Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ-Senelik15+0-2
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Salı 13:30-14:15

Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Aslıhan AKBULUT
Dersi VerenlerDoç.Dr. Kader AYDIN, Doç.Dr. Aslıhan AKBULUT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDişhekimliğinde kullanılan radyografi tekniklerinin teorik ve pratik olarak öğrenilmesi, radyolojik değerlendirme sırasında anatomik oluşumlar, artefaktlar, görüntüleme yöntemlerini ve periodontal hastalıkların radyografik bulgularını değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Ekstraoral Radyografiler: Panoramik Grafi,El-bilek, Sefalometrik, PA, AP grafi teknikleri, El-bilek, Sefalometrik, PA, AP grafi teknikleri,Sinüs ve Waters’ grafileri,TME grafileri, Periapikal radyografide görülen anatomik landmarklar,Periapikal radyografide görülen anatomik landmarklar, Panoramik grafide görülen anatomik landmarklar,Panoramik grafide görülen anatomik landmarklar, Dental radyografilerde görülen artefaktlar, Radyografilerin yarar ve kısıtlılıkları, Görüntüleme yöntemleri, dijital radyografi, fosfor plaklar,Görüntüleme yöntemleri, dijital radyografi, fosfor plaklar, Periodontal hastalık görüntüleme yöntemleri ve radyografik bulgular,Periodontal hastalık görüntüleme yöntemleri ve radyografik bulgular ,Pariapikal Lezyonların Radyografik Olarak Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Dişhekimliğinde kullanılan radyografi tekniklerini değerlendirebilecektir.11, 37, 8, 9A
1.1. Ağız içi ve ağız dışı radyografi tekniklerini tanımlayabilir.11, 37, 8, 9A
1.2. Radyografi tekniklerini uygulayabilir.11, 37, 8, 9A
2. Periapikal ve panoramik grafileri değerlendirebilecektir.11, 16, 37, 8, 9A
2.1. Dental radyografilerde görülen artefaktları ayırt edebilir.11, 13, 16, 37, 8, 9A
2.2. Periodontal hastalıkların radyografik ana öğelerini analiz eder.11, 13, 16, 9A
3. Görüntüleme yöntemlerini, dijital radyografiyi ve fosfor plakları tanımlayabilir.11, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ekstraoral Radyografiler: Panoramik Grafi
2El-bilek, Sefalometrik, PA, AP grafi teknikleri
3 El-bilek, Sefalometrik, PA, AP grafi teknikleri
4Sinüs ve Waters’ grafileri
5TME grafileri
6 Periapikal radyografide görülen anatomik landmarklar
7Periapikal radyografide görülen anatomik landmarklar
8 Panoramik grafide görülen anatomik landmarklar
9Panoramik grafide görülen anatomik landmarklar
10 Dental radyografilerde görülen artefaktlar
11 Radyografilerin yarar ve kısıtlılıkları
12 Görüntüleme yöntemleri, dijital radyografi, fosfor plaklar
13Görüntüleme yöntemleri, dijital radyografi, fosfor plaklar
14 Periodontal hastalık görüntüleme yöntemleri ve radyografik bulgular
15Periodontal hastalık görüntüleme yöntemleri ve radyografik bulgular
16Pariapikal Lezyonların Radyografik Olarak Değerlendirilmesi
Kaynak
Öğretim üyesi, ders notlarını öğrencilerle paylaşacaktır.
1. Oral Radiology Principles And Interpretation. White- Pharoah. Mosby Elsevier, 2009. 2. Oral and maxillofacial radiology: a diagnostic approach. Mac Donald. Wiley- Blackwell, 2011. 3. Bayırlı G. Röntgen Işınları Ve Dişhekimliğinde Uygulamalar. İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi . 1994, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ-Senelik15+0-2
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Salı 13:30-14:15

Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Aslıhan AKBULUT
Dersi VerenlerDoç.Dr. Kader AYDIN, Doç.Dr. Aslıhan AKBULUT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDişhekimliğinde kullanılan radyografi tekniklerinin teorik ve pratik olarak öğrenilmesi, radyolojik değerlendirme sırasında anatomik oluşumlar, artefaktlar, görüntüleme yöntemlerini ve periodontal hastalıkların radyografik bulgularını değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Ekstraoral Radyografiler: Panoramik Grafi,El-bilek, Sefalometrik, PA, AP grafi teknikleri, El-bilek, Sefalometrik, PA, AP grafi teknikleri,Sinüs ve Waters’ grafileri,TME grafileri, Periapikal radyografide görülen anatomik landmarklar,Periapikal radyografide görülen anatomik landmarklar, Panoramik grafide görülen anatomik landmarklar,Panoramik grafide görülen anatomik landmarklar, Dental radyografilerde görülen artefaktlar, Radyografilerin yarar ve kısıtlılıkları, Görüntüleme yöntemleri, dijital radyografi, fosfor plaklar,Görüntüleme yöntemleri, dijital radyografi, fosfor plaklar, Periodontal hastalık görüntüleme yöntemleri ve radyografik bulgular,Periodontal hastalık görüntüleme yöntemleri ve radyografik bulgular ,Pariapikal Lezyonların Radyografik Olarak Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Dişhekimliğinde kullanılan radyografi tekniklerini değerlendirebilecektir.11, 37, 8, 9A
1.1. Ağız içi ve ağız dışı radyografi tekniklerini tanımlayabilir.11, 37, 8, 9A
1.2. Radyografi tekniklerini uygulayabilir.11, 37, 8, 9A
2. Periapikal ve panoramik grafileri değerlendirebilecektir.11, 16, 37, 8, 9A
2.1. Dental radyografilerde görülen artefaktları ayırt edebilir.11, 13, 16, 37, 8, 9A
2.2. Periodontal hastalıkların radyografik ana öğelerini analiz eder.11, 13, 16, 9A
3. Görüntüleme yöntemlerini, dijital radyografiyi ve fosfor plakları tanımlayabilir.11, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ekstraoral Radyografiler: Panoramik Grafi
2El-bilek, Sefalometrik, PA, AP grafi teknikleri
3 El-bilek, Sefalometrik, PA, AP grafi teknikleri
4Sinüs ve Waters’ grafileri
5TME grafileri
6 Periapikal radyografide görülen anatomik landmarklar
7Periapikal radyografide görülen anatomik landmarklar
8 Panoramik grafide görülen anatomik landmarklar
9Panoramik grafide görülen anatomik landmarklar
10 Dental radyografilerde görülen artefaktlar
11 Radyografilerin yarar ve kısıtlılıkları
12 Görüntüleme yöntemleri, dijital radyografi, fosfor plaklar
13Görüntüleme yöntemleri, dijital radyografi, fosfor plaklar
14 Periodontal hastalık görüntüleme yöntemleri ve radyografik bulgular
15Periodontal hastalık görüntüleme yöntemleri ve radyografik bulgular
16Pariapikal Lezyonların Radyografik Olarak Değerlendirilmesi
Kaynak
Öğretim üyesi, ders notlarını öğrencilerle paylaşacaktır.
1. Oral Radiology Principles And Interpretation. White- Pharoah. Mosby Elsevier, 2009. 2. Oral and maxillofacial radiology: a diagnostic approach. Mac Donald. Wiley- Blackwell, 2011. 3. Bayırlı G. Röntgen Işınları Ve Dişhekimliğinde Uygulamalar. İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi . 1994, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14