Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ-Senelik36+0-3
Ders Programı

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Çarşamba 17:30-18:15

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 12:45-13:30

Perşembe 17:30-18:15

Cuma 12:45-13:30

Cuma 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özlem GÜVEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özlem GÜVEN, Dr.Öğr.Üye. Deniz DURALI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı mikroorganizmaların özelliklerini, konak-mikroorganizma arasındaki ilişkileri, immün sistemin genel özelliklerini, mikroorganizmaların oluşturdukları enfeksiyonları ve immün yanıt mekanizmalarını anlamak; diş hekimliğinde önemli olan mikroorganizmaların sağlık ve hastalık durumlarındaki etkinliklerini tanımlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İmmünolojiye giriş, doğal immünite,Major doku uygunluk kompleksi (MHC) ve antijen sunumu, edinsel immün sistemde antijen tanıma ,Hücresel ve humoral immün yanıtlar,Tolerans ve otoimmünite; allerji ve hipersensitivite ,Mikroorganizmaların genel özellikleri ve bulaşma yolları,Mikrobiyota,Mikroorganizmaların gelişimine etki eden faktörler,Sağlık ve hastalık durumlarında oral mikrobiyota,Gram pozitif koklar,Gram pozitif basiller ve filamentöz bakteriler,Oral antimikrobiyal proteinler,Gram negatif koklar,Gram negatif basiller ve aside dirençli bakteriler,Mantarlar,Virüsler I,Virüsler II,Parazitler,Dental plak,Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antimikrobiyaller,Enfeksiyon hastalıklarından korunma yolları, aktif ve pasif immünizasyon (aşılar ve serumlar); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve kontrolünde kullanılan yaklaşımları tanımlar.10, 16, 9C
Mikroorganizmaların konakla ilişkilerini açıklar.10, 16, 9C
Sağlık ve hastalık durumlarında oral mikroorganizmaların etkinliklerini açıklar.10, 16, 9C
Enfeksiyon etkeni mikroorganizmaların özelliklerini sıralar.10, 16, 9C
İmmün sistemin elemanlarını sıralar; görevlerini açıklar.10, 16, 9C
İmmün yanıt mekanizmalarını açıklar.10, 16, 9C
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İmmünolojiye giriş, doğal immüniteReview of Medical Microbiology and Immunology, Part VII
2Major doku uygunluk kompleksi (MHC) ve antijen sunumu, edinsel immün sistemde antijen tanıma Review of Medical Microbiology and Immunology, Part VII
3Hücresel ve humoral immün yanıtlarReview of Medical Microbiology and Immunology, Part VII
4Tolerans ve otoimmünite; allerji ve hipersensitivite Review of Medical Microbiology and Immunology, Part VII
5Mikroorganizmaların genel özellikleri ve bulaşma yollarıTıbbi Mikrobiyoloji, chapter 1, 9
6MikrobiyotaOral Microbiology: 1. bölüm
7Mikroorganizmaların gelişimine etki eden faktörlerOral microbiology: 2. bölüm
8Sağlık ve hastalık durumlarında oral mikrobiyotaOral Microbiology: 4. bölüm
9Gram pozitif koklarOral Microbiology: 3. 6. ve 7. bölümler
10Gram pozitif basiller ve filamentöz bakterilerOral Microbiology: 3. 6. ve 7. bölümler
10Oral antimikrobiyal proteinlerOral Microbiology, chapters 4, 5, 6,7
11Gram negatif koklarOral Microbiology: 3. 6. ve 7. bölümler
12Gram negatif basiller ve aside dirençli bakterilerOral Microbiology: 3. 6. ve 7. bölümler
13MantarlarOral Microbiology: 3. ve 9. bölümler
14Virüsler IOral Microbiology: 3. ve 10. bölüm
15Virüsler IIOral Microbiology: 3. 10. bve 11. bölümler
16ParazitlerOral Microbiology: 3. bölüm
17Dental plakOral Microbiology: 5. bölüm
18Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antimikrobiyallerOral Microbiology: 12. bölüm
19Enfeksiyon hastalıklarından korunma yolları, aktif ve pasif immünizasyon (aşılar ve serumlar)Review of Medical Microbiology and Immunology, Part I ve VII
Kaynak
1. Jawetz, Melnick ve Adelberg Tıbbi Mikrobiyoloji. Geo. F. Brooks, Karen C. Carroll, Janet S. Butel, Stephen A (eds.) Çeviri editörü: Osman Şadi Yenen, Nobel Tip Kitabevi, 2014 2. Oral Microbiology. 5th edition; Elsevier. 3. Review of Medical Microbiology and Immunology, 16th edition; Lange. 4. Özlem Güven. Tıbbi Mikrobiyoloji ders notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati9436
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı4520
Genel Sınav ve Hazırlığı5525
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)81
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(81/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ-Senelik36+0-3
Ders Programı

