Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK FARMAKOLOJİ-Senelik16+0-2
Ders Programı

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin farmakolojiye giriş, farmakolojinin temel kavramları ve tanımları, ilaç farmasötik şekilleri ve uygulama yolları, akılcı ilaç kullanım ilkeleri doğrultusunda reçete yazım kuralları, diş hekimliğinde en sık kullanılan ilaçların farmakolojik özellikleri, kronik hastalıklarda, gebelik ve laktasyonda ve yaşlılıkta akılcı ilaç kullanımı, lokal anestezikler ve analjeziklerin akılcı kullanımı, antiseptik ve dezenfektanlar, kanıta dayalı ağrı ve enfeksiyon yönetimi, doğal ürünlerin diş hekimliğinde kullanımı, ilaç etkileşimleri konularında bilgi sahibi olmaları.
Dersin İçeriğiBu ders; Farmakolojide temel kavramlar ,İlaçların farmasötik şekiller,İlaç uygulama yolları,Akılcı ilaç kullanımı ve reçete yazma,Akılcı ilaç kullanımı ve reçete yazma,Analjezikler, Narkotik analjezikler, NSAİİ, Kanıta dayalı ağrı kontrolü,Diş Hekimliğinde sık kullanılan ilaçların (Antibiyotikler, Antibakteriyel ilaçlar, Antiseptikler, Analjezikler, Non-steroid
antiinflamatuar ilaçlar, Lokal anestezikler) etki mekanizmaları, advers etkileri ve ilaç-ilaç etkileşimleri
,Antiseptikler & Dezenfektanlar
,Lokal anestezikler
,İlaç reçeteleme için kanıta bağlı teoriler (Ağrı, sedasyon vb için reçete örnekleri) - Dental antibiyotik profilaksi ve tedavi
rehberlikler,Kronik hastalıklarda ilaç kullanımı (Adrenal bez ve tiroid hastalığı, Astım, Diabetes mellitus, Psikiyatrik/Nörolojik hastalıklar,
Organ nakli, Tüberküloz, Obezite, Feokromositoma) ,KVS hastalıklarında ilaç kullanımı (Hipertansiyon, Anjina ve diğer iskemik kardiyak durumlar, Konjestif kalp yetmezliği,
Düşük doz aspirin ve diğer kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastalar, Antikoagülan kullanan hastalar (varfarin ya da heparin
alan hastalar), Düşük moleküler ağırlıklı heparinler (DMAHler), Myokardiyal enfarktüs, Kalp aritmileri, Kalp kapakçığı
hastalığı vb)
,Gebelik ve emzirme döneminde ilaç kullanımı & Organ yetmezliği olan hastada ilaç kullanımı,Yaşlı hastada ilaç kullanımı
,Bitkisel ve doğal ilaçlar
I. Bitkisel- ilaç etkileşimi
II. Diş hekimliğinde etkiler,Çeşitli ilaçların kullanımına bağlı oluşan ağız belirtileri & Sistemik acil durumlarda gerekli olan ilaçlar ve malzemeler
konularını içermektedir.
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Diş Hekimliğinde sık kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını, advers etkilerini ve ilaç-ilaç etkileşimlerini tanımlayabilir. 10, 12, 13, 16, 19, 21, 4, 6A
Akılcı ilaç kullanımının temel ilkelerini sayabilir10, 12, 13, 21A, D
Reçete yazarken dikkat edilmesi gereken basamakları tanımlayabilir10, 12, 13, 19, 21, 4, 6, 9A
Antikoagülan ilaç kullanan diş hastasına yaklaşımı bilir.12, 19, 2, 21, 3, 6A
Çeşitli kronik hastalıklar nedeniyle ilaç kullanan diş hastalarına dair dikkat edilmesi gereken noktaları tanımlayabilir.10, 12, 19, 21A
Gebelikte ve emzirme döneminde ilaç kullanımına dair yazılı ve elektronik bilgi kaynaklarını bulabilir. Gebelikte ilaç kullanımına dair hayvan ve insan verilerinin nasıl yorumlanması gerektiğini temel düzeyde anlatabilir.10, 12, 13, 19, 21, 3A
