Ana içeriğe atla

Dönem 3 

Dönem III Amaç ve Öğrenim Hedefleri

Amaç

Bu dönemin amacı, dental hastalıkların bulgularını ve tedavi prensiplerini öğretmek ve klinik uygulama dersi öncesinde temel mesleki ve ahlaki, beceri ve tutumları kazandırmaktır.

Öğrenim Hedefleri

Dönem III öğrencileri, bu dönemin sonunda;

 • Vücudun normal yapı ve işleyişinin temel özellikleri hatırlar,
 • Sistemik hastalıkları nedenleri, biyokimyası, patogenezi, morfolojik ve klinik sonuçları açısından tartışır ve diş hekimi olarak alması gereken önlemleri kavrar,
 • Sistemik hastalıkların temel semptomatolojisini sıralar,
 • İlaçların temel özelliklerini, etki mekanizmalarını, endikasyonlarını ve temel yan etkilerini anlatır,
 • Diş hekimliğinde multidisipliner yaklaşımın önemini kavrar,
 • Probleme dayalı öğrenim metotları ile, kendi kendine öğrenmeyi geliştirir ve olgu çözümlemesi konusunda fikir sahibi olur,
 • Klinik öncesi temel diş hekimliği becerilerini teorik bilgiler ve pratik uygulamalar ile kavrar,
 • Radyolojik olarak dental tedavi planlaması oluşturur.
 • Modeller ve çekilmiş insan dişleri üzerinde, manuel yöntemle ve döner sistemleri kullanarak kök kanal şekillendirmesi yapabilir ve lateral kondesasyon yöntemi ile kanal doldurabilir.
 • Fantom hasta ve modeller üzerinde adeziv kavite prensiplerine uygun hazırlıklar yapar ve kompozit restorasyon basamaklarını uygular.
 • Fantom hasta ve modeller üzerinde periodontolojik muayene yapar ve detertraj ve polisaj işlemi uygular.
 • Hareketli bölümlü ve tam protezler üretimi için klinik hazırlıkları bilir, laboratuvar üretim aşamalarını gerçekleştirir.

 

 

Dönem 3 Kurul 1 

Hasta Muayenesi ve Tedavi Planlaması-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Sistemik hastalıkları tanır ve bu hastalıkların oral bulguları ve diş hekimliği içeriğindeki tedaviler açısından değerlendirilmesi gerekenleri bilir.

KÖH-2 Ağız Diş çene radyolojisinde kullanılan teknikleri ve hasta üzerindeki uygulama alanlarını ve diagnostik amaçla  nasıl kullanacağını bilir. Periapikal ve panoramik radyografilerin uygulama yöntemlerini bilir.

 

KÖH-3 Ağız dokularını tam olarak tanır ve bu dokulara ait hastalıkların teşhis ve tedavi yöntemlerini bilir.

KÖH-4 Ortodontik muayene tekniklerini ve buna ait tanısal metodları bilir.

 

KÖH-5 Adezyonu tanımlar.Adeziv restoratif maddeleri bilir.

KÖH-6 Doğru kavite preparasyonu yapabilir. Uygun adeziv restoratif materyallerle doğru restorasyonu uygular.

 

KÖH-7 Analjezik, antienflamatuvar ve anestezik ilaçları her yönüyle bilir. İlaç toksisiteleri, farmakokinetik ve farmakodinamik hakkında bilgi sahibidir.

 

KÖH-8 Hücreyi tanır. İltihap mekanizmasını açıklar. Kan dolaşımı ve immün sistem patolojisini bilir.

KÖH-9 Çocuk hastaların psikolojik gelişimi hakkında bilgi sahibidir. Ortodontik anomalileri tanır ve tedavi için yönlendirebilir.

KÖH-10 Klinik kurallarını, sterilizasyon ve dezenfeksiyonu bilir. Hasta değerlendirmelerini tartışabilir ve klinikte çalışan hekim ve öğrencilere  yardımcı olabilir.

Dönem 3 Kurul 1 Dersleri

 • Pedodonti
 • Oral Diagnoz
 • Ağız Diş ve Çene Radyolojisi
 • Ortodonti
 • Maddeler bilgisi
 • Restoratif Diş Tedavisi
 • Diş Hekimliğinde Sistemik Hastalıklar
 • Farmakoloji
 • Patoloji
 • Diş Hekimliğinde Klinik Uygulamalara giriş

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 5

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

KÖH 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 10

 

X

              

TOPLAM

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Dönem 3 Kurul 2 

Prostodonti-Bölümlü Protezler-Öğrenim Hedefleri

 

KÖH-1 Bölümlü protezlerin biyomekanik davranışını tahmin edebilecek ve planlama prensipleriyle ilişkisini değerlendirebilecektir.

 

KÖH-2 Adezyonun tanımını tartışabilecektir.

KÖH-3 Çiğneme sisteminin mekanizmasını tartışabilecektir.

KÖH-4 Çiğnemenin dişlerin oklüzal morfolojisi üzerine etkilerini değerlendirir.

