Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PEDODONTİ-Senelik12+0-1
Ders Programı

Perşembe 12:45-13:30

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Aslı PATIR MÜNEVVEROĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ruhan ÖNER, Dr.Öğr.Üye. Berna TÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDiş gelişimini, gelişimi etkileyen faktörleri kavramak, çocuklarda diş çürüğünü ve çürükten korunma yollarını saptamak ve uygulayabilmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Sürme teorileri,2.Diş sürmesi sırasında gözlenebilen bozukluklar,3.Diş gelişimini etkileyen faktörler,4.Diş gelişiminde vitamin ve hormonların rolü,5.Süt dişlerinin histolojik yapısı,6.Çocuklarda diş çürükleri,7.Erken çocukluk çağı çürükleri,8.Bireysel profilakside plak kontrolü,9.Bireysel profilakside diyetin rolü,10.Çocuklarda ağız diş sağlığının önemi ve korunması,11.Çocukta beslenme ve çürüğe etkisi,12.Sistemik ve yerel fluorid uygulamaları,13.Fissür örtücüler,14.Fissür örtücüler (Uygulama),15.Şekil, biçim, sayı ve doku anomalileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Dişlerin sürme teorilerini tartışabilecektir.10, 9A
1.1. Diş sürmesi sırasında gözlenebilecek bozuklukları yorumlar.10, 9A
1.2. Diş gelişiminde hangi faktörlerin etkisinin olabileceğini değerlendirir.10, 16, 9A
2. Çocuklarda görülen diş çürüklerini sınıflandırabilecektir.10, 9A
2.1. Çürükten korunmada kullanılabilecek yöntemleri başarıyla uygular.10, 9A
2.2. Çürükten korunmada çocuk hastalarına beslenme programı hazırlar.10, 9A
3. Dişlerde görülebilen anomalileri sınıflandırabilecektir.10, 9A
3.1. Diş kök ve kuronlarını ilgilendiren şekil bozukluklarını ayırt eder.10, 9A
3.2. Diş anomalilerinin etyolojilerini açıklar.10, 9A
3.3. Diş anomalilerinin klinik görünümlerini tanımlar, tedavi yöntemlerini değerlendirir.10, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Sürme teorileri
22.Diş sürmesi sırasında gözlenebilen bozukluklar
33.Diş gelişimini etkileyen faktörler
44.Diş gelişiminde vitamin ve hormonların rolü
55.Süt dişlerinin histolojik yapısı
66.Çocuklarda diş çürükleri
77.Erken çocukluk çağı çürükleri
88.Bireysel profilakside plak kontrolü
99.Bireysel profilakside diyetin rolü
1010.Çocuklarda ağız diş sağlığının önemi ve korunması
1111.Çocukta beslenme ve çürüğe etkisi
1212.Sistemik ve yerel fluorid uygulamaları
1313.Fissür örtücüler
1414.Fissür örtücüler (Uygulama)
1515.Şekil, biçim, sayı ve doku anomalileri
Kaynak
Bazı ders notları öğrencilere verilecektir, bazı dersler için kaynak gösterilecektir.
1. Mc Donald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the Child andAdolescent. St. Louis, Mo: MosbyInc; 2004 2. Pinkham J, Casamassimo P, Fields HW, McTique DJ,NowakA.PediatricDentistry: Infancy Through Adolesence. 3. KochG,Poulsen S. PediatricDentistry: A ClinicalApproach 4. Altan G. Pedodonti. İstanbul;1994

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PEDODONTİ-Senelik12+0-1
Ders Programı

Perşembe 12:45-13:30

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Aslı PATIR MÜNEVVEROĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ruhan ÖNER, Dr.Öğr.Üye. Berna TÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDiş gelişimini, gelişimi etkileyen faktörleri kavramak, çocuklarda diş çürüğünü ve çürükten korunma yollarını saptamak ve uygulayabilmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Sürme teorileri,2.Diş sürmesi sırasında gözlenebilen bozukluklar,3.Diş gelişimini etkileyen faktörler,4.Diş gelişiminde vitamin ve hormonların rolü,5.Süt dişlerinin histolojik yapısı,6.Çocuklarda diş çürükleri,7.Erken çocukluk çağı çürükleri,8.Bireysel profilakside plak kontrolü,9.Bireysel profilakside diyetin rolü,10.Çocuklarda ağız diş sağlığının önemi ve korunması,11.Çocukta beslenme ve çürüğe etkisi,12.Sistemik ve yerel fluorid uygulamaları,13.Fissür örtücüler,14.Fissür örtücüler (Uygulama),15.Şekil, biçim, sayı ve doku anomalileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Dişlerin sürme teorilerini tartışabilecektir.10, 9A
1.1. Diş sürmesi sırasında gözlenebilecek bozuklukları yorumlar.10, 9A
1.2. Diş gelişiminde hangi faktörlerin etkisinin olabileceğini değerlendirir.10, 16, 9A
2. Çocuklarda görülen diş çürüklerini sınıflandırabilecektir.10, 9A
2.1. Çürükten korunmada kullanılabilecek yöntemleri başarıyla uygular.10, 9A
2.2. Çürükten korunmada çocuk hastalarına beslenme programı hazırlar.10, 9A
3. Dişlerde görülebilen anomalileri sınıflandırabilecektir.10, 9A
3.1. Diş kök ve kuronlarını ilgilendiren şekil bozukluklarını ayırt eder.10, 9A
3.2. Diş anomalilerinin etyolojilerini açıklar.10, 9A
3.3. Diş anomalilerinin klinik görünümlerini tanımlar, tedavi yöntemlerini değerlendirir.10, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Sürme teorileri
22.Diş sürmesi sırasında gözlenebilen bozukluklar
33.Diş gelişimini etkileyen faktörler
44.Diş gelişiminde vitamin ve hormonların rolü
55.Süt dişlerinin histolojik yapısı
66.Çocuklarda diş çürükleri
77.Erken çocukluk çağı çürükleri
88.Bireysel profilakside plak kontrolü
99.Bireysel profilakside diyetin rolü
1010.Çocuklarda ağız diş sağlığının önemi ve korunması
1111.Çocukta beslenme ve çürüğe etkisi
1212.Sistemik ve yerel fluorid uygulamaları
1313.Fissür örtücüler
1414.Fissür örtücüler (Uygulama)
1515.Şekil, biçim, sayı ve doku anomalileri
Kaynak
Bazı ders notları öğrencilere verilecektir, bazı dersler için kaynak gösterilecektir.
1. Mc Donald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the Child andAdolescent. St. Louis, Mo: MosbyInc; 2004 2. Pinkham J, Casamassimo P, Fields HW, McTique DJ,NowakA.PediatricDentistry: Infancy Through Adolesence. 3. KochG,Poulsen S. PediatricDentistry: A ClinicalApproach 4. Altan G. Pedodonti. İstanbul;1994

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14