Analjezik, antiinflamatuvar ve anestezik ilaçları değerlendirebilir. 12, 13, 19, 21, 3, 6A
İlaç toksisitesi ve suistimalini değerlendirebilir. 12, 16, 19, 21A
Diş hekimliğinde endikasyona yönelik antibiyotik proflaksisi ve tedavi rehberleri hakkında bilgi sahibi olur.12, 13, 19, 21, 3, 6A
Lokal anesteziklerin etki mekanizmalarını, advers etkilerini ve ilaç-ilaç etkileşimlerini tanımlayabilir. 10, 12, 19, 21, 3, 6A
Yaşlı hastalarda ilaç kullanımını ve polifarmasiye yaklaşımı bilir.10, 19, 21, 3, 6A
Bitkisel ve doğal ürünler hakkında bilgi sahibi olur, diş hekimliğinde kullanılan doğal ürünleri öğrenir, bu ürünler ile gerçekleşebilen ilaç etkileşimlerini yönetebilir. 10, 19, 21, 3, 4, 6A
Acil durumlarda kullanılması gereken ilaçları ve nasıl kullanılacaklarını bilir.12, 13, 16, 19, 21, 3A
Çeşitli ilaçların ortaya çıkarabileceği ağızla ilgili advers etkileri bilir.12, 19, 21, 3, 4A
Antiseptik ve dezenfektanlar hakkında bilgi sahibi olur.13, 19, 21, 6A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Farmakolojide temel kavramlar Önceden verilen ders notuna hazırlık
2İlaçların farmasötik şekillerÖnceden verilen ders notuna hazırlık
3İlaç uygulama yollarıÖnceden verilen ders notuna hazırlık
4Akılcı ilaç kullanımı ve reçete yazmaÖnceden verilen ders notuna hazırlık
4Akılcı ilaç kullanımı ve reçete yazmaÖnceden verilen ders notuna hazırlık
5Analjezikler, Narkotik analjezikler, NSAİİ, Kanıta dayalı ağrı kontrolüÖnceden verilen ders notuna hazırlık
6Diş Hekimliğinde sık kullanılan ilaçların (Antibiyotikler, Antibakteriyel ilaçlar, Antiseptikler, Analjezikler, Non-steroid
antiinflamatuar ilaçlar, Lokal anestezikler) etki mekanizmaları, advers etkileri ve ilaç-ilaç etkileşimleri
Önceden verilen ders notuna hazırlık
7Antiseptikler & Dezenfektanlar
Önceden verilen ders notuna hazırlık
8Lokal anestezikler
Önceden verilen ders notuna hazırlık
9İlaç reçeteleme için kanıta bağlı teoriler (Ağrı, sedasyon vb için reçete örnekleri) - Dental antibiyotik profilaksi ve tedavi
rehberlikler
Önceden verilen ders notuna hazırlık
10Kronik hastalıklarda ilaç kullanımı (Adrenal bez ve tiroid hastalığı, Astım, Diabetes mellitus, Psikiyatrik/Nörolojik hastalıklar,
Organ nakli, Tüberküloz, Obezite, Feokromositoma)
Önceden verilen ders notuna hazırlık
11KVS hastalıklarında ilaç kullanımı (Hipertansiyon, Anjina ve diğer iskemik kardiyak durumlar, Konjestif kalp yetmezliği,
Düşük doz aspirin ve diğer kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastalar, Antikoagülan kullanan hastalar (varfarin ya da heparin
alan hastalar), Düşük moleküler ağırlıklı heparinler (DMAHler), Myokardiyal enfarktüs, Kalp aritmileri, Kalp kapakçığı
hastalığı vb)
Önceden verilen ders notuna hazırlık
12Gebelik ve emzirme döneminde ilaç kullanımı & Organ yetmezliği olan hastada ilaç kullanımıÖnceden verilen ders notuna hazırlık
13Yaşlı hastada ilaç kullanımı
Önceden verilen ders notuna hazırlık
14Bitkisel ve doğal ilaçlar
I. Bitkisel- ilaç etkileşimi
II. Diş hekimliğinde etkiler
Önceden verilen ders notuna hazırlık
15Çeşitli ilaçların kullanımına bağlı oluşan ağız belirtileri & Sistemik acil durumlarda gerekli olan ilaçlar ve malzemeler
konularını içermektedir.
