Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOFİZİK-Senelik26+0-2
Ders Programı

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bahar GÜNTEKİN
Dersi VerenlerProf.Dr. Bahar GÜNTEKİN, Öğr.Gör. Cemil ÖZGÜL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin temel amacı öğrencilere kas-iskelet sistemi ve sinir sistemi biyofiziğinin temel içeriğini ve metotlarını açık ve anlaşılır bir şekilde sunmaktır
Dersin İçeriğiBu ders; Nöronlarda aksiyon potansiyeli, Sinyal iletimi, nörotransmitter maddeler ve bunların hücre üzerinde doğrudan ve dolaylı yolla etkileri,Kas biyofiziği ve dinamiği,İskelet kas hücrelerinin yapısı, hücrelerin kasılma mekanizması, düz kas-kalp kası- iskelet kası kasılma mekanizmaları arasındaki farklar, EMG,Sinir Sisteminde sinyal iletimi, Nerst denklemi,Goldman denklemi,Görme biyofiziği ve optik kanunları,İşitme Biyofiziği ve ses dalgaları,Radyasyon Biyofiziği: Işığın ikili (parçacık ve dalga) doğası,EEG, X-ray, MR, fMRI, PET çalışma prensipleri
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Radyasyonun tanımını, radyasyonun çeşitlerini, elektromanyetik spektrumu, X-Ray ve MR,PET, fMRI, EEG çalışma prensiplerini öğrenecektir.10, 14, 16, 9A
İşitme Biyofiziğini öğrencektir.10, 14, 16, 9A
Görme Biyofiziğini öğrenecektir10, 14, 16, 9A
Kas Biyofiziği ve dinamiği, iskelet kas hücrelerinin yapısını, kayan flament teorisinde rol oynayan molekülleri, iskelet kas hücrelerinde meydana gelen aksiyon potansiyellerini, nöromusküler kavşak üzerinden kas hücrelerinin uyarılmasını anlayarak, EMG kayıt alma yöntemini ve kullanım alanlarını tanıyarak, sinir ve kas hücreleri arasındaki haberleşmenin nasıl oluştuğuna dair bilgi sahibi olacaktır10, 14, 16, 9A
Sinir hücrelerinin genel yapısını, sinir hücresinin zar yapısı ve özelliklerini, nöronlarda bulunan iyon kanallarını ve çeşitlerini, bu iyon kanalları üzerinden oluşan aksiyon potansiyelinin nasıl oluştuğunu öğrenebilecektir.10, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Nöronlarda aksiyon potansiyeli, Sinyal iletimi, nörotransmitter maddeler ve bunların hücre üzerinde doğrudan ve dolaylı yolla etkileriDersten önce verilen ders notlarını okuma
2Kas biyofiziği ve dinamiğiDersten önce verilen ders notlarını okuma
3İskelet kas hücrelerinin yapısı, hücrelerin kasılma mekanizması, düz kas-kalp kası- iskelet kası kasılma mekanizmaları arasındaki farklar, EMGDersten önce verilen ders notlarını okuma
4Sinir Sisteminde sinyal iletimi, Nerst denklemi,Goldman denklemiDersten önce verilen ders notlarını okuma
5Görme biyofiziği ve optik kanunlarıDersten önce verilen ders notlarını okuma
6İşitme Biyofiziği ve ses dalgaları
7Radyasyon Biyofiziği: Işığın ikili (parçacık ve dalga) doğasıDersten önce verilen ders notlarını okuma
8EEG, X-ray, MR, fMRI, PET çalışma prensipleri
Dersten önce verilen ders notlarını okuma
Kaynak
Biyofizik, Ferit Pehlivan, Hacettepe Taş Kitapevi. Nörobiyofizik, Ferhan Esen-Hamza Esen, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Biopysics Roland Glaser
Ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOFİZİK-Senelik26+0-2
Ders Programı

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bahar GÜNTEKİN
Dersi VerenlerProf.Dr. Bahar GÜNTEKİN, Öğr.Gör. Cemil ÖZGÜL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin temel amacı öğrencilere kas-iskelet sistemi ve sinir sistemi biyofiziğinin temel içeriğini ve metotlarını açık ve anlaşılır bir şekilde sunmaktır
Dersin İçeriğiBu ders; Nöronlarda aksiyon potansiyeli, Sinyal iletimi, nörotransmitter maddeler ve bunların hücre üzerinde doğrudan ve dolaylı yolla etkileri,Kas biyofiziği ve dinamiği,İskelet kas hücrelerinin yapısı, hücrelerin kasılma mekanizması, düz kas-kalp kası- iskelet kası kasılma mekanizmaları arasındaki farklar, EMG,Sinir Sisteminde sinyal iletimi, Nerst denklemi,Goldman denklemi,Görme biyofiziği ve optik kanunları,İşitme Biyofiziği ve ses dalgaları,Radyasyon Biyofiziği: Işığın ikili (parçacık ve dalga) doğası,EEG, X-ray, MR, fMRI, PET çalışma prensipleri
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Radyasyonun tanımını, radyasyonun çeşitlerini, elektromanyetik spektrumu, X-Ray ve MR,PET, fMRI, EEG çalışma prensiplerini öğrenecektir.10, 14, 16, 9A
İşitme Biyofiziğini öğrencektir.10, 14, 16, 9A
Görme Biyofiziğini öğrenecektir10, 14, 16, 9A
Kas Biyofiziği ve dinamiği, iskelet kas hücrelerinin yapısını, kayan flament teorisinde rol oynayan molekülleri, iskelet kas hücrelerinde meydana gelen aksiyon potansiyellerini, nöromusküler kavşak üzerinden kas hücrelerinin uyarılmasını anlayarak, EMG kayıt alma yöntemini ve kullanım alanlarını tanıyarak, sinir ve kas hücreleri arasındaki haberleşmenin nasıl oluştuğuna dair bilgi sahibi olacaktır10, 14, 16, 9A
Sinir hücrelerinin genel yapısını, sinir hücresinin zar yapısı ve özelliklerini, nöronlarda bulunan iyon kanallarını ve çeşitlerini, bu iyon kanalları üzerinden oluşan aksiyon potansiyelinin nasıl oluştuğunu öğrenebilecektir.10, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Nöronlarda aksiyon potansiyeli, Sinyal iletimi, nörotransmitter maddeler ve bunların hücre üzerinde doğrudan ve dolaylı yolla etkileriDersten önce verilen ders notlarını okuma
2Kas biyofiziği ve dinamiğiDersten önce verilen ders notlarını okuma
3İskelet kas hücrelerinin yapısı, hücrelerin kasılma mekanizması, düz kas-kalp kası- iskelet kası kasılma mekanizmaları arasındaki farklar, EMGDersten önce verilen ders notlarını okuma
4Sinir Sisteminde sinyal iletimi, Nerst denklemi,Goldman denklemiDersten önce verilen ders notlarını okuma
5Görme biyofiziği ve optik kanunlarıDersten önce verilen ders notlarını okuma
6İşitme Biyofiziği ve ses dalgaları
7Radyasyon Biyofiziği: Işığın ikili (parçacık ve dalga) doğasıDersten önce verilen ders notlarını okuma
8EEG, X-ray, MR, fMRI, PET çalışma prensipleri
Dersten önce verilen ders notlarını okuma
Kaynak
Biyofizik, Ferit Pehlivan, Hacettepe Taş Kitapevi. Nörobiyofizik, Ferhan Esen-Hamza Esen, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Biopysics Roland Glaser
Ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14