Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEMEL İSTATİSTİK-Senelik16+0-1
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBiyoistatistik ile ilgili temel bilgileri vermek ve gelecek yıllardaki klinik ve epidemiyolojik araştırmalara ilişkin derslere temel oluşturmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İstatistik ve Biyoistatistiğe Giriş,Tanımlayıcı İstatistik,Tek ve Çok değişkenli tablolar ve Grafikler,Kuramsal Dağılımlar,Normal Dağılım,Uygulama-SPSS'e giriş ,Çıkarımsal İstatistik; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2.İstatistik Analiz evresini ve ilgili teknikleri, ağırıklı olarak medikal problemlerin çözümlenmesinde uygulayabilecektir.10, 16, 9A
1. Bilimsel araştırma sürecine esas olmak üzere İstatistik Metodolojisinin temel evrelerini betimleyebilecektir.16, 9A
1.1. Veri Toplama yöntemlerini karşılaştırmalı biçimde tanır.10, 16, 3A
1.2. Verileri düzenler.10, 16, 9A
1.3. Verileri grafik ve şekillerle özetler.10, 16, 9A
2.1. Tanımlayıcı İstatistik tekniklerini uygular.10, 16, 9A
2.2. Tümevarımlı İstatistik tekniklerini İstatistiksel çıkarsamada kullanır.10, 16, 9A
2.3. İstatistik Karar Teorisinin temellerini tanır.10, 16, 9A
2.4. İki Boyutlu (İki Değişkenli)İstatistik Analizin temel kurallarını kavrar ve uygular.10, 16, 9A
2.5. Tıp Araştırmalarında parametrik olmayan yöntemlerin kullanım alanını bilir.10, 16, 9A
3. Problem çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisini geliştirecektir.10, 12, 13, 16, 6, 9A
3.1. Başta tıp olmak üzere sağlık bilimlerinde istatistiksel yöntemlerle problem çözümler.10, 16, 6A
3.2. Çözüm sonuçlarını yorumlar ve rapor eder.10, 16, 6, 9A
3.3. İstatistik Analiz Teknikleri ile problem çözümlemede istatistik paket programıı kullanır.10, 16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İstatistik ve Biyoistatistiğe GirişDers notları
2Tanımlayıcı İstatistikDers notları
3Tek ve Çok değişkenli tablolar ve GrafiklerDers Notları
4Kuramsal DağılımlarDers Notları
5Normal DağılımDers notları
6Uygulama-SPSS'e giriş Ders notları
7Çıkarımsal İstatistikDers notları
Kaynak
-Hayran, Osman, and Hanefi Özbek. Sağlık bilimlerinde araştırma ve istatistik yöntemler. 2017. -Sümbüloğlu, Kadir, and Vildan Sümbüloğlu. Biyoistatistik. Hatiboğlu, 2010. -Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik, Murat Hayran, Mutlu Hayran. -Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri “SPSS uygulamaları” Aziz Akgül.
-Rosner, Bernard. Fundamentals of biostatistics. Nelson Education, 2015. -Field, Andy. Discovering statistics using SPSS. Sage publications, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEMEL İSTATİSTİK-Senelik16+0-1
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBiyoistatistik ile ilgili temel bilgileri vermek ve gelecek yıllardaki klinik ve epidemiyolojik araştırmalara ilişkin derslere temel oluşturmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İstatistik ve Biyoistatistiğe Giriş,Tanımlayıcı İstatistik,Tek ve Çok değişkenli tablolar ve Grafikler,Kuramsal Dağılımlar,Normal Dağılım,Uygulama-SPSS'e giriş ,Çıkarımsal İstatistik; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2.İstatistik Analiz evresini ve ilgili teknikleri, ağırıklı olarak medikal problemlerin çözümlenmesinde uygulayabilecektir.10, 16, 9A
1. Bilimsel araştırma sürecine esas olmak üzere İstatistik Metodolojisinin temel evrelerini betimleyebilecektir.16, 9A
1.1. Veri Toplama yöntemlerini karşılaştırmalı biçimde tanır.10, 16, 3A
1.2. Verileri düzenler.10, 16, 9A
1.3. Verileri grafik ve şekillerle özetler.10, 16, 9A
2.1. Tanımlayıcı İstatistik tekniklerini uygular.10, 16, 9A
2.2. Tümevarımlı İstatistik tekniklerini İstatistiksel çıkarsamada kullanır.10, 16, 9A
2.3. İstatistik Karar Teorisinin temellerini tanır.10, 16, 9A
2.4. İki Boyutlu (İki Değişkenli)İstatistik Analizin temel kurallarını kavrar ve uygular.10, 16, 9A
2.5. Tıp Araştırmalarında parametrik olmayan yöntemlerin kullanım alanını bilir.10, 16, 9A
3. Problem çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisini geliştirecektir.10, 12, 13, 16, 6, 9A
3.1. Başta tıp olmak üzere sağlık bilimlerinde istatistiksel yöntemlerle problem çözümler.10, 16, 6A
3.2. Çözüm sonuçlarını yorumlar ve rapor eder.10, 16, 6, 9A
3.3. İstatistik Analiz Teknikleri ile problem çözümlemede istatistik paket programıı kullanır.10, 16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İstatistik ve Biyoistatistiğe GirişDers notları
2Tanımlayıcı İstatistikDers notları
3Tek ve Çok değişkenli tablolar ve GrafiklerDers Notları
4Kuramsal DağılımlarDers Notları
5Normal DağılımDers notları
6Uygulama-SPSS'e giriş Ders notları
7Çıkarımsal İstatistikDers notları
Kaynak
-Hayran, Osman, and Hanefi Özbek. Sağlık bilimlerinde araştırma ve istatistik yöntemler. 2017. -Sümbüloğlu, Kadir, and Vildan Sümbüloğlu. Biyoistatistik. Hatiboğlu, 2010. -Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik, Murat Hayran, Mutlu Hayran. -Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri “SPSS uygulamaları” Aziz Akgül.
-Rosner, Bernard. Fundamentals of biostatistics. Nelson Education, 2015. -Field, Andy. Discovering statistics using SPSS. Sage publications, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14