Önceden verilen ders notuna hazırlık
Kaynak
1.Öğretim üyesinin notları. 2.Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara. 3.Hardman JG, Limbird LE, Eds.: Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York. 4.Katzung & Trevor: Farmakoloji, Ankara. 5.Diş hekimliğinde Tıbbi Sorunlar- Prof. Dr. Adnan Öztürk, Doç. Dr. Ahmet Keskin. Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 1997. ISBN : 975-96346-0-0 6. Diş Hekimliğinde Sık Kullanılan İlaçlar, 3. Baskı, Prof. Dr. Cansu Alpaslan, Atlas Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati20240
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı10110
Genel Sınav ve Hazırlığı10110
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(60/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK FARMAKOLOJİ-Senelik16+0-2
Ders Programı

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin farmakolojiye giriş, farmakolojinin temel kavramları ve tanımları, ilaç farmasötik şekilleri ve uygulama yolları, akılcı ilaç kullanım ilkeleri doğrultusunda reçete yazım kuralları, diş hekimliğinde en sık kullanılan ilaçların farmakolojik özellikleri, kronik hastalıklarda, gebelik ve laktasyonda ve yaşlılıkta akılcı ilaç kullanımı, lokal anestezikler ve analjeziklerin akılcı kullanımı, antiseptik ve dezenfektanlar, kanıta dayalı ağrı ve enfeksiyon yönetimi, doğal ürünlerin diş hekimliğinde kullanımı, ilaç etkileşimleri konularında bilgi sahibi olmaları.
Dersin İçeriğiBu ders; Farmakolojide temel kavramlar ,İlaçların farmasötik şekiller,İlaç uygulama yolları,Akılcı ilaç kullanımı ve reçete yazma,Akılcı ilaç kullanımı ve reçete yazma,Analjezikler, Narkotik analjezikler, NSAİİ, Kanıta dayalı ağrı kontrolü,Diş Hekimliğinde sık kullanılan ilaçların (Antibiyotikler, Antibakteriyel ilaçlar, Antiseptikler, Analjezikler, Non-steroid
antiinflamatuar ilaçlar, Lokal anestezikler) etki mekanizmaları, advers etkileri ve ilaç-ilaç etkileşimleri
,Antiseptikler & Dezenfektanlar
,Lokal anestezikler
,İlaç reçeteleme için kanıta bağlı teoriler (Ağrı, sedasyon vb için reçete örnekleri) - Dental antibiyotik profilaksi ve tedavi
rehberlikler,Kronik hastalıklarda ilaç kullanımı (Adrenal bez ve tiroid hastalığı, Astım, Diabetes mellitus, Psikiyatrik/Nörolojik hastalıklar,
Organ nakli, Tüberküloz, Obezite, Feokromositoma) ,KVS hastalıklarında ilaç kullanımı (Hipertansiyon, Anjina ve diğer iskemik kardiyak durumlar, Konjestif kalp yetmezliği,
Düşük doz aspirin ve diğer kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastalar, Antikoagülan kullanan hastalar (varfarin ya da heparin
alan hastalar), Düşük moleküler ağırlıklı heparinler (DMAHler), Myokardiyal enfarktüs, Kalp aritmileri, Kalp kapakçığı
hastalığı vb)
,Gebelik ve emzirme döneminde ilaç kullanımı & Organ yetmezliği olan hastada ilaç kullanımı,Yaşlı hastada ilaç kullanımı
,Bitkisel ve doğal ilaçlar
I. Bitkisel- ilaç etkileşimi
II. Diş hekimliğinde etkiler,Çeşitli ilaçların kullanımına bağlı oluşan ağız belirtileri & Sistemik acil durumlarda gerekli olan ilaçlar ve malzemeler
konularını içermektedir.
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Diş Hekimliğinde sık kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını, advers etkilerini ve ilaç-ilaç etkileşimlerini tanımlayabilir. 10, 12, 13, 16, 19, 21, 4, 6A
Akılcı ilaç kullanımının temel ilkelerini sayabilir10, 12, 13, 21A, D
Reçete yazarken dikkat edilmesi gereken basamakları tanımlayabilir10, 12, 13, 19, 21, 4, 6, 9A
Antikoagülan ilaç kullanan diş hastasına yaklaşımı bilir.12, 19, 2, 21, 3, 6A
Çeşitli kronik hastalıklar nedeniyle ilaç kullanan diş hastalarına dair dikkat edilmesi gereken noktaları tanımlayabilir.10, 12, 19, 21A
Gebelikte ve emzirme döneminde ilaç kullanımına dair yazılı ve elektronik bilgi kaynaklarını bulabilir. Gebelikte ilaç kullanımına dair hayvan ve insan verilerinin nasıl yorumlanması gerektiğini temel düzeyde anlatabilir.10, 12, 13, 19, 21, 3A
