Geri
AKADEMİK

Misyon-Vizyon

 

Merkezimizin genel amacı, engelli bireylerin cihaz ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir merkez olan Protez Ortez Merkezi (POMER), teorik ve pratik anlamda üst düzey bir hizmeti hedeflemekte ve uygulamaktadır

Merkezimizin ilk hedefi, ekibinde bulundurduğu farklı mesleklere mensup araştırmacılar sayesinde uzvunu kaybetmiş bireylerin alt/üst ekstremitelerine uygun ölçümler ve değerlendirmeler yapılarak en uygun protez ve tasarımını uygulamaktır. Protez tasarımının yanında nörolojik ve ortopedik engele sahip bireylere gerekli ortez tasarımını da yapmaktır.

Merkezimizin ikinci hedefi, Ortez ve Protez alanında Araştırma-Geliştirme (AR-GE) ve bilimsel açıdan içinde bulunduğu multidisipliner grup ile beraber iş birliğine dayalı bilimsel olarak araştırma yapılmasının imkanını sağlamaktır.

Merkezimizin üçüncü hedefi ise Ortez ve Protez lisans ve yüksek lisansta yer alan öğrencilerin POMER’de teorik ve pratik eğitimlerini alması ve uygulamalarını yine merkez bünyesinde hasta ile birebir çalışarak yapabilmesidir.

Canlı DestekBilgi Talep Formu