Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK-Senelik66+0-5
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Neşe AYŞİT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İlyas ÖZÇİÇEK, Dr.Öğr.Üye. Neşe AYŞİT, Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ, Prof.Dr. Kürşat ÖZDİLLİ, Doç.Dr. Muhsin ELMAS
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, diş hekimliği alanında klinik ve bilimsel çalışmalara temel oluşturacak hücresel, moleküler ve fonksiyonel boyutta tıbbi biyoloji ve genetiğe ait kavramları değerlendirmek, homeostazi ve çeşitli patolojilerde ile hücre içi moleküler mekanizmalar arasında bağ kurmak, ve diş hekimliği eğitimi için öğrenci yeterlilik ve öğrenim hedeflerine yönelik biyoloji ve genetik bilgileri yorumlar düzeyde değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Hayatın Temelleri: Hücre

,Hücre Biyolojisinde Temel Kimyasal Kavramlar ve Biyosentez ,Proteinlerin Temel Yapı ve İşlevleri ,Hücrenin Genetik Materyali: DNA, Kromozomlar ve Genom ,DNA Replikasyonu ve Tamiri ,RNA Yapısı ve Trankripsiyon ,Genetik Kod ve Translasyon ,Gen Anlatımının Kontrol Mekanizmaları ve Hücresel Genetik Anahtarlar-I ,Gen Anlatımının Kontrol Mekanizmaları ve Hücresel Genetik Anahtarlar-II ,Epigenetik ve Epigenom ,Moleküler Teknikler ve Klinikte Uygulamaları ,Hücresel Membranların Yapısı, İşlevi ve Küçük Moleküllerin Hücre Zarında Taşınması ,Hücre İçi Kompartmanlar: Organeller-I ,Hücre İçi Kompartmanlar: Organeller-II ,Hücre İçi Kompartmanlar: Organeller-III ,Hücre İçi Proteinlerin Taşınımı ve Organeller Arası Vezikül Trafiği ,Endositoz, Ekzositoz ve Membran Taşınımı ,Hücresel İletişim ve Sinyal Yolakları –I ,Hücresel İletişim ve Sinyal Yolakları –II ,Hücre İskeleti ve Motor Proteinler ,Hücreler Arası Bağlantılar, Hücre Tutunması ve Hücre Dışı Matris ,Hücre Döngüsü ,Hücre Yaşlanması ve Ölümü ,Gelişim Biyolojisi ve Organ Rejenerasyonu ,Kök Hücrenin Temelleri ve Klinik Uygulamaları,Kanser Biyolojisi ve Kanserin Moleküler Temelleri ,Kansere Yönelik Güncel Tedavi Yaklaşımları ,Tıbbi Genetikte Temel Kavramlar ,Mendel Tipi Kalıtım ,Non-mendeliyen Kalıtım,Otozomal Kromozom hastalıkları ,Seks Kromozomlarına Bağlı Genetik Hastalıklar ,Prenatal Test ve Genetik Danışmanlık; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İnsana ait hücre düzeyinde yapısal ve işlevsel normal ile patolojik durumları temel mekanizmalarıyla tanımlar. 14C
Hücresel, moleküler ve genetik düzeyde hastalıkları sınıflandırır. 14C
Diş hekimliği uygulamalarında tıbbi biyoloji bilgilerini ileri düzeyde açıklar. 14C
Molekülden hücreye, hücreden doku ve organlara temel biyolojik mekanizmaları açıklar. 14C
Toplumda sık karşılaşılan genetik sorunları tanımlar.14C
Tıbbi biyolojik bilimlerde edindiği homeostaz ve hastalıkla ilişkili bilgileri diş hekimliği alanı ile ilişkilendirir ve yorumlar. 14C
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hayatın Temelleri: Hücre

