Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

İşitme kaybı ve denge bozuklukları alanında bireysel ve toplumsal sorunları saptayan, değerlendiren, çözüm önerileri getiren, farklı yaş gruplarının işitme, konuşma ve dengeyle ilişkili sorun ve gereksinimlerini belirleyen, bireye ve gruba özel danışmanlık ve eğitim veren, branşıyla ilgili hastalıklara yönelik olarak güncel bilimsel bilgi doğrultusunda erken ve doğru şekilde tanı, tedavi ve rehabilitasyon programları uygulayan, geliştiren, ayrıca bu konularda üst düzeyde araştırma-geliştirme etkinlikleri gerçekleştiren odyologlar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve 2019 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa AYT SAYISAL puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ODJ1122600 FİZİK Türkçe 2 3
ODJ1182330 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Türkçe 3 4
ODJ1113620 ODYOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 3 5
ODJ1111800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
ODJ1182320 ANATOMİ I Türkçe 2+2 4
ODJ1115000 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Türkçe 2 2
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
İNG1111200 İNGİLİZCE I İngilizce 4 4
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ODJ1213630 ODYOLOJİDE AKUSTİK VE FONETİK İLKELER Türkçe 2+2 4
ODJ1217000 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 2
ODJ1216000 TIBBİ İLKYARDIM Türkçe 2 2
ODJ1211900 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI II Türkçe 2 2
ODJ1282310 FİZYOLOJİ Türkçe 3 4
ODJ1213640 AKUSTİK FİZİK Türkçe 2+2 4
ODJ1275520 İŞİTME, KONUŞMA VE DENGEDE YAPI VE İŞLEV Türkçe 2 3
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG1211300 İNGİLİZCE II İngilizce 4 4
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ODJ2125150 NORMAL İŞİT. VE İŞİTME KAYIPLILARDA DİL GELİŞİMİ Türkçe 2 2
ODJ2125130 ODYOLOJİDE ENSTRÜMANTASYON VE KALİBRASYON Türkçe 2+2 3
ODJ2125080 TEMEL ODYOLOJİK TESTLER Türkçe 2+2 4
ODJ2125140 GENETİK VE GENETİK İŞİTME KAYIPLARI Türkçe 2 2
ODJ2125120 KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI Türkçe 2+2 4
ODJ2190300 İNGİLİZCE III İngilizce 3 4
ODJ2125090 VESTİBULER SİSTEM VE HASTALIKLARI Türkçe 2+2 4
ODJ2175640 İŞARET DİLİ I Türkçe 3 3
ODJ2175630 İŞİTSEL ALGI SÜREÇLERİ Türkçe 2 3
ODJ2110739 SES, NEFES VE ARTİKÜLASYON TEKNİKLERİ Türkçe 3 3
ODJ2110741 BİLİMSEL OKURYAZARLIK Türkçe 3 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ODJ2275660 İŞİTME CİHAZLARI I Türkçe 2+2 3
ODJ2225190 İŞİTME TARAMALARI Türkçe 2+2 4
ODJ2225210 OBJEKTİF VESTİBULER TESTLER Türkçe 2+2 4
ODJ2290400 İNGİLİZCE IV İngilizce 3 4
ODJ2225180 OBJEKTİF İŞİTME TESTLERİ Türkçe 2+2 3
ODJ2225230 İŞİTSEL REHABİLİTASYON Türkçe 2+2 4
ODJ2225220 PEDİATRİK ODYOLOJİK TESTLER Türkçe 2+2 4
ODJ2225250 İLETİŞİM BOZUKLUKLARINDA AİLE DANIŞMANLIĞI Türkçe 2 2
ODJ2275670 İŞARET DİLİ II Türkçe 3 3
ODJ2275680 MESLEKİ İNGİLİZCE VE TIBBİ TERMİNOLOJİ Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ODJ3175810 İŞİTSEL İMPLANTLAR I Türkçe 2+2 4
ODJ3136420 OTOLOJİK HASTALIKLAR Türkçe 2 2
ODJ3179780 İLERİ ODYOLOJİK TEST TEKNİKLERİ Türkçe 2+2 4
ODJ3175780 İŞİTME CİHAZLARI II Türkçe 2+2 4
ODJ3136380 ODYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Türkçe 4 4
ODJ3136360 VESTİBULER PATOLO. TANI. VE DEĞERLENDİRİLME Türkçe 2+2 4
ODJ3175830 GERİATRİK ODYOLOJİ Türkçe 2 2
ODJ3110742 TİNNİTUS VE DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe 2+2 4
ODJ3179810 MERKEZİ İŞİTSEL İŞLEMLEME VE BOZUKLUKLARI Türkçe 2 2
ODJ3175850 EĞİTİM ODYOLOJİSİ Türkçe 3 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ODJ3236460 ODYOLOJİK TANI VE YORUMLAMA Türkçe 2+2 4
ODJ3236470 VESTİBULER SİSTEMİN TEDAVİ VE REHABİLİTASYONU Türkçe 2+2 4
ODJ3275880 OLGULARLA VESTİBULOKOKLEAR PATOLOJİLER Türkçe 2 3
ODJ3236450 ENDÜSTRİYEL ODYOLOJİ Türkçe 2+2 4
ODJ3210100 BİYOİSTATİSTİK Türkçe 2 2
ODJ3275910 İŞİTSEL İMPLANTLAR II Türkçe 2+2 3
ODJ3236390 İŞİTME KAYBI VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI Türkçe 2 2
ODJ3236510 OYUN TEMELLİ BECERİ GELİŞTİRME Türkçe 2 2
ODJ3275860 KULAK KALIPLARI Türkçe 2 2
ODJ3211486 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ Türkçe 2 2
ODJ3275930 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ODJ4157080 ELEKTİF UYGULAMA Türkçe 4
ODJ4157140 DENEYSEL ODYOLOJİ VE PROJE HAZIRLAMA I Türkçe 3
ODJ4157130 İŞİTME CİHAZLI İŞİTSEL REHABİLİTASYON Türkçe 4
ODJ4157090 KLİNİKTE EĞİTİM VE UYGULAMA I Türkçe 14
ODJ4157110 ODYOLOJİ SEMİNER I Türkçe 3 4
ODJ4110744 ODYOLOJİYE SEKTÖREL BAKIŞ Türkçe 2 2
ODJ4157120 İŞİTME KAYIP. MATERYAL VE PROG. HAZIRLAMA Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ODJ4257150 KLİNİKTE EĞİTİM VE UYGULAMA II Türkçe 14
ODJ4257180 DENEYSEL ODYOLOJİ VE PROJE HAZIRLAMA II Türkçe 3
ODJ4257190 İŞİTME MERKEZLERİNDE UYGULAMA Türkçe 4
ODJ4257160 ODYOLOJİ SEMİNER II Türkçe 3 4
ODJ4257170 İŞİTME ENG. BEBEK VE ÇOCUK. EĞİTSEL YAKLAŞIM Türkçe 3 3

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği

PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
AKUSTİK FİZİK 2111011052100121
ANATOMİ I 3310101000000000
ANATOMİ II 1332320005022000
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I 2000031103200000
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI II 2000031103200000
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I 0000200012130210
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI II 0000200012130210
BİLİMSEL OKURYAZARLIK 0112032211001000
DENEYSEL ODYOLOJİ VE PROJE HAZIRLAMA I 5545434444412424
DENEYSEL ODYOLOJİ VE PROJE HAZIRLAMA II 5545434444412424
EĞİTİM ODYOLOJİSİ 5544422053312322
ELEKTİF UYGULAMA 2332515511511342
ENDÜSTRİYEL ODYOLOJİ 4322132033211331
FİZİK 3122012224300003
FİZYOLOJİ 0211201000100000
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 0000340455550032
GENETİK VE GENETİK İŞİTME KAYIPLARI 5233322153212122
GERİATRİK ODYOLOJİ 1343313221321223
İLERİ ODYOLOJİK TEST TEKNİKLERİ 5424332053312332
İLETİŞİM BOZUKLUKLARINDA AİLE DANIŞMANLIĞI 3212424435551514
İNGİLİZCE III 3000130123145003
İNGİLİZCE IV 1000030123035013
İŞARET DİLİ I 3400000055030000
İŞARET DİLİ II 3444235555532445
İŞİTME CİHAZLARI I 5545452053312132
İŞİTME CİHAZLARI II 5545452053312132
İŞİTME CİHAZLI İŞİTSEL REHABİLİTASYON 2114314321211111
İŞİTME ENG. BEBEK VE ÇOCUK. EĞİTSEL YAKLAŞIM 5544422053312322
İŞİTME KAYBI VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI 5243322053312122
İŞİTME KAYIP. MATERYAL VE PROG. HAZIRLAMA 3322535251410401
İŞİTME MERKEZLERİNDE UYGULAMA 3455553345321331
İŞİTME TARAMALARI 4222332153311331
İŞİTME, KONUŞMA VE DENGEDE YAPI VE İŞLEV 5432101134312131
İŞİTSEL ALGI SÜREÇLERİ 4212222053212112
İŞİTSEL İMPLANTLAR I 5545452053312132
İŞİTSEL İMPLANTLAR II 5545452053312132
İŞİTSEL REHABİLİTASYON 5544422053312322
KLİNİKTE EĞİTİM VE UYGULAMA I 2332515511511342
KLİNİKTE EĞİTİM VE UYGULAMA II 3455553345321331
KULAK KALIPLARI 5544232053312132
KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI 4423312053212321
MERKEZİ İŞİTSEL İŞLEMLEME VE BOZUKLUKLARI 5233422053312122
MESLEKİ İNGİLİZCE VE TIBBİ TERMİNOLOJİ 2212215554113421
NORMAL İŞİT. VE İŞİTME KAYIPLILARDA DİL GELİŞİMİ 5233322053222122
OBJEKTİF İŞİTME TESTLERİ 5543352131300341
OBJEKTİF VESTİBULER TESTLER 5424342023312332
ODYOLOJİ SEMİNER I 3443454443122423
ODYOLOJİ SEMİNER II 3443454443122423
ODYOLOJİDE AKUSTİK VE FONETİK İLKELER 5111222223212212
ODYOLOJİDE ENSTRÜMANTASYON VE KALİBRASYON 4311132153212132
ODYOLOJİDE ÖZEL KONULAR 5223332043312022
ODYOLOJİK TANI VE YORUMLAMA 5544332053312322
ODYOLOJİYE GİRİŞ 5111222223212212
ODYOLOJİYE SEKTÖREL BAKIŞ 4335355333454544
OLGULARLA VESTİBULOKOKLEAR PATOLOJİLER 5444432053313322
OTOLOJİK HASTALIKLAR 5223322053312122
OYUN TEMELLİ BECERİ GELİŞTİRME 0000340455550032
PEDİATRİK ODYOLOJİK TESTLER 5423332033322332
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 2102112313201111
TEMEL ODYOLOJİK TESTLER 5123322053212332
TIBBİ İLKYARDIM 1202311413210020
TİNNİTUS VE DEĞERLENDİRİLMESİ 4524332053312322
VESTİBULER PATOLO. TANI. VE DEĞERLENDİRİLME 5544442253313322
VESTİBULER SİSTEM VE HASTALIKLARI 5533332053212322
VESTİBULER SİSTEMİN TEDAVİ VE REHABİLİTASYONU 5545532053312322
İlişkili ders sayısı / 65/672261871521731801671409022919316593102127128115
İlişki ağırlığı3323322233212222

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu