Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİ-Senelik24+0-2
Ders Programı

Pazartesi 17:30-18:15

Pazartesi 18:30-19:15

Pazartesi 19:30-20:15

Pazartesi 20:30-21:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Salı 17:30-18:15

Çarşamba 17:30-18:15

Çarşamba 18:30-19:15

Çarşamba 19:30-20:15

Çarşamba 20:30-21:15

Cuma 17:30-18:15

Cuma 18:30-19:15

Cuma 19:30-20:15

Cuma 20:30-21:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersi VerenlerProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİnsan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini anlamak. Hekim-hasta ilişkilerini davranış bilimleri bakış açısıyla değerlendirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Davranış ve zihinsel Süreçler,2. Davranışın Biyolojik Temelleri,3. Duyum ve Algı,4. Bilinç: Bilinç durumları, Uyku, Rüyalar, Hipnoz, Meditasyon ve Psikoaktif Maddeler,5. Öğrenme,6. Bellek,7. İnsan Zekası ve Dil,8. İnsan Gelişimi,9. Güdülenme ve Duygular,10. Cinsiyet ve Cinsellik,11. Kişilik,12. Sosyal psikoloji: sosyal davranış ve sosyal etki,13. Psikolojik Bozukluklar,14. Sağlık Psikolojisi: Davranışsal Tıp; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Davranışları ve zihinsel süreçleri tanımlar13, 16, 4, 9A
2. Bilinç ve biyolojik ritimleri tanımlar13, 16, 9A
3. İlaçların bilinci nasıl etkilediğini açıklar 13, 16, 9
4. Duyum ve algı süreçleri arasındaki farkı ayırt eder13, 16, 9A
5. Dil, zeka ve düşünmeyi süreçlerini bilir13, 16, 9A
6. Hafıza ve unutma süreçlerini açıklar12, 13, 16, 9A
7. Öğrenme ve koşullanma süreç ve mekanizmalarını açıklar16, 4, 9A
8. Bebeklikten yetişkinliğe kadar meydana gelen fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimi açıklar13, 16, 9
9. Önyargılar, sosyal roller ve sosyal normlara uygunluk ve itaat de dahil olmak üzere sosyal psikolojinin yönlerini tanır.13, 16, 9A
10. Kişilik teorilerini tanımlar ve birbirinden ayırt eder13, 16, 9
11. Temel güdüleri ve duyguları açıklar13, 16, 9A
12. Psikolojik bozuklukları tanımlar ve nasıl sınıflandırıldıklarını bilir13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Davranış ve zihinsel SüreçlerKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
22. Davranışın Biyolojik TemelleriKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
33. Duyum ve AlgıKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
44. Bilinç: Bilinç durumları, Uyku, Rüyalar, Hipnoz, Meditasyon ve Psikoaktif MaddelerKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
55. ÖğrenmeKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
66. BellekKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
77. İnsan Zekası ve DilKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
88. İnsan GelişimiKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
99. Güdülenme ve DuygularKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
1010. Cinsiyet ve CinsellikKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
1111. KişilikKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
1212. Sosyal psikoloji: sosyal davranış ve sosyal etkiKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
1313. Psikolojik BozukluklarKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
1414. Sağlık Psikolojisi: Davranışsal TıpKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
Kaynak
King, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
1) Humphris, G.M.& Ling, M. (2000). Behavioural Sciences for Dentistry (1stEdition): Elsevier 2) Fadem, B. (2012). Behavioral Science in Medicine (Second Edition): LWW

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi1400
Okul Dışı Diğer Faaliyetler100
Proje Sunumu / Seminer100
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı100
Ara Sınav ve Hazırlığı155
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)57
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(57/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİ-Senelik24+0-2
Ders Programı

Pazartesi 17:30-18:15

Pazartesi 18:30-19:15

Pazartesi 19:30-20:15

Pazartesi 20:30-21:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Salı 17:30-18:15

Çarşamba 17:30-18:15

Çarşamba 18:30-19:15

Çarşamba 19:30-20:15

Çarşamba 20:30-21:15

Cuma 17:30-18:15

Cuma 18:30-19:15

Cuma 19:30-20:15

Cuma 20:30-21:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersi VerenlerProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİnsan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini anlamak. Hekim-hasta ilişkilerini davranış bilimleri bakış açısıyla değerlendirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Davranış ve zihinsel Süreçler,2. Davranışın Biyolojik Temelleri,3. Duyum ve Algı,4. Bilinç: Bilinç durumları, Uyku, Rüyalar, Hipnoz, Meditasyon ve Psikoaktif Maddeler,5. Öğrenme,6. Bellek,7. İnsan Zekası ve Dil,8. İnsan Gelişimi,9. Güdülenme ve Duygular,10. Cinsiyet ve Cinsellik,11. Kişilik,12. Sosyal psikoloji: sosyal davranış ve sosyal etki,13. Psikolojik Bozukluklar,14. Sağlık Psikolojisi: Davranışsal Tıp; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Davranışları ve zihinsel süreçleri tanımlar13, 16, 4, 9A
2. Bilinç ve biyolojik ritimleri tanımlar13, 16, 9A
3. İlaçların bilinci nasıl etkilediğini açıklar 13, 16, 9
4. Duyum ve algı süreçleri arasındaki farkı ayırt eder13, 16, 9A
5. Dil, zeka ve düşünmeyi süreçlerini bilir13, 16, 9A
6. Hafıza ve unutma süreçlerini açıklar12, 13, 16, 9A
7. Öğrenme ve koşullanma süreç ve mekanizmalarını açıklar16, 4, 9A
8. Bebeklikten yetişkinliğe kadar meydana gelen fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimi açıklar13, 16, 9
9. Önyargılar, sosyal roller ve sosyal normlara uygunluk ve itaat de dahil olmak üzere sosyal psikolojinin yönlerini tanır.13, 16, 9A
10. Kişilik teorilerini tanımlar ve birbirinden ayırt eder13, 16, 9
11. Temel güdüleri ve duyguları açıklar13, 16, 9A
12. Psikolojik bozuklukları tanımlar ve nasıl sınıflandırıldıklarını bilir13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Davranış ve zihinsel SüreçlerKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
22. Davranışın Biyolojik TemelleriKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
33. Duyum ve AlgıKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
44. Bilinç: Bilinç durumları, Uyku, Rüyalar, Hipnoz, Meditasyon ve Psikoaktif MaddelerKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
55. ÖğrenmeKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
66. BellekKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
77. İnsan Zekası ve DilKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
88. İnsan GelişimiKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
99. Güdülenme ve DuygularKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
1010. Cinsiyet ve CinsellikKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
1111. KişilikKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
1212. Sosyal psikoloji: sosyal davranış ve sosyal etkiKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
1313. Psikolojik BozukluklarKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
1414. Sağlık Psikolojisi: Davranışsal TıpKing, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
Kaynak
King, L.A. (2019). Experience Psychology (Fourth Edition). McGraw-Hill Education
1) Humphris, G.M.& Ling, M. (2000). Behavioural Sciences for Dentistry (1stEdition): Elsevier 2) Fadem, B. (2012). Behavioral Science in Medicine (Second Edition): LWW

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
X
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
X
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14