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Çarşamba 17:30-18:15

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 12:45-13:30

Perşembe 17:30-18:15

Cuma 12:45-13:30

Cuma 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özlem GÜVEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özlem GÜVEN, Dr.Öğr.Üye. Deniz DURALI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı mikroorganizmaların özelliklerini, konak-mikroorganizma arasındaki ilişkileri, immün sistemin genel özelliklerini, mikroorganizmaların oluşturdukları enfeksiyonları ve immün yanıt mekanizmalarını anlamak; diş hekimliğinde önemli olan mikroorganizmaların sağlık ve hastalık durumlarındaki etkinliklerini tanımlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İmmünolojiye giriş, doğal immünite,Major doku uygunluk kompleksi (MHC) ve antijen sunumu, edinsel immün sistemde antijen tanıma ,Hücresel ve humoral immün yanıtlar,Tolerans ve otoimmünite; allerji ve hipersensitivite ,Mikroorganizmaların genel özellikleri ve bulaşma yolları,Mikrobiyota,Mikroorganizmaların gelişimine etki eden faktörler,Sağlık ve hastalık durumlarında oral mikrobiyota,Gram pozitif koklar,Gram pozitif basiller ve filamentöz bakteriler,Oral antimikrobiyal proteinler,Gram negatif koklar,Gram negatif basiller ve aside dirençli bakteriler,Mantarlar,Virüsler I,Virüsler II,Parazitler,Dental plak,Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antimikrobiyaller,Enfeksiyon hastalıklarından korunma yolları, aktif ve pasif immünizasyon (aşılar ve serumlar); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve kontrolünde kullanılan yaklaşımları tanımlar.10, 16, 9C
Mikroorganizmaların konakla ilişkilerini açıklar.10, 16, 9C
Sağlık ve hastalık durumlarında oral mikroorganizmaların etkinliklerini açıklar.10, 16, 9C
Enfeksiyon etkeni mikroorganizmaların özelliklerini sıralar.10, 16, 9C
İmmün sistemin elemanlarını sıralar; görevlerini açıklar.10, 16, 9C
İmmün yanıt mekanizmalarını açıklar.10, 16, 9C
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İmmünolojiye giriş, doğal immüniteReview of Medical Microbiology and Immunology, Part VII
2Major doku uygunluk kompleksi (MHC) ve antijen sunumu, edinsel immün sistemde antijen tanıma Review of Medical Microbiology and Immunology, Part VII
3Hücresel ve humoral immün yanıtlarReview of Medical Microbiology and Immunology, Part VII
4Tolerans ve otoimmünite; allerji ve hipersensitivite Review of Medical Microbiology and Immunology, Part VII
5Mikroorganizmaların genel özellikleri ve bulaşma yollarıTıbbi Mikrobiyoloji, chapter 1, 9
6MikrobiyotaOral Microbiology: 1. bölüm
7Mikroorganizmaların gelişimine etki eden faktörlerOral microbiology: 2. bölüm
8Sağlık ve hastalık durumlarında oral mikrobiyotaOral Microbiology: 4. bölüm
9Gram pozitif koklarOral Microbiology: 3. 6. ve 7. bölümler
10Gram pozitif basiller ve filamentöz bakterilerOral Microbiology: 3. 6. ve 7. bölümler
10Oral antimikrobiyal proteinlerOral Microbiology, chapters 4, 5, 6,7
11Gram negatif koklarOral Microbiology: 3. 6. ve 7. bölümler
12Gram negatif basiller ve aside dirençli bakterilerOral Microbiology: 3. 6. ve 7. bölümler
13MantarlarOral Microbiology: 3. ve 9. bölümler
14Virüsler IOral Microbiology: 3. ve 10. bölüm
15Virüsler IIOral Microbiology: 3. 10. bve 11. bölümler
16ParazitlerOral Microbiology: 3. bölüm
17Dental plakOral Microbiology: 5. bölüm
18Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antimikrobiyallerOral Microbiology: 12. bölüm
19Enfeksiyon hastalıklarından korunma yolları, aktif ve pasif immünizasyon (aşılar ve serumlar)Review of Medical Microbiology and Immunology, Part I ve VII
Kaynak
1. Jawetz, Melnick ve Adelberg Tıbbi Mikrobiyoloji. Geo. F. Brooks, Karen C. Carroll, Janet S. Butel, Stephen A (eds.) Çeviri editörü: Osman Şadi Yenen, Nobel Tip Kitabevi, 2014 2. Oral Microbiology. 5th edition; Elsevier. 3. Review of Medical Microbiology and Immunology, 16th edition; Lange. 4. Özlem Güven. Tıbbi Mikrobiyoloji ders notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14