2Hücre Biyolojisinde Temel Kimyasal Kavramlar ve Biyosentez
3Proteinlerin Temel Yapı ve İşlevleri
4Hücrenin Genetik Materyali: DNA, Kromozomlar ve Genom
5DNA Replikasyonu ve Tamiri
6RNA Yapısı ve Trankripsiyon
7Genetik Kod ve Translasyon
8Gen Anlatımının Kontrol Mekanizmaları ve Hücresel Genetik Anahtarlar-I
9Gen Anlatımının Kontrol Mekanizmaları ve Hücresel Genetik Anahtarlar-II
10Epigenetik ve Epigenom
11Moleküler Teknikler ve Klinikte Uygulamaları
12Hücresel Membranların Yapısı, İşlevi ve Küçük Moleküllerin Hücre Zarında Taşınması
13Hücre İçi Kompartmanlar: Organeller-I
14Hücre İçi Kompartmanlar: Organeller-II
15Hücre İçi Kompartmanlar: Organeller-III
16Hücre İçi Proteinlerin Taşınımı ve Organeller Arası Vezikül Trafiği
17Endositoz, Ekzositoz ve Membran Taşınımı
18Hücresel İletişim ve Sinyal Yolakları –I
19Hücresel İletişim ve Sinyal Yolakları –II
20Hücre İskeleti ve Motor Proteinler
21Hücreler Arası Bağlantılar, Hücre Tutunması ve Hücre Dışı Matris
22Hücre Döngüsü
23Hücre Yaşlanması ve Ölümü
24Gelişim Biyolojisi ve Organ Rejenerasyonu
25Kök Hücrenin Temelleri ve Klinik Uygulamaları
26Kanser Biyolojisi ve Kanserin Moleküler Temelleri
27Kansere Yönelik Güncel Tedavi Yaklaşımları
28Tıbbi Genetikte Temel Kavramlar
29Mendel Tipi Kalıtım
30Non-mendeliyen Kalıtım
31Otozomal Kromozom hastalıkları
32Seks Kromozomlarına Bağlı Genetik Hastalıklar
33Prenatal Test ve Genetik Danışmanlık
Kaynak
Ders kitapları, ders notları ve slayt çıktıları. 1. Essential Cell Biology, Fifth Edition, Alberts et al, Garland Science Publishing, 2019 2. Molecular Biology of the Cell, Sixth Edition; Alberts et al, Garland Science Publishing, 2017

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati33266
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı51050
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(136/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK-Senelik66+0-5
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Neşe AYŞİT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İlyas ÖZÇİÇEK, Dr.Öğr.Üye. Neşe AYŞİT, Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ, Prof.Dr. Kürşat ÖZDİLLİ, Doç.Dr. Muhsin ELMAS
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, diş hekimliği alanında klinik ve bilimsel çalışmalara temel oluşturacak hücresel, moleküler ve fonksiyonel boyutta tıbbi biyoloji ve genetiğe ait kavramları değerlendirmek, homeostazi ve çeşitli patolojilerde ile hücre içi moleküler mekanizmalar arasında bağ kurmak, ve diş hekimliği eğitimi için öğrenci yeterlilik ve öğrenim hedeflerine yönelik biyoloji ve genetik bilgileri yorumlar düzeyde değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Hayatın Temelleri: Hücre

