Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OKLÜZYON VE ÇENE HAREKETLERİ-Senelik10+0-3
Ders Programı

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gülsüm CEYLAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gülsüm CEYLAN, Prof.Dr. Mehmet Muzaffer ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇiğneme sisteminin işleyişini, fizyolojisi ile dişlerle ve çevre dokularla olan ilişkisini tartışabilmek ve çiğneme sisteminin rahatsızlıklarının tedavisi için gerekli prensipleri sorgulayabilmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Temporamandibular eklem anatomisi,2.Alt çeneyi hareket ettiren kasların fonksiyonlarını düzenleyen biyolojik yasalar,3.Alt çene hareketlerinin başladığı temel pozisyonlar(Sentirk ilişki, Sentrik oklüzyon, Uzun sentrik, Geniş Sentrik),4.Alt çene hareketlerinin başladığı temel pozisyonlar (Dikey Boyut, Oklüzal Dikey Boyut, İstirahat Dikey Boyut),5.Alt çene hareket tipleri (Hareket Düzlemleri, Sınıflandırma, Rotasyon Eksenleri),6.Alt çene hareket tipleri (Alt çenenin sınırsal hareketleri, alt çenenin sınır içi hareketleri),7.Alt çene hareketlerinin klinik önemi-I,8.Alt çene hareketlerinin klinik önemi-II,9.Horizontal düzlemde oklüzal morfolojinin belirleyicileri,10.Sagital düzlemde oklüzal morfolojinin belirleyicileri,11.Frontal düzlemde oklüzal morfolojinin belirleyicileri,12.Oklüzyon Teorileri ve optimum oklüzyon kriterleri,13.Oklüzyon Çeşitleri ve Oklüzyon Tipleri İçin Önşartlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;10, 37, 9A, E
1.İnsan çiğneme sitemini mekanizmasını tartışabilecektir.10, 16, 37, 9A, E, H
1.1.Temporomandibular eklemi tanımlar,10, 11, 16, 37, 9A
1.2.Temporomandibular eklemin bölümlerini, yapılarını ve görevlerini açıklar.10, 11, 16, 37, 9A
1.3.Alt çene hareketini, hareket eksenlerini ve düzlemlerini özetler.10, 11, 16, 37, 9A
2.İnsan çiğneme sisteminin dişlerin oklüzal morfolojisi üzerine etkisini değerlendirir.10, 16, 37, 9A
2.1.Bennet açısı, kondil yolu eğimi, kesici yolu eğiminin oklüzyon üzerine etkilerini tartışabilir.10, 11, 16, 37, 9A
2.2.Oklüzyon çeşitlerini birbirinden ayırt eder ve farklarını açıklar.10, 16, 37, 9A
3. Fonksiyonel yol tekniğinin restoratif işlemlerdeki önemini ve uygulama alanını özetler.10, 11, 37, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Temporamandibular eklem anatomisi
22.Alt çeneyi hareket ettiren kasların fonksiyonlarını düzenleyen biyolojik yasalar
33.Alt çene hareketlerinin başladığı temel pozisyonlar(Sentirk ilişki, Sentrik oklüzyon, Uzun sentrik, Geniş Sentrik)
44.Alt çene hareketlerinin başladığı temel pozisyonlar (Dikey Boyut, Oklüzal Dikey Boyut, İstirahat Dikey Boyut)
55.Alt çene hareket tipleri (Hareket Düzlemleri, Sınıflandırma, Rotasyon Eksenleri)
66.Alt çene hareket tipleri (Alt çenenin sınırsal hareketleri, alt çenenin sınır içi hareketleri)
77.Alt çene hareketlerinin klinik önemi-I
88.Alt çene hareketlerinin klinik önemi-II
99.Horizontal düzlemde oklüzal morfolojinin belirleyicileri
1010.Sagital düzlemde oklüzal morfolojinin belirleyicileri
1111.Frontal düzlemde oklüzal morfolojinin belirleyicileri
1212.Oklüzyon Teorileri ve optimum oklüzyon kriterleri
1313.Oklüzyon Çeşitleri ve Oklüzyon Tipleri İçin Önşartlar
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları
Charles Mc Neill. Science and Practice of Occlusion Jeffery P Okeson. Management of Temporomandibular Disorders

