Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Temel bilimleri kullanarak, hastaya özel ortez-protez tasarımı yapan, yeni malzeme ve teknolojileri kullanan ve bunların geliştirilmesinde etkin rol oynayan yetkin insan gücü yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Öğrenciler, liselerden (veya dengi) başarıyla mezun olmuş olmalıdır. Yerleştirmeler, Türkiye genelinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) alınan puanlara göre Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kurallarına göre yapılır. Rektörlükçe ilan edilen günlerde programlara öğrenci kayıtları yapılır. Öğrenciler, lise veya dengi bir diploma ve ülke çapında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) yeterli puan almış olmalıdır. Kabul, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre puan esasına göre yapılır. Ulusal veya Uluslararası Sınavlara göre kabul edilecek uluslararası öğrenciler için kontenjan ve koşullar üniversitemiz web sitesinde ilan edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OPZ1182320 ANATOMİ I Türkçe 2+2 4
OPZ1115000 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Türkçe 2 2
OPZ1112271 ORTEZ PROTEZDE ETİK PRENSİPLER Türkçe 2 2
OPZ1112396 KLİNİK UYGULAMA I Türkçe 4
OPZ1113710 BİYOMEKANİK I Türkçe 2 2
OPZ1125270 PROTEZ ORTEZ BİLİMİ I Türkçe 2 2
OPZ1112269 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2 2
OPZ1176290 ERGOTERAPİ Türkçe 2 2
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG1111200 İNGİLİZCE I İngilizce 4 4
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OPZ1210700 ANATOMİ II Türkçe 2+2 4
OPZ1216000 TIBBİ İLKYARDIM Türkçe 2 2
OPZ1217000 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 2
OPZ1282310 FİZYOLOJİ Türkçe 3 4
OPZ1212397 KLİNİK UYGULAMA II Türkçe 4
OPZ1213720 PROTEZ ORTEZ BİLİMİ II Türkçe 2 2
OPZ1214930 BİYOMEKANİK II Türkçe 2 2
OPZ1276310 BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİ Türkçe 2 2
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG1211300 İNGİLİZCE II İngilizce 4 4
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OPZ2190300 İNGİLİZCE III İngilizce 3 4
OPZ2125560 BÜYÜME VE GELİŞME Türkçe 2 2
OPZ2112398 BİYOMEKANİK III Türkçe 3 3
OPZ2112399 PROTEZ ORTEZ BİLİMİ III Türkçe 2 2
OPZ2112402 ELEKTROTEKNOLOJİ Türkçe 3 3
OPZ2112404 KLİNİK UYGULAMA III Türkçe 6
OPZ2126980 ANATOMİ III Türkçe 2+2 3
OPZ2127010 MATEMATİK Türkçe 2 2
OPZ2127080 BİLGİSAYARLI HASTA DEĞERLENDİRME Türkçe 2 2
OPZ2137870 HALK SAĞLIĞI Türkçe 2 2
OPZ2127070 BİLGİSAYARLI ÇİZİM VE İLETİŞİM I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OPZ2290400 İNGİLİZCE IV İngilizce 3 4
OPZ2282340 MİKROBİYOLOJİ Türkçe 2 2
OPZ2210100 BİYOİSTATİSTİK Türkçe 2 2
OPZ2212395 BİYOMEKANİK IV Türkçe 2 3
OPZ2212401 KLİNİK UYGULAMA IV Türkçe 6
OPZ2212403 PROTEZ ORTEZ BİLİMİ IV Türkçe 3 3
OPZ2212631 ORTOPEDİK KLİNİK ÇALIŞMA Türkçe 3 3
OPZ2231110 ANATOMİ IV Türkçe 2+2 3
OPZ2213397 SAĞLIK HUKUKU Türkçe 2 2
OPZ2227110 BİLGİSAYARLI ÇİZİM VE İLETİŞİM II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OPZ3112405 BİYOMEKANİK V Türkçe 3 4
OPZ3112406 KLİNİK UYGULAMA V Türkçe 8
OPZ3112407 KLİNİK BİLİMLER I Türkçe 3 4
OPZ3112629 MOBİLİTE VE YARDIMCI CİHAZLAR Türkçe 2 3
OPZ3136540 PROTEZ ORTEZ BİLİMİ V Türkçe 2 3
OPZ3136580 MATERYAL TEKNOLOJİSİ I Türkçe 2 4
OPZ3112273 3D TASARIM VE MODELLEME Türkçe 2 2
OPZ3112274 ORTEZ PROTEZDE GİRİŞİMCİLİK Türkçe 2 2
OPZ3190005 MESLEKİ İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OPZ3212409 KLİNİK UYGULAMA VI Türkçe 8
OPZ3212411 BİYOMEKANİK VI Türkçe 3 4
OPZ3212413 KLİNİK BİLİMLER II Türkçe 3 4
OPZ3212632 PROTEZ VE EĞİTİMİ Türkçe 2 3
OPZ3236650 PROTEZ ORTEZ BİLİMİ VI Türkçe 2 3
OPZ3236680 MATERYAL TEKNOLOJİSİ II Türkçe 1+2 4
OPZ3212275 ORTEZ PROTEZDE ARAŞTIRMA VE PROJE Türkçe 1+2 2
OPZ3212276 ATÖLYE YÖNETİMİ Türkçe 2 2
OPZ3212277 SANAL ORTOPEDİ Türkçe 2 2
OPZ3290006 MESLEKİ İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OPZ4112278 KLİNİK UYGULAMA VII Türkçe 16
OPZ4112414 PROTEZ I Türkçe 2 4
OPZ4112415 ORTEZ I Türkçe 2 4
OPZ4153200 AYAK SAĞLIĞI Türkçe 2 3
OPZ4112279 ORTEZDE ÖZEL KONULAR Türkçe 2 3
OPZ4112281 PEDİATRİK ORTEZLER Türkçe 2 3
OPZ4190007 MESLEKİ İNGİLİZCE III İngilizce 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OPZ4212282 KLİNİK UYGULAMA VIII Türkçe 16
OPZ4212416 ORTEZ II Türkçe 2 4
OPZ4212417 PROTEZ II Türkçe 2 4
OPZ4212283 PROTEZDE ÖZEL KONULAR Türkçe 2 3
OPZ4212284 HAYVANLARDA ORTEZ PROTEZ UYGULAMALARI Türkçe 2 3
OPZ4212285 EL VE ÜST EKSTREMİTE SPLİNTLERİ Türkçe 2 3
OPZ4290008 MESLEKİ İNGİLİZCE IV İngilizce 2 3

