Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPOGRAFİK ANATOMİ-Senelik21+0-2
Ders Programı

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi VerenlerProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBaş ve boyundaki anatomik oluşumları bölgesel ve topografik olarak, kliniğe oryante şekliyle öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Baştaki önemli topografik nokta, çizgi ve açılar, regio frontalis,Regio occipitalis, regio parietalis, regio temporalis,Regio orbitalis, regio nasalis, regio oralis,Regio buccalis, regio parotideomasseterica, regio mentalis,Regio infratemporalis, regio pterygopalatina, regio pharyngea,Boynun fasial tabakaları,Trigonum submandibulare,Trigonum caroticum,Trigonum musculare, trigonum submentale,Trigonum cervicale posterius, trigonum cervicale laterale, regio sternocleidomastoidea,Baş ve boyundaki potansiyel boşluklar ile bu boşluklardaki enfeksiyonların yayılımı,Fossa canina ve apseleri, bukkal boşluk ve apseleri, fossa infratemporalis ve apseleri, fossa temporalis ve apseleri, palatinal apseler,Baş ve boyundaki potansiyel boşluklar ile bu boşluklardaki enfeksiyonların yayılımı,Mental apseler, submental boşluk ve apseleri, sublingual loj ve apseleri, submandibular loj ve apseleri, mastikatör loj ve apseleri, submasseterik loj ve apseleri,Baş ve boyundaki potansiyel boşluklar ile bu boşluklardaki enfeksiyonların yayılımı,Peritonsiller apseler, lateral faringeal loj ve apseleri, pretrakeal boşluk, retrofaringeal loj, vagina carotica,Diş hekimleri için lokal anestezi anatomisi,Lokal anestezi, dental pleksus anestezisi, diş sinirlerinin klinik anatomisi, tuber anestezisi, mandibuler anestezi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Baş ve nörokraniumun topografik bölgelerindeki oluşumları açıklayabilecektir.11, 5, 9A, D
2. Yüzün topografik bölgelerindeki oluşumları açıklayabilecektir.11, 5, 9A, D
2.1. Yüzün yüzeyel bölgelerindeki oluşumları açıklayabilecektir.11, 5, 9A, D
2.2. Yüzün derin bölgelerindeki oluşumları açıklar.11, 5, 9A, D
3. Boynun topografik bölgelerindeki oluşumları açıklayabilecektir.11, 5, 9A, D
4. Baş ve boyundaki potansiyel boşluklar ile bu boşluklardaki enfeksiyonların yayılımını açıklayabilecektir.11, 5, 9A, D
5. Diş hekimleri için lokal anestezi anatomisini açıklayabilecektir.11, 5, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Baştaki önemli topografik nokta, çizgi ve açılar, regio frontalisBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 10-43
2Regio occipitalis, regio parietalis, regio temporalisBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 23-43
3Regio orbitalis, regio nasalis, regio oralisBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 49-98 Ozan Anatomi kitabı, s: 250-258 ve 435-441
4Regio buccalis, regio parotideomasseterica, regio mentalisBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 101-132
5Regio infratemporalis, regio pterygopalatina, regio pharyngeaBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 134-168 Ozan Anatomi kitabı, s: 52-54
6Boynun fasial tabakalarıBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 171-178
7Trigonum submandibulareBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 181-186 Ozan Anatomi kitabı, s: 100-102
8Trigonum caroticumBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 186-202 Ozan Anatomi kitabı, s: 100-102
9Trigonum musculare, trigonum submentaleBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 202-225 Ozan Anatomi kitabı, s: 100-102
10Trigonum cervicale posterius, trigonum cervicale laterale, regio sternocleidomastoideaBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 226-234 Ozan Anatomi kitabı, s: 102-103
11Baş ve boyundaki potansiyel boşluklar ile bu boşluklardaki enfeksiyonların yayılımıBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 236-254
12Fossa canina ve apseleri, bukkal boşluk ve apseleri, fossa infratemporalis ve apseleri, fossa temporalis ve apseleri, palatinal apselerBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 239-243
13Baş ve boyundaki potansiyel boşluklar ile bu boşluklardaki enfeksiyonların yayılımıBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 236-254
14Mental apseler, submental boşluk ve apseleri, sublingual loj ve apseleri, submandibular loj ve apseleri, mastikatör loj ve apseleri, submasseterik loj ve apseleriBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 243-249
15Baş ve boyundaki potansiyel boşluklar ile bu boşluklardaki enfeksiyonların yayılımıBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 236-254
16Peritonsiller apseler, lateral faringeal loj ve apseleri, pretrakeal boşluk, retrofaringeal loj, vagina caroticaBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 249-254
17Diş hekimleri için lokal anestezi anatomisiBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 256-276
18Lokal anestezi, dental pleksus anestezisi, diş sinirlerinin klinik anatomisi, tuber anestezisi, mandibuler anesteziBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 256-276
Kaynak
Öğrenciye verilir
1-Şakul BU, Bilecenoğlu B. Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi. Özkan Matbaacılık, Ankara, 2009 2-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 3-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997. 4-Gray’s Anatomy, Susan Standring et. al. 5-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 6-Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. 7-Moore K, AF. Dalley 8- Prof. Dr. Hasan Ozan, Ozan Anatomi, Nobel tıp kitabevi, Ankara,2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati16116
Rehberli Problem Çözme10110
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)26
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(26/30)1
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPOGRAFİK ANATOMİ-Senelik21+0-2
Ders Programı

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi VerenlerProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBaş ve boyundaki anatomik oluşumları bölgesel ve topografik olarak, kliniğe oryante şekliyle öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Baştaki önemli topografik nokta, çizgi ve açılar, regio frontalis,Regio occipitalis, regio parietalis, regio temporalis,Regio orbitalis, regio nasalis, regio oralis,Regio buccalis, regio parotideomasseterica, regio mentalis,Regio infratemporalis, regio pterygopalatina, regio pharyngea,Boynun fasial tabakaları,Trigonum submandibulare,Trigonum caroticum,Trigonum musculare, trigonum submentale,Trigonum cervicale posterius, trigonum cervicale laterale, regio sternocleidomastoidea,Baş ve boyundaki potansiyel boşluklar ile bu boşluklardaki enfeksiyonların yayılımı,Fossa canina ve apseleri, bukkal boşluk ve apseleri, fossa infratemporalis ve apseleri, fossa temporalis ve apseleri, palatinal apseler,Baş ve boyundaki potansiyel boşluklar ile bu boşluklardaki enfeksiyonların yayılımı,Mental apseler, submental boşluk ve apseleri, sublingual loj ve apseleri, submandibular loj ve apseleri, mastikatör loj ve apseleri, submasseterik loj ve apseleri,Baş ve boyundaki potansiyel boşluklar ile bu boşluklardaki enfeksiyonların yayılımı,Peritonsiller apseler, lateral faringeal loj ve apseleri, pretrakeal boşluk, retrofaringeal loj, vagina carotica,Diş hekimleri için lokal anestezi anatomisi,Lokal anestezi, dental pleksus anestezisi, diş sinirlerinin klinik anatomisi, tuber anestezisi, mandibuler anestezi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Baş ve nörokraniumun topografik bölgelerindeki oluşumları açıklayabilecektir.11, 5, 9A, D
2. Yüzün topografik bölgelerindeki oluşumları açıklayabilecektir.11, 5, 9A, D
2.1. Yüzün yüzeyel bölgelerindeki oluşumları açıklayabilecektir.11, 5, 9A, D
2.2. Yüzün derin bölgelerindeki oluşumları açıklar.11, 5, 9A, D
3. Boynun topografik bölgelerindeki oluşumları açıklayabilecektir.11, 5, 9A, D
4. Baş ve boyundaki potansiyel boşluklar ile bu boşluklardaki enfeksiyonların yayılımını açıklayabilecektir.11, 5, 9A, D
5. Diş hekimleri için lokal anestezi anatomisini açıklayabilecektir.11, 5, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Baştaki önemli topografik nokta, çizgi ve açılar, regio frontalisBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 10-43
2Regio occipitalis, regio parietalis, regio temporalisBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 23-43
3Regio orbitalis, regio nasalis, regio oralisBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 49-98 Ozan Anatomi kitabı, s: 250-258 ve 435-441
4Regio buccalis, regio parotideomasseterica, regio mentalisBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 101-132
5Regio infratemporalis, regio pterygopalatina, regio pharyngeaBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 134-168 Ozan Anatomi kitabı, s: 52-54
6Boynun fasial tabakalarıBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 171-178
7Trigonum submandibulareBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 181-186 Ozan Anatomi kitabı, s: 100-102
8Trigonum caroticumBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 186-202 Ozan Anatomi kitabı, s: 100-102
9Trigonum musculare, trigonum submentaleBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 202-225 Ozan Anatomi kitabı, s: 100-102
10Trigonum cervicale posterius, trigonum cervicale laterale, regio sternocleidomastoideaBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 226-234 Ozan Anatomi kitabı, s: 102-103
11Baş ve boyundaki potansiyel boşluklar ile bu boşluklardaki enfeksiyonların yayılımıBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 236-254
12Fossa canina ve apseleri, bukkal boşluk ve apseleri, fossa infratemporalis ve apseleri, fossa temporalis ve apseleri, palatinal apselerBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 239-243
13Baş ve boyundaki potansiyel boşluklar ile bu boşluklardaki enfeksiyonların yayılımıBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 236-254
14Mental apseler, submental boşluk ve apseleri, sublingual loj ve apseleri, submandibular loj ve apseleri, mastikatör loj ve apseleri, submasseterik loj ve apseleriBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 243-249
15Baş ve boyundaki potansiyel boşluklar ile bu boşluklardaki enfeksiyonların yayılımıBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 236-254
16Peritonsiller apseler, lateral faringeal loj ve apseleri, pretrakeal boşluk, retrofaringeal loj, vagina caroticaBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 249-254
17Diş hekimleri için lokal anestezi anatomisiBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 256-276
18Lokal anestezi, dental pleksus anestezisi, diş sinirlerinin klinik anatomisi, tuber anestezisi, mandibuler anesteziBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi Kitabı, s: 256-276
Kaynak
Öğrenciye verilir
1-Şakul BU, Bilecenoğlu B. Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi. Özkan Matbaacılık, Ankara, 2009 2-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 3-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997. 4-Gray’s Anatomy, Susan Standring et. al. 5-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 6-Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. 7-Moore K, AF. Dalley 8- Prof. Dr. Hasan Ozan, Ozan Anatomi, Nobel tıp kitabevi, Ankara,2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14