Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ORTODONTİ KLİNİĞİ IIDHF5011321Senelik0+90-3
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Elvan DOLANMAZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Elvan DOLANMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıVaka tartışmaları ile öğrencinin sefalometrik analiz, ortodontik model analizi, ortodontik resim analizi yapabilmesi, Ortodontik seminerler ile ortodonti alanında literatür taraması, araştırması ve bunları seminerleştirerek sunması
Dersin İçeriğiBu ders; Aktif ortodontik müteharrik aparey ,Ortodontik araç ve gereçler ,Ölçü alma Ortodontik modeller ,Çalışma modelleri ,Tel büküm esasları I ,Tel büküm esasları II,Tel büküm esasları III ,Ortodontik anomaliler ,Ortodontik apareylerin sınıflandırılması ,Apareylerin retansiyon parçaları I ,Apareylerin retansiyon parçaları II ,Apareylerin aktif unsurları I ,Apareylerin aktif unsurları II,Apareylerin kaide plağı,İki çeneyi ilgilendiren müteharrik apareyler (fonksiyonel aygıtlar),Aktif ortodontik müteharrik apareyler,Pasif ortodontik müteharrik apareyler ,Vaka dosyası hazırlama I , Vaka dosyası hazırlama II ,Makale tercümesi I ,Makale tercümesi II ,Vaka tartışması ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1- Vaka değerlendirmesi için gereken;10, 13, 14, 16, 18, 19, 37, 4, 5, 9D
1.a. Sefalometrik film analizini öğrenecektir.10, 13, 14, 16, 18, 19, 37, 4, 5, 9D
1.b. Model analizini öğrenecektir.10, 13, 14, 16, 18, 19, 37, 4, 5, 9D
1.c. Ortodontik resim analizi yapabilecektir.10, 13, 14, 16, 18, 19, 37, 4, 5, 9D
2- Ortodonti ile ilgili konularda literatür taraması ve sunumu yapabilecektir.10, 13, 14, 16, 18, 19, 37, 4, 5, 9D
2.a. Taradığı literatürü seminerleştirip sınıf önünde sunum yapacak ve topluluk önünde bilimsel konularda sunum yapabilme yöntemlerini öğrenecektir.10, 13, 14, 16, 18, 19, 37, 4, 5, 9D
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Aktif ortodontik müteharrik aparey
2Ortodontik araç ve gereçler
3Ölçü alma Ortodontik modeller
4Çalışma modelleri
5Tel büküm esasları I
6Tel büküm esasları II
7Tel büküm esasları III
8Ortodontik anomaliler
9Ortodontik apareylerin sınıflandırılması
10Apareylerin retansiyon parçaları I
11Apareylerin retansiyon parçaları II
12Apareylerin aktif unsurları I
13Apareylerin aktif unsurları II
14Apareylerin kaide plağı
15İki çeneyi ilgilendiren müteharrik apareyler (fonksiyonel aygıtlar)
16Aktif ortodontik müteharrik apareyler
17Pasif ortodontik müteharrik apareyler
18Vaka dosyası hazırlama I
19 Vaka dosyası hazırlama II
20Makale tercümesi I
21Makale tercümesi II
22Vaka tartışması
Kaynak
1. Serbest Dişhekimliğinde Ortodonti, Yahya Tosun 2. Güncel Bilgiler Işığında Ortodonti, Erhan Özdiler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati30390
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı248
Genel Sınav ve Hazırlığı155
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)103
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(103/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ORTODONTİ KLİNİĞİ IIDHF5011321Senelik0+90-3
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Elvan DOLANMAZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Elvan DOLANMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıVaka tartışmaları ile öğrencinin sefalometrik analiz, ortodontik model analizi, ortodontik resim analizi yapabilmesi, Ortodontik seminerler ile ortodonti alanında literatür taraması, araştırması ve bunları seminerleştirerek sunması
Dersin İçeriğiBu ders; Aktif ortodontik müteharrik aparey ,Ortodontik araç ve gereçler ,Ölçü alma Ortodontik modeller ,Çalışma modelleri ,Tel büküm esasları I ,Tel büküm esasları II,Tel büküm esasları III ,Ortodontik anomaliler ,Ortodontik apareylerin sınıflandırılması ,Apareylerin retansiyon parçaları I ,Apareylerin retansiyon parçaları II ,Apareylerin aktif unsurları I ,Apareylerin aktif unsurları II,Apareylerin kaide plağı,İki çeneyi ilgilendiren müteharrik apareyler (fonksiyonel aygıtlar),Aktif ortodontik müteharrik apareyler,Pasif ortodontik müteharrik apareyler ,Vaka dosyası hazırlama I , Vaka dosyası hazırlama II ,Makale tercümesi I ,Makale tercümesi II ,Vaka tartışması ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1- Vaka değerlendirmesi için gereken;10, 13, 14, 16, 18, 19, 37, 4, 5, 9D
1.a. Sefalometrik film analizini öğrenecektir.10, 13, 14, 16, 18, 19, 37, 4, 5, 9D
1.b. Model analizini öğrenecektir.10, 13, 14, 16, 18, 19, 37, 4, 5, 9D
1.c. Ortodontik resim analizi yapabilecektir.10, 13, 14, 16, 18, 19, 37, 4, 5, 9D
2- Ortodonti ile ilgili konularda literatür taraması ve sunumu yapabilecektir.10, 13, 14, 16, 18, 19, 37, 4, 5, 9D
2.a. Taradığı literatürü seminerleştirip sınıf önünde sunum yapacak ve topluluk önünde bilimsel konularda sunum yapabilme yöntemlerini öğrenecektir.10, 13, 14, 16, 18, 19, 37, 4, 5, 9D
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Aktif ortodontik müteharrik aparey
2Ortodontik araç ve gereçler
3Ölçü alma Ortodontik modeller
4Çalışma modelleri
5Tel büküm esasları I
6Tel büküm esasları II
7Tel büküm esasları III
8Ortodontik anomaliler
9Ortodontik apareylerin sınıflandırılması
10Apareylerin retansiyon parçaları I
11Apareylerin retansiyon parçaları II
12Apareylerin aktif unsurları I
13Apareylerin aktif unsurları II
14Apareylerin kaide plağı
15İki çeneyi ilgilendiren müteharrik apareyler (fonksiyonel aygıtlar)
16Aktif ortodontik müteharrik apareyler
17Pasif ortodontik müteharrik apareyler
18Vaka dosyası hazırlama I
19 Vaka dosyası hazırlama II
20Makale tercümesi I
21Makale tercümesi II
22Vaka tartışması
Kaynak
1. Serbest Dişhekimliğinde Ortodonti, Yahya Tosun 2. Güncel Bilgiler Işığında Ortodonti, Erhan Özdiler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14