Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ-Senelik19+0-1
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Salı 13:30-14:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Benin DİKMEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Alev ÖZSOY KANER, Dr.Öğr.Üye. Benin DİKMEN, Dr.Öğr.Üye. Özge GÜRBÜZ, Dr.Öğr.Üye. Safiye Selin KÖYMEN, Prof.Dr. Mete ÜNGÖR, Doç.Dr. Şeyda ERŞAHAN EROĞLU, Dr.Öğr.Üye. Ruhan ÖNER, Dr.Öğr.Üye. Yelda ERDEM HEPŞENOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDişhekimliğindeki güncel gelişmeleri Restoratif Diş Tedavisi alanına uygulayabilecek bilgi ve yeterliliğe erişmek, dental anomalilerde restoratif yaklaşımları anlamak, renklenmeleri tanımak ve beyazlatma uygulamalarını kavramak
Dersin İçeriğiBu ders; Restoratif Diş Tedavisinde Lazer Uygulamaları,Kavite Preparasyonunda ileri teknikler,Kavite açmak ya da?,ICDAS,Dişlerde görülen iç-dış renklenmeler,Diş Beyazlatma uygulamaları,Restoratif Materyal seçiminde güncel yaklaşımlar: Matriks Sistemleri,Restoratif materyal seçimde güncel yaklaşımlar:Adeziv materyaller,Dental anomalilerde restoratif tedavi alternatifleri,Restoratif Diş Tedavisinde tıbbi dökümantasyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2.Restoratif diş tedavisinde kullanılan lazerleri tanımlar.16, 9C
1. Kavite preparasyonundaki ileri teknikleri tanımlar16, 9C
3. Restoratif Tedavilerde koruyucu uygulamaları sıralar.9C
4. ICDAS kriterlerini tanır16, 9C
5. Dişlerde görülen iç-dış renklenmeleri ayırır.16, 9C
6. Diş beyazlatma uygulamalarını anlar.16, 9C
7. Restorasyonlarda kullanılacak uygun matriks sistemini seçer.9C
8. Restorasyon işlemlerinde uygun materyali seçer16, 9C
9. Dental anomalilerde restoratif tedavi alternatiflerini tanır.16, 9C
10. Restoratif diş tedavisinde dökümantasyonun önemini anlar.16, 9C
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Restoratif Diş Tedavisinde Lazer Uygulamaları
2Kavite Preparasyonunda ileri teknikler
3Kavite açmak ya da?
4ICDAS
5Dişlerde görülen iç-dış renklenmeler
6Diş Beyazlatma uygulamaları
7Restoratif Materyal seçiminde güncel yaklaşımlar: Matriks Sistemleri
9Restoratif materyal seçimde güncel yaklaşımlar:Adeziv materyaller
10Dental anomalilerde restoratif tedavi alternatifleri
11Restoratif Diş Tedavisinde tıbbi dökümantasyon
Kaynak
Öğretim üyesi gerekli gördüğü zaman ders notu verecektir

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati16116
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı155
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)31
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(31/30)1
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ-Senelik19+0-1
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Salı 13:30-14:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Benin DİKMEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Alev ÖZSOY KANER, Dr.Öğr.Üye. Benin DİKMEN, Dr.Öğr.Üye. Özge GÜRBÜZ, Dr.Öğr.Üye. Safiye Selin KÖYMEN, Prof.Dr. Mete ÜNGÖR, Doç.Dr. Şeyda ERŞAHAN EROĞLU, Dr.Öğr.Üye. Ruhan ÖNER, Dr.Öğr.Üye. Yelda ERDEM HEPŞENOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDişhekimliğindeki güncel gelişmeleri Restoratif Diş Tedavisi alanına uygulayabilecek bilgi ve yeterliliğe erişmek, dental anomalilerde restoratif yaklaşımları anlamak, renklenmeleri tanımak ve beyazlatma uygulamalarını kavramak
Dersin İçeriğiBu ders; Restoratif Diş Tedavisinde Lazer Uygulamaları,Kavite Preparasyonunda ileri teknikler,Kavite açmak ya da?,ICDAS,Dişlerde görülen iç-dış renklenmeler,Diş Beyazlatma uygulamaları,Restoratif Materyal seçiminde güncel yaklaşımlar: Matriks Sistemleri,Restoratif materyal seçimde güncel yaklaşımlar:Adeziv materyaller,Dental anomalilerde restoratif tedavi alternatifleri,Restoratif Diş Tedavisinde tıbbi dökümantasyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2.Restoratif diş tedavisinde kullanılan lazerleri tanımlar.16, 9C
1. Kavite preparasyonundaki ileri teknikleri tanımlar16, 9C
3. Restoratif Tedavilerde koruyucu uygulamaları sıralar.9C
4. ICDAS kriterlerini tanır16, 9C
5. Dişlerde görülen iç-dış renklenmeleri ayırır.16, 9C
6. Diş beyazlatma uygulamalarını anlar.16, 9C
7. Restorasyonlarda kullanılacak uygun matriks sistemini seçer.9C
8. Restorasyon işlemlerinde uygun materyali seçer16, 9C
9. Dental anomalilerde restoratif tedavi alternatiflerini tanır.16, 9C
10. Restoratif diş tedavisinde dökümantasyonun önemini anlar.16, 9C
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Restoratif Diş Tedavisinde Lazer Uygulamaları
2Kavite Preparasyonunda ileri teknikler
3Kavite açmak ya da?
4ICDAS
5Dişlerde görülen iç-dış renklenmeler
6Diş Beyazlatma uygulamaları
7Restoratif Materyal seçiminde güncel yaklaşımlar: Matriks Sistemleri
9Restoratif materyal seçimde güncel yaklaşımlar:Adeziv materyaller
10Dental anomalilerde restoratif tedavi alternatifleri
11Restoratif Diş Tedavisinde tıbbi dökümantasyon
Kaynak
Öğretim üyesi gerekli gördüğü zaman ders notu verecektir

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14