Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ-Senelik9+0-1
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Burcu GÖZETİCİ ÇİL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Benin DİKMEN, Dr.Öğr.Üye. Özge GÜRBÜZ, Prof.Dr. Mahmut KUŞDEMİR, Prof.Dr. Alev ÖZSOY KANER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDişlere gelen travma ve sonrasında oluşabilecek hasarlarda tedavi alternatiflerini değerlendirebilmek,ileri restorasyon teknikleri ve güncel yaklaşımları kullanarak hastaların estetik beklentilerinin karşılandığı tedavi planlamaları düzenlemek, dişlerde görülen hassasiyetin mekanizmasını ve tedavi seçeneklerini öğrenmek, geriatrik hastalarda restoratif işlemleri öğrenmek, dişlerde meydana gelen çürük harici lezyonların ayrımını yapabilmek, anomalilerin teşhisi ve varsa gerekli restorasyonları yapmak
Dersin İçeriğiBu ders; Travma vakalarında restoratif yaklaşımlar ,Travma vakalarında restoratif yaklaşımlar ,Travma vakalarına güncel yaklaşım,Restorasyon tamiri,Dentin hassasiyeti- etyoloji ve tedavisi,Geriatrik hastalarda tedavi,Özel bakım gerektiren hastalarda restoratif yaklaşım; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Dental travma konusunda genel bilgi ve sınıflandırma hakkında bilgi sahibi olabilecektir.16, 9A
Diş sert dokularını ilgilendiren travma tiplerini değerlendirecektir.16, 9A
Diş sert dokularına gelen travmalar ve oluşabilecek hasarlar karşısında uygun tedavi seçeneğini ve restoratif materyali belirleyebilir.10, 16, 19, 9A
Dentin duyarlılığında tedavi seçeneklerini planlayabilecektir.10, 16, 9A, H
Geriatrik hastaların dental sert doku özelliklerini öğrenebilecektir.16, 9A
Geriatrik hastalarda uygulanabilecek restoratif materyalleri ve teknikleri tanır.10, 16, 9A, H
Özel bakım gerektiren hastalarda uygulanabilecek restoratif materyalleri ve teknikleri tanır.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Travma vakalarında restoratif yaklaşımlar
2Travma vakalarında restoratif yaklaşımlar
3Travma vakalarına güncel yaklaşım
4Restorasyon tamiri
5Dentin hassasiyeti- etyoloji ve tedavisi
6Geriatrik hastalarda tedavi
7Özel bakım gerektiren hastalarda restoratif yaklaşım
Kaynak
Ders notları öğrencilere verilecektir.
1. Sturdevant's Art&Science of Operative Dentistry. Robertson TM, Heymann HQ, Sturdevant JR. 2. Textbook of Operative Dentistry. Baum L, Phlips RW, Lund MR. 3. Pickard's Manual of Operative Dentistry. Kidd EA, Smith BG.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati16116
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)16
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(16/30)1
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ-Senelik9+0-1
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Burcu GÖZETİCİ ÇİL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Benin DİKMEN, Dr.Öğr.Üye. Özge GÜRBÜZ, Prof.Dr. Mahmut KUŞDEMİR, Prof.Dr. Alev ÖZSOY KANER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDişlere gelen travma ve sonrasında oluşabilecek hasarlarda tedavi alternatiflerini değerlendirebilmek,ileri restorasyon teknikleri ve güncel yaklaşımları kullanarak hastaların estetik beklentilerinin karşılandığı tedavi planlamaları düzenlemek, dişlerde görülen hassasiyetin mekanizmasını ve tedavi seçeneklerini öğrenmek, geriatrik hastalarda restoratif işlemleri öğrenmek, dişlerde meydana gelen çürük harici lezyonların ayrımını yapabilmek, anomalilerin teşhisi ve varsa gerekli restorasyonları yapmak
Dersin İçeriğiBu ders; Travma vakalarında restoratif yaklaşımlar ,Travma vakalarında restoratif yaklaşımlar ,Travma vakalarına güncel yaklaşım,Restorasyon tamiri,Dentin hassasiyeti- etyoloji ve tedavisi,Geriatrik hastalarda tedavi,Özel bakım gerektiren hastalarda restoratif yaklaşım; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Dental travma konusunda genel bilgi ve sınıflandırma hakkında bilgi sahibi olabilecektir.16, 9A
Diş sert dokularını ilgilendiren travma tiplerini değerlendirecektir.16, 9A
Diş sert dokularına gelen travmalar ve oluşabilecek hasarlar karşısında uygun tedavi seçeneğini ve restoratif materyali belirleyebilir.10, 16, 19, 9A
Dentin duyarlılığında tedavi seçeneklerini planlayabilecektir.10, 16, 9A, H
Geriatrik hastaların dental sert doku özelliklerini öğrenebilecektir.16, 9A
Geriatrik hastalarda uygulanabilecek restoratif materyalleri ve teknikleri tanır.10, 16, 9A, H
Özel bakım gerektiren hastalarda uygulanabilecek restoratif materyalleri ve teknikleri tanır.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Travma vakalarında restoratif yaklaşımlar
2Travma vakalarında restoratif yaklaşımlar
3Travma vakalarına güncel yaklaşım
4Restorasyon tamiri
5Dentin hassasiyeti- etyoloji ve tedavisi
6Geriatrik hastalarda tedavi
7Özel bakım gerektiren hastalarda restoratif yaklaşım
Kaynak
Ders notları öğrencilere verilecektir.
1. Sturdevant's Art&Science of Operative Dentistry. Robertson TM, Heymann HQ, Sturdevant JR. 2. Textbook of Operative Dentistry. Baum L, Phlips RW, Lund MR. 3. Pickard's Manual of Operative Dentistry. Kidd EA, Smith BG.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14