Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PERİODONTOLOJİ-Senelik24+0-1
Ders Programı

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Cuma 17:30-18:15

Cuma 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Meltem ÇAKIR
Dersi VerenlerProf.Dr. Hilal TOYGAR, Dr.Öğr.Üye. Meltem ÇAKIR, Dr.Öğr.Üye. Yonca NAZİKER, Dr.Öğr.Üye. Emrah TÜRKMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders periodontal sert ve yumuşak doku cerrahisinin amacını, endikasyonlarını ve işlem prosedürlerini, cerrahi tedavi sonrası yara iyileşmesini ve postoperatif bakımı, yaşlı hastalardaki periodontal hastalıkları öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Cerrahi Tedavi,Gingivektomi, gingivoplasti; yara iyileşmesi,Periodontal flep; yara iyileşmesi, Flep teknikleri,Rezektif, rekonstruktif ve rejeneratif periodontal cerrahi,Furkasyon lezyonları ve tedavisi,Periodontal plastik ve estetik cerrahi (Mukogingival cerrahi ; yara iyileşmesi),Periodontal idame,Periodonsiyum yaşlanması ve yaşlılarda periodontal hastalık; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Periodontal hastalıkların cerrahi tedavisini tanımlayabilecektir.10, 12, 14, 16, 19, 3, 5, 9A
1.1.Periodontal hastalıkların cerrahi tedavi prensipleri, endikasyon ve kontre ednikaysonlarını ve periodonsiyumun cerrahi anatomisini tartışır.10, 14, 16, 19, 3, 5, 9A
1.2.Gingivektomi-gingivoplasti ve yara iyileşmelerini yorumlar.10, 14, 16, 19, 3, 5, 9A
1.3. Periodontal flep ve yara iyileşmesi betimler.10, 14, 16, 19, 3, 5, 9A
1.4. Periodontal cerrahi tedaviyi sınıflandırarak tartışır.10, 14, 16, 19, 3, 5, 9A
1.5. Furkasyon lezyonlarını ve tedavisini tasvir eder.10, 14, 16, 19, 3, 5, 9A
1.6. Periodontal plastik ve estetik cerrahi tedaviyi özetler.10, 16, 19, 3, 5, 9A
2. Periodonsiyumun yaşlanması ve yaşlılarda periodontal sağlığı yorumlar.10, 14, 16, 19, 3, 5, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Cerrahi Tedavi
2Gingivektomi, gingivoplasti; yara iyileşmesi
3Periodontal flep; yara iyileşmesi
4 Flep teknikleri
5Rezektif, rekonstruktif ve rejeneratif periodontal cerrahi
6Furkasyon lezyonları ve tedavisi
7Periodontal plastik ve estetik cerrahi (Mukogingival cerrahi ; yara iyileşmesi)
8Periodontal idame
9Periodonsiyum yaşlanması ve yaşlılarda periodontal hastalık
Kaynak
Ders notları öğrencilere verilecektir.
1. Carranza’s Clinical Periodontology, Newman MG , Takei HH, Carranza FA. 2. Clinical Periodontology and Implant Dentistry Jan Lindhe, Thorkild Karring ,Niklaus Peter Lang 3. Periodontal Cerrahi: Klinik Atlas. Naoshi Sato 4. Süreli yayınlar (Periodontology 2000, Journal of Periodontology, Journal Of Clinical Periodontology)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PERİODONTOLOJİ-Senelik24+0-1
Ders Programı

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Cuma 17:30-18:15

Cuma 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Meltem ÇAKIR
Dersi VerenlerProf.Dr. Hilal TOYGAR, Dr.Öğr.Üye. Meltem ÇAKIR, Dr.Öğr.Üye. Yonca NAZİKER, Dr.Öğr.Üye. Emrah TÜRKMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders periodontal sert ve yumuşak doku cerrahisinin amacını, endikasyonlarını ve işlem prosedürlerini, cerrahi tedavi sonrası yara iyileşmesini ve postoperatif bakımı, yaşlı hastalardaki periodontal hastalıkları öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Cerrahi Tedavi,Gingivektomi, gingivoplasti; yara iyileşmesi,Periodontal flep; yara iyileşmesi, Flep teknikleri,Rezektif, rekonstruktif ve rejeneratif periodontal cerrahi,Furkasyon lezyonları ve tedavisi,Periodontal plastik ve estetik cerrahi (Mukogingival cerrahi ; yara iyileşmesi),Periodontal idame,Periodonsiyum yaşlanması ve yaşlılarda periodontal hastalık; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Periodontal hastalıkların cerrahi tedavisini tanımlayabilecektir.10, 12, 14, 16, 19, 3, 5, 9A
1.1.Periodontal hastalıkların cerrahi tedavi prensipleri, endikasyon ve kontre ednikaysonlarını ve periodonsiyumun cerrahi anatomisini tartışır.10, 14, 16, 19, 3, 5, 9A
1.2.Gingivektomi-gingivoplasti ve yara iyileşmelerini yorumlar.10, 14, 16, 19, 3, 5, 9A
1.3. Periodontal flep ve yara iyileşmesi betimler.10, 14, 16, 19, 3, 5, 9A
1.4. Periodontal cerrahi tedaviyi sınıflandırarak tartışır.10, 14, 16, 19, 3, 5, 9A
1.5. Furkasyon lezyonlarını ve tedavisini tasvir eder.10, 14, 16, 19, 3, 5, 9A
1.6. Periodontal plastik ve estetik cerrahi tedaviyi özetler.10, 16, 19, 3, 5, 9A
2. Periodonsiyumun yaşlanması ve yaşlılarda periodontal sağlığı yorumlar.10, 14, 16, 19, 3, 5, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Cerrahi Tedavi
2Gingivektomi, gingivoplasti; yara iyileşmesi
3Periodontal flep; yara iyileşmesi
4 Flep teknikleri
5Rezektif, rekonstruktif ve rejeneratif periodontal cerrahi
6Furkasyon lezyonları ve tedavisi
7Periodontal plastik ve estetik cerrahi (Mukogingival cerrahi ; yara iyileşmesi)
8Periodontal idame
9Periodonsiyum yaşlanması ve yaşlılarda periodontal hastalık
Kaynak
Ders notları öğrencilere verilecektir.
1. Carranza’s Clinical Periodontology, Newman MG , Takei HH, Carranza FA. 2. Clinical Periodontology and Implant Dentistry Jan Lindhe, Thorkild Karring ,Niklaus Peter Lang 3. Periodontal Cerrahi: Klinik Atlas. Naoshi Sato 4. Süreli yayınlar (Periodontology 2000, Journal of Periodontology, Journal Of Clinical Periodontology)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14