Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİZYOLOJİ-Senelik64+0-6
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Mustafa Çağlar BEKER
Dersi VerenlerDoç.Dr. Mustafa Çağlar BEKER, Öğr.Gör.Dr. Filiz ŞANLI SOYDAN, Dr.Öğr.Üye. Saltuk Buğra BALTACI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFizyolojinin amacı; öğrencilerin insan organizmasının canlılığını sürdürmede hücre, organ ve sistemlerin işleyiş mekanizmalarını ve bu yapıların birbirleri ile ilişkilerini kavramalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması. Fizyolojide Temel Kavramlar: İnsan Vücudunun Organizasyonu, Vücut Sıvı Kompartmanları ve Kontrol Sistemleri,Hücre Fizyolojisi ve Membrandan Madde Taşınma Yolları,Kas Fizyolojisi,Kardiyovasküler Sistem : Kalp,Kardiyovasküler Sistem : Dolaşım,Kan Fizyolojisi,Bağışıklık Sistemi,Solunum Sistemi,Boşaltım Sistemi,Sindirim Sistemi ve Metabolizma,Sinir Sistemi: Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi,Duyu Sistemi,Endokrin Sistem,Üreme Sistemi Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu öğrenme olayı tamamlandıktan sonra öğrenciler10, 12, 16, 9A
1.Insan fizyolojisinin tanıtıcı kavramlarını açıklayabilir ve homeostatik ilkeleri tartışabilecektir. I. İşlevleri ve etkileşimleri farklı olan hücre bileşenlerine bakarak vücudun hücresel organizasyonun tartışabilecektir10, 12, 16, 9A
II. Bir aksiyon potansiyeli olumunu ve yayılmasını anlatabilecektir. III. İskelet kas kasılmasının temel ilkelerini ve mekanizmasını açılayabilecektir10, 12, 16, 9A
2.Sinir sistemi ile ilgili temel fizyolojik kavramları açıklayabilecektir. I. Beynin farlı bölümlerinin işlevsel yönlerini tartışabilecektir10, 12, 16, 9A
3.Endokrin sistem bezlerinin işlevsel yönlerini açıklayabilir I. Anormal hormon üretim düzeylerinin sonuçlarını ayrıntılı olarak tartışabilir10, 12, 16, 9A
4.Kan dolaşımının temel kavramlarını açıklar.10, 12, 16, 9A
I. Kan hücrelerinin oluşumunu, morfolojilerini, özelliklerini ve özel işlevlerini açıklayabilir. II.Bir kalp atışı sırasında kalbin elektriksel olayları açıklamalı diyagramları yardımı ile açıklayabilir ve gösterebilir. III.Bir kalp döngüsü analiz edebilecektir. kalbin bu döngüsü ile kalp seslerini ilişkilendirebilecektir.10, 12, 16, 9A
IV.Kardiyak output, kalp hızı ve atım hacmi, kalp dinamiklerini tartışabilecektir.10, 12, 16, 9A
V.Kardiyovaskuler yanıt ve düzenlemeyi açıklayabilecektir.10, 12, 16, 9A
5.Solunum sistemi yapı ve işlevi arasındaki ilişkiyi tartışabilecektir. Solunum fizyolojisi entegre süreçleri ve solunum kontrolünü açıklayabilecektir.10, 12, 16, 9A
6.Ayrıntılı olarak gastrointestinal sistemi, sindirim ve besin emilimini açıklayabilecektir.10, 12, 16, 9A
I. çeşitli sindirim bezlerinin işlevlerini ayrıntılı olarak tartışabilecektir.10, 12, 16, 9A
7.Böbrek fizyolojisinin temel prensiplerini ayrıntılı olarak açıklayabilecektir.10, 12, 16, 9A
I. Sıvı ve elektrolit düzenlenmesinde yer alan temel ilkeleri değerlendirebilecektir.10, 12, 16, 9A
8.Erkek ve kadın üreme organlarının işlevsel uyumu açıklayabilecektir. I. erkek ve kadın üreme hormonlarını ve kontrolünü açıklayabilecektir II.Oogenez, spermatogenez ve ilgili süreçlerin tartışışabilecektir III.Fertilizasyon, gebelik, doğum sürecini açıklayabilecektir10, 12, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması. Fizyolojide Temel Kavramlar: İnsan Vücudunun Organizasyonu, Vücut Sıvı Kompartmanları ve Kontrol Sistemleri2.Kaynağın 3-9 sayfalarının incelenmesi
2Hücre Fizyolojisi ve Membrandan Madde Taşınma Yolları1.Kaynağın 3-12 sayfalarının, 2.kaynağın 57-70 sayfalarının incelenmesi.
