Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Temel bilimleri kullanarak, hastaya özel ortez-protez tasarımı yapan, yeni malzeme ve teknolojileri kullanan ve bunların geliştirilmesinde etkin rol oynayan yetkin insan gücü yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Sayısal puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OPZ1125280 BİYOMEKANİK I Türkçe 2+2 3
OPZ1125270 PROTEZ ORTEZ BİLİMİ I Türkçe 2 2
OPZ1182320 ANATOMİ I Türkçe 2+2 4
OPZ1125310 KLİNİK UYGULAMA I Türkçe 4
OPZ1115000 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Türkçe 2 2
OPZ1125290 KLİNİK ÇALIŞMA I Türkçe 3 3
OPZ1176290 ERGOTERAPİ Türkçe 2 2
İNG1111200 İNGİLİZCE I İngilizce 4 4
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OPZ1231080 FİZYOLOJİ I Türkçe 3 4
OPZ1225330 KLİNİK ÇALIŞMA II Türkçe 2 2
OPZ1217000 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 2
OPZ1210700 ANATOMİ II Türkçe 2+2 4
OPZ1225340 BİYOMEKANİK II Türkçe 2+2 4
OPZ1213720 PROTEZ ORTEZ BİLİMİ II Türkçe 2 2
OPZ1225320 KLİNİK UYGULAMA II Türkçe 4
OPZ1276310 BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİ Türkçe 2 2
İNG1211300 İNGİLİZCE II İngilizce 4 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OPZ2126970 BİYOMEKANİK III Türkçe 2+2 3
OPZ2190300 İNGİLİZCE III İngilizce 3 4
OPZ2127010 MATEMATİK Türkçe 2 2
OPZ2127060 BÜYÜME VE GELİŞİM Türkçe 2+2 3
OPZ2126960 PROTEZ ORTEZ BİLİMİ III Türkçe 1 1
OPZ2127080 BİLGİSAYARLI HASTA DEĞERLENDİRME Türkçe 2 2
OPZ2126990 ELEKTROTEKNOLOJİ Türkçe 3+2 4
OPZ2127040 KLİNİK UYGULAMA III Türkçe 5
OPZ2127070 BİLGİSAYARLI ÇİZİM VE İLETİŞİM I Türkçe 2 2
OPZ2126980 ANATOMİ III Türkçe 2+2 3
OPZ2127020 KLİNİK ÇALIŞMA III Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OPZ2227050 KLİNİK UYGULAMA IV Türkçe 5
OPZ2227130 FİZYOLOJİ II Türkçe 2+2 3
OPZ2227090 BİYOMEKANİK IV Türkçe 2 2
OPZ2227120 İSTATİSTİK Türkçe 2 2
OPZ2227030 KLİNİK ÇALIŞMA IV Türkçe 3 3
OPZ2290400 İNGİLİZCE IV İngilizce 3 4
OPZ2231110 ANATOMİ IV Türkçe 2+2 3
OPZ2227110 BİLGİSAYARLI ÇİZİM VE İLETİŞİM II Türkçe 2 2
OPZ2227140 PROTEZ ORTEZ BİLİMİ IV Türkçe 2 2
ATA2210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
TDL2220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OPZ3179850 BİYOMEKANİK V Türkçe 3+2 5
OPZ3136590 KLİNİK UYGULAMA V Türkçe 8
OPZ3136540 PROTEZ ORTEZ BİLİMİ V Türkçe 2 3
OPZ3136580 MATERYAL TEKNOLOJİSİ I Türkçe 2 4
OPZ3136610 KLİNİK BİLİMLER I Türkçe 2+2 6
OPZ3179840 KLİNİK ÇALIŞMA V Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OPZ3279870 BİYOMEKANİK VI Türkçe 2+2 5
OPZ3236650 PROTEZ ORTEZ BİLİMİ VI Türkçe 2 3
OPZ3236680 MATERYAL TEKNOLOJİSİ II Türkçe 1+2 4
OPZ3236690 KLİNİK UYGULAMA VI Türkçe 8
OPZ3236660 KLİNİK ÇALIŞMA VI Türkçe 3 4
OPZ3236710 KLİNİK BİLİMLER II Türkçe 3+2 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OPZ4155370 PROTEZ I Türkçe 2+20 15
OPZ4155930 ORTEZ I Türkçe 2+20 15
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
OPZ4255940 ORTEZ II Türkçe 2+20 15
OPZ4255950 PROTEZ II Türkçe 2+20 15

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.

Öğrenme Yetkinliği

Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.

Alana Özgü Yetkinlik

Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Esra ATILGAN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ANATOMİ I 4321211111111
ANATOMİ II 1130203332002
BİLGİSAYARLI ÇİZİM VE İLETİŞİM I 1232323422345
BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİ 2314123312422
BİYOMEKANİK I 5343253431234
BİYOMEKANİK II 5334244341134
BİYOMEKANİK III 5434323431234
BİYOMEKANİK IV 5344244441344
BİYOMEKANİK V 5344334431334
BİYOMEKANİK VI 3234232324552
BÜYÜME VE GELİŞİM 1232323241234
ELEKTROTEKNOLOJİ 4414311111113
FİZYOLOJİ I 1212133233434
FİZYOLOJİ II 3231532341234
İNGİLİZCE III 3000003335300
İNGİLİZCE IV 2121113335311
İSTATİSTİK 2352345231343
KLİNİK BİLİMLER I 4253424231243
KLİNİK BİLİMLER II 5342343231434
KLİNİK ÇALIŞMA I 2131312332255
KLİNİK ÇALIŞMA II 1232132234543
KLİNİK ÇALIŞMA III 4323135331443
KLİNİK ÇALIŞMA IV 5443355331444
KLİNİK ÇALIŞMA V 5241444341455
KLİNİK ÇALIŞMA VI 5343423441255
KLİNİK UYGULAMA I 5511122411212
KLİNİK UYGULAMA II 5123213320013
KLİNİK UYGULAMA III 3233425443435
KLİNİK UYGULAMA IV 3234232343345
KLİNİK UYGULAMA V 4523243231435
MATEMATİK 1332031000001
MATERYAL TEKNOLOJİSİ I 2323122332234
MATERYAL TEKNOLOJİSİ II 1423233223432
ORTEZ I 3433453244535
ORTEZ II 4343433350455
PROTEZ ORTEZ BİLİMİ IV 2333143254153
PROTEZ I 4342352343453
PROTEZ II 2334345343245
PROTEZ ORTEZ BİLİMİ I 5533445331334
PROTEZ ORTEZ BİLİMİ II 5545344441335
PROTEZ ORTEZ BİLİMİ III 5544553441245
PROTEZ ORTEZ BİLİMİ V 5241432341233
PROTEZ ORTEZ BİLİMİ VI 2352341341445
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 1111244311532
İlişkili ders sayısı / 66/7014512313011311112913412513478123137155
İlişki ağırlığı3232233231333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu