar. Kontak ilişkilerini tanımlar,
Fizyolojik diş formununu oluşturan elemanların görevlerini yorumlar.
Oklüzyon çeşitlerini birbirinden ayırt eder ve farklarını açıklar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dental Anatomiye Giriş ve Terminoloji Dental Formül, Notasyon Kavramı ve Notasyon Sistemleri Dişin Bölümleri ve Dokuları Diş Grupları, Yüzeyleri ve Kenarları Diş Kenarları ve Açıları Anatomik Kron Morfolojisi Üst santral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst lateral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst kanin dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst 1. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst 2. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst 1. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst 2. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt santral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt lateral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt kanin dişinin dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt 1. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt 2. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt 1. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt 2. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Birincil Dişlenmenin Özellikleri Süt dişlerinin morfolojik ve anatomik özellikleri Diş pulpasının morfolojik yapısı – Daimi ve Süt Dişleri Dental Arkın Stabilitesinin Sürdürülmesi İle İlgili Fizyolojik İlişkiler Temporamandibular eklem anatomisi Çiğneme Kasları Mandibula hareketleri Oklüzyon Çeşitleri Mandibula Hareketlerini ve Oklüzal Morfolojiyi Kontrol Eden Faktörler Fonksiyonel Oklüzal Morfoloji
2
Kaynak
Wheeler’s Dental Anatomy Physiology and Occlusion. Major M. Russel A. Elsever Science, 2003.
Diş morfolojisi ve oklüzyonu. Yavuzyılmaz H. Ankara Üniversitesi yayınları. 2003 Woelfel'in dis anatomisi. Sheid RC. (Çeviren Sezgin İlgi). Günes Tıp Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14