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.

Öğrenme Yetkinliği

Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.

Alana Özgü Yetkinlik

Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Doç.Dr. Esra ATILGAN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3D TASARIM VE MODELLEME 4545345331244
ANATOMİ I 4321211111111
ANATOMİ II 1130203332002
ATÖLYE YÖNETİMİ 1133242201243
BİLGİSAYARLI ÇİZİM VE İLETİŞİM I 1232323422345
BİLGİSAYARLI ÇİZİM VE İLETİŞİM II 2213143231243
BİLGİSAYARLI HASTA DEĞERLENDİRME 4533424331233
BİYOİSTATİSTİK 1132242221132
BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİ 2314123312422
BİYOMEKANİK I 1243112220113
BİYOMEKANİK II 2334421341223
BİYOMEKANİK III 4453342240324
BİYOMEKANİK IV 4424443331432
BİYOMEKANİK V 5543333231223
BİYOMEKANİK VI 2344234331434
EL VE ÜST EKSTREMİTE SPLİNTLERİ 4132223221322
ELEKTROTEKNOLOJİ 4255322331333
ERGOTERAPİ 1134433251122
FİZYOLOJİ 1111322111111
HALK SAĞLIĞI 2332532241244
HAYVANLARDA ORTEZ PROTEZ UYGULAMALARI 2123334121333
İNGİLİZCE III 3000003335300
İNGİLİZCE IV 2121113335311
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2131245331355
KLİNİK BİLİMLER I 5543433441343
KLİNİK BİLİMLER II 2112341321134
KLİNİK UYGULAMA I 5535444531244
KLİNİK UYGULAMA II 2442444451335
KLİNİK UYGULAMA III 4555554441244
KLİNİK UYGULAMA IV 3545553211245
KLİNİK UYGULAMA V 4535445351545
KLİNİK UYGULAMA VI 4243454241544
KLİNİK UYGULAMA VII 5545545442355
KLİNİK UYGULAMA VIII 4545435452455
MATEMATİK 1332031000001
MATERYAL TEKNOLOJİSİ I 2323122332234
MATERYAL TEKNOLOJİSİ II 1423233223432
MİKROBİYOLOJİ 3231532341234
MOBİLİTE VE YARDIMCI CİHAZLAR 4534443441234
ORTEZ I 5343435451435
ORTEZ II 5343323541343
ORTEZ PROTEZDE ARAŞTIRMA VE PROJE 2345344325245
ORTEZ PROTEZDE ETİK PRENSİPLER 3142544341355
ORTEZ PROTEZDE GİRİŞİMCİLİK 3433555331122
ORTEZDE ÖZEL KONULAR 3453543452345
ORTOPEDİK KLİNİK ÇALIŞMA 4423445321345
PEDİATRİK ORTEZLER 3232454432345
PROTEZ I 4535354432254
PROTEZ II 4353245331544
PROTEZ ORTEZ BİLİMİ I 5533445331334
PROTEZ ORTEZ BİLİMİ II 4535344441335
PROTEZ ORTEZ BİLİMİ III 5334245421434
PROTEZ ORTEZ BİLİMİ IV 3344354422554
PROTEZ ORTEZ BİLİMİ V 5241432341233
PROTEZ ORTEZ BİLİMİ VI 2352341341445
PROTEZ VE EĞİTİMİ 2342535541443
PROTEZDE ÖZEL KONULAR 3533343421443
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 1111244311532
SANAL ORTOPEDİ 2442433421434
İlişkili ders sayısı / 59/7017618018717518519419517817580162185204
İlişki ağırlığı2333333331233

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu