Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MADDELER VE ALETLER BİLİMİ-Senelik38+0-4
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 14:30-15:15

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Aslıhan AKBULUT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özge GÜRBÜZ, Prof.Dr. Haluk Barış KARA, Prof.Dr. Mete ÜNGÖR, Doç.Dr. Tan Fırat EYÜBOĞLU, Doç.Dr. Aslıhan AKBULUT, Dr.Öğr.Üye. Ayşe TAŞ, Dr.Öğr.Üye. Berna TÜRK, Dr.Öğr.Üye. Ceyda SARI, Dr.Öğr.Üye. Sinem ALBAYRAK, Dr.Öğr.Üye. Burcu YILMAZ, Prof.Dr. Mehmet Muzaffer ATEŞ, Doç.Dr. Mustafa GÜNDOĞAR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDiş hekimliğinde kullanılan maddelerin kimyasal, fiziksel yapıları, klinik ve laboratuvar kullanımlarını, sınıflayabilmek, karşılaştırabilmek ve değerlendirmektir. Öğrencilere diş hekimliği pratiğinde temel bir rol oynayan muayene ve restorasyon süreçlerinde kullanılan el aletlerini anlamalarını sağlamaktır. Öğrenciler, doğru tanı ve tedavi planlaması için gerekli olan muayene becerilerini geliştirecekler ve çeşitli restoratif işlemlerde etkili bir şekilde kullanılan el aletlerini tanıyarak bu aletleri ustaca kullanma yeteneklerini kazanacaklardır. Aynı zamanda, sterilizasyon ve enfeksiyon kontrolü gibi önemli konularda bilgi sahibi olacaklar ve mesleki etik prensipleri içinde bu aletleri güvenli ve etik bir şekilde kullanabilme becerisi kazanacaklardır. Endodontik tedavide kullanılan kök kanal şekillendirme materyalleri, irrigasyon solüsyonları ve kanal dolum materyalleri hakkında bilgi vermektir. Diş hekimliği fakültesi öğrencilerine pulpa odasının korunmasında kullanılan kâide materyallerini anlatmak ve öğrencilere bu materyallerin seçimi, uygulanması ve değerlendirilmesi konularında derinlemesine bilgi kazandırmaktır. Öğrenciler, çeşitli kâide materyallerinin özellikleri, endikasyonları ve kontrendikasyonları hakkında bilgi edinecek, pulpa odasının korunmasında kullanılan teknikleri öğrenecek ve uygulamalı becerilerini geliştireceklerdir. Aynı zamanda, kâide materyallerinin pulpa dokusunu koruma, restorasyon dayanıklılığını artırma ve tedavi başarısını optimize etme amacıyla nasıl kullanılacağını anlamaları hedeflenmektedir. Bu ders, öğrencilere klinik uygulama becerilerini güçlendirerek, diş hekimliği pratiğinde pulpa koruma stratejilerine katkıda bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Diş hekimliği fakültesi öğrencilerine restoratif preparasyon süreçlerinde kullanılan döner aletlerin temel prensiplerini öğretmek ve uygulamalı becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, çeşitli restorasyon işlemlerinde etkili bir şekilde kullanılan döner aletlerin çeşitleri, seçimi ve doğru teknikleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Aynı zamanda, preparasyon esnasında diş dokusunu koruma, form oluşturma ve işlevselliği iyileştirme gibi kritik konuları anlamaları ve uygulamaları amaçlanmaktadır. Bu ders, öğrencilerin restoratif diş hekimliği alanındaki temel yetkinliklerini artırarak, klinik uygulamalara daha hazır bir şekilde katılmalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Diş hekimliği fakültesi öğrencilerine amalgam materyalinin kullanımını ve avantajlarını ve dezavantajlarını öğreterek, öğrencilerin amalgam dolgularının uygulanması, endikasyonlar ve kontrendikasyonlarının değerlendirilmesi konularında derinlemesine bilgi kazanmalarını sağlamaktır. Öğrenciler, amalgamın