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OKLÜZYON VE ÇENE HAREKETLERİ-Senelik10+0-3
Ders Programı

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gülsüm CEYLAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gülsüm CEYLAN, Prof.Dr. Mehmet Muzaffer ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇiğneme sisteminin işleyişini, fizyolojisi ile dişlerle ve çevre dokularla olan ilişkisini tartışabilmek ve çiğneme sisteminin rahatsızlıklarının tedavisi için gerekli prensipleri sorgulayabilmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Temporamandibular eklem anatomisi,2.Alt çeneyi hareket ettiren kasların fonksiyonlarını düzenleyen biyolojik yasalar,3.Alt çene hareketlerinin başladığı temel pozisyonlar(Sentirk ilişki, Sentrik oklüzyon, Uzun sentrik, Geniş Sentrik),4.Alt çene hareketlerinin başladığı temel pozisyonlar (Dikey Boyut, Oklüzal Dikey Boyut, İstirahat Dikey Boyut),5.Alt çene hareket tipleri (Hareket Düzlemleri, Sınıflandırma, Rotasyon Eksenleri),6.Alt çene hareket tipleri (Alt çenenin sınırsal hareketleri, alt çenenin sınır içi hareketleri),7.Alt çene hareketlerinin klinik önemi-I,8.Alt çene hareketlerinin klinik önemi-II,9.Horizontal düzlemde oklüzal morfolojinin belirleyicileri,10.Sagital düzlemde oklüzal morfolojinin belirleyicileri,11.Frontal düzlemde oklüzal morfolojinin belirleyicileri,12.Oklüzyon Teorileri ve optimum oklüzyon kriterleri,13.Oklüzyon Çeşitleri ve Oklüzyon Tipleri İçin Önşartlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;10, 37, 9A, E
1.İnsan çiğneme sitemini mekanizmasını tartışabilecektir.10, 16, 37, 9A, E, H
1.1.Temporomandibular eklemi tanımlar,10, 11, 16, 37, 9A
1.2.Temporomandibular eklemin bölümlerini, yapılarını ve görevlerini açıklar.10, 11, 16, 37, 9A
1.3.Alt çene hareketini, hareket eksenlerini ve düzlemlerini özetler.10, 11, 16, 37, 9A
2.İnsan çiğneme sisteminin dişlerin oklüzal morfolojisi üzerine etkisini değerlendirir.10, 16, 37, 9A
2.1.Bennet açısı, kondil yolu eğimi, kesici yolu eğiminin oklüzyon üzerine etkilerini tartışabilir.10, 11, 16, 37, 9A
2.2.Oklüzyon çeşitlerini birbirinden ayırt eder ve farklarını açıklar.10, 16, 37, 9A
3. Fonksiyonel yol tekniğinin restoratif işlemlerdeki önemini ve uygulama alanını özetler.10, 11, 37, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Temporamandibular eklem anatomisi
22.Alt çeneyi hareket ettiren kasların fonksiyonlarını düzenleyen biyolojik yasalar
33.Alt çene hareketlerinin başladığı temel pozisyonlar(Sentirk ilişki, Sentrik oklüzyon, Uzun sentrik, Geniş Sentrik)
44.Alt çene hareketlerinin başladığı temel pozisyonlar (Dikey Boyut, Oklüzal Dikey Boyut, İstirahat Dikey Boyut)
55.Alt çene hareket tipleri (Hareket Düzlemleri, Sınıflandırma, Rotasyon Eksenleri)
66.Alt çene hareket tipleri (Alt çenenin sınırsal hareketleri, alt çenenin sınır içi hareketleri)
77.Alt çene hareketlerinin klinik önemi-I
88.Alt çene hareketlerinin klinik önemi-II
99.Horizontal düzlemde oklüzal morfolojinin belirleyicileri
1010.Sagital düzlemde oklüzal morfolojinin belirleyicileri
1111.Frontal düzlemde oklüzal morfolojinin belirleyicileri
1212.Oklüzyon Teorileri ve optimum oklüzyon kriterleri
1313.Oklüzyon Çeşitleri ve Oklüzyon Tipleri İçin Önşartlar
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları
Charles Mc Neill. Science and Practice of Occlusion Jeffery P Okeson. Management of Temporomandibular Disorders

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14