KÖH-5 Fonksiyonel yol tekniğinin restoratif işlemlerdeki önemini ve uygulama alanını özetler.

 

 

 

Dönem 3 Kurul 2 Dersleri

 • Maddeler Bilgisi
 • Diş Hekimliğinde Klinik Uygulamalar Giriş
 • Protetik Diş Tedavileri
 • Oklüzyon ve Çene Hareketleri

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 5

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dönem 3 Kurul 3

İleri Endodonti-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Endodontik tedavide kullanılan radyografi tekniklerini bilir ve değerlendirebilir.

 

KÖH-2 Endodontide kullanılan malzemeleri tanır, kullanım alanlarını ve endikasyonlarını bilir.

KÖH-3 Klinik kurallarını bilir ve uygular.

KÖH-4 Klinik dezenfeksiyon ve sterilizasyonu bilir ve uygular.

KÖH-5 Endodontik hastalıkların nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını bilir.

KÖH-6 Endodonti kliniğinde kullanılan ilaçlar ve aletler hakkında bilgi sahibidir.

KÖH-7 Pulpa ve diş çevresi dokuların hastalıklarını ve nasıl tedavi edileceğini bilir.

KÖH-8 Endodontik tedavi sonrası iyileşme prosedürünü ve hasta takibini bilir.

 

Dönem 3 Kurul 3 Dersleri

 • Ağız Diş ve Çene Radyolojisi
 • Maddeler Bilgisi
 • Diş Hekimliğinde Klinik Uygulamalara Giriş
 • Endodonti

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 5

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

TOPLAM

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Dönem 3 Kurul 4 

Periodontoloji-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Periodontolojide kullanılan radyografi tekniklerini bilir ve sonuçlarını değerlendirebilir.

KÖH-2 Her vaka için uygun tekniği bilir.

 

KÖH-3 Periodontolojide kullanılan malzeme ve materyalleri bilir ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibidir.

KÖH-4 Klinik kurallarını bilir ve uygular.

KÖH-5 Klinikte dezenfeksiyon ve sterilizasyonu bilir ve uygular.

KÖH-6 Periodonsiyumu tanımlayabilecektir.

KÖH-7 Periodontal teşhiste kullanılan indeks sistemlerini bilir ve uygulayabilir.

KÖH-8 Periodontal hastalığı tartışabilecektir.

KÖH-9 Periodontal muayene ve teşhis yöntemlerini bilir ve tartışabilir.

KÖH-10 Diş taşı temizliğini bilir.

KÖH-11 Periodontal hastalığın bütün diğer faktörlerle ilişkisini bilir.

 

Dönem 3 Kurul 4 Dersleri

 • Ağız Diş ve Çene Radyolojisi
 • Maddeler Bilgisi
 • Diş Hekimliğinde Klinik Uygulamalara Giriş
 • Periodontoloji

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 5

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 10

 

 

 

X

 

           

KÖH 11

 

X

 

 

 

           

TOPLAM

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dönem 3 Kurul 5

Prostodonti-Tam protezler-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Tam protezler konusu ile ilgili materyallerin özelliklerini tanır, kullanım alanlarını bilir.

KÖH-2 Tam protelerin yapım tekniklerini tnımlayabilecekve dişsiz hastaların protetik tedavi basamaklarını detaylı olarak planlayabilecektir.

 

KÖH-3 Preklinik uygulamalarda bütün materyalleri gerektiği gibi kullanabilir.

KÖH-4 Klinik kurallarını bilir ve uygular.

KÖH-5 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon hakkında bilgi sahibidir. Bilgilerini klinikte uygular.

KÖH-6 İnsan çiğneme sistemi mekanizmalarını tartışabilecektir.

 

KÖH-7 Çiğneme sisteminin dişlerin oklüzal morfolojisi üzerine etkilerini değerlendirebilecektir.

 

KÖH-8 Fonksiyonel yol tekniğinin restoratif işlemlerdeki önemini ve uygulama alanını bilir.

 

 

Dönem 3 Kurul 5 Dersleri

 • Maddeler Bilgisi
 • Diş Hekimliğinde Klinik Uygulamalara Giriş
 • Oklüzyon ve Çene Hareketleri
 • Protetik Diş Tedavisi

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dönem 3 Kurul 6

Minör Oral Cerrahi ve Dental Anesteziyoloji-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Diş hekimliğinde kullanılan anestezi tekniklerinde kullanılan ilaçları ve etki mekanizmalarını bilir.

KÖH-2 Cerrahi uygulamalar sırasında ve sonrasında kullanılması gereken bütün materyaller hakkında bilgi sahibidir.

KÖH-3 Klinik kurallarını bilir ve uygular.

KÖH-4 Sterilizasyon ve dezenfeksiyonu bilir klinikte uygular.

KÖH-5 Cerrahi işlemlerden önce hasta muayenesini, operasyon bölgesinin hazırlanmasını bilecek ve işleme uygun malzeme seçimi yapabilecektir.

 

KÖH-6 Hastayı tıbbi ve dental açıdan değerlendirebilir.

 

KÖH-7 Diş çekimi endikasyon ve kontendikasyonlarını bilir ve tartışır.

 

KÖH-8 Diş çekim tekniklerini bilir ve buna göre hasta konumlandırması yapabilir.

KÖH-9 Çekim sonrası oluşabilecek komplikasyonları bilir ve tedavisi hakkında bilgi sahibidir. Çekim sonrası yara iyileşmesinin safhalarını bilir.

KÖH-10 Gömülü dişlerin sınıflandırmasını bilir ve tedavilerini tanımlayabilir.

 

KÖH-11 Apikal rezeksiyon endikasyonunu ve tekniğini bilir.

 

KÖH-12 Reimplantasyon ve ototransplantasyon hakkında bilgi sahibidir.

 

KÖH-13 Biyopsi çeşitlerini bilir ve teknikleri açıklayabilir.

 

KÖH14 Sinir hücrelerini ve lokal anesteziklerin sinir hücreleri üzerine etkisini açıklayabilir.

 

KÖH-15 Lokal anestezi öncesi hasta, analjezik ilaç ve anestezi yöntemi ilişkisini açıklayabilecektir.

 

KÖH-16 Lokal anestezi sonrasında oluşabilecek lokal ve sistemik komplikasyonları değerlendirebilecektir.

 

Dönem 3 Kurul 6 Dersleri

 • Maddeler Bilgisi
 • Diş Hekimliğinde Klinik uygulamalara Giriş
 • Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
 • Dental Anestezi

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

KÖH 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

KÖH 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

KÖH 10

               

X

KÖH 11

               

X

KÖH 12

               

X

KÖH 13

               

X

KÖH 14

               

X

KÖH 15

               

X

KÖH 16

               

X

 

Dönem 3 Kurul 7

Dentofasiyal Ortopedi ve Pediatrik Diş Hekimliği-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Pediatrik diş hekimliğinde kullanılan maddeler ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir.

KÖH-2 Ortodontik tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri, kullanım alanlarını bilir.

KÖH-3 Klinik kurallarını bilir ve uygular.

KÖH-4 Sterilizasyon ve dezenfeksiyonu bilir klinikte uygular.

KÖH-5 Çocuk hastaların psikolojik gelişimini ve davranış biçimlerini tartışabilecektir.

 

KÖH-6 Süt ve daimi dişlerde pulpa hastalıklarını sınıflandırabilecektir.

 

KÖH-7 Çocuk hastalarda ortodontik problem tespiti yaparak koruyucu tedavi yöntemlerini tartışabilecektir.

 

KÖH-8 Büyüme ve gelişim ile ilgili konuları yorumlayabilecektir.

 

KÖH-9 Çiğneme sistemini oluşturan yapıların fizyolojisi ve görevlerini yorumlayabilecektir.

 

KÖH-10 Ortodontik anomalilerin tanımı ve etyolojisini açıklayabilecektir.

 

KÖH-11Ortodontide kullanılan tanı yöntemlerini yorumlayabilecektir.

 

 

Dönem 3 Kurul 7 Dersleri

 • Maddeler Bilgisi
 • Diş Hekimliğinde Klinik uygulamalara Giriş
 • Ortodonti
 • Pedodonti

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

KÖH 8

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 10

      

X

         

KÖH 11

      

X

         

TOPLAM

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

Dönem 3 Kurul 8

İleri Restoratif Diş Tedavileri-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Restoratif diş tedavisinde kullanılan malzemeleri ve çalışma prensiplerini bilir.

KÖH-2 Adezyonu bilir ve restoratif diş tedavisindeki rolünü tanımlar.

KÖH-3 Klinik kurallarını bilir ve uygular.

KÖH-4 Sterilizasyon ve dezenfeksiyonu bilir klinikte uygular.

KÖH-5 Adeziv kavite preparasyonu temel prensipleri esas alarak restoratif uygulamaları tasarlayabilecektir.

 

KÖH-6 Restorasyonun tutuculuk ve dayanıklılığını sağlamak için doğru preparasyonu uygular.

 

KÖH-7 Dişin canlılığının devamını sağlamak için ideal materyalleri seçerek dişin restorasyon sürecinde uygular.

 

KÖH-8 Arayüz restorasyonlarında kullanılacak matriks sistemini vakaya uygun şekilde adapte eder.

 

KÖH-9 Uygun endikasyona sahip adeziv restoratif materyalleri tercih ederek en doğru restorasyonu uygular.

 

KÖH-10 Adeziv restorasyon bitim ve polisajını açıklar.

 

 

Dönem 3 Kurul 8 Dersleri

 • Maddeler Bilgisi
 • Diş Hekimliğinde Klinik uygulamalara Giriş
 • Restoratif Diş Tedavisi

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 5

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 10

  

X

             

TOPLAM

 

X

X