Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ORTODONTİ-Senelik25+0-2
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Elvan DOLANMAZ
Dersi VerenlerProf.Dr. Hüsamettin OKTAY, Dr.Öğr.Üye. Hilal YILANCI, Dr.Öğr.Üye. Doğa ŞİMŞEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıOrtodontik anomalilerin tanımı ve etyolojisini, ortodontik maloküzyonların tedavilerini, ortodontide kullanılan sabit ve hareketli apareyleri, ortodontik biyomekanikler, diş hareketi, ankraj ve pekiştirme yöntemlerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Koruyucu ve Önleyici Ortodontik Tedavi, Yer tutucular,Durdurucu Ortodontik Tedaviler, Sürme Rehberliği, Seri Çekim,Hareketli Apareyler, Tanımı ve Sınıflandırılması,Sabit Apareyler,Sabit Apareyler,Ağız Dışı Apareyler,Ağız içi ve Ağız Dışı Ankraj,Ortodontik Biyomekaniklere Giriş, Kuvvet ve Hareket Tipleri,Ortodontik Kuvvete Dişin Cevabı,Diş Hareketindeki Kemik Rezorpsiyon Türleri,Destek Dokulardaki Histolojik Cevap,Sınıf I,II, III Maloklüzyonlar ve Tedavileri,Sınıf I,II, III Maloklüzyonlar ve Tedavileri,Sınıf I,II, III Maloklüzyonlar ve Tedavileri,Fonksiyonel Apareyler,Fonksiyonel Apareyler,Gömülü Dişlerin Ortodontik Tedavisi,Rapid Palatal Ekspansiyon,Dudak Damak Yarıkları ve Tedavileri,Ortognatik Cerrahi,Yetişkin Ortodontisi,Pekiştirme,Normal Oklüzyon ve Kriterleri,Ortodontik Tedavide Görülen Komplikasyonlar,Konjenital diş eksiklikleri ve ortodontik tedavileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.1.Ortodontik anomalileri sınıflandırır.9A
2.1.Koruyucu, Önleyici ve Durdurucu tedavileri tartışır.9A
1. Ortodontik Anomalilerin tanımını açıklayabilecektir.9A
1.2. Etyolojilerini; lokal ve genel faktörleri açıklar.9A
2. Ortodontik tedavi yöntemlerini yorumlayabilecektir.9A
2.2. Yer tutucular, Sürme rehberliği ve seri çekimi tanımlar.9A
3. Ortodontide kullanılan apareyleri yorumlayabilecektir.9A
3.1. Sabit ve hareketli apareyleri tartışır.9A
3.2. Ağız içi ve ağız dışı apareyleri açıklar.9A
3.3. Fonksiyonel apareyleri açıklar.9A
3.4. Hızlı üst çene genişletme apareylerini sınıflandırır.9A
4. Ortodontide biyomekanik prensipleri yorumlayabilecektir.9A
4.1. Ortodontik hareket tiplerini tanımlar9A
4.2. Ortodontik kuvvete dişin, kemik ve destek dokuların cevabını açıklar9A
5. Ortodontik maloklüzyonları sınıflandırabilecektir.9A
5.1 Dudak damak yarıklarında ortodontik tedaviyi tanımlar.9A
5.2 Yetişkin ortodontisi ve ortognatik cerrahiyi tartışır.9A
5.3. Ortodontide görülen komplikasyonları ve pekiştirmeyi açıklar.9A
6. Normal Oklüzyon Kriterlerini yorumlayabilecektir9A
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Koruyucu ve Önleyici Ortodontik Tedavi, Yer tutucular
2Durdurucu Ortodontik Tedaviler, Sürme Rehberliği, Seri Çekim
3Hareketli Apareyler, Tanımı ve Sınıflandırılması
4Sabit Apareyler
5Sabit Apareyler
6Ağız Dışı Apareyler
7Ağız içi ve Ağız Dışı Ankraj
8Ortodontik Biyomekaniklere Giriş, Kuvvet ve Hareket Tipleri
9Ortodontik Kuvvete Dişin Cevabı
10Diş Hareketindeki Kemik Rezorpsiyon Türleri
11Destek Dokulardaki Histolojik Cevap
12Sınıf I,II, III Maloklüzyonlar ve Tedavileri
13Sınıf I,II, III Maloklüzyonlar ve Tedavileri
14Sınıf I,II, III Maloklüzyonlar ve Tedavileri
15Fonksiyonel Apareyler
16Fonksiyonel Apareyler
17Gömülü Dişlerin Ortodontik Tedavisi
18Rapid Palatal Ekspansiyon
19Dudak Damak Yarıkları ve Tedavileri
20Ortognatik Cerrahi
21Yetişkin Ortodontisi
22Pekiştirme
23Normal Oklüzyon ve Kriterleri
24Ortodontik Tedavide Görülen Komplikasyonlar
25Konjenital diş eksiklikleri ve ortodontik tedavileri
Kaynak
Ders sonunda ders notları ve sunumlar verilecektir.