kimyasal yapısı, klinik uygulama adımları, restoratif avantajları ve endikasyonları hakkında bilgi edineceklerdir. Aynı zamanda, amalgam dolgularının estetik olmayan durumlarda etkili bir restorasyon seçeneği olduğu durumları anlamaları ve bu materyalin diğer restoratif seçeneklerle karşılaştırılması üzerine kritik bir değerlendirme yapabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu ders, öğrencilere kapsamlı bir perspektif sunarak, amalgamın güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve diş hekimliği pratiğindeki becerilerini güçlendirmek üzere tasarlanmıştır. Diş hekimliğinde kullanılan materyallerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile klinik ve laboratuvar uygulamalarının öğretilmesi ve öğrencilere vakaya uygun materyallerin seçme yeteneğinin kazandırılmasıdır. Bu dersin amacı; Diş dokularının çürüğe karşı korunmasında flor profilaksisinin önemi, florürün diş dokuları üzerindeki etkisi, sistemik ve topikal flor uygulama yöntemleri ve etki mekanizmaları ve diş dokusu ile bakteri plağı arasındaki ilişkiyi kesmeye yönelik profilaksi yaklaşımlarından biri olan fissür örtücü ve koruyucu reçine restorasyonlarının endikasyonları, kontrendikasyonları, özellikleri ve uygulama yöntemleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Bireysel proflakside kullanılan ajanlar,Sistemik ve yerel fluorid uygulama ajanları,Fissür örtücüler,Muayene ve restorasyonda kullanılan el aletleri,Preparasyonda kullanılan döner aletler-frezler,Pulpanın korunmasında kaide materyalleri,Diş hekimliğinde amalgam,Endodontik aletler,Kök kanal tedavisinde irrigasyon dezenfeksiyon,Kök kanal dolgu patları,Alçıtaşı ve Alçıtaşı Ürünleri,Dental Mumlar,Dental Seramikler – Kimyasal yapısı ve Özellikleri,Model ve Die Materyalleri,Revetman ve Diş hekimliğinde metal dökümü,Metal ve Alaşımların Yapısı ve Özellikleri,Dental Alaşımlar – Kimyasal yapısı ve Özellikleri,Geçici Kuron-Köprü Materyalleri,Yapıştırma Simanları,Diş hekimliğinde lehim, kaynak ve elektrokaplama,Protetik diş tedavisinde tesviye ve polisaj,Protetik materyallerin biyouyumluluğu,Diş hekimliğinde kullanılan röntgen apareyleri,Coolidge tüpü,Film yapısı, film tipleri, screenler, dental filmler,Banyo solüsyonları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
3.2.Kanal tedavisinde kullanılan irrigasyon ve dezenfeksiyon maddelerini ve bu maddelerin mekanizmalarını tanımlar.16, 9C
4.Sabit protezlerin yapımında kullanılan materyallerin genel özelliklerini ve kullanım alanlarına göre birbiri ile olan etkileşimini sorgulayabilecektir.10, 11, 16, 9C
4.2.Döküm tekniğinin ayrıntılarını ve olası hataların nedenlerini açıklar.10, 11, 16, 9C
4.4.Protetik diş tedavisindeki materyallerin biyouyumluluk açısından önemini açıklar.10, 11, 16, 9C
1. Çocuk hastalarda, koruyucu uygulamalarda kullanılan ajanları tartışabilecektir.10, 16, 9A
1.1. Çürükten korunmada çocuk hastalarda kullanılan materyalleri başarıyla uygular.10, 16, 9A
1.2. Fluorid preparatlarını ve kullanım alanlarını belirler.10, 16, 9A
2. Kavite preperasyonu ve restorasyonunda kullanılan aletleri sınıflandırabilecektir.11, 16, 9C
2.1. Kavite preperasyonda kullanılacak ideal frezleri adlandırır.11, 16, 9C
2.2. Arayüz restorasyonlarında kullanılacak uygun matriks sistemini belirler.11, 16, 9C
2.3. Amalgam restorasyonlar için ideal kaide materyalini belirler.11, 16, 9C
3. Kanal tedavisinde kullanılan aletleri ve ajanları sınıflandırabilecektir.16, 9A
3.1. Kanal tedavisinde kullanılan aletleri tanımlar.16, 9C
3.3. Kök kanal tedavisinde kullanılan kanal dolgu maddelerinin fizikokimyasal özeliklerini tanımlar.16, 9C
4.1. Dental seramiklerin kimyasal yapısını ve özelliklerini açıklar.10, 11, 16, 9C
4.3. Yapıştırma simanlarının endikasyonuna göre kullanır.10, 11, 16, 9C
5. Diş hekimliği radyolojisinde kullanılan röntgen apareylerinin özelliklerini tanımlayabilir.16, 9C
5.1. Diş hekimliğinde kullanılan radyasyon kaynağı cihazları açıklar.11, 16, 9C
5.2. Film yapısı, film tipleri, screenler, dental filmleri açıklar.11, 16, 9C
5.3. Film banyolarının temel özelliklerini değerlendirerek röntgen banyosunu uygular.11, 16, 9C
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bireysel proflakside kullanılan ajanlar
2Sistemik ve yerel fluorid uygulama ajanları
3Fissür örtücüler
4Muayene ve restorasyonda kullanılan el aletleri
5Preparasyonda kullanılan döner aletler-frezler
6Pulpanın korunmasında kaide materyalleri
7Diş hekimliğinde amalgam
8Endodontik aletler
9Kök kanal tedavisinde irrigasyon dezenfeksiyon
10Kök kanal dolgu patları
11Alçıtaşı ve Alçıtaşı Ürünleri
12Dental Mumlar
13Dental Seramikler – Kimyasal yapısı ve Özellikleri
14Model ve Die Materyalleri
15Revetman ve Diş hekimliğinde metal dökümü
16Metal ve Alaşımların Yapısı ve Özellikleri
17Dental Alaşımlar – Kimyasal yapısı ve Özellikleri
18Geçici Kuron-Köprü Materyalleri
19Yapıştırma Simanları
20Diş hekimliğinde lehim, kaynak ve elektrokaplama
21Protetik diş tedavisinde tesviye ve polisaj
22Protetik materyallerin biyouyumluluğu
23Diş hekimliğinde kullanılan röntgen apareyleri
24Coolidge tüpü
25Film yapısı, film tipleri, screenler, dental filmler
26Banyo solüsyonları
Kaynak
-Oral Radiology Principles And Interpretation. White- Pharoah. Mosby Elsevier, 2009. -O’Brien W J. Dental Materials and Their Selection.2002. 3rd Ed. Quintessence. -Craig's Dental MAterials 14th edition Ronald L Sakaguchi, Elsevier. -Endodontide tanı ve tedaviler Prof. Dr. Kemal Çalışkan. Nobel Tıp Kitapevi. -Dental Instruments: A Pocket Guide (Linda R. Bartolomucci Boyd). -Basic Guide to Dental Instruments (Carmen Scheller-Sheridan). -Clinical Aspects of Dental Materials: Theory, Practice, and Cases” (Marcia Gladwin, Michael Bagby), "Dental Instruments: A Pocket Guide to Identification" (Dona M. Warren). -Cohen's Pathways of the Pulp" (Kenneth M. Hargreaves, Louis H. Berman), "Essentials of Dental Caries: The Disease and Its Management" (Edwina A. M. Kidd, Ole Fejerskov). -Ders notları, Cohen’s Pathways of the pulp Türkçe 12. Baskı -Dean JA, Avery DR, McDonald RE. McDonald's and Avery's dentistry for the child and adolescent. Mosby/Elsevier; 2011. -Soxman JA. Handbook of Clinical Techniques in Pediatric Dentistry. John Wiley & Sons; 2016. -Koch G, Poulsen S. Çocuk Dişhekimliğine Klinik yaklaşım. 2.baskı. Medya yayın grubu; 2009. -Rao A. Principles and Practice of Pedodontics. Jaypee Brothers Medical Publishers; 2008.Cameron AC, Widmer RP. Handbook of Pediatric of Dentistry. Elsevier Health Sciences; 2014. -Wilson HFN. Minimal İnvaziv Diş Hekimliği: Diş Çürüklerinin Tedavisi. Quintessence; 2013. -Marwah N. Textbook of Pediatric Dentistry. JP Medical Ltd; 2014. -Diş Hekimliğinde Maddeler Bilgisi -Prof. Dr. Gülşen Can, Prof. Dr. M. Levent Aksu, Prof. Dr. Ersan Ersoy

