Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKOLOJİ-Senelik34+0-2
Ders Programı

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı farmakolojiye giriş, genel farmakoloji, sistemler farmakolojisi ve diş hekimliğinde en sık kullanılan ilaçların farmakolojik özelliklerini anlatmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Farmakolojiye giriş, klinik farmakoloji, ilaçların absorbsiyonu ve dağılımı.,İlaçların metabolizması ve atılması.,İlaçların farmasötik şekilleri ve ilaç uygulama yolları, farmakodinamik ve farmakokinetik ilaç etkileşmeleri.,Doz-konsantrasyon-etki ilişkisi, reseptörler, ilaç-reseptör ilişkisi, ilaçların etki mekanizmaları.,İlaçların etkisini değiştiren faktörler, farmakogenetik, ilaçların toksik etkileri ve aşırı duyarlık reaksiyonları.,Antimikrobiyal kemoterapötikler, genel özellikleri ve etki mekanizmaları.,Diş hekimliğinde kullanılan antibiyotik ilaçlar.,Diş hekimliğinde kullanılan antiviral ilaçlar ve antifungal ilaçlar.,Narkotik analjezikler ve non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar.,Kemik-mineral metabolizmasını etkileyen ilaçlar, kortikosteroidler ve kortikosteroid tedavisinin diş hekimliği açısından önemi.,Antitrombositik ilaçlar, antikoagulanlar ve hemostatik ilaçlar.,Anestezik İlaçlar., Reçete, farmakovijilans ve akılcı ilaç kullanımı.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Farmakolojinin temel konularını açıklar.13, 9A
İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini tanımlar.16, 21, 9A
İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik işlevlerini açıklar.10, 16, 9A
İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini açıklar.13, 9A
İlaç toksisitesi ve suistimalini tanımlar.10, 12, 19, 9A
İlaç toksisitesini ve ilaç suistimalini tanımlar.10, 13, 16, 19, 4, 9A
İlaç toksisitesini ve bunların mekanizmalarını açıklar.12, 9A
İlaç toksisitesine ve ilaç suistimaline örnekler verir.13, 19, 9A
Analjezik, antiinflamatuvar ve anestezik ilaçları tanımlar.10, 13, 9A
Analjezik, antiinflamatuvar ve anestezik ilaçların farmakodinamik özelliklerini açıklar.13, 9A
Antibiyotiklerin farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini, yan etki profillerini, kontrendikasyonlarını ve ilaç etkileşimlerini açıklar.13, 19, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Farmakolojiye giriş, klinik farmakoloji, ilaçların absorbsiyonu ve dağılımı.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
2İlaçların metabolizması ve atılması.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
3İlaçların farmasötik şekilleri ve ilaç uygulama yolları, farmakodinamik ve farmakokinetik ilaç etkileşmeleri.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
4Doz-konsantrasyon-etki ilişkisi, reseptörler, ilaç-reseptör ilişkisi, ilaçların etki mekanizmaları.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
5İlaçların etkisini değiştiren faktörler, farmakogenetik, ilaçların toksik etkileri ve aşırı duyarlık reaksiyonları.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
6Antimikrobiyal kemoterapötikler, genel özellikleri ve etki mekanizmaları.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
7Diş hekimliğinde kullanılan antibiyotik ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
8Diş hekimliğinde kullanılan antiviral ilaçlar ve antifungal ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
9Narkotik analjezikler ve non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
10Kemik-mineral metabolizmasını etkileyen ilaçlar, kortikosteroidler ve kortikosteroid tedavisinin diş hekimliği açısından önemi.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
11Antitrombositik ilaçlar, antikoagulanlar ve hemostatik ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
12Anestezik İlaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
13 Reçete, farmakovijilans ve akılcı ilaç kullanımı.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
Kaynak
Öğretim üyesinin notları.
1.Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara. 2.Hardman JG, Limbird LE, Eds.: Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York. 3.Katzung & Trevor: Farmakoloji, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati10330
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler515
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı10110
Genel Sınav ve Hazırlığı15115
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(60/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKOLOJİ-Senelik34+0-2
Ders Programı

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı farmakolojiye giriş, genel farmakoloji, sistemler farmakolojisi ve diş hekimliğinde en sık kullanılan ilaçların farmakolojik özelliklerini anlatmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Farmakolojiye giriş, klinik farmakoloji, ilaçların absorbsiyonu ve dağılımı.,İlaçların metabolizması ve atılması.,İlaçların farmasötik şekilleri ve ilaç uygulama yolları, farmakodinamik ve farmakokinetik ilaç etkileşmeleri.,Doz-konsantrasyon-etki ilişkisi, reseptörler, ilaç-reseptör ilişkisi, ilaçların etki mekanizmaları.,İlaçların etkisini değiştiren faktörler, farmakogenetik, ilaçların toksik etkileri ve aşırı duyarlık reaksiyonları.,Antimikrobiyal kemoterapötikler, genel özellikleri ve etki mekanizmaları.,Diş hekimliğinde kullanılan antibiyotik ilaçlar.,Diş hekimliğinde kullanılan antiviral ilaçlar ve antifungal ilaçlar.,Narkotik analjezikler ve non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar.,Kemik-mineral metabolizmasını etkileyen ilaçlar, kortikosteroidler ve kortikosteroid tedavisinin diş hekimliği açısından önemi.,Antitrombositik ilaçlar, antikoagulanlar ve hemostatik ilaçlar.,Anestezik İlaçlar., Reçete, farmakovijilans ve akılcı ilaç kullanımı.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Farmakolojinin temel konularını açıklar.13, 9A
İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini tanımlar.16, 21, 9A
İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik işlevlerini açıklar.10, 16, 9A
İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini açıklar.13, 9A
İlaç toksisitesi ve suistimalini tanımlar.10, 12, 19, 9A
İlaç toksisitesini ve ilaç suistimalini tanımlar.10, 13, 16, 19, 4, 9A
İlaç toksisitesini ve bunların mekanizmalarını açıklar.12, 9A
İlaç toksisitesine ve ilaç suistimaline örnekler verir.13, 19, 9A
Analjezik, antiinflamatuvar ve anestezik ilaçları tanımlar.10, 13, 9A
Analjezik, antiinflamatuvar ve anestezik ilaçların farmakodinamik özelliklerini açıklar.13, 9A
Antibiyotiklerin farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini, yan etki profillerini, kontrendikasyonlarını ve ilaç etkileşimlerini açıklar.13, 19, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Farmakolojiye giriş, klinik farmakoloji, ilaçların absorbsiyonu ve dağılımı.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
2İlaçların metabolizması ve atılması.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
3İlaçların farmasötik şekilleri ve ilaç uygulama yolları, farmakodinamik ve farmakokinetik ilaç etkileşmeleri.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
4Doz-konsantrasyon-etki ilişkisi, reseptörler, ilaç-reseptör ilişkisi, ilaçların etki mekanizmaları.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
5İlaçların etkisini değiştiren faktörler, farmakogenetik, ilaçların toksik etkileri ve aşırı duyarlık reaksiyonları.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
6Antimikrobiyal kemoterapötikler, genel özellikleri ve etki mekanizmaları.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
7Diş hekimliğinde kullanılan antibiyotik ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
8Diş hekimliğinde kullanılan antiviral ilaçlar ve antifungal ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
9Narkotik analjezikler ve non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
10Kemik-mineral metabolizmasını etkileyen ilaçlar, kortikosteroidler ve kortikosteroid tedavisinin diş hekimliği açısından önemi.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
11Antitrombositik ilaçlar, antikoagulanlar ve hemostatik ilaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
12Anestezik İlaçlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
13 Reçete, farmakovijilans ve akılcı ilaç kullanımı.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
Kaynak
Öğretim üyesinin notları.
1.Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara. 2.Hardman JG, Limbird LE, Eds.: Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York. 3.Katzung & Trevor: Farmakoloji, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14