Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ-Senelik57+0-6
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 16:30-17:15

Perşembe 17:30-18:15

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Bircan KOLBAŞI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Bircan KOLBAŞI
Dersin YardımcılarıDr. Öğr. Üyesi Bircan Kolbaşı
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin derse dair temel teorileri bilmeleri ve laboratuvar becerilerini edinmeleridir Öğrenciler: --sağlıklı insan vücudunun mikroskobik anatomisini ayırt edebilecek --organ düzeyinde mikroskobik morfoloji ve işlevleri ilişkilendirebilecek --hücre biyolojisi ve histoloji ile hastalıklar arasında bağlantı kurar
Dersin İçeriğiBu ders; integümenter sistem histolojisi,İntegümenter sistem ve ekleri histolojisi,Merkezi Sinir Sistemi Histolojisi,Periferik sinir sistemi histolojisi ,özelleşmiş duyuların histolojisi ,kardiyovasküler sistem histolojisi,hematopoezis,lenfoid sistem histolojisi,solunum sistemi histolojisi ,sindirim sistemi histolojisi,sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalı,sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalına bağlı bezler (tükrük bezleri, pankreas),sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalına bağlı bezler (karaciğer, safra kesesi),endokrin sistem histoloji ,üriner sistem histolojisi,dişi genital sistem histolojisi,erkek genital sistem histolojisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.1 organ sistemlerinin genel sınıflandırmasını yapar9
1.2 özelleşmiş dokular ve bu dokulara ait hücrelerin morfoloji ve işlevlerini açıklar9
1.3 farklı hücreleri birbirinden ayırt eder14, 17
1.4 hücrelerin kökenini tanır9
1.5 farklı dokuların mikro-yapı ve işlevlerini anlatır9
1.6 farklı dokuları oluşturan çeşitli hücreler arasındaki ayırt edici noktaları ve ince-yapıyı anlatır17, 9
1.7 doku ve organ sistemlerinin histogenezlerini açıklar9
1.8 immün sisteme ait hücreleri ve bu hücrelerin immün yanıttaki görevlerini açıklar9
1.9 teratojenleri sınıflandırır ve konjenital malformasyonlar ile ilişkilendirir9
1.10 intrauterin yaşamda şekillenen baş-boyuna ait organ sistemlerininin oluşum süreçlerini açıklar9
1.11. embriyonik gelişimde baş-boyun gelişiminin klinik yönlerini sınıflandırır9
2.1 çeşitli dokulardaki farklı hücre tiplerini belirlemek için mikroskop fiziği prensiplerini kullanır17, 9
2.2 çeşitli dokularda uygun boyama metodlarını ayırt eder17, 9
2.3 çeşitli sistemlere ait farklı dokuların histolojik preparatlarını ayırt eder17, 9
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1integümenter sistem histolojisi
2İntegümenter sistem ve ekleri histolojisi
3Merkezi Sinir Sistemi Histolojisi
4Periferik sinir sistemi histolojisi
5özelleşmiş duyuların histolojisi
6kardiyovasküler sistem histolojisi
7hematopoezis
8lenfoid sistem histolojisi
9solunum sistemi histolojisi
10sindirim sistemi histolojisi
11sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalı
12sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalına bağlı bezler (tükrük bezleri, pankreas)
13sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalına bağlı bezler (karaciğer, safra kesesi)
14endokrin sistem histoloji
15üriner sistem histolojisi
16dişi genital sistem histolojisi
17erkek genital sistem histolojisi
Kaynak
Kierszenbaum A.: Histology & Cell Biology: An introduction to Pathology 2 ed. Mosby, USA. Ross M.: Histology: A Text and Atlas, 6 ed. Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Text Book of Histology. Second ed. SAUNDERS. Eşrefoğlu M., Özel Histoloji, 3. Baskı, İstanbul Tıp Kitabevi
Junqueira L.C., Carneiro J. Çev. Ed: Aytekin Y, Solakoğlu S.: Temel Histoloji. NOBEL TIP Stevens A., Human Histology, Third Ed. Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Atlas of Histology, Fifth Edition. Lippincott Williams & Wilkins, USA Welsch U. Çev. Ed.: Tekelioğlu M.: Sobotta Histoloji Atlası. BETA

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ-Senelik57+0-6
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 16:30-17:15

Perşembe 17:30-18:15

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüKurul Dersi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Bircan KOLBAŞI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Bircan KOLBAŞI
Dersin YardımcılarıDr. Öğr. Üyesi Bircan Kolbaşı
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin derse dair temel teorileri bilmeleri ve laboratuvar becerilerini edinmeleridir Öğrenciler: --sağlıklı insan vücudunun mikroskobik anatomisini ayırt edebilecek --organ düzeyinde mikroskobik morfoloji ve işlevleri ilişkilendirebilecek --hücre biyolojisi ve histoloji ile hastalıklar arasında bağlantı kurar
Dersin İçeriğiBu ders; integümenter sistem histolojisi,İntegümenter sistem ve ekleri histolojisi,Merkezi Sinir Sistemi Histolojisi,Periferik sinir sistemi histolojisi ,özelleşmiş duyuların histolojisi ,kardiyovasküler sistem histolojisi,hematopoezis,lenfoid sistem histolojisi,solunum sistemi histolojisi ,sindirim sistemi histolojisi,sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalı,sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalına bağlı bezler (tükrük bezleri, pankreas),sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalına bağlı bezler (karaciğer, safra kesesi),endokrin sistem histoloji ,üriner sistem histolojisi,dişi genital sistem histolojisi,erkek genital sistem histolojisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.1 organ sistemlerinin genel sınıflandırmasını yapar9
1.2 özelleşmiş dokular ve bu dokulara ait hücrelerin morfoloji ve işlevlerini açıklar9
1.3 farklı hücreleri birbirinden ayırt eder14, 17
1.4 hücrelerin kökenini tanır9
1.5 farklı dokuların mikro-yapı ve işlevlerini anlatır9
1.6 farklı dokuları oluşturan çeşitli hücreler arasındaki ayırt edici noktaları ve ince-yapıyı anlatır17, 9
1.7 doku ve organ sistemlerinin histogenezlerini açıklar9
1.8 immün sisteme ait hücreleri ve bu hücrelerin immün yanıttaki görevlerini açıklar9
1.9 teratojenleri sınıflandırır ve konjenital malformasyonlar ile ilişkilendirir9
1.10 intrauterin yaşamda şekillenen baş-boyuna ait organ sistemlerininin oluşum süreçlerini açıklar9
1.11. embriyonik gelişimde baş-boyun gelişiminin klinik yönlerini sınıflandırır9
2.1 çeşitli dokulardaki farklı hücre tiplerini belirlemek için mikroskop fiziği prensiplerini kullanır17, 9
2.2 çeşitli dokularda uygun boyama metodlarını ayırt eder17, 9
2.3 çeşitli sistemlere ait farklı dokuların histolojik preparatlarını ayırt eder17, 9
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1integümenter sistem histolojisi
2İntegümenter sistem ve ekleri histolojisi
3Merkezi Sinir Sistemi Histolojisi
4Periferik sinir sistemi histolojisi
5özelleşmiş duyuların histolojisi
6kardiyovasküler sistem histolojisi
7hematopoezis
8lenfoid sistem histolojisi
9solunum sistemi histolojisi
10sindirim sistemi histolojisi
11sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalı
12sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalına bağlı bezler (tükrük bezleri, pankreas)
13sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalına bağlı bezler (karaciğer, safra kesesi)
14endokrin sistem histoloji
15üriner sistem histolojisi
16dişi genital sistem histolojisi
17erkek genital sistem histolojisi
Kaynak
Kierszenbaum A.: Histology & Cell Biology: An introduction to Pathology 2 ed. Mosby, USA. Ross M.: Histology: A Text and Atlas, 6 ed. Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Text Book of Histology. Second ed. SAUNDERS. Eşrefoğlu M., Özel Histoloji, 3. Baskı, İstanbul Tıp Kitabevi
Junqueira L.C., Carneiro J. Çev. Ed: Aytekin Y, Solakoğlu S.: Temel Histoloji. NOBEL TIP Stevens A., Human Histology, Third Ed. Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Atlas of Histology, Fifth Edition. Lippincott Williams & Wilkins, USA Welsch U. Çev. Ed.: Tekelioğlu M.: Sobotta Histoloji Atlası. BETA

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1.Diş hekimliği alanında kullanılan uygulama araç-gereçlerini, en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
X
2
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. Bu bilgileri sağlık alanındaki tüm disiplinlerin bilgileri ile bütünleştirir, analiz eder ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
3
PY-3. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir ve hastalara en ideal tedavi uygulamasını yapar.
X
4
PY-4. Diş hekimliği alanındaki bilgilerini diğer sağlık disiplinlerinin bilgileri ile bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
5
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
6
PY-6. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
PY-7.Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır.
8
PY-8. Diş hekimliği alanındaki sorunların çözümünde liderlik görevini üstlenir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
9
PY-9. Diş hekimliği alanındaki öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşarak öğrenmesini yönlendirir. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
10
PY-10. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
11
PY-11.Diş hekimliği alanındaki bilgilerini meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile her bireye özgü olarak eleştirel bir bakış açısı ile inceler ve geliştirir.
12
PY-12.Diş hekimliği alanındaki uluslararası yayınları ve toplantıları takip ederek mesleki gelişimini sürdürecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilir.
13
PY-13 .Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
PY-14. Diş hekimliği mesleğini icra ederken hasta verilerinin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması safhalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı davranır ve bu değerleri öğretir.
15
PY-15. Diş hekimliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, uygular ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16
PY-16.Diş hekimliği alanında özümsediği bilgileri, birey ve topluma dair ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 22/04/2022 - 16:40Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 14:14