1- Donald H. Enlow, Mark G. Hans. Essentials of Facial Growth, 1e. 2- Başaklar C. Langman Medikal Embriyoloji. Palme Yayıncılık 3- Gülyurt M. Ortodonti yönünden büyüme ve gelişim. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayınları. Erzurum, 1989; 77 4- Gürsoy N. Ortodontinin Biyolojik Temelleri. İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1972. 5- Perkün F. Çene Ortopedisi. İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1975. 6- Ülgen M. Ortodonti (Anomaliler, Sefalometri, Etyoloji, Büyüme ve Gelişim, Teşhis), 2. basım, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2001. 7- Greulich W, Pyle S. Radiographic Atlas of Skeletal Development of the Hand and Wrist. 2nd ed. Stanford University Press, Stanford, California, USA, 1959. 8- Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary Orthodontics, 4th edition, Mosby Elsevier, St. Louis, Missouri, 2007. 9- Graber TM, Vanarsdall RL, Vig KWL. Orthodontics: Current Principles and Techniques, 4th edition, Elsevier Mosby, St. Louis, Missouri, 2005. 10- Ülgen M. Ortodontik Tedavi Prensipleri, 7. Baskı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2010. 11- Süreli yayınlar (American Journal of Orthodontics, Angle Orthodontist, European Journal of Orthodontics ve Türk Ortodonti Dergisi).

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati16232
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı155
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)47
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(47/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ORTODONTİ-Senelik25+0-2
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Elvan DOLANMAZ
Dersi VerenlerProf.Dr. Hüsamettin OKTAY, Dr.Öğr.Üye. Hilal YILANCI, Dr.Öğr.Üye. Doğa ŞİMŞEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıOrtodontik anomalilerin tanımı ve etyolojisini, ortodontik maloküzyonların tedavilerini, ortodontide kullanılan sabit ve hareketli apareyleri, ortodontik biyomekanikler, diş hareketi, ankraj ve pekiştirme yöntemlerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Koruyucu ve Önleyici Ortodontik Tedavi, Yer tutucular,Durdurucu Ortodontik Tedaviler, Sürme Rehberliği, Seri Çekim,Hareketli Apareyler, Tanımı ve Sınıflandırılması,Sabit Apareyler,Sabit Apareyler,Ağız Dışı Apareyler,Ağız içi ve Ağız Dışı Ankraj,Ortodontik Biyomekaniklere Giriş, Kuvvet ve Hareket Tipleri,Ortodontik Kuvvete Dişin Cevabı,Diş Hareketindeki Kemik Rezorpsiyon Türleri,Destek Dokulardaki Histolojik Cevap,Sınıf I,II, III Maloklüzyonlar ve Tedavileri,Sınıf I,II, III Maloklüzyonlar ve Tedavileri,Sınıf I,II, III Maloklüzyonlar ve Tedavileri,Fonksiyonel Apareyler,Fonksiyonel Apareyler,Gömülü Dişlerin Ortodontik Tedavisi,Rapid Palatal Ekspansiyon,Dudak Damak Yarıkları ve Tedavileri,Ortognatik Cerrahi,Yetişkin Ortodontisi,Pekiştirme,Normal Oklüzyon ve Kriterleri,Ortodontik Tedavide Görülen Komplikasyonlar,Konjenital diş eksiklikleri ve ortodontik tedavileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.1.Ortodontik anomalileri sınıflandırır.9A
2.1.Koruyucu, Önleyici ve Durdurucu tedavileri tartışır.9A
1. Ortodontik Anomalilerin tanımını açıklayabilecektir.9A
1.2. Etyolojilerini; lokal ve genel faktörleri açıklar.9A
2. Ortodontik tedavi yöntemlerini yorumlayabilecektir.9A