3Kas Fizyolojisi1.Kaynağın 13-18 sayfalarının, 2.kaynağın 72-99 sayfalarının incelenmesi.
4Kardiyovasküler Sistem : Kalp1.Kaynağın 37-43 sayfalarının incelenmesi
5Kardiyovasküler Sistem : Dolaşım1.Kaynağın 43-48 sayfalarının incelenmesi
6Kan Fizyolojisi1.Kaynağın 19-28 sayfalarının incelenmesi
7Bağışıklık Sistemi1.Kaynağın 22-25 sayfalarının, 2.kaynağın 439-449 sayfalarının incelenmesi
8Solunum Sistemi1.Kaynağın 29-36 sayfalarının incelenmesi
9Boşaltım Sistemi1.Kaynağın 65-72 sayfalarının incelenmesi
10Sindirim Sistemi ve Metabolizma1.Kaynağın 49-56 sayfalarının, 2.kaynağın 881-900 incelenmesi
11Sinir Sistemi: Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi1.Kaynağın 87-102 sayfalarının incelenmesi
12Duyu Sistemi1.Kaynağın 73-80 sayfalarının incelenmesi
13Endokrin Sistem1.Kaynağın 57-64 sayfalarının incelenmesi
14Üreme Sistemi Dersin Değerlendirilmesi1.Kaynağın 81-86 sayfalarının incelenmesi
Kaynak
Powerpoint sunum dosyaları.
Guyton Tıbbi Fizyoloji 11.baskı Vander İnsan Fizyolojisi, 10. baskı Ganong Tıbbi Fizyoloji, 23 baskı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı425100
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)182
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(182/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİZYOLOJİ-Senelik64+0-6
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Mustafa Çağlar BEKER
Dersi VerenlerDoç.Dr. Mustafa Çağlar BEKER, Öğr.Gör.Dr. Filiz ŞANLI SOYDAN, Dr.Öğr.Üye. Saltuk Buğra BALTACI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFizyolojinin amacı; öğrencilerin insan organizmasının canlılığını sürdürmede hücre, organ ve sistemlerin işleyiş mekanizmalarını ve bu yapıların birbirleri ile ilişkilerini kavramalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması. Fizyolojide Temel Kavramlar: İnsan Vücudunun Organizasyonu, Vücut Sıvı Kompartmanları ve Kontrol Sistemleri,Hücre Fizyolojisi ve Membrandan Madde Taşınma Yolları,Kas Fizyolojisi,Kardiyovasküler Sistem : Kalp,Kardiyovasküler Sistem : Dolaşım,Kan Fizyolojisi,Bağışıklık Sistemi,Solunum Sistemi,Boşaltım Sistemi,Sindirim Sistemi ve Metabolizma,Sinir Sistemi: Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi,Duyu Sistemi,Endokrin Sistem,Üreme Sistemi Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu öğrenme olayı tamamlandıktan sonra öğrenciler10, 12, 16, 9A
1.Insan fizyolojisinin tanıtıcı kavramlarını açıklayabilir ve homeostatik ilkeleri tartışabilecektir. I. İşlevleri ve etkileşimleri farklı olan hücre bileşenlerine bakarak vücudun hücresel organizasyonun tartışabilecektir10, 12, 16, 9A
II. Bir aksiyon potansiyeli olumunu ve yayılmasını anlatabilecektir. III. İskelet kas kasılmasının temel ilkelerini ve mekanizmasını açılayabilecektir10, 12, 16, 9A
2.Sinir sistemi ile ilgili temel fizyolojik kavramları açıklayabilecektir. I. Beynin farlı bölümlerinin işlevsel yönlerini tartışabilecektir10, 12, 16, 9A