Analjezik, antiinflamatuvar ve anestezik ilaçları değerlendirebilir. 12, 13, 19, 21, 3, 6A
İlaç toksisitesi ve suistimalini değerlendirebilir. 12, 16, 19, 21A
Diş hekimliğinde endikasyona yönelik antibiyotik proflaksisi ve tedavi rehberleri hakkında bilgi sahibi olur.12, 13, 19, 21, 3, 6A
Lokal anesteziklerin etki mekanizmalarını, advers etkilerini ve ilaç-ilaç etkileşimlerini tanımlayabilir. 10, 12, 19, 21, 3, 6A
Yaşlı hastalarda ilaç kullanımını ve polifarmasiye yaklaşımı bilir.10, 19, 21, 3, 6A
Bitkisel ve doğal ürünler hakkında bilgi sahibi olur, diş hekimliğinde kullanılan doğal ürünleri öğrenir, bu ürünler ile gerçekleşebilen ilaç etkileşimlerini yönetebilir. 10, 19, 21, 3, 4, 6A
Acil durumlarda kullanılması gereken ilaçları ve nasıl kullanılacaklarını bilir.12, 13, 16, 19, 21, 3A
Çeşitli ilaçların ortaya çıkarabileceği ağızla ilgili advers etkileri bilir.12, 19, 21, 3, 4A
Antiseptik ve dezenfektanlar hakkında bilgi sahibi olur.13, 19, 21, 6A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Farmakolojide temel kavramlar Önceden verilen ders notuna hazırlık
2İlaçların farmasötik şekillerÖnceden verilen ders notuna hazırlık
3İlaç uygulama yollarıÖnceden verilen ders notuna hazırlık
4Akılcı ilaç kullanımı ve reçete yazmaÖnceden verilen ders notuna hazırlık
4Akılcı ilaç kullanımı ve reçete yazmaÖnceden verilen ders notuna hazırlık
5Analjezikler, Narkotik analjezikler, NSAİİ, Kanıta dayalı ağrı kontrolüÖnceden verilen ders notuna hazırlık
6Diş Hekimliğinde sık kullanılan ilaçların (Antibiyotikler, Antibakteriyel ilaçlar, Antiseptikler, Analjezikler, Non-steroid
antiinflamatuar ilaçlar, Lokal anestezikler) etki mekanizmaları, advers etkileri ve ilaç-ilaç etkileşimleri
Önceden verilen ders notuna hazırlık
7Antiseptikler & Dezenfektanlar
Önceden verilen ders notuna hazırlık
8Lokal anestezikler
Önceden verilen ders notuna hazırlık
9İlaç reçeteleme için kanıta bağlı teoriler (Ağrı, sedasyon vb için reçete örnekleri) - Dental antibiyotik profilaksi ve tedavi
rehberlikler
Önceden verilen ders notuna hazırlık
10Kronik hastalıklarda ilaç kullanımı (Adrenal bez ve tiroid hastalığı, Astım, Diabetes mellitus, Psikiyatrik/Nörolojik hastalıklar,
Organ nakli, Tüberküloz, Obezite, Feokromositoma)
Önceden verilen ders notuna hazırlık
11KVS hastalıklarında ilaç kullanımı (Hipertansiyon, Anjina ve diğer iskemik kardiyak durumlar, Konjestif kalp yetmezliği,
Düşük doz aspirin ve diğer kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastalar, Antikoagülan kullanan hastalar (varfarin ya da heparin
alan hastalar), Düşük moleküler ağırlıklı heparinler (DMAHler), Myokardiyal enfarktüs, Kalp aritmileri, Kalp kapakçığı
hastalığı vb)
Önceden verilen ders notuna hazırlık
12Gebelik ve emzirme döneminde ilaç kullanımı & Organ yetmezliği olan hastada ilaç kullanımıÖnceden verilen ders notuna hazırlık
13Yaşlı hastada ilaç kullanımı
Önceden verilen ders notuna hazırlık
14Bitkisel ve doğal ilaçlar
I. Bitkisel- ilaç etkileşimi
II. Diş hekimliğinde etkiler
Önceden verilen ders notuna hazırlık
15Çeşitli ilaçların kullanımına bağlı oluşan ağız belirtileri & Sistemik acil durumlarda gerekli olan ilaçlar ve malzemeler
konularını içermektedir.
Önceden verilen ders notuna hazırlık
Kaynak
1.Öğretim üyesinin notları. 2.Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara. 3.Hardman JG, Limbird LE, Eds.: Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York. 4.Katzung & Trevor: Farmakoloji, Ankara. 5.Diş hekimliğinde Tıbbi Sorunlar- Prof. Dr. Adnan Öztürk, Doç. Dr. Ahmet Keskin. Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 1997. ISBN : 975-96346-0-0 6. Diş Hekimliğinde Sık Kullanılan İlaçlar, 3. Baskı, Prof. Dr. Cansu Alpaslan, Atlas Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14