2.2. Yer tutucular, Sürme rehberliği ve seri çekimi tanımlar.9A
3. Ortodontide kullanılan apareyleri yorumlayabilecektir.9A
3.1. Sabit ve hareketli apareyleri tartışır.9A
3.2. Ağız içi ve ağız dışı apareyleri açıklar.9A
3.3. Fonksiyonel apareyleri açıklar.9A
3.4. Hızlı üst çene genişletme apareylerini sınıflandırır.9A
4. Ortodontide biyomekanik prensipleri yorumlayabilecektir.9A
4.1. Ortodontik hareket tiplerini tanımlar9A
4.2. Ortodontik kuvvete dişin, kemik ve destek dokuların cevabını açıklar9A
5. Ortodontik maloklüzyonları sınıflandırabilecektir.9A
5.1 Dudak damak yarıklarında ortodontik tedaviyi tanımlar.9A
5.2 Yetişkin ortodontisi ve ortognatik cerrahiyi tartışır.9A
5.3. Ortodontide görülen komplikasyonları ve pekiştirmeyi açıklar.9A
6. Normal Oklüzyon Kriterlerini yorumlayabilecektir9A
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Koruyucu ve Önleyici Ortodontik Tedavi, Yer tutucular
2Durdurucu Ortodontik Tedaviler, Sürme Rehberliği, Seri Çekim
3Hareketli Apareyler, Tanımı ve Sınıflandırılması
4Sabit Apareyler
5Sabit Apareyler
6Ağız Dışı Apareyler
7Ağız içi ve Ağız Dışı Ankraj
8Ortodontik Biyomekaniklere Giriş, Kuvvet ve Hareket Tipleri
9Ortodontik Kuvvete Dişin Cevabı
10Diş Hareketindeki Kemik Rezorpsiyon Türleri
11Destek Dokulardaki Histolojik Cevap
12Sınıf I,II, III Maloklüzyonlar ve Tedavileri
13Sınıf I,II, III Maloklüzyonlar ve Tedavileri
14Sınıf I,II, III Maloklüzyonlar ve Tedavileri
15Fonksiyonel Apareyler
16Fonksiyonel Apareyler
17Gömülü Dişlerin Ortodontik Tedavisi
18Rapid Palatal Ekspansiyon
19Dudak Damak Yarıkları ve Tedavileri
20Ortognatik Cerrahi
21Yetişkin Ortodontisi
22Pekiştirme
23Normal Oklüzyon ve Kriterleri
24Ortodontik Tedavide Görülen Komplikasyonlar
25Konjenital diş eksiklikleri ve ortodontik tedavileri
Kaynak
Ders sonunda ders notları ve sunumlar verilecektir.
1- Donald H. Enlow, Mark G. Hans. Essentials of Facial Growth, 1e. 2- Başaklar C. Langman Medikal Embriyoloji. Palme Yayıncılık 3- Gülyurt M. Ortodonti yönünden büyüme ve gelişim. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayınları. Erzurum, 1989; 77 4- Gürsoy N. Ortodontinin Biyolojik Temelleri. İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1972. 5- Perkün F. Çene Ortopedisi. İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1975. 6- Ülgen M. Ortodonti (Anomaliler, Sefalometri, Etyoloji, Büyüme ve Gelişim, Teşhis), 2. basım, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2001. 7- Greulich W, Pyle S. Radiographic Atlas of Skeletal Development of the Hand and Wrist. 2nd ed. Stanford University Press, Stanford, California, USA, 1959. 8- Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary Orthodontics, 4th edition, Mosby Elsevier, St. Louis, Missouri, 2007. 9- Graber TM, Vanarsdall RL, Vig KWL. Orthodontics: Current Principles and Techniques, 4th edition, Elsevier Mosby, St. Louis, Missouri, 2005. 10- Ülgen M. Ortodontik Tedavi Prensipleri, 7. Baskı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2010. 11- Süreli yayınlar (American Journal of Orthodontics, Angle Orthodontist, European Journal of Orthodontics ve Türk Ortodonti Dergisi).

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
X
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
X
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14