3.Endokrin sistem bezlerinin işlevsel yönlerini açıklayabilir I. Anormal hormon üretim düzeylerinin sonuçlarını ayrıntılı olarak tartışabilir10, 12, 16, 9A
4.Kan dolaşımının temel kavramlarını açıklar.10, 12, 16, 9A
I. Kan hücrelerinin oluşumunu, morfolojilerini, özelliklerini ve özel işlevlerini açıklayabilir. II.Bir kalp atışı sırasında kalbin elektriksel olayları açıklamalı diyagramları yardımı ile açıklayabilir ve gösterebilir. III.Bir kalp döngüsü analiz edebilecektir. kalbin bu döngüsü ile kalp seslerini ilişkilendirebilecektir.10, 12, 16, 9A
IV.Kardiyak output, kalp hızı ve atım hacmi, kalp dinamiklerini tartışabilecektir.10, 12, 16, 9A
V.Kardiyovaskuler yanıt ve düzenlemeyi açıklayabilecektir.10, 12, 16, 9A
5.Solunum sistemi yapı ve işlevi arasındaki ilişkiyi tartışabilecektir. Solunum fizyolojisi entegre süreçleri ve solunum kontrolünü açıklayabilecektir.10, 12, 16, 9A
6.Ayrıntılı olarak gastrointestinal sistemi, sindirim ve besin emilimini açıklayabilecektir.10, 12, 16, 9A
I. çeşitli sindirim bezlerinin işlevlerini ayrıntılı olarak tartışabilecektir.10, 12, 16, 9A
7.Böbrek fizyolojisinin temel prensiplerini ayrıntılı olarak açıklayabilecektir.10, 12, 16, 9A
I. Sıvı ve elektrolit düzenlenmesinde yer alan temel ilkeleri değerlendirebilecektir.10, 12, 16, 9A
8.Erkek ve kadın üreme organlarının işlevsel uyumu açıklayabilecektir. I. erkek ve kadın üreme hormonlarını ve kontrolünü açıklayabilecektir II.Oogenez, spermatogenez ve ilgili süreçlerin tartışışabilecektir III.Fertilizasyon, gebelik, doğum sürecini açıklayabilecektir10, 12, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması. Fizyolojide Temel Kavramlar: İnsan Vücudunun Organizasyonu, Vücut Sıvı Kompartmanları ve Kontrol Sistemleri2.Kaynağın 3-9 sayfalarının incelenmesi
2Hücre Fizyolojisi ve Membrandan Madde Taşınma Yolları1.Kaynağın 3-12 sayfalarının, 2.kaynağın 57-70 sayfalarının incelenmesi.
3Kas Fizyolojisi1.Kaynağın 13-18 sayfalarının, 2.kaynağın 72-99 sayfalarının incelenmesi.
4Kardiyovasküler Sistem : Kalp1.Kaynağın 37-43 sayfalarının incelenmesi
5Kardiyovasküler Sistem : Dolaşım1.Kaynağın 43-48 sayfalarının incelenmesi
6Kan Fizyolojisi1.Kaynağın 19-28 sayfalarının incelenmesi
7Bağışıklık Sistemi1.Kaynağın 22-25 sayfalarının, 2.kaynağın 439-449 sayfalarının incelenmesi
8Solunum Sistemi1.Kaynağın 29-36 sayfalarının incelenmesi
9Boşaltım Sistemi1.Kaynağın 65-72 sayfalarının incelenmesi
10Sindirim Sistemi ve Metabolizma1.Kaynağın 49-56 sayfalarının, 2.kaynağın 881-900 incelenmesi
11Sinir Sistemi: Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi1.Kaynağın 87-102 sayfalarının incelenmesi
12Duyu Sistemi1.Kaynağın 73-80 sayfalarının incelenmesi
13Endokrin Sistem1.Kaynağın 57-64 sayfalarının incelenmesi
14Üreme Sistemi Dersin Değerlendirilmesi1.Kaynağın 81-86 sayfalarının incelenmesi
Kaynak
Powerpoint sunum dosyaları.
Guyton Tıbbi Fizyoloji 11.baskı Vander İnsan Fizyolojisi, 10. baskı Ganong Tıbbi Fizyoloji, 23 baskı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14