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MADDELER VE ALETLER BİLİMİ-Senelik38+0-4
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 14:30-15:15

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Aslıhan AKBULUT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özge GÜRBÜZ, Prof.Dr. Haluk Barış KARA, Prof.Dr. Mete ÜNGÖR, Doç.Dr. Tan Fırat EYÜBOĞLU, Doç.Dr. Aslıhan AKBULUT, Dr.Öğr.Üye. Ayşe TAŞ, Dr.Öğr.Üye. Berna TÜRK, Dr.Öğr.Üye. Ceyda SARI, Dr.Öğr.Üye. Sinem ALBAYRAK, Dr.Öğr.Üye. Burcu YILMAZ, Prof.Dr. Mehmet Muzaffer ATEŞ, Doç.Dr. Mustafa GÜNDOĞAR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDiş hekimliğinde kullanılan maddelerin kimyasal, fiziksel yapıları, klinik ve laboratuvar kullanımlarını, sınıflayabilmek, karşılaştırabilmek ve değerlendirmektir. Öğrencilere diş hekimliği pratiğinde temel bir rol oynayan muayene ve restorasyon süreçlerinde kullanılan el aletlerini anlamalarını sağlamaktır. Öğrenciler, doğru tanı ve tedavi planlaması için gerekli olan muayene becerilerini geliştirecekler ve çeşitli restoratif işlemlerde etkili bir şekilde kullanılan el aletlerini tanıyarak bu aletleri ustaca kullanma yeteneklerini kazanacaklardır. Aynı zamanda, sterilizasyon ve enfeksiyon kontrolü gibi önemli konularda bilgi sahibi olacaklar ve mesleki etik prensipleri içinde bu aletleri güvenli ve etik bir şekilde kullanabilme becerisi kazanacaklardır. Endodontik tedavide kullanılan kök kanal şekillendirme materyalleri, irrigasyon solüsyonları ve kanal dolum materyalleri hakkında bilgi vermektir. Diş hekimliği fakültesi öğrencilerine pulpa odasının korunmasında kullanılan kâide materyallerini anlatmak ve öğrencilere bu materyallerin seçimi, uygulanması ve değerlendirilmesi konularında derinlemesine bilgi kazandırmaktır. Öğrenciler, çeşitli kâide materyallerinin özellikleri, endikasyonları ve kontrendikasyonları hakkında bilgi edinecek, pulpa odasının korunmasında kullanılan teknikleri öğrenecek ve uygulamalı becerilerini geliştireceklerdir. Aynı zamanda, kâide materyallerinin pulpa dokusunu koruma, restorasyon dayanıklılığını artırma ve tedavi başarısını optimize etme amacıyla nasıl kullanılacağını anlamaları hedeflenmektedir. Bu ders, öğrencilere klinik uygulama becerilerini güçlendirerek, diş hekimliği pratiğinde pulpa koruma stratejilerine katkıda bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Diş hekimliği fakültesi öğrencilerine restoratif preparasyon süreçlerinde kullanılan döner aletlerin temel prensiplerini öğretmek ve uygulamalı becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, çeşitli restorasyon işlemlerinde etkili bir şekilde kullanılan döner aletlerin çeşitleri, seçimi ve doğru teknikleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Aynı zamanda, preparasyon esnasında diş dokusunu koruma, form oluşturma ve işlevselliği iyileştirme gibi kritik konuları anlamaları ve uygulamaları amaçlanmaktadır. Bu ders, öğrencilerin restoratif diş hekimliği alanındaki temel yetkinliklerini artırarak, klinik uygulamalara daha hazır bir şekilde katılmalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Diş hekimliği fakültesi öğrencilerine amalgam materyalinin kullanımını ve avantajlarını ve dezavantajlarını öğreterek, öğrencilerin amalgam dolgularının uygulanması, endikasyonlar ve kontrendikasyonlarının değerlendirilmesi konularında derinlemesine bilgi kazanmalarını sağlamaktır. Öğrenciler, amalgamın kimyasal yapısı, klinik uygulama adımları, restoratif avantajları ve endikasyonları hakkında bilgi edineceklerdir. Aynı zamanda, amalgam dolgularının estetik olmayan durumlarda etkili bir restorasyon seçeneği olduğu durumları anlamaları ve bu materyalin diğer restoratif seçeneklerle karşılaştırılması üzerine kritik bir değerlendirme yapabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu ders, öğrencilere kapsamlı bir perspektif sunarak, amalgamın güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve diş hekimliği pratiğindeki becerilerini güçlendirmek üzere tasarlanmıştır. Diş hekimliğinde kullanılan materyallerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile klinik ve laboratuvar uygulamalarının öğretilmesi ve öğrencilere vakaya uygun materyallerin seçme yeteneğinin kazandırılmasıdır. Bu dersin amacı; Diş dokularının çürüğe karşı korunmasında flor profilaksisinin önemi, florürün diş dokuları üzerindeki etkisi, sistemik ve topikal flor uygulama yöntemleri ve etki mekanizmaları ve diş dokusu ile bakteri plağı arasındaki ilişkiyi kesmeye yönelik profilaksi yaklaşımlarından biri olan fissür örtücü ve koruyucu reçine restorasyonlarının endikasyonları, kontrendikasyonları, özellikleri ve uygulama yöntemleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Bireysel proflakside kullanılan ajanlar,Sistemik ve yerel fluorid uygulama ajanları,Fissür örtücüler,Muayene ve restorasyonda kullanılan el aletleri,Preparasyonda kullanılan döner aletler-frezler,Pulpanın korunmasında kaide materyalleri,Diş hekimliğinde amalgam,Endodontik aletler,Kök kanal tedavisinde irrigasyon dezenfeksiyon,Kök kanal dolgu patları,Alçıtaşı ve Alçıtaşı Ürünleri,Dental Mumlar,Dental Seramikler – Kimyasal yapısı ve Özellikleri,Model ve Die Materyalleri,Revetman ve Diş hekimliğinde metal dökümü,Metal ve Alaşımların Yapısı ve Özellikleri,Dental Alaşımlar – Kimyasal yapısı ve Özellikleri,Geçici Kuron-Köprü Materyalleri,Yapıştırma Simanları,Diş hekimliğinde lehim, kaynak ve elektrokaplama,Protetik diş tedavisinde tesviye ve polisaj,Protetik materyallerin biyouyumluluğu,Diş hekimliğinde kullanılan röntgen apareyleri,Coolidge tüpü,Film yapısı, film tipleri, screenler, dental filmler,Banyo solüsyonları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
3.2.Kanal tedavisinde kullanılan irrigasyon ve dezenfeksiyon maddelerini ve bu maddelerin mekanizmalarını tanımlar.16, 9C
4.Sabit protezlerin yapımında kullanılan materyallerin genel özelliklerini ve kullanım alanlarına göre birbiri ile olan etkileşimini sorgulayabilecektir.10, 11, 16, 9C
4.2.Döküm tekniğinin ayrıntılarını ve olası hataların nedenlerini açıklar.10, 11, 16, 9C
4.4.Protetik diş tedavisindeki materyallerin biyouyumluluk açısından önemini açıklar.10, 11, 16, 9C
1. Çocuk hastalarda, koruyucu uygulamalarda kullanılan ajanları tartışabilecektir.10, 16, 9A
1.1. Çürükten korunmada çocuk hastalarda kullanılan materyalleri başarıyla uygular.10, 16, 9A
1.2. Fluorid preparatlarını ve kullanım alanlarını belirler.10, 16, 9A
2. Kavite preperasyonu ve restorasyonunda kullanılan aletleri sınıflandırabilecektir.11, 16, 9C
2.1. Kavite preperasyonda kullanılacak ideal frezleri adlandırır.11, 16, 9C
2.2. Arayüz restorasyonlarında kullanılacak uygun matriks sistemini belirler.11, 16, 9C
2.3. Amalgam restorasyonlar için ideal kaide materyalini belirler.11, 16, 9C
3. Kanal tedavisinde kullanılan aletleri ve ajanları sınıflandırabilecektir.16, 9A
3.1. Kanal tedavisinde kullanılan aletleri tanımlar.16, 9C
3.3. Kök kanal tedavisinde kullanılan kanal dolgu maddelerinin fizikokimyasal özeliklerini tanımlar.16, 9C
4.1. Dental seramiklerin kimyasal yapısını ve özelliklerini açıklar.10, 11, 16, 9C
4.3. Yapıştırma simanlarının endikasyonuna göre kullanır.10, 11, 16, 9C
5. Diş hekimliği radyolojisinde kullanılan röntgen apareylerinin özelliklerini tanımlayabilir.16, 9C
5.1. Diş hekimliğinde kullanılan radyasyon kaynağı cihazları açıklar.11, 16, 9C
5.2. Film yapısı, film tipleri, screenler, dental filmleri açıklar.11, 16, 9C
5.3. Film banyolarının temel özelliklerini değerlendirerek röntgen banyosunu uygular.11, 16, 9C
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bireysel proflakside kullanılan ajanlar
2Sistemik ve yerel fluorid uygulama ajanları
3Fissür örtücüler
4Muayene ve restorasyonda kullanılan el aletleri
5Preparasyonda kullanılan döner aletler-frezler
6Pulpanın korunmasında kaide materyalleri
7Diş hekimliğinde amalgam
8Endodontik aletler
9Kök kanal tedavisinde irrigasyon dezenfeksiyon
10Kök kanal dolgu patları
11Alçıtaşı ve Alçıtaşı Ürünleri
12Dental Mumlar
13Dental Seramikler – Kimyasal yapısı ve Özellikleri
14Model ve Die Materyalleri
15Revetman ve Diş hekimliğinde metal dökümü
16Metal ve Alaşımların Yapısı ve Özellikleri
17Dental Alaşımlar – Kimyasal yapısı ve Özellikleri
18Geçici Kuron-Köprü Materyalleri
19Yapıştırma Simanları
20Diş hekimliğinde lehim, kaynak ve elektrokaplama
21Protetik diş tedavisinde tesviye ve polisaj
22Protetik materyallerin biyouyumluluğu
23Diş hekimliğinde kullanılan röntgen apareyleri
24Coolidge tüpü
25Film yapısı, film tipleri, screenler, dental filmler
26Banyo solüsyonları
Kaynak
-Oral Radiology Principles And Interpretation. White- Pharoah. Mosby Elsevier, 2009. -O’Brien W J. Dental Materials and Their Selection.2002. 3rd Ed. Quintessence. -Craig's Dental MAterials 14th edition Ronald L Sakaguchi, Elsevier. -Endodontide tanı ve tedaviler Prof. Dr. Kemal Çalışkan. Nobel Tıp Kitapevi. -Dental Instruments: A Pocket Guide (Linda R. Bartolomucci Boyd). -Basic Guide to Dental Instruments (Carmen Scheller-Sheridan). -Clinical Aspects of Dental Materials: Theory, Practice, and Cases” (Marcia Gladwin, Michael Bagby), "Dental Instruments: A Pocket Guide to Identification" (Dona M. Warren). -Cohen's Pathways of the Pulp" (Kenneth M. Hargreaves, Louis H. Berman), "Essentials of Dental Caries: The Disease and Its Management" (Edwina A. M. Kidd, Ole Fejerskov). -Ders notları, Cohen’s Pathways of the pulp Türkçe 12. Baskı -Dean JA, Avery DR, McDonald RE. McDonald's and Avery's dentistry for the child and adolescent. Mosby/Elsevier; 2011. -Soxman JA. Handbook of Clinical Techniques in Pediatric Dentistry. John Wiley & Sons; 2016. -Koch G, Poulsen S. Çocuk Dişhekimliğine Klinik yaklaşım. 2.baskı. Medya yayın grubu; 2009. -Rao A. Principles and Practice of Pedodontics. Jaypee Brothers Medical Publishers; 2008.Cameron AC, Widmer RP. Handbook of Pediatric of Dentistry. Elsevier Health Sciences; 2014. -Wilson HFN. Minimal İnvaziv Diş Hekimliği: Diş Çürüklerinin Tedavisi. Quintessence; 2013. -Marwah N. Textbook of Pediatric Dentistry. JP Medical Ltd; 2014. -Diş Hekimliğinde Maddeler Bilgisi -Prof. Dr. Gülşen Can, Prof. Dr. M. Levent Aksu, Prof. Dr. Ersan Ersoy

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14