,Hücre Biyolojisinde Temel Kimyasal Kavramlar ve Biyosentez ,Proteinlerin Temel Yapı ve İşlevleri ,Hücrenin Genetik Materyali: DNA, Kromozomlar ve Genom ,DNA Replikasyonu ve Tamiri ,RNA Yapısı ve Trankripsiyon ,Genetik Kod ve Translasyon ,Gen Anlatımının Kontrol Mekanizmaları ve Hücresel Genetik Anahtarlar-I ,Gen Anlatımının Kontrol Mekanizmaları ve Hücresel Genetik Anahtarlar-II ,Epigenetik ve Epigenom ,Moleküler Teknikler ve Klinikte Uygulamaları ,Hücresel Membranların Yapısı, İşlevi ve Küçük Moleküllerin Hücre Zarında Taşınması ,Hücre İçi Kompartmanlar: Organeller-I ,Hücre İçi Kompartmanlar: Organeller-II ,Hücre İçi Kompartmanlar: Organeller-III ,Hücre İçi Proteinlerin Taşınımı ve Organeller Arası Vezikül Trafiği ,Endositoz, Ekzositoz ve Membran Taşınımı ,Hücresel İletişim ve Sinyal Yolakları –I ,Hücresel İletişim ve Sinyal Yolakları –II ,Hücre İskeleti ve Motor Proteinler ,Hücreler Arası Bağlantılar, Hücre Tutunması ve Hücre Dışı Matris ,Hücre Döngüsü ,Hücre Yaşlanması ve Ölümü ,Gelişim Biyolojisi ve Organ Rejenerasyonu ,Kök Hücrenin Temelleri ve Klinik Uygulamaları,Kanser Biyolojisi ve Kanserin Moleküler Temelleri ,Kansere Yönelik Güncel Tedavi Yaklaşımları ,Tıbbi Genetikte Temel Kavramlar ,Mendel Tipi Kalıtım ,Non-mendeliyen Kalıtım,Otozomal Kromozom hastalıkları ,Seks Kromozomlarına Bağlı Genetik Hastalıklar ,Prenatal Test ve Genetik Danışmanlık; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İnsana ait hücre düzeyinde yapısal ve işlevsel normal ile patolojik durumları temel mekanizmalarıyla tanımlar. 14C
Hücresel, moleküler ve genetik düzeyde hastalıkları sınıflandırır. 14C
Diş hekimliği uygulamalarında tıbbi biyoloji bilgilerini ileri düzeyde açıklar. 14C
Molekülden hücreye, hücreden doku ve organlara temel biyolojik mekanizmaları açıklar. 14C
Toplumda sık karşılaşılan genetik sorunları tanımlar.14C
Tıbbi biyolojik bilimlerde edindiği homeostaz ve hastalıkla ilişkili bilgileri diş hekimliği alanı ile ilişkilendirir ve yorumlar. 14C
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hayatın Temelleri: Hücre

2Hücre Biyolojisinde Temel Kimyasal Kavramlar ve Biyosentez
3Proteinlerin Temel Yapı ve İşlevleri
4Hücrenin Genetik Materyali: DNA, Kromozomlar ve Genom
5DNA Replikasyonu ve Tamiri
6RNA Yapısı ve Trankripsiyon
7Genetik Kod ve Translasyon
8Gen Anlatımının Kontrol Mekanizmaları ve Hücresel Genetik Anahtarlar-I
9Gen Anlatımının Kontrol Mekanizmaları ve Hücresel Genetik Anahtarlar-II
10Epigenetik ve Epigenom
11Moleküler Teknikler ve Klinikte Uygulamaları
12Hücresel Membranların Yapısı, İşlevi ve Küçük Moleküllerin Hücre Zarında Taşınması
13Hücre İçi Kompartmanlar: Organeller-I
14Hücre İçi Kompartmanlar: Organeller-II
15Hücre İçi Kompartmanlar: Organeller-III
16Hücre İçi Proteinlerin Taşınımı ve Organeller Arası Vezikül Trafiği
17Endositoz, Ekzositoz ve Membran Taşınımı
18Hücresel İletişim ve Sinyal Yolakları –I
19Hücresel İletişim ve Sinyal Yolakları –II
20Hücre İskeleti ve Motor Proteinler
21Hücreler Arası Bağlantılar, Hücre Tutunması ve Hücre Dışı Matris
22Hücre Döngüsü
23Hücre Yaşlanması ve Ölümü
24Gelişim Biyolojisi ve Organ Rejenerasyonu
25Kök Hücrenin Temelleri ve Klinik Uygulamaları
26Kanser Biyolojisi ve Kanserin Moleküler Temelleri
27Kansere Yönelik Güncel Tedavi Yaklaşımları
28Tıbbi Genetikte Temel Kavramlar
29Mendel Tipi Kalıtım
30Non-mendeliyen Kalıtım
31Otozomal Kromozom hastalıkları
32Seks Kromozomlarına Bağlı Genetik Hastalıklar
33Prenatal Test ve Genetik Danışmanlık
Kaynak
Ders kitapları, ders notları ve slayt çıktıları. 1. Essential Cell Biology, Fifth Edition, Alberts et al, Garland Science Publishing, 2019 2. Molecular Biology of the Cell, Sixth Edition; Alberts et al, Garland Science Publishing, 2017

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14