Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Temel bilimleri kullanarak, hastaya özel ortez-protez tasarımı yapan, yeni malzeme ve teknolojileri kullanan ve bunların geliştirilmesinde etkin rol oynayan yetkin insan gücü yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Öğrenciler, liselerden (veya dengi) başarıyla mezun olmuş olmalıdır. Yerleştirmeler, Türkiye genelinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) alınan puanlara göre Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kurallarına göre yapılır. Rektörlükçe ilan edilen günlerde programlara öğrenci kayıtları yapılır. Öğrenciler, lise veya dengi bir diploma ve ülke çapında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) yeterli puan almış olmalıdır. Kabul, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre puan esasına göre yapılır. Ulusal veya Uluslararası Sınavlara göre kabul edilecek uluslararası öğrenciler için kontenjan ve koşullar üniversitemiz web sitesinde ilan edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
OPZ1182320ANATOMİ ITürkçe2+2-4
OPZ1115000SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİMTürkçe2-2
OPZ1112271ORTEZ PROTEZDE ETİK PRENSİPLER Türkçe2-2
OPZ1113710BİYOMEKANİK ITürkçe2-2
OPZ1114475KLİNİK UYGULAMA ITürkçe1+4-4
OPZ1125270PROTEZ ORTEZ BİLİMİ ITürkçe2-2
OPZ1112269İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİTürkçe2-2
OPZ1176290ERGOTERAPİTürkçe2-2
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2-2
İNG1111200İNGİLİZCE Iİngilizce4-4
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
OPZ1210700ANATOMİ IITürkçe2+2-4
OPZ1216000TIBBİ İLKYARDIMTürkçe2-2
OPZ1217000DAVRANIŞ BİLİMLERİTürkçe2-2
OPZ1282310FİZYOLOJİTürkçe3-4
OPZ1213720PROTEZ ORTEZ BİLİMİ IITürkçe2-2
OPZ1214476KLİNİK UYGULAMA IITürkçe1+4-4
OPZ1214930BİYOMEKANİK IITürkçe2-2
OPZ1276310BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİTürkçe2-2
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe2-2
İNG1211300İNGİLİZCE IIİngilizce4-4
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.


İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Doç.Dr. Esra ATILGAN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910111213
3D TASARIM VE MODELLEME 4545345331244
ANATOMİ I4321211111111
ANATOMİ II1130203332002
ATÖLYE YÖNETİMİ1133242201243
BİLGİSAYARLI ÇİZİM VE İLETİŞİM I1232323422345
BİLGİSAYARLI ÇİZİM VE İLETİŞİM II2213143231243
BİLGİSAYARLI HASTA DEĞERLENDİRME4533424331233
BİYOİSTATİSTİK1132242221132
BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİ2314123312422
BİYOMEKANİK I1243112220113
BİYOMEKANİK II2334421341223
BİYOMEKANİK IV5344244441344
BİYOMEKANİK V5543333231223
BİYOMEKANİK VI2344234331434
EL VE ÜST EKSTREMİTE SPLİNTLERİ4132223221322
ELEKTROTEKNOLOJİ4255322331333
ERGOTERAPİ1134433251122
FİZYOLOJİ1111322111111
HALK SAĞLIĞI2332532241244
HAYVANLARDA ORTEZ PROTEZ UYGULAMALARI2123334121333
İNGİLİZCE III2000003335300
İNGİLİZCE IV2121113335311
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ2131245331355
KLİNİK BİLİMLER I5543433441343
KLİNİK BİLİMLER II2112341321134
KLİNİK UYGULAMA V4535445351545
KLİNİK UYGULAMA VI4243454241544
KLİNİK UYGULAMA VII5545545442355
KLİNİK UYGULAMA VIII4545435452455
MATEMATİK1332031000001
MATERYAL TEKNOLOJİSİ I2323122332234
MATERYAL TEKNOLOJİSİ II1423233223432
MESLEKİ İNGİLİZCE I2200023225300
MESLEKİ İNGİLİZCE III1220101015110
MİKROBİYOLOJİ3231532341234
MOBİLİTE VE YARDIMCI CİHAZLAR4534443441234
ORTEZ I5343435451435
ORTEZ II5343323541343
ORTEZ PROTEZDE ARAŞTIRMA VE PROJE 2345344325245
ORTEZ PROTEZDE ETİK PRENSİPLER 3142544341355
ORTEZ PROTEZDE GİRİŞİMCİLİK3433555331122
ORTEZDE ÖZEL KONULAR 3453543452345
PEDİATRİK ORTEZLER3232454432345
PROTEZ I 4535354432254
PROTEZ II4353245331544
PROTEZ ORTEZ BİLİMİ I5533445331334
PROTEZ ORTEZ BİLİMİ II4535344441335
PROTEZ ORTEZ BİLİMİ III5334245421434
PROTEZ ORTEZ BİLİMİ IV3344354422554
PROTEZ ORTEZ BİLİMİ V5241432341233
PROTEZ ORTEZ BİLİMİ VI2352341341445
PROTEZ VE EĞİTİMİ2342535541443
PROTEZDE ÖZEL KONULAR 3533343421443
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM1111244311532
SANAL ORTOPEDİ2442433421434
İlişkili Ders Sayısı / 55/7015715616815215917017816116085150166179

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu